Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 43
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 438-1708-1708-193F-003F-007


Naastliggers vanZuiderhaven 43
ten oostenZuiderhaven 45
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 41


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-170Zuiderhaven 43
eigenaarWybe Hendriks
gebruikerWybe Hendriks
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0022r van 11 sep 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 43Zuiderhaven nabij Zuiderbrug258‑19‑08 ggtimmerhuis, dwarshelling en gereedschap
koperReiner Outgers c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenReiner Outgers
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westende weduwe van wijlen N. N. ontvanger-generaal
naastligger ten noordenJanke Ruirds
verkoperWybe Hendriks Bantema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Outgers koopt een timmerhuis, met een dwarshelling op de wal en alle gereedschappen, nz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug. Ten O. de koper, ten W. wd. de ontvanger-generaal, ten Z. de straat en haven, ten N. Janke Ruurds. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van Wybe Hendrix Bantema.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-170Zuiderhaven 43huis & timmerhuis
eigenaarReinder Outgers
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan7‑10‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-170Zuiderhaven 43huis en timmerhuis
eigenaarReinder Outgers
gebruikerReinder Outgers
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-170Zuiderhaven 43huis en timmerhuis
eigenaarPyter Reiners
gebruikerPyter Reiners cum soc.
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0026r van 8 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 43Zuiderhaven NZ [staat: wal waar de helling loopt tot het huis ten oosten]102‑00‑00 ggtimmerhuis met een dwarshelling
koper door niaarAnne Sytses scheepstimmerbaas
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
geniaarde koperPieter Keimpes jr.mr. scheepstimmerman
naastligger ten oostenHendrik Reidhorst
naastligger ten oostenHilbrand Dirks
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westends. Fontein
naastligger ten noordenHendrik Baltus
verkoperAefke Steevens Swerms, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Reinersmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Sytses, scheepstimmerbaas koopt, na niaar ratione sanguinis, een timmerhuis met dwarshelling, strekkende oostwaarts tot het erf van de naastligger ten O., welk huis is gekocht door Hendrik Reidhorst en Hilbrand Dirks, ten W. ds. Fontein, ten Z. de straat en haven, ten N. Hendrik Baltus. Gekocht van Aefke Steevens Swerms wv mr. scheepstimmerman Pieter Reiners.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-170Zuiderhaven 43huis en timmerhuis
eigenaarPytter Reyners
gebruikerPytter Reyners cum soc.
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-170Zuiderhaven 43huis & timmerhuis
eigenaarAnne Sytses
gebruikerAnne Sytses
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-170Zuiderhaven 43huis & timmerhuis
eigenaarAnne Sytses
gebruikerAnne Sytses
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0237r van 3 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 43Zuiderhaven NZ 43/45 bij de Zuiderbrug988‑07‑00 ggdubbel erf
koperWillem Coenraads Bakker, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
koperMayke Folkerts de Haas
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Joost Agema
naastligger ten westenPierius van Scheltinga
naastligger ten noordenJan Yemes
naastligger ten noordenHendrik Baltus
naastligger ten westenstraat
verkoperJacob Annesscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 45) Willem Coenraads Bakker, admiraliteitsbode x Mayke Folkerts de Haas koopt een dubbel huis, zijnde een mooi huis [45] met een timmerhuis ten W. [43], nz. Zuiderhaven omtrent de Zuiderbrug. Ten O. erven Wybe Joost Agema, ten W. Pierius van Scheltinga, ten Z. de straat, ten N. Jan Yemes en Hendrik Baltus. Het huis heeft een voorhuis met een voorkamer terzijden etc. en een dwars- of kanthelling op de wal aan de haven, ter breedte van beide erven. Gekocht van scheepstimmerman Jacob Annes.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-193Zuiderhaven 43huis
eigenaarW. C. Bakker
gebruikerEeuwe Fokeles
huurwaarde75‑00‑00 cg
af: lasten12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑09‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-193Zuiderhaven 43huis
eigenaarW. C. Bakker
gebruikerJans de Leeuw
huurwaarde84‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑01‑12 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-193 , pag. 178Zuiderhaven 43W.C. Bakker wed.4‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0089r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 43Zuiderhaven NZ wijk F-0041175‑00‑00 cghuis
koperCoert Lambertus van Beima thoe Kingma fiscaal van de convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostende weduwe van wijlen P. Tetrode
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenCoert Lambertus van Beima thoe Kingma fiscaal van de convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordenCoert Lambertus van Beima thoe Kingma fiscaal van de convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
verkoperCoenraad Willems Bakkerkoopman
verkoperMargaretha W. Bakker, gehuwd met
verkoperRein Miedema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Coert Lambertus van Beima thoe Kingma, fiscaal bij het Dep. der Convooien en Licenten te Harlingen, koopt een huis nz. Zuiderhaven wijk F-010, in gebruik bij de mr. scheepstimmerman Boele P. de Witt c.u. Ten O. wd. P. Tetrode, ten Z. de straat en haven, ten W. en N. de koper. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van koopman Coenraad Willems Bakker voor 1/2, en Margaretha Willems Bakker x koopman Rein Miedema voor 1/2, als erven van hun moeder Maaike Folkerts de Haas wv Willem Coenraads Bakker, voor 1175 cg.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-003Zuiderhaven 43Coert Lambertus van Beyma... en Fokel Helena van Burmania; eigenaar en gebruiker van wijk F-002, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-003, ledig pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-004; gebruiker is Johannes Rimmerts Hogenburg, stalknegt, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-003Zuiderhaven 43C L van Beymapakhuis ledig


