Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 6(niet bekend)(niet bekend)H-228H-292
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 68-048 8-050 H-228H-293


Naastliggers vanZuiderhaven 6
ten oostende Zuiderhaven
ten zuidende Weeshuisstraat
ten westende Weeshuisstraat
ten noordenZuiderhaven 4


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0041r van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Tyebbe Scheltis
naastligger ten westenJacob Sibrants kistmaker


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053v van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0029r van 17 dec 1631 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 6Blokhuis van de herenstraat tot aan de verkopers168‑00‑00 GGledige plaats van ca. 85 x 13 voeten
koperIsbrant Arents, gehuwd metveerschipper
koperTrijntie Pieters
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAnna Jarigs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende andere plaats van de verkopers Heerke Jelles c.s.
verkoperHeerke Jelles, gehuwd met
verkoperSijntie Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIJsbrant Aerns, veerschipper x Trijntje Pieters kopen een ledige plaats op `t Blokhuis, lang v.d. Herenstraat tot aan verkopers' oysdruipen 85 voeten en wijd 13 voeten. Ten Z. Anna Jarichs, ten N. verkopers' andere plaats. Grondpacht 2 cg. Gekocht van Heercke Jelles en Sijntje Jelles, voor 168 gg.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0027r van 10 feb 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 6Blokhuis, op het535‑00‑00 GGhuis met timmerhuis en grote ledige plaats tussenbeide, rondom bestekt
koperHero Hayes c.u.
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: zuidooster haven en straat]
naastligger ten zuidenIsbrandt Aernts
naastligger ten westende stad Harlingen: weeshuis
naastligger ten noordende stad Harlingen: timmerhuis
verkoperde erfgenamen van wijlen Jelle Herkes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0021v van 3 jul 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 6Blokhuis, op het735‑00‑00 GGhuis of 2 woningen met een timmerhuis en een ledige plaats tussen beide
koper, met als gelastigden resp.
koperAdriaen van Haestrecht, en
koperburgemeester Willem Simens
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: zuidooster haven en straat]
naastligger ten zuidenIJsbrant Aarnts
naastligger ten westende stad Harlingen: weeshuis
naastligger ten noordende stad Harlingen: timmerhuis
verkoperHere Hayes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdriaen van Haastrecht en Willem Simons, burgemeester, als lasthebbers van de openbare Reders der twee Haringbuizen te Harlingen, kopen een huis of 2 woningen, met een timmerhuis en ledige plaets tussen beiden, rondom afgepaald zijnde, op `t Blokhuis. Ten O. de Z.O. haven en de straat, ten W. het Weeshuis, ten Z. IJsbrant Aerns, ten N. de Stads timmerwerf. Gekocht van Here Hayes c.s., voor 735 gg.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0050r van 29 jan 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 6Lopende van de Herestraat westwaarts tot aan de schuur of de oisdrup bewoond door Arien Freercx168‑00‑00 GGledige plaats van het gedemolieerde Blokhuis, ca. 85 x 30 stadsvoeten
koperde Geoctroieerde Noordse Compagnie
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
protesteert vanwege iets eerdere koop van een naastliggerAmerens Piers, weduwe van
protesteert vanwege iets eerdere koop van een naastliggerwijlen burgemeester Pier Foeckes Heemstra
naastligger ten oostenHerestraat
naastligger ten zuidende ledige plaats gekocht van Anne Jarichs
naastligger ten zuidende Geoctroieerde Noordse Compagnie
naastligger ten westende schuur van Arien Freercx
naastligger ten noordenharingpakkerij
verkoperIsbrandt Aerns c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Bewindhebbers van de Geoctrooieerde Noordse Comp. kopen een ledige plaets, gelegen in de gerechtigheid van het gedemolieerde Blokhuis, lanck van de Herestraat westwaarts tot aan de schuire ofte oys druyp toe die Arien Freercx tegenwoordich bewoont, lang ongeveer 85 Stadtsvoeten en breed 13 voeten. Ten Z. de ledige plaets die door de proclamanten is gekocht van Anne Jarighs, ten N. de Haringpakkerij. Gekocht van Isbrant Aerns, voor 168 gg.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0157r van 6 feb 1658 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 6op het Blokhuis1500‑00‑00 GGhuis met een ledige plaats achter het hoge huis van Claes Braem, westwaarts
koperoud burgemeester Bouue Thomas c.u.
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende stad Harlingen: timmerhuis
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: Westerkerk
naastligger ten noordenhet hoge huis van Claes Braem
verkoperde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Pier Foeckes Heemstra c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBuwe Thomas, oud-burgemr., koopt een huis op het Blokhuis, met een ledige plaets erachter, achter het hoge huis van Claes Braam, en strekkende westwaarts tot aan het oude hek, en noordwaarts tot de N. muur van dat hoge huis. Ten O. de straat, ten W. de Westermarkt?, ten Z. het Stadstimmerhuis, ten N. Claes Braam. Gekocht van erven oud-burgemeester Pier Foeckes Heemstra, voor 1500 gg.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0157v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: westerkerk


