Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Zuiderhaven 98-0298-0298-030C-006C-002
 huisnummer lager  Zuiderhaven 98-0278-0278-030C-006C-002


Naastliggers vanZuiderhaven 9
ten oostende Zuiderhaven
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 7
ten noordende Zuiderhaven


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0012r van 17 dec 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 9Zuiderhaven ZZ [staat: Zuidwesterhaven NZ op het oude Blokhuis strekkende vanaf de haven noordwaarts tot aan de stads parktuin]1250‑00‑00 ggvoor- en achterhuis met de ledige plaats en loods er tussen
koperIdts Cornelis, gehuwd metzeilmaker
koperHylck Fongers
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSymen Nijenhuis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter Wynerts zeilmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Haringh Egberts, gehuwd metstadssmid
verkoper van 1/2Lijsbeth Cornelis
verkoper van 1/2Riempcke Egberts, gehuwd met
verkoper van 1/2Marthen Allerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIdts Cornelis, zeilmaker x Hylck Fongers


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020v van 18 dec 1636 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 9Zuiderhaven NZ [staat: bij de Havenbrug]huis
koperN. N.
protesteert vanwege ontbrekende precarioPiter Wymerts
naastligger ten oostenhet huis genaamde De Valk de Valk
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPiter Wymerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Cornelis Idsen


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020v van 18 dec 1636 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 9achterZuiderhaven NZ [staat: bij de Havenbrug]achterhuis
koperN. N.
naastligger ten oostenhet huis genaamde De Valk de Valk
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Pytter Wimerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Cornelis Idsen


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0041v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 9achterZuiderhaven NZ [staat: achter de Nieuwe Pinas]228‑00‑00 ggdwarshuis met potkas en bierkelder
koperErik Hendriks, gehuwd metde Nieuwe Pinas
koperTytie Jans
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende Nieuwe Pinas de Nieuwe Pinas
naastligger ten zuidende hof van Hero Andries c.u.
naastligger ten westenBroer Jansen brouwer
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoper van 1/2Ewert Hingst
verkoper van 1/2Sydske Freerx, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Schiere


