Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 48
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 48 4-192 4-201 H-159 H-193


Huisnaam in: 1808
Gebruik:
Naam: de nakene mannen (achter de zgn.)
Kwartier/wijk H-159
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanZuiderhaven 48
ten oostenZuiderhaven 50
ten westenZuiderhaven 46
ten noordende Zuiderhaven


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0081r van 10 feb 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis genaamd het Engels huis van Syebe Aenes c.u.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0048v van 29 jan 1643 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDoetie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Sybe Anes


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0079r van 9 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 48zuider nieuwe stad (Zuiderhaven )1/2 van het Engelse huis, hof en kamers
 
koperRiemer Jurjaens 3587-14-00 GG
koperJan Anskes
koperPyter Hendrix Roy
koperYme Dirx
eigenaar van (1/4 van) 1/2Riemer Jurjaens
eigenaar van (1/4 van) 1/2Jan Anskes
eigenaar van (1/4 van) 1/2Pyter Hendrix Roy
eigenaar van (1/4 van) 1/2Yme Dirx
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDoedtie Sipkes Luitinga, voor haar 1/2 en voor 1/2 voor haar kind van
verkoperwijlen Sybe Anis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRiemer Jurjaens, Jan Anskes, Pyter Hendrix Roy en Yme Dirx kopen de helft van 'het Engelsch Huis', hovinge en camers in de Zuider Nieuwe Stad, waarvan zij de andere helft bij decreet van het Gerecht gekocht hebben. Gekocht van Doedtie Sipkes Luytinga voor 1/2 en als moeder van haar kind bij Sybe Anis voor de andere 1/2, voor 3587 gg. en 40 st.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0053v van 9 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 48Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]dwarshuis en haringhang gereedschappen
 
koperWytse Johannes Beyma c.u.992-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHessel Haenties c.soc.
naastligger ten zuidenHessel Haenties c.soc.
naastligger ten westenJacob Pyters
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperLamck Wybes, weduwe van
verkoperwijlen Gerrit Auckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Johannes Beyma koopt een dwarshuis zz. Z. nieuwe haven. Ten O. en Z. Hessel Haenties, ten W. Jacob Pyters. Gekocht van wd. Gerrit Auckes, voor 992 gg.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0119v van 28 apr 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende haringhang en spaanderloods van Wytse Beyma
naastligger ten westende hof van Jacop Pyters


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0159v van 21 dec 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: hof


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0207r van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet pakhuis van de weduwe van Jacob Pyters


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0232v van 9 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 48Zuiderhaven ZZ strekkende van de haven tot aan de Baanstraat1/2 huis genaamd het Engels huis
 
koperSimon Jorna, gehuwd metapotheker1525-00-00 GG
koperGerritje Gerrits
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Jorna, apotheker x Gerritje Gerrits, koopt de helft van 'het Engels Huis' zz. Zuiderhaven, met een plaats en hof en twee camers erachter, strekkende van voor aan de haven tot achter in de Baanstraat. Gekocht van de gecommitteerde Raden ter Admiraliteit in Friesland.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0233r van 9 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 48Zuiderhaven ZZ strekkende van de haven tot aan de Baanstraat1/2 huis genaamd het Engels huis
 
koperDouwe Jacobs 1525-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Jacobs koopt de andere helft van 'het Engels Huis'. Gekocht van de gecommitteerde Raden ter Admiraliteit in Friesland.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0239r van 27 nov 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 48Zuiderhaven ZZ strekkende van de haven tot aan de Baanstraat1/2 huis genaamd het Engels huis
 
koperRiemer Tonis, gehuwd met1525-00-00 GG
koperAaltje Augustinus
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRiemer Tonis, mede-vroedschap x Aaltje Augustinus kopen de westelijke helft van 'het Engels Huis', zz. Zuiderhaven, bestaande uit mooie camers, zalen, kelders en andere vertrekken, en een hof met 2 camers, strekkende van de haven tot aan de Baanstraat. Geen grondpacht. Gekocht van de Raden ter Admiraliteit, voor 1525 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0123v van 29 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 48Zuiderhaven ZZhuis
 
koperschout bij nacht de heer Hendrik Bruynsveld c.u.kapitein Admiraliteit in Friesland3340-00-00 CG
naastliggerHavenstraat
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Pytters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe van Abraham Groenwolt commies
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 1/2gemeensman Riemer Tonis c.u.
verkoper van 1/2vroedsman Symen Jorna c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Bruynsveld, schout bij nacht, koopt 'het Engels Huis'. Ten O. erven Jacob Pytters, ten W. wd. en erven van Abraham Groenewolt. Gekocht van Riemer Tonis voor de helft en Symon Jorna voor de andere helft, voor 3340 cg.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0140v van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet Engelse huis


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0150v van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet Engelse huis