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0131v van 2 mrt 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 6op het Blokhuis174‑00‑00 GGledige plaats 13 voet groot
koper door niaarburgemeester Buwe Thomas
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
geniaarde koperdr. Franciscus Canterraad fiscaal Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende ledige plaats van burgemeester Bouuen Thomas
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende stad Harlingen: pakhuis
verkoperde Groenlandse Compagnie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBuwe Thomas, oud-burgemeester, koopt, na niaar ratione proximitatis tegen dr. Franciscus Canter, raadsfiscaal bij de Admiraliteit, 13 voet ledige plaets op het Blokhuis. Ten Z. de ledige plaets van burgemeester Bouue Tomas, ten N. het Stadspakhuis. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van de Bewindhebbers v.d. Groenlands Compagnie, voor 174 GG.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0164r van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende plaats getekend met nr. 1


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0164v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZ bij het Weeshuis400‑00‑00 GGledige plaats of huisstede van 44 x 22 voeten
koperPieter Beernts Gaarman c.u.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Gijs Willems 0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: Weeshuisplein]
naastligger ten westeneen andere ledige plaats nu van Hylke Hanekuick
naastligger ten noordenhet pakhuis van Claas Fontein
verkoperde stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Beernts Gaerman c.u. kopen een ledige huisstede (nr. 1?) omtrent het Weeshuis, lang 44 voeten en wyd, buitenwerks 22 voeten. Ten O. de straat en Zuiderhaven, ten W. de ledige plaets nr. 2 van Hylke Hanekuik, ten Z. het Weeshuisplein, ten N. het pakhuis van Claes Jurjens Fontein. Zelfde voorwaarden als de vorige actes. Bij het bouwen moeten 4 voeten voor de stoepen gelaten worden. Kopers moeten met de kopers van de andere 4 plaetsen ten W. van dit perceel gezamenlijk de wal aan de haven onderhouden. Gekocht van de stad Harlingen voor 400 gg.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0027r van 27 nov 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen vroedsman Claes Jurjens koopman


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0040v van 2 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZ [staat: hoek naar het weeshuis, recht tegenover het door Canter bewoond geweest zijnde huis]800‑00‑00 GGnieuw huis
koperJurjen Claessen Fontein, gehuwd met
koperAttie Pieters de Adam
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Ghijs Willems 0‑08‑00 CG
bewonerde weduwe van Edo Hylckes Coolhartkapitein
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven en straat]
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: Weeshuisplein]
naastligger ten westende weduwe van Hylcke Joannis
naastligger ten noordenJurjen Claessen Fontein
verkoperGeertie Piters Gaermans, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Beerns Gaermans


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041v van 2 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 6[niet vermeld]0‑08‑00 CGgrondpacht van 0-08-00 CG
koperJurjen Claessen Fontein, gehuwd met
koperAttie Pieters Adam
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jurjen Claessen Fontein c.u.0‑08‑00 CG
eerdere eigenaarGeertie Pyters Gaermans
naastligger ten oostenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe van Willem Ghijsesmr. schoenmaker


