Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 10 8-052 8-062 H-ong H-266
Naastliggers vanZuiderhaven 10
ten oostenZuiderhaven 12
ten westenZuiderhaven 8
ten noordende Zuiderhaven


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0095r van 31 aug 1617 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenNutstraat [staat: Molenstraat]


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0366v van 15 nov 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0008r van 13 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0051v van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-052Zuiderhaven 10huis
eigenaarsecretaris Idsinga
gebruikersecretaris Idsinga
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-00-00 CG
grondpacht aan Pieter Gerlofs
grondpacht06-00-00 CG
aanslag grondpacht01-10-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-052Zuiderhaven 10huis
eigenaarde secretaris Idsinga
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-00-00 CG
opmerkingis verrekent en voldaen
aansl. huurw. voldaan1-2-1721
grondpacht aan P. Gerlofs
grondpacht06-00-00 CG
aanslag grondpacht01-10-00 CG
aansl. grondp. voldaan25-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-052 Zuiderhaven 10huis
eigenaarsecretaris Idsinga
gebruikersecretaris Idsinga
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-00-00 CG
grondpacht aan Pyter Gerlofs
grondpacht06-00-00 CG
aanslag grondpacht01-04-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0265r van 28 apr 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 10Zuiderhaven WZgrond en ledige stede
 
koper door niaar ratione vicinitatisClaas Reyers Mahu meerderjarig vrijgezel, gesterkt met zijn vader240-00-00 CG
koper door niaar ratione vicinitatisReyer Arjens Mahui koopman
geniaarde koperJan Aukes Backerkoopman
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenWesterstraat [staat: opgang naar stadstimmerhuis]
naastligger ten zuidenmuur en stakketingen
naastligger ten westeneen ledig erf voorheen tuin
naastligger ten noordenpakhuis van Reyer Arjens Mahiu koopman
verkoperHylko Wierdaoud bijzitter van DoniawerstalIdsengahuizen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Aukes Bakker koopt, na niaar ratione vicinitatis door Claas Reyers Mahui en zijn vader Reyer Arjens Mahui, een stuk grond en ledige huisstede, wz. Zuiderhaven. Ten O. die haven, ten W. een ledig erf waar eerst een hof was, ten Z. de opreed naar het Stadstimmer huis en de muur, ten N. het pakhuis van Reyer Arjens Mahui. Gekocht van Hylke Wiarda, oud-burgemeester van Donia werstal te Idsegahuizen, voor 240 cg. en 1 zilveren ducaton tot wijnkoop (?).


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0249v van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsweg of pad


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-052 Zuiderhaven 10huis
eigenaarsecretaris Idsinga
gebruikersecretaris Idsinga
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-00-00 CG
grondpacht aan Pyter Gerlofs
grondpacht06-00-00 CG
aanslag grondpacht01-04-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-052 Zuiderhaven 10de secretaris en ont Idsinga, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal80-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-052 Zuiderhaven 10huis
eigenaarsecretrs. Idsinga
gebruikersecretrs. Idsinga
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-07-04 CG
grondpacht aanerven Pytter Gerlofs
grondpacht06-00-00 CG
aanslag grondpacht01-10-00 CG


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0061r van 13 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKleine kerkhof


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0077v van 14 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westent kleine kerkhof


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0077v van 14 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westent kleine kerkhof


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0077v van 14 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westent kleine kerkhof


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0077v van 14 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westent kleine kerkhof


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0077v van 14 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westent kleine kerkhof


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-062 Zuiderhaven 10G A Herklots7-00-00 CG


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2005Zuiderhaven 10Directie van de In en Uitgaande Regten en AccijnsenHarlingenpakhuis en erf (290 m²)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4907Zuiderhaven 10 (H-266)Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam)schuren


1908 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Zuiderhaven 10jacobus fonteinexportslagerij11


1933 - kentekenadresnaam
B-19405
Zuiderhaven 10Hendrik Simon Leyenaar


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 10cR. Posthumus293Houth.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
D. v. Drooge & Zn.666Imp. v. wegen- en waterbouwmat, exped., scheepsbevr.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhav. W.Z.D. v. Drooge & Zn.666Imp. v. wegen- en waterb.mat, exped., scheepsbevr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.R. Posthumus560Houth.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhav. W.Z.D. v. Drooge & Zn.666Imp. v. wegen- en waterb.mat, exped., scheepsbevr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.R. Posthumus560Houth.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhav. W.Z.D. v. Drooge & Zn.666Imp. v. wegen- en waterb.mat, exped., scheepsbevr.
  terug