Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 26 (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend)
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 26 4-236 4-242 H-177 H-223
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 26 4-237 4-243 H-179 H-223
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 26 4-238 4-244 H-180 H-223
Naastliggers vanZuiderhaven 26
ten oostenZuiderhaven 28
ten westenZuiderhaven 24
ten noordende Zuiderhaven


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0122v van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHette Abbes


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0013r van 11 jun 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0070r van 17 nov 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHettien Abbes


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0171r van 9 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 26Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad op de hoek van de Zuiderpoortsbrug]huis met een hof erachter
 
koperDirck Martens, gehuwd met1100-00-00 GG
koperAeltie Joannes
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan Reinners
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende lege plaats
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperHeertien Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Martens x Aeltie Joannes koopt een huis met een hof erachter, op de hoek van de Zuiderpoortsbrug. Ten O. erven Jan Reiners?, ten W. de ledige plaets, ten N. de straat. Gekocht van Maertien? Abbes, voor 1100 gg.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0178v van 27 dec 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende timmerwerf van de erfgenamen van burgemeester Jan Sanstra


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0006v van 25 nov 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Ellerts van Laer


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0239v van 13 jan 1704 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van oud burgemeester Gerroltsma


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-236Zuiderhaven 26huis
eigenaarAndries Tierx
gebruikerAndries Tierx
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
4-237Zuiderhaven 26huis
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerwed. Pieter Harmens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
4-238Zuiderhaven 26huis
eigenaarSjouke te Surig
gebruikerBouwe Tietzes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-236Zuiderhaven 26huis
eigenaarAndries Tierks
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720
4-237Zuiderhaven 26huis
eigenaarJohan. Cramer
gebruikerAbbe Rinses
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720
4-238Zuiderhaven 26huis
eigenaarSaak Gosses erven
gebruikerRijk Harmens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-236 Zuiderhaven 26huis
eigenaarAndries Tjerks
gebruikerAndries Tjerks
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
4-237 Zuiderhaven 26huis
eigenaarJohannes Cramer erven
gebruikerwed. Rijk Harmens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
4-238 Zuiderhaven 26huis
eigenaarSaak Gosses erven
gebruikerStoffel Sakes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-236 Zuiderhaven 26huis
eigenaarStoffel Sakes
gebruikerGerryt Dirks
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
4-237 Zuiderhaven 26huis
eigenaarJacob Pyters
gebruikerCobus Andrys
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG
4-238 Zuiderhaven 26woning
eigenaarCornelis Annes
gebruikerFokke Joostens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
4-238 Zuiderhaven 26huis
eigenaarGerloff Clases
gebruikerFloris Yedes c.s.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0083r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Keimpes jr.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-236 Zuiderhaven 26wed. Stoffel Sakes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
4-237 Zuiderhaven 26Jacobus Pieters, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG
4-238 Zuiderhaven 26Fokke Joosten, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-236 Zuiderhaven 26huis
eigenaarwed. Stoffel Saekes
gebruikerwed. Stoffel Saekes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG
4-237 Zuiderhaven 26huis
eigenaarJacobus Pytters
gebruikerJacobus Pytters
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
4-238 Zuiderhaven 26woning
eigenaarPytter Keimpes
gebruikerFokke Joosten
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0198r van 4 feb 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyter Ceimpes de Jong


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0171r van 6 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Ceimpes de Jong


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0234r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 26Zuiderhaven ZZhuis en tuin
 
koperJan Sweerus, gehuwd metlandsscheepstimmerbaas2095-00-00 GG
koperAnna Hansen
naastligger ten oostende erfgenamen van Dirk Christiaans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJapke Hendriks, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Pieter Keimpes de Jong koopman
naastligger ten noordenZuiderhaven en straat
verkoper van 2/3 van 1/2Japke Hendriks, erfgenaam van wijlen haar man
erflaterwijlen Pieter Keimpes de Jongkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Japke Hendriks, en de wederhelft van het geheel bij scheiding bekomen hebben
erflaterwijlen Pieter Keimpes de Jong, gehuwd met
erflaterwijlen Akke Andries de Boer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sweerus, Lands scheepstimmerman x Anna Hansen koopt 1e een deftig huis zz. Zuiderhaven. Ten O. Dirk Christiaans, ten W. de verkoper, ten Z. het 2e perceel, ten N. de straat en haven. Ten 2e een huis omtrent de Zuiderpoort. Ten O. wd. Folkert Pieters (Schellingwou?), ten W. de straat, ten Z. Jentje Douwes, ten N. het 1e perceel. Gekocht van Japke Hendriks wv Pieter Keimpes de Jong.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0033v van 26 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Sweerus


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0246v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 26Zuiderhaven ZZhuis en tuin
 
koperSjoerd Wiarda, gehuwd metmakelaar1470-00-00 GG
koperJudith Catharina Heins
naastligger ten oostende erfgenamen van Dirk Christiaans
naastligger ten zuidenGeert R. de Beer
naastligger ten westenWillem Feikes
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJan SweeresLeeuwarden


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0100r van 22 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjoerd Wiarda makelaar


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0268v van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 24, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenS. Wiarda makelaar


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0301r van 15 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 28, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenS. Wiarda


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-232 Zuiderhaven 26S Wiarda
4-236 Zuiderhaven 26Jan Karels
4-236 Zuiderhaven 26Douwe Jans, 21 jaar, gehuwd
4-236 Zuiderhaven 26Karel Jans, 26 jaar, gehuwd
4-237 Zuiderhaven 26Geert de Beer