1680 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 253r van 13 feb 1680 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Zuiderhaven 6
overledeneRints Willems, weduwe van
wijlen Yde Hylkes Coolhardtkapitein
wijlen Carst Bastiaens kind van de overledene, gehuwd (x) met
wijlen Grietie Dircks
burgerhopman Menelaus Hillebradts, geauthoriseerde curator ad actum divisionis overrentmeester van Harlingen
Aeltie Carstes kind uit (x), oud in 't 18e jaar
Dirk Carstes kind uit (x), oud in 't 16e jaar
Bastiaen Carstes kind uit (x), oud in 't 14e jaar
aangeverburgervaandrig Theodori Posthumus zoon van de overledenenotaris
inleiding bij de boedelinventarisatie[0253r] Ontsegelinge, sampt respectievelijk inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Pytter Pytters Oldaens ende Folckert Lammerts Nijkerk als commissarien, geadsocieert met dr. Dominicus Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Rints Willems weduwe van wijlen capitein Yde Hylkes Coolhardt, van alle soodanige goederen actien ende credytten als bij den overledene naegelaten is ende ten voornoemt sterfhuyse bevonden, ten versoeke van Menelaus Hillebrants rentemeester ende mede burgerhopman binnen deser stede, als geauthorizeerde curator ad hunc actum divisiones over Aeltie, Dirk ende Bastiaan Carstes respectievelijk old in 't 18e 16e en 14 jaer alle naegelaten weeskinderen van wijlen Carst Bastiaens ende Grietie Dircks in tijden echteluyden burgers alhier ende vervolgens kintskinderen ende mede erfgenaemen van de overledene ende dat op 't aengeven van de notarius ende faendrich [0253v] Theodori Posthumus soon ende mede erfgenaem van de overledene, die oock om alles nae zijn beste weten en kennisse in alle getrouwicheyt te zullen aengeven den behoorlycken belofte daertoe staende heeft gepraesteert in handen van welgedachte mede commissaris Nijkerck onder die reserveert nochtans salfs recht te zullen mogen blijven, soo wanneer buyten vermoeden eenich proufijttelyck offe schadelijk sich mochte comen te openbaeren zullenden zulx bij 't gemeen off gehoedet off gedraegen werden, waerop dan tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 13e februari 1680.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0360v van 12 jul 1691 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 6Zuiderhaven ZZ290‑00‑00 CGtuin met zomerhuis
koperJan Janes, gehuwd metschipper
koperElske Heeres
naastligger ten oostende hof van Pietje Jacobs Braem
naastligger ten zuidende hof van Sybrandus Bechius n.u.advocaat Hof van Friesland
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstraat
verkoper van 1/3Jacob Romkes Braemkoopman
verkoper van 1/3Doetje Romkes, gehuwd met
verkoper van 1/3Cornelis Minses
verkoper van 1/3Claes Romckes Braem te Almenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Janes van Slooten, smakschipper x Elske Heeres koopt een hof met bomen en zomerhuis, nagelaten door verkopers` moeder. Ten O. de hof van Pietje Jacobs Braam, ten W. en N. de straten, ten Z. de hof van Sibrandus Bechius, advocaat bij het Hof van Friesland Gekocht van Jacob Romkes Braam, voor 1/3, Doetje Romkes x Cornelis Minses, voor 1/3 en Claes Romkes Braam, wonende aan de Trekvaart onder Almenum, voor 1/3, voor 290 cg.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0379r van 17 jan 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 6Bolwerk, bij de Westerkerk55‑00‑00 CGhuis en halve schuur
koper door niaarRintie Claessen galjootschipper
geniaarde koperFetje Pyters, weduwe van
geniaarde koperwijlen Hessel Minnesbode veerschippersgilde
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconiewoningen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperJeltie Salomons, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Claessenblokmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRintie Clasen, galjootschipper, koopt, na niaar ratione sanguinis, een huis en halve schuur omtrent de Westerkerk, aan het Bolwerk. Ten W. het Bolwerk, ten Z. de woning van de Ger. Diaconie, ten N. het kerkhof. Gekocht van Jeltie Salomons wv Cornelis Claessen, blokmaker.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0405v van 1 mei 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 6[niet vermeld]150‑00‑00 GGtuin en zomerhuis
koperPyter Martens koopmansbode
naastligger ten noordentuin en pakhuis van de erfgenamen van wijlen Claes Freerx
naastligger ten oostende ledige plaats achter het pakhuis van de erfgenamen van wijlen Fokeltie Buwes
naastligger ten noordenKlein kerkhof
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claes Freerx
naastligger ten zuidende stad Harlingen: timmerhuis
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Braems
verkopervroedsman Laes Hannema
verkoperJacobus Hannemamedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms
verkoperTomas Seerps Swerms
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, gehuwd met te Tjerkgaast
verkoperds. Gerhardus Semploniuspredikant te Tjerkgaast
verkoperAefke Seerps Swerms ongehuwde dochter, veniam aetatis
verkoper q.q.ds. Gerhardus Semplonius, curatorpredikant te Tjerkgaast
verkoper q.q.Steven Swerms, curatoren over
verkoperGijsbert Seerps Swerms, en over
verkoperHotse Seerps Swerms
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Martens (van Mesdagh?), koopmansbode, koopt een hof met bomen, zomerhuisje en ledige plaets tussen deze hof en het pakhuis van erven Claes Freerx Braam. Ten O. dat pakhuis en de ledige plaets achter het pakhuis van erven Fokeltie Buwes, ten W. het Klein Kerkhof, ten Z. het Stadstimmerhuis, ten N. erven Braam. Gekocht van de vroedsman Laes Hannema, dr. Jacobus Hannema, Steven Seerps Swerms, Thomas-, en Foekje Swerms x ds. Gerhardus Semplonius te Tjerkgaast?, en Gijsbert- en Hotse Swerms.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0024r van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 6Zuiderhaven ten noorden van het pakhuis, houtstek en brouwerij van de erven van Claes Freerx, oost van het Klein kerkhof en dan oostwaarts naar de480‑00‑00 GGlege plek van 54 x 54 voet
koperGerloff Yemes scheepstimmerman
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Claes Freerx
naastligger ten westenKlein kerkhof
naastligger ten noordenhet perceel in de volgende akte
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd met te Tjerkgaast
verkoperds. Gerhardus Semploniuspredikant te Tjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerloff Yemes, scheepstimmerman, koopt een ledige plaets ten N. van het pakhuis, houtstek en brouwerij van erven Claes Freerx (Braem?), ten O. van `t Klein Kerkhof en dan oostwaarts naar de haven, ten Z. recht westwaarts lopende naar dat kerkhof. De breedte is Z. en N. 54 voeten zoals het afgepaald is, etc. etc. Ten O. de haven, ten W. het kerkhof, ten Z. erven Claes Freerx, ten N.? Gekocht van erven Fokeltie Buwes, voor 480 gg.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0025r van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZ [niet vermeld]258‑00‑00 GGhouten pakhuisje met een ledige plaats erachter strekkend tot de stal van de erven van de heer Canters
koper door niaaroud burgemeester Ericus Haersma, gehuwd met
koper door niaarjuffer Anna Clara Canter
geniaarde koperPieter Jansen Oymr. ankersmid
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenhet perceel in de vorige akte Gerloff Yemes scheepstimmerman
naastligger ten westende stal, hof en huis van de erfgenamen van wijlen de heer Canters
naastligger ten noordende stal, hof en huis van de erfgenamen van wijlen de heer Canters
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd met te Tjerkgaast
verkoperds. Gerhardus Semploniuspredikant te Tjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Bechius x Anna Clara Canter koopt, na niaar ratione vicinitatis, een pakhuis en de ledige plaets erachter westwaarts tot de stalling van erven Canter. Het perceel heeft ten O. de haven, ten W. en N. die stalling, hof en huis van erven Canter. Gekocht van erven Fokeltie Buwes, voor 258 gg.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0166r van 5 mrt 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 6bij de Westerkerk71‑00‑00 GGfraaie hof met vruchtbomen
koperWillem Willems van Ranou medicus te Franeker
naastligger ten oostenReyer Arjens koopman
naastligger ten zuidende stad Harlingen: timmerhuis
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenPytter Gerlofs
verkoperAuckjen Ruirds, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Jacobus Velthuis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem van Ransouw, medicus te Franeker, koopt een hof met bomen etc. [later kad.nr. 2003], omtrent de Westerkerk. Ten O. Reyer Arjens Mahui, ten W. het kerkhof, ten Z. het stadstimmerhuis, ten N. Pytter Gerlofs. Gekocht van Auckjen Ruurds wv Jacob Velthuys, oud-burgemeester, voor 71 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-048Zuiderhaven 6huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerJacob Jansen Trompetter
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-048Zuiderhaven 6huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerWytse Jansen
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan28‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-048Zuiderhaven 6huis
eigenaarReiner Fonteyn
gebruikerWytse Jansen
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑03‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0249v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReiner Clasen Fontein


