Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 113
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Zoutsloot 1132-0302-0302-001B-213B-154


Naastliggers vanZoutsloot 113
ten oostende Zoutsloot
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 111


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0015v van 15 mei 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 113Zoutsloot NZ140‑00‑00 gghuis
koperoud burgemeester Jan Everts c.u.
koperAleff Gerryts c.u.
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Everts c.u.
naastligger ten oostenAleff Gerryts c.u.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenoud burgemeester Jan Everts c.u.
naastligger ten westenAleff Gerryts c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHiltie Peters, weduwe van
verkoperwijlen Arrien Dirx


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0043r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 111, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Ewerts c.s.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0210r van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 111, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0262r van 1 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 113Zoutsloot NZ 111/117 bij de Franekerpoort1200‑00‑00 ggpan- en estrikwerk met de bloks, molen, ledige plaats, belvedere of zomerhuis en een huis of woning
koperVaandrig Casparus Brinkman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenHeerensteeg [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg langs de baan van
verkoperClaes Huiberts Braam c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCasparus Brinkman, burger-vaandrig, koopt een pan- en estrikwerk met belvedere, zomerhuis en woning, met alle inventaris en goederen, nz. Zoutsloot omtrent de Franekerpoort. Ten O.?, ten Z. en W. de straat en diept, ten N. een steeg die bij de lijnbaan van Heere Wybrens langs loopt. Gekocht van Claes Huyberts Braam, voor 3800 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-030 , folio 24Zoutsloot 113huis en panwerk
eigenaarCasper Brinkman
gebruikerCasper Brinkman
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-030 , folio 14vZoutsloot 113huis en estrikwerk
eigenaarC. Brinkman
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0200v van 5 jun 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 113Zoutsloot24‑00‑00 cggrondpacht
koperCasparus Brinkman pan- en estrikbakker
eerdere eigenaarTiallingh Braaxma c.u.
verkoperHarmen Douwes Fabermr. blauwverver


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-030 , folio Zoutsloot 113huis en estrikwerk
eigenaarC. Brinkman
gebruikerC. Brinkman
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-030 , folio 15rZoutsloot 113huis en estrikwerk
eigenaarRobbert Rovel
eigenaarSybrand Feytema
gebruikerRobbert Rovel
gebruikerSybrand Feytema
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-030 , folio 15rZoutsloot 113huis en estrikwerk
eigenaarCleys Lanting
gebruikerCleys Lanting
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-030 , folio 15rZoutsloot 113huis en estrikwerk
eigenaarKleis Lanting
gebruikerKleis Lanting
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-030 , folio 15rZoutsloot 113huis en estrikwerk
eigenaarClaas Lanting
gebruikerClaas Lanting
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001 , folio 26rZoutsloot 113panwerk
eigenaarK. Lanting
gebruikerK. Lanting
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001 , folio 26rZoutsloot 113panwerk
eigenaarJ. Nauta
gebruikerJ. Nauta
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-001 , folio 26rZoutsloot 113panwerk
eigenaarJan en Paulus de Boer
gebruikerJan en Paulus de Boer
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-001, pag. 19Zoutsloot 113Paulus de Boer, 35 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-001 , pag. 26Zoutsloot 113P. de Boer 2‑10‑00 cgpanwerk


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 177Zoutsloot 113Gerrit de Boer en mede eig.fabrikeurHarlingenpannenfabriek en erf (780 m²)


1873 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 46 van 4 mrt 1873
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-213Zoutsloot 113koopaktefl. 2500huizinge, schuur en stalling B-213
 
verkoperYbe Bolman
verkoperPetrus Lodewijk Petrusz Mirande
koperYnze Wiersma


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3178Zoutsloot B-153 IJnze Wiersma woonhuis
Sectie A nr. 3178Zoutsloot B-154 IJnze Wiersma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3178Zoutsloot 113 (B-154)Sjoerd P. van Veenwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 113J. Agemagardenier
Zoutsloot 113J. Agemamelktapper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 113H. (Hendrik) Postma


2023
0.049868106842041


  terug