1805 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 26Oud Harlingen Magazine 1995Ids Wiarda, die makelaar en zeehandelaar was, woonde vanaf 1805 op het adres Zuiderhaven 26


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-242 Zuiderhaven 26Sjoerd Wiarda1-00-00 CG


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 110 van 21 okt 1811
adressoortbedraggebruik
H-179Zuiderhaven 26koopaktehuis bij de Zuiderpoort H-179
 
verkoperSjoerd Douwes Faber (te Wommels)
koperJan Karels


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-177Zuiderhaven 26Sjoerd Everts Wiarda... gebruiker wijk F-001, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-175, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-177, makelaar, 1814. (GAH204); S.W., Makelaar en coopmansboode, en Judith Catharina Heins, beide van HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-180Zuiderhaven 26Geert Rinderts de Beer... Baukes; BS huw 1824, huw 1826, ovl 1828, ovl 1849, ovl 1851; wed. G. dB. eigenaar en gebruiker van wijk H-180, winkelierse, 1814. (GAH204); G. de B., en Hyke Walles Hettema, beide van HRL, hebben hunne laatste ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-177Zuiderhaven 26Sjoerd E Wiarda Sjoerd E Wiarda makelaar
H-179Zuiderhaven 26Jan Carels Timmer Jan Carels Timmer turfdrager
H-180Zuiderhaven 26Geert de Beer wedGeert de Beer wedwinkeliersche


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-180Zuiderhaven 26Hieke Walles Hettema, overleden op 8 oktober 1822wed. Geert de Beer (bij Zuiderpoort H 180), moeder van Ymkje (vrouw van Bote L. Tuininga, deurwaarder), Klaas, schipper, Sjoerd, olieslagersknecht en Rindert Geerts de Beer, wagenmakersknecht. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-177Zuiderhaven 26Sjoerd Everts Wiarda, overleden op 20 september 1823makelaar (Zuiderhaven-Z H 177), vader van Klaas, schilder Amsterdam, Elisabeth (vrouw van Rintje Steensma, verver/glazenmaker Kleine Bredeplaats/ Voorstraat E 122), Anna (vrouw van Tjeerd-Lantinga Wieringa, mr. bakker Franeker), Ids, zoutbrander/makelaar, Sytske, vrijster, Jan, apotheker Woerden en Simon Sjoerds Wiarda, zoutbrander/koopman. (testamentair erfgenamen). Verder legaat ad fl. 5.000,- voor bij hem wonende Jeltje Ruurds Piekema (wed. Yde Jelles Piekema). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-179Zuiderhaven 26Antje Douwes Siderius, overleden op 1 februari 1826Zuiderpoort H 179, wed. Jan Timmer, moeder van Lammert, kastenmakersknecht, Karel, scheepstimmerbaas, Douwe, timmermansknecht, Fetje (vrouw van Hendrik Pieters Mooyman, idem), Antje en Lodewijk Jans Timmer, stoeldraaier Franeker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1961Zuiderhaven 26Ids WiardaHarlingenmakelaarplaisiertuin (330 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1962Zuiderhaven 26Ids WiardaHarlingenmakelaarhuis (220 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-177Zuiderhaven 26Alida Lindoud 64 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-177


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-177Zuiderhaven 26Anna Schijf... Lind, (gk); BS geb en huw 1820; oud 46 jaar, (vnm: Agatha), geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-177; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-179Zuiderhaven 26Tetske Gerbranda... Reins G, en Jacoba Willems Rosier; BS huw 1833, ovl 1850; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-179; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk H-179Zuiderhaven 26W Leenmans stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-177Ids Wiarda43 jHarlingenm, protestant, gehuwd, cargadoor
H-177Agatha Schijff46 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
H-177Jacobus N Wiarda12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-177Sjoerd E Wiarda5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-177Judith Catha. Wiarda17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-177Alida Elisabeth Wiarda9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-177Alida Lind64 jAmsterdamv, protestant, weduwe
H-177Rinske Visser27 jMolkwerumv, protestant, ongehuwd
H-179Willem Leemans27 jHarlingenm, protestant, gehuwd, [zeeman]
H-179Tetske Gerbranda31 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-179Wybe W Leemans5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-179Louisa Cath. Leemans2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-180Zuiderhaven 26Antje Croes... Staal; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-060, wijk G-060, wijk H-180, 201; kind: Eelkje Gerrits de Jong, geb 4 jan 1810, ged 21 jan 1810 Grote Kerk HRL, vader als: G.J. ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
H-177Zuiderhaven 26Ids Wiarda... 1862 HRL, huwt met Agatha Schijf op 16 apr 1820 HRL, huw.afk. 2 en 9 apr 1820, cargadoor, N.H., ovl wijk H-177 zeehandelaar in 1862, zv Sjoerd W, en Judith Catharina Heins; BS huw 1820, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1962H-177 (Zuiderhaven)Ids Wiardawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1962H-223 (Zuiderhaven)Jacobus Nicolaas Wiardawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 26wed T. Wiebenga geb. M. Wijgazonder
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800
Zuiderhaven 26 Uilkje Lantingaonderwijzeres
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1300
Zuiderhaven 26 Jacobus Johs. Maassencomm. ter secret.
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1300


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 26J.J.Stratinghleeraar m.o.


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 26L.J. (Louw) Elgersma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven (nu 70) 26rijksmonument 20790
  terug