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0018r van 15 jun 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 6Westerkerk, aan het kerkhof12‑00‑00 CGerf en tuin
koperClaes Reyers Mahiu, zoon van
koperReyer Arjens Mahu koopman
naastligger ten oostenClaes Reyers Mahu
naastligger ten zuidende stad Harlingen: timmerhuis
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenClaes Reyers Mahu
verkoperNicolaus Boncamp, broer vanequipagemeester
verkoperMaria Boncamp, weduwe van
verkoperwijlen dr. Wilhelmus Ranouw te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Reyers Mahui koopt met zijn vader Reyer Arjens Mahui een ledig erf bij de Westerkerk, aan het kerkhof. Ten O. en N. Claas Reyers Mahui, ten Z. het Stadstimmerhuis, ten W. het kerkhof. Gekocht van Nicolaas Boncamp, equipagemeester bij de Admiraliteit, namens zijn zuster Maria Boncamp wv Dr. Wilhelmus van Ransouw? te Franeker voor 12 cg.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0195v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZ [staat: Blokhuisstraat bij het stadsweeshuis]320‑00‑00 GGhuis
koperAefke Yppes, weduwe van
koperwijlen Hendrik Pyters
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHaring Clasen
naastligger ten noordenHanekuik koopman
verkoperde erfgenamen van wijlen Reyner Claesen Fontein