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 en 55 van 21 apr 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-003Zuiderhaven 43provisionele en finale toewijzingfl. 1200huis en kantoor, stalling etc., F-002, F-003, F-099 & F-100
 
verkoperJulius Matthijs van Beyma (te Workum)
koperMink Klazes Stolte


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1452Zuiderhaven 43erven Murk Stolte Harlingenerf (159 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-003Zuiderhaven 43Francina Nicolaas Webber... Abrahams; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk C-175, wijk E-120, 173, wijk F-003, wijk G-160; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-072; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-003Zuiderhaven 43Jan Igles Schaap... en loods in 1851, zv Igles Saskers S, en Lieske Jacobs; BS huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk C-175, wijk F-003, wijk G-160, bev.reg. HRL 1860-80; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, hulploots, wijk E-072; ... (alles)


1839 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 en 57 van 26 jan 1839
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-003Zuiderhaven 43provisionele en finale toewijzingfl. 775huis en erf F-002 en F-003
 
verkoperKlaas Minks Stolte
koperLolle Ruurds Lollema
borgHarm Harms Kok


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 60 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-003Zuiderhaven 43Grietje Nieuwenhuizen, overleden op 9 maart 183952 jr, geboren Tzummarum, overleden Hoogstraat B 27, vrouw van Lolle Ruurds Lollema, winkelier Zuiderhaven F 2/3, moeder van Hiltje, Antje (vrouw van Harmen H. Kok, kofschipper) en Trijntje Lolles Lollema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-003ZuiderhavenTrijntie Lollema27 jIJlstv, protestant, ongehuwd
F-003ZuiderhavenHylke Pieksma26 jschippersknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
F-003ZuiderhavenAnna Mooiman26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-003ZuiderhavenWyberen Pieksma11 wHarlingenm, protestant, ongehuwd


1849 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 80 van 20 dec 1849
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-003Zuiderhaven 43koopaktefl. 6002/3 deel in huis aan de Zuiderhaven bij de Zuiderbrug F-002 en F-003
 
verkoperHiltje Lolles Lollema
verkoperTrijntje Lolles Lollema
koperHarm Harms Kok


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-003Zuiderhaven 43Antje de Boisgeb 11 jan 1793 Franeker, N.H., bev.reg. HRL 1851 wijk C-153, wijk F-003, vanaf 1880 niet meer gevonden


1872 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 43, HarlingenZuiderhaven 43Jong, A R de;Jong, A C deOp den 4 Juli 1872
hebben
A.R. en A.C. de JONG
den eersten steen
an dit gebouw
gelegd.'
gerestaureerd 1991


1876 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 228 van 29 sep 1876
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-003Zuiderhaven 43koopaktefl. 1100huis F-003
 
verkoperPieter Alberts Kuipers
koperHeere Dikkerboom


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3374Zuiderhaven F-007 Rafaël Pais woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4566Zuiderhaven 43 (F-007)Raphaël Paiswoonhuis en schuur


1924 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1995
adresgegevens
Zuiderhaven 43[gerechtsdeurwaarder Egbert Kuipers] Na eerst op Zuiderhaven 43 te hebben gewoond verhuisde het gezin in 1924 naar Zuiderhaven 57


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 43G. Hoekhoutbewerker


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-18759
Zuiderhaven Folkert Alta


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-19618
Zuiderhaven 43Folkert Alta


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Sj. Hoekstra817Huisschilder


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Sj. Hoekstra817Huisschilder


1960 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Zuiderhaven 43 Deutz holland service bv63machineapparatenfabriek  terug