Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 27 8-111 8-146 F-105 F-248


Huisnaam in: 1625
Gebruik:
Naam: de tubacus rolle
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanZuiderhaven 27
ten oostenVijverstraat 4
ten zuidenZuiderhaven 29
ten westende Zuiderhaven
ten noordende Vijverstraat


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0195r van 27 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuidoosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordoostenAarn Isbrants
naastligger ten noordwestenN. N.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0195r van 27 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuidoosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordoostenAarn Isbrants
naastligger ten noordwestenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0080r van 11 sep 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenAernt Isbrants


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0080r van 11 sep 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenAernt Isbrants


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0075r van 9 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenArent Isbrants
naastligger ten noordenArent Isbrants


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0075r van 9 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenArent Isbrants
naastligger ten noordenArent Isbrants


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenArent Isbrants
naastligger ten noordenArent Isbrants


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenArent Isbrants
naastligger ten noordenArent Isbrants


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0153r van 22 nov 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Arent Iisbrants
naastligger ten noordenN. N.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0153r van 22 nov 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Arent Iisbrants
naastligger ten noordenN. N.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0148v van 23 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Aarnt Isbrants
naastligger ten noordenhet huis van de erfgenamen van wijlen Aarnt Isbrants


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0148v van 23 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Aarnt Isbrants
naastligger ten noordenhet huis van de erfgenamen van wijlen Aarnt Isbrants


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0181v van 11 mei 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Aernt Isbrants
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Aernt Isbrants


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0181v van 11 mei 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Aernt Isbrants
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Aernt Isbrants


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0091r van 2 sep 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordende zwager van IJsbrant Aarnts


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0091r van 2 sep 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordende zwager van IJsbrant Aarnts


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0065r van 13 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenSybren Sybrens


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0065r van 13 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenSybren Sybrens


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0227r van 5 mrt 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Lyckele Romckes
naastligger ten noordenSybren gootmaker


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0227r van 5 mrt 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Lyckele Romckes
naastligger ten noordenSybren gootmaker


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0202r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAntie Jans


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0316v van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Antie Jans


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-111Zuiderhaven 27huis
eigenaarJan Sibrens erven
gebruikerwed. Jan Jansen cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0301r van 11 jul 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBouwe Schiere
naastligger ten noordenJacob van Ripperts n.u.


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0301r van 11 jul 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBouwe Schiere
naastligger ten noordenJacob van Ripperts n.u.


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-111Zuiderhaven 27huis
eigenaarJan Capiteintie erven
gebruikerJacob Engels cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0172r van 20 jun 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Antie Jans


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-111 Zuiderhaven 27huis
eigenaarJan Capiteintie
gebruikerwed. Jan Capiteintie cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0055v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenJan van Rippers


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0055v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenJan van Rippers


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-111 Zuiderhaven 27huis
eigenaarerven Jan Capiteintie
gebruikerEmmerik Willems c.s.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
8-111 Zuiderhaven 27huis
eigenaarGerryt Hendriks
gebruikerCornelis Jansen c.s.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG
opmerking[nummer 8-111 is tweemaal vermeld]


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0111v van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenJan van Rippers koopman


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0111v van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenJan van Rippers koopman


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0285v van 16 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 27Zuiderhaven NZ [staat: Nieuwe haven OZ] hoek Vijverstraathuis
 
koperHendrik Cornelis, gehuwd metmr. huistimmerman727-00-00 GG
koperSwaantie Jans
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Anderys Tierks
naastligger ten zuidenKornelis Katje
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperBerber Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jan Pieters van Rippertskoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsingaof 27. Hendrik Cornelis, mr. huistimmerman x Swaantie Jans kopen een huis op de oostkant van de nieuwe haven op de hoek van de Vijverstraat


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0196r van 26 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenHendrik Cornelis


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0196r van 26 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenHendrik Cornelis


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-111 Zuiderhaven 27Antje Emmeriks, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-00-00 CG
8-111 /2Zuiderhaven 27Florus Ydes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-111 Zuiderhaven 27huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerWillem Emriks
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
8-111 /2Zuiderhaven 27huis
eigenaarFloris Ydes
gebruikerFloris Ydes
opmerking1738 insolvent verklaard en nog onvermogende


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0033v van 17 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytter Jansen Dames
naastligger ten noordenHendrik Cornelis


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0033v van 17 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytter Jansen Dames
naastligger ten noordenHendrik Cornelis


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0065r van 13 mrt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrik Cornelis


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0253v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrik Cornelis


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0050v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenHendrik Cornelis timmerman


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0050v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenHendrik Cornelis timmerman


