Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 105
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 1052-0012-0022-002B-ongB-150


Naastliggers vanZoutsloot 105
ten oostenZoutsloot 107
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 99
ten noorden


aangrenzende stegen
adresheeft
Zoutsloot 105Heerensteeg ten oosten


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ [staat: bij de drie pijpen aan het achterdiept]252‑00‑00 gghuis en plaats
koper provisioneelSaecke Lolles
naastligger ten oostenHerensteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Baucke Lamberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild (a) een huis en plaats bij de drie pijpen


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0221r van 18 mrt 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 105in de noorder nieuwe stad bij de drie pijpen00‑00‑00 cghuis of loods
koperN. N.
naastligger ten oostenFopcke Claesen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDirck Simens bakker
naastligger ten noordenN. N.
crediteur q.q.Pieter Alberts, cessie hebbende van te Beetgum
crediteur (triumphant)Auck Rompckes pro se et liberis, cessie hebbende van
crediteur (triumphant)Luytien Aenis, en
crediteur (triumphant)Intie Jaytses
verkoper (gesuccumbeerde)Oege Nannis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de met name genoemde crediteuren van) Oege Nannis, zijn huis of loods in de Noorder Nieuwe Stad bij de Drie Pijpen. Ten O. Fopke Claes, ten W. bakker Dirck Simens.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0229v van 6 mei 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ bij de drie pijpen0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenFopke
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Pieter Alberts
verkoper (gesuccumbeerde)Oege Nannis


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0008r van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 107, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerensteeg [staat: straat of lege plaats]


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0007r van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 107achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerensteeg [staat: straat en lege plaats]


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0047r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 107, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerensteeg [staat: de gemene gang van en naar de vijver en lijnbaan]


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0059r van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ [staat: bij de drie pijpen naast en ten zuiden van de vijver van Dirck Ariens]80‑00‑00 ggledige plaats strekkende zuidwaarts tot aan de straat
koperDirck Ariens c.u.brouwer
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat]
naastligger ten oostenhet huis waar de Heemskynderen uithangen de Heemskinderen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende ledige plaats van Dirck Ariens c.u.brouwer
naastligger ten noordende vijver van Dirck Ariens c.u.brouwer
verkoperCornelia Wybes, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Pybe Melys
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Ariens, brouwer, koopt een ledige plaets ten Z. van zijn vijver, omtrent de 3 Pijpen en strekkende vandaar zuidwaarts tot de straat. Ten O. het huis 'de 4 Heemskinderen' en de straat, ten W. zijn ledige plaets. Gekocht van Cornelia Wybes wv Pybe Melis, voor 80 gg.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0170r van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ629‑00‑00 gghuis, loods, plaats en tuin van 18 x 42 voet
koperWyger Sybes, gehuwd metkaagschipper
koperGeertje Jans
naastligger ten oostenHoite Hoites
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenPier Piersen
naastligger ten noordenJochum
verkoperIede Auckesgardenier


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0210r van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 107, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeerensteeg [staat: straat]


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0022ra van 1 feb 1668 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ525‑00‑00 gghuis
koper finaalHidde Tjercx
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat]
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Vier Heemskinderen de Vier Heemskinderen
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenWyger Sybes
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Arrjen Jansen
verkoper q.q.Jacob Pieters, curatorbakker
verkoper q.q.Jan Jansen Reyer, curator over
verkoperLisck Tjerks, en
verkoperJancke Tjerks
verkoperHidde Tjerks
erflaterwijlen Tjerk Bauckes c.u.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0152v van 23 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ485‑00‑00 gghuis
koper door niaarPier Piersen
geniaarde koperDirck Ipes c.u.
bewonerHaentie Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenPier Piersen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWyger Sybes c.u.


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0154v van 17 okt 1686 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 107, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDaniel Eyberts


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0239v van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ128‑08‑00 ggkamer loods en plaats
koperAntie Gerryts, weduwe van
koperwijlen Pier Piersen
naastligger ten oostenPier Piersen
naastligger ten oostenAndries Piers
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJoannis Pieters
naastligger ten noordenAndries Piers
verkoperDaniel Eyberts, gehuwd metmr. bakker
verkoperClaeske Goslinghs


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0262r van 1 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 113, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeerensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenHeerensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenHeerensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenHeerensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenHeerensteeg [staat: straat]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001 , folio 21Zoutsloot 105huis, panwerk etc.
eigenaargemeensman Andries Piers
gebruikergemeensman Andries Piers
huurwaarde totaal56‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑06‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001 , folio 12vZoutsloot 105huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers
huurwaarde totaal56‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑06‑00 cg
aansl. huurw. voldaan5‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001 , folio Zoutsloot 105huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers erven
gebruikerAndries Piers erven
huurwaarde totaal56‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑06‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0035r van 21 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 114, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeerensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenHeerensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenHeerensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenHeerensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenHeerensteeg [staat: straat]


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003va van 4 sep 1735 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ450‑14‑00 gghuis en weefwinkel
koper provisioneelJacob Clingenspoor
bewonerde weduwe van wijlen Pier Andrys
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma veniam aetatis bekomen hebbende, gehuwd met
verkoper van 1/3Tjeerd Clasenschipper
verkoper q.q.vroedsman Wiltetus Jelgersma, geauthoriseerde curatorapotheker
verkoper q.q.Robbert Rovel, geauthoriseerde curatoren over
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma
erflaterwijlen Pier Andrys Gladsma


