Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 128-053 8-060 H-219H-264


Naastliggers vanZuiderhaven 12
ten oostenZuiderhaven 14
ten westenZuiderhaven 10
ten noordende Zuiderhaven


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0095r van 31 aug 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 12Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad ZZ van de haven]00‑00‑00 cghuis, houtstek met twee achterkamers en een ledige plaats en een vrije uitgang achter aan het bolwerk
koperJelte Hanssen, gehuwd metgrootschipper
koperGeertie Wytses
verpachter grondde stad Harlingen6‑10‑00 CG
naastligger ten oostende plaats van de zoon van Reyner Frans
naastligger ten zuidenbolwerk
naastligger ten westenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperFormer Formers, gehuwd methoutkoper
verkoperLijsbeth Claeses


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0366v van 15 nov 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 12op het oude blokhuis173‑00‑00 GGoostelijke kamer van twee kamers
koperPieter Jacobs, gehuwd met
koperAeltie Gerryts
koperGerryt Wibrants, gehuwd met
koperBrecht Jansen
verpachter grondN. N. 1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhaven en straat
naastligger ten zuideneen ledige plaats van het blokhuis
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende pakkerij van de kopers
verkoperJan Scheltes, gehuwd met
verkoperNeeltie Niclaes


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0008r van 13 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 12Zuiderhaven ZZ [staat: op het oud blokhuis]654‑00‑00 GGwestelijke kamer van twee kamers
koperHans Gerryts, gehuwd met
koperGeert Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten zuidende ledige plaats van het blokhuis
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende pakkerij van Jan Scheltis, gehuwd met te Denemarken
naastligger ten noordenNeeltien Nicolaes te Denemarken
verkoperJan Scheltis, gehuwd met te Denemarken
verkoperNeeltien Nicolaes te Denemarken


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0051v van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 12Zuiderhaven ZZ [staat: op het oud blokhuis]128‑00‑00 GGkamer
koperAllert Claes, gehuwd met
koperLijsbeth Malis
verpachter grondJan Scheltis 1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenDe haven en de straat die tot de pakkerij tot een opslag blijft
naastligger ten zuidende ledige plaats van het Blokhuis
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende pakkerij van Jan Scheltis
verkoperPieter Jacobs, gehuwd met
verkoperBrecht Jansen


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0037v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Pieter Martens koopmansbode


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-053Zuiderhaven 12twee kamers en een pakhuis
eigenaarReyer Arjens Mahiu
gebruikerCornelis Lourens
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-053Zuiderhaven 12pakhuis
eigenaarReyer Arjens
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-053Zuiderhaven 12pakhuis
eigenaarReyer Arjens
gebruiker
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑10‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0265r van 28 apr 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderhaven


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0249v van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 12Zuiderhaven ZZ 12/14 [staat: haven WZ]725‑00‑00 CGtwee kamers en boottimmerhuis en scheepstimmerwerf
koperFonger Broers, gehuwd met
koperTjamke Jurjens
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerlof Pyters koopman
naastligger ten westenstadsweg of pad
naastligger ten noordenstadsweg of pad
verkoperAndries Tjerx c.u.mr. timmerman


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0131r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 12Zuiderhaven ZZ [staat: nieuwe haven WZ]602‑00‑00 GGtwee kamers, boet, werf en timmerhuis
koperBroer Fongers scheepstimmerman
bewonerFonger Broers
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidende weduwe en zonen van Pieter Gerlofs koopman
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: weg en pad naar de stadswal]
naastligger ten zuidenN. N.
verkoper q.q.Douwe Reins de Veth, gecommitteerdemr. bakker
verkoper q.q.burgervaandrig Thomas Meyer, gecommitteerden uitwinkelier
cessionaris, verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen
cedentFeddrik Ayses Mahuikoopman
verkoperAafke Jurjens, weduwe van
verkoperwijlen Arjen Cornelis, pregnantste hypothecaire crediteur van
verkoperFonger Broers, gehuwd metmr. scheepstimmerman
verkoperTjamke Jurjens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-053Zuiderhaven 12pakhuis
eigenaarClaas R. Mahui
gebruikerClaas R. Mahui
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑10‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-053Zuiderhaven 12pakhuis
eigenaarClaas R. Mahui
gebruikerClaas R. Mahui
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0061r van 13 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 12Zuiderhaven ZZ3500‑00‑00 CGtwee pakhuizen, knechtswoning, woonkamer etc.
koperPieter Huidekoper koopman
huurder timmerschuurAlbert Doedes c.s.35‑00‑00 CG
huurder bleekveldHendrik Abels mr. zeilmaker10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenstraat en stadstimmerhuis
naastligger ten westenKleine kerkhof
naastligger ten noordenKerkpad
verkoperAllard Scheltingakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Huidekoper koopt (a) 2 royale pakhuizen waarvan het ene gedeeltelijk op een kelder is gebouwd, en een knegtswoning, (b) wooncamer met ruime loods, ook gebruikt als weefwinkel, aan de wz. van a), en (c) een grote loods of timmerschuur, ten Z. van de pakhuizen aangebouwd en (d) een grote plek grond of bleek veld, om en aan bovenstaande vastigheden aan de Z., W. en N. kant en geheel omheind. Het geheel heeft ten O. de Zuiderhaven, ten W. het Klein Kerkhof, ten Z. de straat en het Stadstimmerhuis, ten N. het Kerkpad. Gekocht van Allard Scheltinga, voor 3500 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0077v van 14 sep 1783 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 12Zuiderhaven WZ, west achter het pakhuis staande8000‑00‑00 CGwoonkamer en ruime loods
koperde Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenstraat en stadstimmerhuis
naastligger ten westent kleine kerkhof
naastligger ten noordenKerkpad
verkoperPieter Huidekoperkoopman