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0017v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 27Zuiderhaven NZ 27 en Vijverstraat ZZ 2 [staat: Vijverstraat hoek aan de oostkant van de nieuwe haven]huis
 
koperHoyte Pieters, gehuwd met980-00-00 CG
koperAnna Bruins
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderCasparus van den Berg
huurderverkoper Anskje Hendriks 10-00-00 CG
huurder achterkamerverkoper Trijntje Hendriks 20-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Claas Hansen
naastligger ten zuidenJan Hansen
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper van 1/4Cornelis Hendriksmr. sleefmaker
verkoper van 1/4Anskje Hendriks, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Andries Johannes
verkoper van 1/4Nieske Hendriks, gehuwd met
verkoper van 1/4Hidde Coopsmatroos op het jacht van de stad Harlingen
verkoper van 1/4meerderjarige vrijster Trijntje Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoyte Pieters x Anna Bruins kopen huis c.a. op de hoek van de Vijverstraat aan de oostkant van de nieuwe haven. Ten O. wd. Claas Hansen, ten Z. Jan Hansen, ten W. de Zuiderhaven, ten N. de straat. Bewoond door Casparus van den Berg en de verkopers Anskje en Trijntje Hendriks. Grondpacht vier cg. aan de stad. Gekocht van Cornelis Hendriks, mr. sleefmaker voor een vierde, Anskje Hendriks wd. Andries Johannes voor een vierde, Nieske Hendriks huisvrouw van Hidde Coops, matroos op `t jacht voor een vierde en Trijntje Hendriks, meerderjarige vrijster voor een vierde, voor 980 cg.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0050v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0050v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0122v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 27Zuiderhaven NZ hoek Vijverstraathuis en grofsmederij
 
koperHeere Enninga, gehuwd metmr. ijzersmid880-00-00 CG
koperElizabeth Keimpema Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenwijlen Hoite Pieters mr. ijzersmid
naastligger ten zuidenJan Hansen
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper q.q.Jan Schiere, curatorkoopman
verkoper q.q.Tjepke Gratama, curatoren overkoopman
verkoperwijlen Hoite Pietersmr. ijzersmid


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-152 Zuiderhaven 27Enninga


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0268v van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenJ. Enninga


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0268v van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenJ. Enninga


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-146 Zuiderhaven 27H Enninga3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-105Zuiderhaven 27Heere Enninga... Presteert eed in handen van burger L. Albada op 30 sep 1802. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk F-105, ijsersmid. 1814. (GAH204); kind: Harmina Heeres Enninga, geb 1 jul 1811, ged 28 jul 1811 Grote Kerk HRL; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-105Zuiderhaven 27Hero Enninga Hero Enninga ijsersmid


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-105Zuiderhaven 27Rinnert Robijns Zijlstra, overleden op 28 juli 1822zoon van Robijn Zijlstra, blokmaker (Zuiderhaven F 105) en Wemeltje Hogenburg, broer van minderjarige Antje Robijns Zijlstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1443Zuiderhaven 27Rinnert Johannes ZijlstraHarlingenblokmakerhuis en erf (141 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-105Zuiderhaven 27Rinnert Johannes Zijlstra, overleden op 4 mei 1834mr. blokmaker Vijverstraat /Ossenmarkt F 105/108, vader van Robijn, blokmaker, Johannes, idem, Sybrigje (vrouw van Jacob Roelofs de Boer, kastelein) en wijlen Grietje Rinnerts Zijlstra (vrouw van wijlen Job Jelles Adema, moeder van minderjarige Rinnert, Rinske, Antje en Johannes Jobs Adema: voogd is Jan van der Weide, bakker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-105Zuiderhaven 27Johannes Rinnerts Zijlstra... 1816, huw 1819, huw 1822, ovl 1838, ovl 1844; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blokmaker, wijk F-105; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-105Zuiderhaven 27Robijn Zijlstra stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-105ZuiderhavenJohannes Zijlstra46 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, blokmaker
F-105ZuiderhavenAnna Zijlstra16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-105ZuiderhavenGrietje Zijlstra13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-105Zuiderhaven 27Johannes Zijlstra, overleden op 25 april 184451 jr (geboren juni 1793), blokmaker, overleden Zuiderhaven F 105, weduwnaar, vader van minderjarige Antje en Grietje Johannes Zijlstra (voogd is Jan van der Weide, bakker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 06 mrt 1849
F-105Zuiderhaven 27Eene uitmuntende HUIZINGE en sedert jaren in werking zijnde Mast- en Blokmakerij aan de Zuiderhaven, ten deele bewoond door mede-eigenaar P.T., Metzelaar. Provisioneel verkocht op 7 mrt 1849 door notaris Wijma..


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-105Zuiderhaven 27Grietje Dirks Pelsma... ovl wijk E-098, dv Dirk Pieters P, en Geeske Jacobs; BS huw 1843, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-105Zuiderhaven 27Himkje Torenbeek, overleden op 8 juni 1852vrouw van Simon Abels van der Hout, mr. schoenmaker (Haven F 105), moeder van minderjarige Geertruida, Jacob en Albert Simons van der Hout. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1443F-105 (Zuiderhaven)Simon van der Houtwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1443F-248 (Zuiderhaven)Simon A. van der Houtwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1443Zuiderhaven 27 (F-248)Folkert Zijlstrawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 27 Forlkert Zijlstrawinkel. & venter in gr.
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1800


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 27F. Zijlstra189Aardapp.- en groentenhandel


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 27F. Zijlstra189Aardapp.- en groentenhandel


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 27F. Zijlstra189Aardapp.- en groentenh.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 27F. Zijlstra189Aardapp.- en groentenh.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 27F. Zijlstra189Aardapp.- en groentenh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 27F. Zijlstra189Aardapp.- en groentenh.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 27mej. E.Steunebrinkhuishoudster
Zuiderhaven 27F.Zijlstragroentenhandelaar


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 27W. (Walter) Jochems
  terug