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0008ra van 25 sep 1735 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ450‑14‑00 gghuis
koper provisioneelJacob Clingenspoor
bewonerde weduwe van wijlen Pier Andrys
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma, gehuwd met
verkoper van 1/3Tjeerd Clasenschipper
verkoper q.q.vroedsman Wiltetus Jelgersma, curatorapotheker
verkoper q.q.Robbert Rovel, curatoren over
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma, erfgenaam
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma
erflaterwijlen Pier Andrys Gladsma


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-002 , folio 13rZoutsloot 105huis
eigenaarAndrys Piers erven
gebruikerClaas Jansens
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0148v van 25 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ hoek Heerensteeg [staat: straat naar de Liemendijk]410‑14‑00 cghuis
koperRobbert Rowel, enkoopman
koperSybrant Pytters Feitema koopman
huurderPieter Seerps e.a.46‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: straat van de Zoutsloot tot de Liemendijk]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenRobbert Rowel koopman
naastligger ten westenSybrant Pytters Feitema koopman
naastligger ten noordenRobbert Rowel koopman
naastligger ten noordenSybrant Pytters Feitema koopman
verkoperJacob Klingenspoor, gehuwd metherbergier
verkoperClaaske Sytsesherbergierse
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobert Roell en Sybrand Pytters Feitema kopen een deftig huis c.a., in de straat die van de Zoutsloot naar de Liemendijk loopt. Ten O. die straat, ten Z. de Zoutsloot, ten W. en N. de kopers. Het is een onderdeel van het estrikwerk dat al van de kopers is. Een lange ingewikkelde acte. Gekocht van herbergiers Jacob Clingenspoor x Claaske Sytses, voor 410 gg en 1 ducaat.


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0099r van 13 mrt 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 114, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-002 , folio 13rZoutsloot 105huis
eigenaarrentmeester Piers Lanting
gebruikerwed. Pytter Seerps
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-002 , folio 13rZoutsloot 105woning
eigenaarKlaas Thomas wed.
gebruikerHendrik Marcus c.s.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-002 , folio 13rZoutsloot 105huis
eigenaarClaas Thomas
gebruikerHendrik Marcus c.s.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-002 , folio 26rZoutsloot 105huis
eigenaarK. Lanting
gebruikerEbele Ebeles
huurwaarde28‑00‑00 cg
gebruikerEbele Ebeles
huurwaarde16‑00‑00 cg
gebruikerEbele Ebeles
huurwaarde30‑00‑00 cg
huurwaarde totaal74‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal71‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑19‑14 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0283r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ naast het panwerk van Klaas IJzenbeek90‑03‑00 gg1/2 huis
koperPieter Lanting
eigenaar van 1/2Pieter Lanting
huurder voorste gedeeltede weduwe van wijlen H. de Ruiter
huurder achterste gedeeltede weduwe van wijlen Jan Claases
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: Liemendijk]
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Zoutsloot
naastligger ten westenKlaas IJsenbeek koopman
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Anjelierstraat [staat: Laurierstraat]
verkoper q.q.Hein Mollema, curatorkoopman
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Hannema, curatoren overkoopman
verkoperWybe D. Hanekuik, gehuwd met
verkoperRinske Lanting
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Lanting koopt een 1/2 huis nz. Zoutsloot, naast het panwerk van Klaas IJsenbeek. Ten O. de Liemendijk, ten W. Klaas IJsenbeek, ten Z. de Achterstraat, ten N. de Zoutsloot? Gekocht van (de curatoren over de verlaten boedel van) Wybe Douwes Hanekuik x Rinske Lanting voor 90 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-002 , folio 26rZoutsloot 105huis
eigenaarP. Lanting
gebruikerRobijn Claasen
huurwaarde45‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Christiaans
huurwaarde30‑00‑00 cg
huurwaarde totaal75‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal72‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑03‑10 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0069r van 29 jan 1786 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 103, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. Wybenga


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0214v van 21 mrt 1790 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 103, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. Wybenga


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-002 , folio 26rZoutsloot 105huis
eigenaarPieter Lanting
gebruikermilitairen
huurwaarde40‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Loman
huurwaarde28‑00‑00 cg
huurwaarde totaal68‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal65‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑18‑02 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-002, pag. 19Zoutsloot 105Hendrik Lomans
2-002, pag. 19Zoutsloot 105Lieuwe Sjerps , 22 jaar, gehuwd


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0156r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ naast het panwerk van Jan de Boer200‑00‑00 cgtwee huizen aan en naast elkaar
koperlid van het Gemeentebestuur Paulus de Boer
huurder voorkamerAdam Sterk c.u.
huurder achterkamerN. Smal c.u.
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenJan de Boer
naastligger ten noordenPaulus de Boer
verkoperPieter Lantingoud koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus de Boer, raadslid, koopt 2 woningen, aan- en naastelkaar staande op de Zoutsloot, naast het panwerk van Jan de Boer. Ten O. en Z. de straten, ten W. kopers` broer, ten N. de koper. Gekocht van Pieter Lanting, voor 200 gg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-002 , pag. 26Zoutsloot 105P. de Boer 2‑10‑00 cghuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 174Zoutsloot 105Gerrit de Boer en mede eig.fabrikeurHarlingenbergplaats (77 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 174Zoutsloot B-123Jan Trompetter wagenhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3485Zoutsloot B-150 Douwe C. Boersma pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4341Zoutsloot 105 (B-150)Douwe Boersmawoonhuis


1924 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-7586
Zoutsloot 105Sybren Schuil


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 105P. Cupidozeeman


2023
0.080229043960571


  terug