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0077v van 14 sep 1783 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 12Zuiderhaven WZ, zuid van het pakhuis8000‑00‑00 CGloods of timmerschuur
koperde Admiraliteit in Friesland
huurderAlbert Doedes 35‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westent kleine kerkhof
naastligger ten noordenKerkpad
verkoperPieter Huidekoperkoopman


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0077v van 14 sep 1783 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 12Zuiderhaven WZ, in de zuidhoek tegen het stadstimmerhuis8000‑00‑00 CGstuk grond
koperde Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenstraat en stadstimmerhuis
naastligger ten westent kleine kerkhof
naastligger ten noordenKerkpad
verkoperPieter Huidekoperkoopman


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0077v van 14 sep 1783 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 12Zuiderhaven WZ, a.d. zuidkant v.h. pakhuis, achter de timmerschuur8000‑00‑00 CGgrond van een grote houtschuur
koperde Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenstraat en stadstimmerhuis
naastligger ten westent kleine kerkhof
naastligger ten noordenKerkpad
verkoperPieter Huidekoperkoopman


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0077v van 14 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 12Zuiderhaven WZ8000‑00‑00 CGtwee pakhuizen en een knechtswoning,
koperde Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenstraat en stadstimmerhuis
naastligger ten westent kleine kerkhof
naastligger ten noordenKerkpad
verkoperPieter Huidekoperkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt 5 percelen naast en aan elkaar, wz. Zuiderhaven bij het Weeshuis, samen uitmakende een erf, strekkende aan de nz. van de Haven langs het Kerkpad tot aan het Kerkhof, en aan de Zuidkant langs de straat en stadstimmerhuis tot aan het Kerkhof. Het geheel bestaat uit (a) twee royale pakhuizen, waarvan het ene gedeeltelijk op een kelder is gebouwd en beide voor een groot gedeelte in huur gebruikt door de Admiraliteit, en een knegtswoning aan - en in elkaar verbonden. (b) een wooncamer en loods ten W. achter het pakhuis. (c) een grote loods of timmerschuur aan de Z. kant van het pakhuis, welke is verhuurd. (d) een grote plek grond waar op een loods is gebouwd in de Z.W.hoek tegen het Stadstimmerhuis aan. (e) de grond van een grote houtschuur, aan de Z. kant van het pakhuis, achter de loods of timmerschuur, welke laatste schuur de verkoper zelf houdt, totdat deze door de huurders Simon van Slooterdijck & Comp. is afgebroken en opgeruimd. De koper heeft op dit terrein het oorlogsschip `Stad en Lande` gebouwd (als huurder?). Het verkochte heeft ten O. de Zuiderhaven, ten W. het Klein Kerkhof, ten Z. de straat en Stadstimmerhuis, ten N. het Kerkpad. Gekocht van Pieter Huidekoper. Prijs 8000 cg van 20 stuivers.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-060, pag. 164Zuiderhaven 12 de Admiraliteit7‑00‑00 cgpakhuis (wallen)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-219Zuiderhaven 12 de Marine pakhuis


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 106 van 9 sep 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-219Zuiderhaven 12koopaktefl. 2500pakhuis H-219, genaamd het Westerpakhuis
 
verkoperJan Sikkes IJsenbeek
koperPieter Rodenhuis
koperDirk Cornelis Zijlstra
koperJarig Mollema


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2004Zuiderhaven 12Nederlandsche Sociteit van Groenland & Straat Davids VisscherijHarlingenpakhuis en plein (1590 m²)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4910Zuiderhaven 12 (H-264)D. Harmens (en Co., te Leeuwarden)pakhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Zuiderhaven 12J.J. Kuipersjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
scheepstimmerwerf


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 12A. (Aldert) Tuinman
  terug