Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 102
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 102 2-085 1/2 2-117 B-056 B-062
Naastliggers vanZoutsloot 102
ten oostende Zoutsloot
ten zuidenHoogstraat 41
ten westenHoogstraat 37
ten noordenZoutsloot 100


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0116r van 14 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 41, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0016r van 11 jun 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 41, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenNanne Jans smid


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0040r van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 41, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende koper Hendrick Berents c.u.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0136v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 39, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirck Schiere


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0388r van 11 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 39, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Taeves mr. bakker


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-085Zoutsloot 102huis
eigenaarEvert Hendrix
gebruikerEvert Hendrix
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-085Zoutsloot 102huis
eigenaarEvert Hendrix
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-085 Zoutsloot 102huis
eigenaarwed. Evert Hendriks
gebruikerwed. Evert Hendriks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
opmerking[in het boek foutief genummerd als 2-084]


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-085 Zoutsloot 102huis
eigenaarEvert Hendriks
gebruikerEvert Hendriks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-085 Zoutsloot 102wed. Evert Hendriks, bestaande uit 1 persoon, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG
2-085 /2Zoutsloot 102Frans Beernts, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-085 Zoutsloot 102huis
eigenaarEvert Hendriks
gebruikerEvert Hendriks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-06 CG
2-085 /2Zoutsloot 102huis
eigenaarFrans Beerns
gebruikerFrans Beerns
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0003v van 3 dec 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 100, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0036v van 18 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 41, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWieger Fredriks


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0040v van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 39, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Jeltes


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0313r van 27 mrt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 41, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob S. Brouwer c.u.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0174v van 2 feb 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 39, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0031v van 17 jan 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 100, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenstraat


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-117 Zoutsloot 102Jacob Doedes1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-056Zoutsloot 102Hinne Sietses Hoogstra... van wijk B-054, koemelker, medegebruiker is Johannes Ackerman vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk B-056, stalling, 1814. (GAH204); id. van S58, dongplak, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-135, stalling, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-056Zoutsloot 102Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra stalling


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 424Zoutsloot 102Jan Cornelus VisserHarlingenkastelijnhuis of stal (98 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-056Zoutsloot 102Jan Tabes Klaver... HRL 1809, BS geb 1811, huw 1815, huw 1820 1821 huwelijken, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-108, wijk B-056; gebruiker van wijk D-136, gleybakkersknegt, medegebruiker is Carel Kloppenburg, wewer, eigenaar is Roelof ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-056Zoutsloot 102Johanna Daalman... met Auke Snoek, Vst 19 nov 1861 uit Franeker, dv Coenraad B, en ... ; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk B-056; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden 1826-1893 te HRL; 7 mrt 1862, no. 21, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 424B-056 (Zoutsloot)Joseph Gorterstal


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2416B-062 (Zoutsloot)Jacobus Altabergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3508Zoutsloot 102 (B-061)Anne de Vrieswoonhuis en schuur
  terug