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0033va van 26 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet Engels huis


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0020va van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe Johanna Adius, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Bruyn Stoelt schout bij nacht


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0356v van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 48Zuiderhaven ZZ strekkende tot aan de Baanstraathuis
 
koperde heer Danckert de Kempenaar, gehuwd metsecretaris van de Admiraliteit2500-00-00 CG
kopermevrouw Romelia van Andringa
naastligger ten oostensr. Reyner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: baanstraat]
naastligger ten westensr. Reyner Claassen Fontein
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkopervrou Johanna van Adius, weduwe van
verkoperwijlen schout bij nacht de heer H. Bruinsveltkapitein Admiraliteit in Friesland
verkoperde heer Theodorus van Bruinsveltsecretaris provinciale rekenkamer Stadt en Lande
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDanckert de Kempenaer, secretaris van de Admiraliteit, koopt 'het Engels Huis'. Ten O. Reyner Gijsberts Fontein, ten W. Reyner Claassen. Strekkende vanaf de haven tot in de Baanstraat. Het is een huis met 'schoone salen', camers, kelder en andere vertrekken, een plaats en tuin en 3 camers erachter. Gekocht van Vrouwe Johanna van Adius wv de heer H. Brunsvelt en de heer Theodorus van Brunsvelt, secretaris van de Rekenkamer van de provincie van Stadt en Lande, voor 2500 cg.


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0321r van 24 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Kempenaar


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-192Zuiderhaven 48huis en hoff
eigenaarReiner C. Fontein
gebruikerds. Botterwegh
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-192Zuiderhaven 48huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerds. Botterwegh
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-2-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-192 Zuiderhaven 48huis
eigenaarReinder Fonteyn
gebruikerds. Botterweg
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-13-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0200r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKempenaar


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0378r van 14 jan 1731 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Douwes ijzersmid


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0007v van 8 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Pyter Douwes


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-192 Zuiderhaven 48huis
eigenaarcapt. Guitet
gebruikercapt. Guitet
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-00-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0120v van 16 okt 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 48Zuiderhaven ZZhuis met hof, paardenstal en wagenhuis
 
koperJan Sybouts Cramer, gehuwd metkoopman3100-00-00 CG
koperLijsbet Cornelis de Jong
naastligger ten oostende heer Danker de Kempenaar
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westenFokke Tjeerds van Esta koopman
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperSymon Lamsma, weduwnaar vanMinnertsga
verkoperwijlen Aefke Tolsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sybouts Cramer x Lijsbeth Cornelis de Jong koopt huis en boomgaard, stal en wagenhuis, zz. Zuiderhaven. Ten O. Dankert Dankert de Kempenaar, ten W. Fokke Tjeerds van Esta, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven. Gekocht van Symon Lambsma, erfgezetene onder Minnertsga x Aafke Tolsma.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-192 Zuiderhaven 48de captn. Guitet, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0066v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 46, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDankert de Kempenaar


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-192 Zuiderhaven 48huis
eigenaarcaptn. Guitet erv.
gebruikercaptn. Guitet erv.
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-07-04 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0146v van 13 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 48Zuiderhaven ZZ lopend tot aan de Baanstraathuis
 
koperde heer Bonnefaes van der Haar raad en advocaat fiscaal Admiraliteit7500-00-00 CG
naastligger ten oostenjuffrouw Guitet
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: baanstraat]
naastligger ten westenRobijn Arjens
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperJohan Vulteus, weduwnaar vandrossaard van IJsselstein etc.
verkoperwijlen Sara Johanna de Kempenaer, en voogd van hun dochter
verkoperSara Johanna Wiltejus, erfgenaam
verkoperGeertruid de Kempenaer, erfgenaam
verkoperJan de Kempenaer, erfgenaamordinaris Hof van Friesland
verkoperHendrik de Kempenaer, erfgenaamschepen en rentmeester geestelijke goederen Peelland, meierij van 's Hertogenbosch
verkoperDaniel Livius de Kempenaer, erfgenamen van hun oudersritmeester compagnie cavalerie regiment van de prins van Oranje
erflaterwijlen oud burgemeester en gedeputeerde van Friesland Dankert de Kempenaer, gehuwd met
erflaterwijlen vrouw Romelia van Andringa
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBonnefaas van der Haar, Raad en Adv. fiscaal bij de Admiraliteit, koopt 'het Engels Huis', met een plaats en hof en camer, stal en koetshuis erachter. Strekkende van de haven tot in de Baanstraat. Ten O. het huis en erf van juffr. Guitet, ten W. Robijn Arjens. In de koop zijn begrepen twee banken in de Grote Kerk ten name van Dankert de Kempenaer en x Vrouwe Remelia van Andringa. Gekocht van Johan Vulteus, drossaerd van IJsselstein, (als vader van Sara Johanna Vulteus, en namens zijn overleden vrouw Sara Johanna de Kempenaer) en Jan de Kempenaer, Raad-ordinaris van den Hove van Friesland, voor zichzelf en als gelastigde van Hendrik de Kempenaer, Rentmeester van de geestelijke goederen van Peelland in de Meyerij van Den Bosch, ?n voor Daniel Livius de Kempenaer, Ritmeester van een compagnie Cavalerie in het Regiment van de Prins van Oranje. Tezamen erfgenamen van hun ouders Dankert de Kempenaer en Remelia van Andringa.


