Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 32
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 324-230 4-237 H-174H-220


Naastliggers vanZuiderhaven 32
ten oostende Zuiderhaven
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 30
ten noordende Zuiderhaven


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0287r van 8 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 34west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet pakhuis van Pytter Gerlofs koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-230Zuiderhaven 32huis
eigenaarGerrit Jansen
gebruikerGerrit Jansen
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-230Zuiderhaven 32huis
eigenaarGerrit Jansens
opmerkinginsolvent
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-230Zuiderhaven 32huis
eigenaarGerrit Jansen
gebruikerGerrit Jansen
opmerkingIs 1720 insolvent verklaert


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-230Zuiderhaven 32huis en pakhuis
eigenaarwed. Pyter Gerlofs
gebruikerwed. Pyter Gerlofs
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-230 Zuiderhaven 32wed. Pieter Gerlofs, bestaande uit 2 personen20‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-230Zuiderhaven 32huis en pakhuis
eigenaarPytter Gerlofs erv.
gebruikerPytter Gerlofs erv.
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑10‑14 CG


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0179r van 3 dec 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 34west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFolkert Pyters koopman


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: werf


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: werf


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: werf


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: werf


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0260r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw c.u.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0257v van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 32Zuiderhaven ZZ2625‑05‑00 CGhuis
koper van 1/3Fokke Jans timmerman te Arum
koper van 1/3Ane Jans timmerman te Arum
koper van 1/3Carel Christiaans te Rinsumageest
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderB. Stapert c.u.commissaris
naastligger ten oostenG. Stinstra medicinae doctor
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperG. Stinstra, kleinkind vanmedicinae doctor
verkoperJacob Oosterbaan, kleinkind vankoopman
erflaterwijlen Volkert Pieters Schellingwouw
erflaterwijlen Antje Feddriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFokke Jans, Ane Jans en Carel Christiaans kopen, elk voor 1/3 een huis zz. Zuiderhaven. Ten O. en W. de verkoper, ten Z. Jetze Jelles, ten N. de haven. Gekocht van G. Stinstra en J. Oosterbaan als mede-erven van hun grootouders Volkert Pieters Schellingwou x Antje Feddriks.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0290v van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 32Zuiderhaven ZZ 32/341775‑00‑00 CGhuizen
koperBarend Visser en zoonkoopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
huurdercommissaris Barre Stapert c.u.
huurderHarke van der Stok mr. metselaar40‑00‑00 CG
huurderJohannes Kerkhoven mr. timmerman
eerdere eigenaarG. Stinstra, erfgenaammedicinae doctor
eerdere eigenaarJacob Oosterbaan, erfgenamen van hun grootouderskoopman
erflaterwijlen Folkert Pieters Schellingwouw, gehuwd met
erflaterwijlen Antje Feddriks
naastligger ten oostenHendrik Tobe
naastligger ten zuidenJetse Jelles
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 1/3Fokke Janstimmerman te Arum
verkoper van 1/3Ane Janstimmerman te Arum
verkoper van 1/3Carel Christiaans te Rinsumageest
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend Visser & Zn, koopt een huis zz. Zuiderhaven, dat door de verkopers is gekocht van G. Stinstra en J. Oosterbaan. Ten O. Hendrik Tobee, ten W. erven Dirk Christiaans, ten Z. Jetze Jelles, ten N. de haven. Van dit perceel heeft Hendrik Tobee ook grond gekocht. Gekocht van Fokke- en Ane Jans, timmerlieden te Arum en C. Christiaans te Rinsuma geest, elk voor 1/3.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0294v van 8 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 32achterZuiderhaven ZZ [niet vermeld]40‑00‑00 CGleeg stuk grond
koperHendrik Tobee, gehuwd met
koperAntje Gosses
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 CG
huurderSjoerd G. Rooden
naastligger ten oostenAne Jans te Arum
naastligger ten zuidenHendrik Tobee
naastligger ten westenS. Miedema strandmeester
naastligger ten noordenAne Jans c.s. te Arum
verkoperFokke Janstimmerman te Arum
verkoperAne Janstimmerman te Arum
verkoperCarel Christiaans te Rinsumageest
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Tobee x Antje Gosses koopt een ledige plek grond in het achter deel v.d. tuin die bij het huis en erf is, dat kortgeleden door hun is gekocht van Stinstra en Oosterbaan. Ten O. en N. de verkopers, ten W. Simon Miedema, strandmr., ten Z. de kopers. Gekocht van Fokke- en Ane Jans en C. Christiaans, voor 40 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-237, pag. 97Zuiderhaven 32B Visscher & zoon12‑00‑00 cgdubbeld huis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-174Zuiderhaven 32Pieter Ypes Rodenhuis... wijk H-172, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-173, pakhuis ''de Zon'', 1814. (GAH204); id. van wijk H-174, pakhuis ''de Hoop'', 1814. (GAH204); id. van wijk H-181, pakhuis, 1814. (GAH204); P.R. van HRL. ende ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-174Zuiderhaven 32P Rodenhuis pakhuis de hoop


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1958Zuiderhaven 32erven Pieter RodenhuisHarlingenpakhuis (168 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-174Zuiderhaven 32Marten van der Veen... Edse vdV, en Jantje Feenstra; BS ovl 1869; bev.reg. Ha18 51 wijk A-254, wijk E-105, 311, wijk F-135, wijk H-174, 199, 220, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1958Zuiderhaven H-174Barend Visser & zoonpakhuis


1868 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1995
adresgegevens
Zuiderhaven 32In 1868 werden de pakhuizen Zuiderhaven 32 en 34 aangekocht [door de familie Wiarda]. Deze droegen de namen De Hoop en De Zon


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 32 Okke Posthumabootwerkerf. 500f. 500
Zuiderhaven 32 Pieter O. Posthumabootwerkerf. 500f. 500
Zuiderhaven 32 Sjoerd Zondervanmatroosf. 600f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 32O. Posthumabootwerker
Zuiderhaven 32P. Posthumabootwerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 32G. (Grietje) Dijkstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven (nu 76) 32rijksmonument 20792
  terug