Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 208-0568-0568-058H-216H-259


Naastliggers vanZuiderhaven 20
ten oostenZuiderhaven 22
ten westenZuiderhaven 18
ten noordende Zuiderhaven


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0167r van 6 jun 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTziebbe Tziebbes


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0158v van 10 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westentwee ledige plaatsen en de timmerwerf van de kopers Fridts Hessels c.s.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0018v van 12 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende ledige plaats van Jacob Popta


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0033v van 27 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 23oost, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende grote timmerwerf


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0240r van 6 dec 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 23oost, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende grote werf


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0088v van 14 jul 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende ledige plaats van Jacop Popta


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0188r van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0077v van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner Rein Lous


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0218r van 14 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 23oost, een perceel ten zuidoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordwestende Admiraliteit in Friesland: grote timmerwerf


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0165r van 17 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende grote timmerwerf


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0099v van 31 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende werf gebruikt door Rogier Jacobs Haspelmans


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0126v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderhaven


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0314r van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderhaven


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0315v van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderhaven


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-056 , folio 151Zuiderhaven 20
eigenaarAntie Rienx
gebruikerAntie Rienx
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-056 , folio 99vZuiderhaven 20
eigenaarAntie Rienx
opmerkingpauper
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-056 , folio Zuiderhaven 20woning
eigenaarJesaias Jansen
gebruikerwed. Here Douwes
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0311r van 16 feb 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pieter Douwes
naastligger ten oostende tuin van Guiteth kapitein


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0021v van 17 jun 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Tjeerd Fockes van Esta
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pieter Douwes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-056 , folio 100rZuiderhaven 20woning
eigenaarMarijke Willems
gebruikerPyter Dirks
huurwaarde totaal16‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑10 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0176v van 28 apr 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmanus Portier koopman


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-056 , folio 100rZuiderhaven 20woning
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerwed. Tjalke Lieuwes
huurwaarde totaal16‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑19‑10 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0143r van 2 okt 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMatthijs van Idsinga secretaris
naastligger ten oostenSaco Harmen van Idsinga ontvanger van de boelgoederen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-056 , folio 101rZuiderhaven 20woning
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerTjalke Lieuwes wed.
huurwaarde totaal16‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑19‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-056 , folio 101rZuiderhaven 20woning
eigenaarArjen Arjens
gebruikerArjen Arjens
huurwaarde totaal16‑08‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑19‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-058 , folio 169rZuiderhaven 20woningen of werf
eigenaarSchellingwou wed.
gebruikerBeernd Dooitzes
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-058 , folio 169rZuiderhaven 20woning
eigenaarSchelto Wijbenga nom.ux.
gebruikerSchelto Wijbenga nom.ux.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerking[samen met no. 8-057 opgegeven
opmerkingals één post]


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-058 , folio 169rZuiderhaven 20woning
opmerking[net vermeld: hieronder beklemd no. 8-058]
eigenaarTjeerd Clasen c.s.
gebruikerTjeerd Clasen c.s.
opmerking[net vermeld: beklemd onder no. 8-057]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-058 , pag. 164Zuiderhaven 20Jan Thomas 0‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 20Jan Thomas Zwanenburg... van wijk H-215; gebruiker Hendr. J. de Vries, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-216, timmerbaas, 1814. (GAH204); id. van wijk H-218, timmerschuur, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-216Zuiderhaven 20Jan T SwanenburgJan T Swanenburgtimmerbaas


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 159 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-216Zuiderhaven 20Jan Thomas Zwanenburg, overleden op 5 oktober 1819scheepstimmerbaas (Zuiderhaven H 214-217), man van Aukje Seerps de Vries (testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Sjerp, Thomas, Antje, Tjerk, Hilbrand en Feitze Jans Zwanenburg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1990Zuiderhaven 20erven Pieter Huidekoper Harlingenweiland als erf (2360 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 20Aukje Sjerps de Vries... Kerk HRL 1801, BS ovl 1850, bevr HRL 1851 wijk H-205; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; VT1839; moeder in doopakte 1773 als: Hiltje T. de ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-216Aukje S de Vries66 jscheepstimmermanHarlingenv, protestant, weduwe
H-216Rinske van der Berg33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 20Rinske van den Berg... ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-265, wijk G-263; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4364Zuiderhaven 20 (H-255)


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 20S. van Loonbrugwachter (gep.)


1952 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Zuiderhaven 20Ministerie van Defensie40betonningsterrein


2023
0.060832977294922


  terug