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0043v van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 9Zuiderhaven NZ [staat: Voorstraat bij de havenbrug] naast de Nieuwe Pinas800‑00‑00 cg8/9 huis
koperHero Andries, gehuwd metmr. zeilmaker
koperLijsbet Ewerts
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhuis genaamd de Nieuwe Pinas de Nieuwe Pinas
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenBroer Jansen brouwer
naastligger ten noordenErik Hendriks c.u.
verkoper van 4/9Ewert Hingstkoopman
verkoper van 4/9Zytske Freerx, gehuwd met
verkoper van 4/9Jan Sjoerds Schiere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHero Andries, mr. zeilmaker x Lijsbet Ewerts kopen 8/9 van een huis, waarvan zijn vrouw al 1/9 bezit, op de Voorstraat bij de havenbrug, naast 'de Nieuwe Pinas'. Ten O. de nieuwe pinas, ten Z. de straat, ten W. brouwer Broer Jansen, ten N. Erik Hendriks c.u. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van koopman Evert Hingst voor 4/9, en Zijtske Freerx Hingst x Jan Sjoerds Schiere voor 4/9, voor 800 CG.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-027Zuiderhaven 9huis
eigenaarEric Hendriks
gebruikerMarten Rutgers
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-029Zuiderhaven 9huis
eigenaarLieuwe Piers
gebruikerLieuwe Piers
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-027Zuiderhaven 9
eigenaarMarten Rutgers wed.
opmerkingpauper
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-029Zuiderhaven 9huis
eigenaarLieuwe Piers
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-027Zuiderhaven 9huis
eigenaarHendrik Caspers
gebruiker
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-029Zuiderhaven 9huis
eigenaarLieuwe Piers
gebruikerLieuwe Piers
aanslag huurwaarde04‑03‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0057v van 14 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 9achterZuiderhaven NZ [staat: straat achter herberg Nieuwe Pinas]110‑00‑00 ggwoning
koperLieuwe Piers mr. tichelbaas
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
bewonerAeltje Jetzes c.s.
naastligger ten oostenhet huis de Nieuwe Pinas de Nieuwe Pinas
naastligger ten zuidende koper Lieuwe Piers
naastligger ten westende weduwe van wijlen Broer Janzen brouwer
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperJanke Philippus, weduwe van
verkoperwijlen Marten van Geenen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Lieuwe Piers, mr. tichelbaas koopt een woning in de straat achter de herberg 'de Nieuwe Pinas', nu bewoond door Aaltje Jetzes c.s. Ten O. de Pinas, ten Z. de koper, ten W. wd. brouwer Broer Jansen, ten N. die straat. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Janke Philippus wv Marten van Geenen, voor 110 GG.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-027Zuiderhaven 9huis
eigenaarLieuwe Piers
gebruikerRinse Yedes
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-029Zuiderhaven 9huis
eigenaarLieuwe Piers
gebruikerLieuwe Piers
aanslag huurwaarde05‑16‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-027Zuiderhaven 9huis
eigenaarwed. Lieuwe Piers
gebruikerBoldewijn Jansen
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-029Zuiderhaven 9huis
eigenaarwed. Lieuwe Piers
gebruikerLieuwe Piers
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-027Zuiderhaven 9huis
eigenaarLieuwe Piers wed.
gebruikerBoldewijn Jansen wed.
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-029Zuiderhaven 9huis
eigenaarLieuwe Piers wed.
gebruikerLieuwe Piers wed.
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0234v van 21 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 9Havenbrug650‑00‑00 gghuis
koperFolkert Pytters koopman
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
bewoner achterhuisPytter Poeltje, weduwe van
bewoner achterhuiswijlen Claas Sweerus Schellingwouboekverkoper
naastligger ten oostenJohannes Peaus
naastligger ten oostenRuurd Tjepkes
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenAndries Johannes zeilmaker
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straatje bij Sayen en Bayen]
verkoperSybrand Pyters Feitema, hypothecaire crediteur vankoopman
erflater van 1/2wijlen Anne Eelkes Bakker
erflater van 1/2wijlen Pier Eelkes Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert Pieters [Schellingwou], koopman, [x Antje Nieuwenhuis] koopt huis met nog een woning recht daarachter in het straatje bij 'Sayen en Bayen', bewoond door boekverkoper Claas Sweerus Schellingwou [?] c.u. Ten O. Johannes Peaux en Ruurd Tjepkes (Blok?), ten Z. de straat en haven, ten W. zeilmaker Andries Johannes, ten N. het straatje bij 'Sayen en Bayen'. Grondpacht samen 6 CG aan de Stad. Gekocht van de hypotheekhouder van Anne Eelkes Bakker voor 1/2, en mr. bakker Pier Eelkes voor 1/2.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-027Zuiderhaven 9huis
eigenaarFolkert Pyters
gebruikerBoldewijn Jansen wed.
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-029Zuiderhaven 9huis
eigenaarFolkert Pyters
gebruikerClaas Swerus
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-030Zuiderhaven 9huis
eigenaarSchellingwou wed.
gebruikerKornelis Pieters
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0226r van 17 okt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 9Zuiderhaven NZ [staat: bij de Havenbrug]1300‑00‑00 cghuis en tuintje
koperJoeke Bierma, gehuwd metgezworen makelaar
koperHenke Eykhout
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenvroedsman Pierre Peaux
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenHarke Jurjens
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperAnna Nieuwenhuis, weduwe van
verkoperwijlen Folkert Pieters Schellingwou


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-030Zuiderhaven 9huis
eigenaarJoeke Bierma
gebruikerJoeke Bierma
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0200r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 9Zuiderhaven NZ [staat: bij de havenbrug]1300‑00‑00 cghuis
koperE. Baarda, gehuwd metmr. bakker
koperFeikje Jochems
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenE. Barda mr. bakker
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenCornelis Aerts koopman
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoperMinke Eikhout, weduwe van
verkoperwijlen Joeke Bierma, en zijn kinderenmakelaar
verkoperJan Bierma, broer van
verkoperClaaske Bierma, zuster van
verkoperGrietje Bierma, zuster van
verkoperRinske Bierma, gehuwd met
verkoperGosling Akkringa