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0011ra van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZ [staat: [staat: Zuiderhaven OZ hoek Blokhuisstraat]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelJacob Arents mr. wever
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
huurderHendrik Norel
naastligger ten oostenstraat en haven
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: Blokhuisstraat]
naastligger ten westenHaring Clasen
naastligger ten noordenHylke Hanekuyk koopman
verkoper q.q.Dirk van Scheltinga, curator overcommies Admiraliteit in Friesland
verkoper van 1/3Knierke Hendrix, kind
verkoper q.q.Pieter Hendriks, curatorvarend persoon
verkoper q.q.Symon Arjens, curatoren overmr. stoeldraaier
verkoper van 1/3Antje Hendriks, kind
verkoper van 1/3Pieter Hendriks, kinderen en erfgenamen van
erflaterwijlen Aafke Ybs, weduwe van
erflaterwijlen Hendrik Pieters
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) erven Hendrik Pieters x Aafke Ybs verkopen een huis op de hoek van de Blockhuysstraat. (Weeshuisstraat. ) De 4 huizen ten W. van dit huis naar `t weeshuis toe, moeten samen met dit huis de wal ernaast onderhouden. Ten O. de straat en haven ten W. Haring Clasen, ten Z. de Blockhuysstraat, ten N. Hylke Hanekuyk. Er is geboden door Jacob Arents, mr. wever.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0254r van 1 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReiner Jansen
naastligger ten zuidenReiner Jansen
naastligger ten zuidenReiner Jansen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-048Zuiderhaven 6huis
eigenaarReiner Jansen
gebruikerReiner Jansen
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑03‑06 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-048Zuiderhaven 6huis
eigenaarwed. Reyner Jansen
gebruikerwed. Reyner Jansen
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑10‑14 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0187v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Reiner Jansen Croon
naastligger ten zuidende weduwe van Reiner Jansen Croon
naastligger ten zuidende weduwe van Reiner Jansen Croon


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0047v van 21 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZ [staat: op de hoek van de Blokhuisstraat bij het stadsweeshuis]551‑21‑00 GGhuis
koper van 1/2Tjepke Gratema koopman te Almenum
koper van 1/2Eeltje Aukes Travaile koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
huurderJetse Wouters schipper
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: Blokhuisstraat]
naastligger ten westende weduwe van Haering Clases
naastligger ten noordenJohannes Dronrijp havenmeester
verkoper q.q.erfgezeten Claas Fontein, curator te Ried
verkoper q.q.Cornelis Brouwer, curatorkoopman
verkoper q.q.Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperde verlaten boedel van Baukjen Oeges, weduwe van
verkoperwijlen Reiner Jansen Croon, en hun zoonoud fabrikeur
verkoperOege Reiners Croonoud fabrikeur


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0144v van 9 jul 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 6Zuiderhaven WZ [staat: hoek Blokhuisstraat bij het weeshuis]900‑00‑00 CGhuis
koperAnna Swaal, gehuwd metwinkelierse
koperSipke Wiegers
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 CG
toehaaktwee zilveren lepels ter verering vd zoon van Gratema en de dochter van Travaille
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: Blokhuisstraat]
naastligger ten westende weduwe van Haring Clazes
naastligger ten noordenJ. Dronrijp havenmeester
verkoper van 1/2Tjepke Gratemakoopman
verkoper van 1/2Eeltje Travaillekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Swaal, winkelierse x Sipke Wiegers koopt huis op de hoek van de Blokhuisstraat, omtrent het Stadsweeshuis. Ten O. de straat en haven, ten Z. de Blokhuisstraat, ten W. wd. Haring Clazes, ten N. de havenmeester Dronrijp. Gekocht van Tjepke Gratama en Eeltje Travaille, elk voor 1/2.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0116r van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAnna Swaal winkelierse