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0171v van 19 feb 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Bonnefaes van der Haar


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0142r van 25 jun 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenB. van der Haar


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0279r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 48Zuiderhaven ZZ [niet vermeld]huis genaamd het Engelsch Huis
 
koperAlbertus Jacobus Conradi secretaris van Harlingen4800-14-00 GG
naastligger ten oostendr. Stinstra
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Robijn Arjens
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkopermr. Hendrik van der Haargriffier Hof van FrieslandLeeuwarden
verkoper q.q.mr. Hendrik van der Haar, gelastigde vangriffier Hof van FrieslandLeeuwarden
verkoperschepen en raad der stad Zierikzee Daniel van der Haer, en vanZierikzee
verkoperUlbe van der Haer, en vansous-luitenant in dienst van de direkteuren van de kolonie Suriname
verkoperjonkvrouw Anna van der Haer meerderjarig en ongehuwd, en van
verkopervrouwe Catharina Wilhelmina van der Haar, gehuwd met
verkoperFredrik Theodoor Ernst graaf van Limburg Stirumkapitein 1e Battaillon van Gen.Majoor Baron van Nostitz
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Albertus Jacobus Conradi, secretaris van de stad Harlingen, koopt aanzienlijk huis 'het Engelsch Huis' genoemd, zz. Zuiderhaven en strekkende met de plaats, fraye hovinge, knegtenkamer, stallinge en koetshuis, voor van de Zuiderhaven tot in de Baanstraat. Bestaande dit huis in rojale zaalen, kamers en kelders, keuken, zolders en verdere commoditeiten. Geen grondpacht. Ten O. dr. Stinstra, ten Z. de Baanstraat, ten W. wd. Robijn Arjens, ten N. de Zuiderhaven. Gekocht van mr. Hendrik van der Haar, griffier bij het Hof van Friesland, Daniel van der Haar, schepen en raad van Ziriczee, Ulbe van der Haar, sous luitenant in dienst van de heren directeuren van de colonie Suriname, Anna van der Haar, meerderjarig en ongehuwd wonende alhier en vrouw Catharina Wilhelmina van der Haar, voor 4800 gg. 14 st.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0223v van 25 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenA. J. Conradi


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0001r van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 50, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenA. J. Conradi secretaris


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-201 Zuiderhaven 48A J Conradi6-00-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-159Zuiderhaven 48A J Conradi ledig


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 61 van 21 mei 1823
adressoortbedraggebruik
H-159Zuiderhaven 48koopaktefl. 1000huis en pakhuis H-159
 
verkoperBernardus van Loon
verkoperMarten Jans Schaafsma
koperWillem Böhmeis
koperZytske Theunis Houtsma


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 en 34 van 12 apr 1826
adressoortbedraggebruik
H-159Zuiderhaven 48provisionele en finale toewijzingfl. 540huis en tuin aan de Zuiderhaven H-159
 
verkoper2 Johan Frederik Christiaan Esau (te Leeuwarden)
verkoperJan Carel Kutsch (te Leeuwarden)
verkoperSjoerd Simons Wijma
verkoperPetrus Pirius Hamerster (te Groningen)
ten oostenWillem Boomers
ten zuidende Baanstraat
ten westenhet eerste perceel in deze akt
ten noordende Zuiderhaven
koperHervormde Gemeente


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 100 en 108 van 24 okt 1827
adressoortbedraggebruik
H-159Zuiderhaven 48provisionele en finale toewijzingfl. 405huis H-159
 
verkoperAbraham Ledeboer
koperThomas Jans Zwanenburg


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1923Zuiderhaven 48Sikke PosthumaHarlingenhoutkoopmanhuis (290 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-159Zuiderhaven 48Wilhelmina Krassenoud 62 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk H-159; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-159Wilhelmina Krassen62 jLeeuwardenv, protestant, weduwe
H-159Elyzabeth Zeeman21 jWorkumv, protestant, ongehuwd


1926 - kentekenadresnaam
B-10855
Zuiderhaven 48Lambertus Hendrikus Beekamp


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 48L.H.Beekamppredikant


1940 - kentekenadresnaam
B-26582
Zuiderhaven 48Andries Holtrieger


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.L. Holtrigter780


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 48J. (Jacob) Poepjes
  terug