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0150v van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 9Zuiderhaven NZ [staat: bij de havenbrug]1425‑00‑00 cghuis
koperAndreas Kup, gehuwd metmr. chirurgijn
koperElizabeth Molenaar
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
huurderArjen Bakker
naastligger ten oostende erfgenamen Peaux
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenCornelis Aarts
naastligger ten noordenPrinsensteeg [niet vermeld]
verkoperEvert Pieters Baarda, gehuwd metmr. bakker
verkoperFeykje Jochems


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0032r van 29 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 9Zuiderhaven NZ [staat: bij de Havenbrug] wijk C-0061275‑00‑00 cghuis
koperCornelis C. Zijlstra koopman
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
huurderH. Keets commies
naastligger ten oostenH. Peaux
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenCornelis C. Zijlstra
naastligger ten noordenPrinsensteeg [niet vermeld]
verkoperAndries Reinderts, zoon, engardenier te Sint Jacobiparochie
verkopermeerderjarige vrijster Antje Reinderts, dochter van te Sint Jacobiparochie
erflaterwijlen N. N., erfgenaam van
erflaterwijlen Adriaantje Kup, nagelaten dochter van
erflaterwijlen Andries Kup, gehuwd geweest metmr. chirurgijn
erflaterwijlen Elisabeth Molenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis Zijlstra koopt het huis wijk C-006. Ten O. H. Peaux, ten W. de koper, ten Z. en N. de straat. Gekocht van Andries Cup, mr. chirurgijn x Elisabeth Molenaar, voor 1275 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-030 , pag. 161Zuiderhaven 9C.C. Zijlstra 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-006Zuiderhaven 9Hermanus Peaux... huw 1813, huw 1815, ov; eigenaar en gebruiker van wijk B-071, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk C-006, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-007; gebruiker Gijsbert de Boer, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-006Zuiderhaven 9H Peauxpakhuis


1823 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 04-05-1823
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 9, HarlingenZuiderhaven 9H.A. Emmeriksonderwijzeres bewaarschool


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 487Zuiderhaven 9 Cornelis Loon houtkoperHarlingenpakhuis en erf (135 m²)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 57 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-006Zuiderhaven 9Maria Annes Blijstra, overleden op 29 maart 18398 mnd, overleden Bredeplaats C 6, dochter van Anne Reinders Blijstra, bakker en Sjoeuke Sipkes Westerbaan, zuster van minderjarige Dirkje en Antje Annes Blijstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-006Zuiderhaven 9Jetske Christoffels de Haan... van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1830, ovl 1838, huw 1843, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 487bij de Havensbrug C-006Pieter J. Broekema en mede eig.pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 487Zuiderhaven C-002 Meindert B. Meinsma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 487Zuiderhaven 9 (C-002)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 9 Albertus J. Huesebierhuishouderf. 1000f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 9S. Roodhofcafehouder


1930 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-14910
Zuiderhaven 9Sybrandus Roodhof


1930 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-15442
Sybrandus Roodhof


1931 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-16524
Zuiderhaven 9Sybrandus Roodhof


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 9S. Roodhof239Café, sleepag.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 9S. Roodhof826Café, sleepag.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenL.J. Kroontjes826Café, sleepdienst
Zuiderh.Café 't Anker826L.J. Kroontjes


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenL.J. Krootjes826Café, sleepdienst
Zuiderh.Café 't Anker826Sleepd. L.J. Krootjes
Zuiderh.Roodhoff-Krootjes826Café, sleepdienst


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenL.J. Krootjes826Café, sleepdienst
Zuiderh.Café 't Anker826Sleepd. L.J. Krootjes
Zuiderh.Roodhoff-Krootjes826Café, sleepdienst


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Roodhoff-Krootjes826Café, sleepdienst  terug