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0195r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnna Swaal


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0066v van 4 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 6Zuiderhaven ZZ [staat: Blokhuisstraat of hoek Weeshuisplein]1700‑00‑00 CGhuis
koperHeere Deddes, gehuwd metschuitschipper
koperAntje Symons
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat [staat: Weeshuisplein]plein
naastligger ten westenFoppe Steevens
naastligger ten noordenAnna Zwaal winkelierse
verkoperAnna Zwaalwinkelierse
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Deddes, schuitschipper x Antje Symons koopt huis op de hoek van de Blokhuisstraat of Weeshuisplein. Ten O. de straat en haven, ten Z. het Weeshuisplein, ten W. Foppe Steevens, ten N. de verkoper. De koper moet de wal naast het huis onderhouden volgens accoord van 25 jun 1756 tussen de toenmalige eigenaar en die van de 4 andere huizen ten O. ervan tot aan het Weeshuis. Gekocht van Anna Zwaal, winkelierse, voor 1700 cg.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0201v van 7 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHerre Deddes


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0067v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHerre Deddes


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0292v van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Here Deddes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0088r van 26 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Herre Deddes


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0109v van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 6Weeshuisstraat NZ, hoek627‑00‑00 GGhuis
koperTjaard Yedes, gehuwd met
koperGrietje Louwrens
huurder voorste gedeelteClaas de Beer c.u.24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenWeeshuisstraat
naastligger ten westenSjoerdje Foppes
naastligger ten noordenCornelis Arjens Visser
verkoper q.q.Pieter Thijssen, curator overscheepstimmerbaas
verkoperJan Wolferts, gehuwd metschuitschipper
verkoperTjetske Heeres


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0357v van 30 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0079v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjaard Eedes


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0129v van 8 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis B. Schiere c.s.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0225v van 16 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjaard Edes


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0050v van 17 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weeshuisstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjaard Eedes


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0068v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjeerd Eedes


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0035v van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stad Harlingen: eigendom


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-050, pag. 163Zuiderhaven 6R Meintz wed2‑10‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-228Zuiderhaven 6Arnoldus Roelofs Tuinemageb 1763 ... , ovl 19 jun 1813 HRL, molenaarsknecht, ovl wijk H-228; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-228Zuiderhaven 6Jan Hendriks Leyenaar... L, en Femke Sijbrands; BS huwafk. en huw 1811, huw 1814, huw 1817, ovl 1831, ovl 1833; gebruiker van wijk H-228, metzelknegt, eigenaar is R.W. Meintz wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-228Zuiderhaven 6Roelof Wilhelm Meints... 1814. (GAH204); id. van wijk E-075; gebruiker Thijs IJ. Duininga, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-228; gebruiker Jan H. Leyenaar, metzelknegt, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-228Zuiderhaven 6R W Meintz wedJan H Leyenaar metzelknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2021Zuiderhaven 6Jan Harmens Kappenkoopvaardij kapiteinHarlingenhuis en erf (104 m²)


1838 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 2021Zuiderhaven 6 Jan Jans KappenHarlingenhet huis van binnen veel verbeterd


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-228Zuiderhaven 6Elisabeth Draismaoud 57 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-228; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-228Zuiderhaven 6Jan Harms Kappen... Nieuwe Pekel A; BS huw 1822; oud 45 jaar, geb Nieuwe Pekel A en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk H-228; VT1839; J.H.K. eigenaar van percelen nrs. 514 en 515 te HRL, koopvaardij kapitein, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
H-228Zuiderhaven 6J H Kappen stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-228Jan H Capppen45 jzeekapteinN. Pekel Am, protestant, gehuwd
H-228Elisabeth Draisma57 jFranekerv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-228Zuiderhaven 6Melchior ten Hulst... BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk F-230, wijk G-156, wijk H-075, 228, supp wijk F-365, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2021Zuiderhaven H-228Thomas van Slootenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2021Zuiderhaven H-292Foeke Foekenswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4639Zuiderhaven 6 (H-292)Gerrit Th. Roordawoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 6Y. (Ype) v.d. Meulen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 6beeldbepalend pand9 van 10
  terug