Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 53
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 53 8-166 8-189 F-006 F-012
Naastliggers vanZuiderhaven 53
ten oostenZuiderhaven 55
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 51
ten noordenGrote Ossenmarkt 20


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0067r van 19 aug 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenburgemeester Jan Ruyrds


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0067r van 19 aug 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 53Zuiderhaven NZ 51/53 [staat: zuider nieuwe stad]twee ledige plaatsen
 
koperPybo Oedses 504-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenburgemeester Jan Ruyrds
naastligger ten westende schuur van wijlen Jelle Jaspers
verkoperburgemeester Bruyn Gijsberts Geersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPybe Oedses koopt 2 ledige plaetsen, nz. Zuider nieuwe haven (nr. 51 en 53?). Ten O. de straat en burgemeester Jan Ruurds, ten W. de schuur van wl. Jelle Jaspers. Gekocht van burgemeester Bruyn Gijsberts Geersma, voor 504 cg.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0232r van 20 feb 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 53Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe stad]huisstede of plaats met het nummer 11 in de stadskaarten getekend
 
koperClaes Jansen c.u.mr. smid1100-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenburgemeester Pybe Oedses
naastligger ten noordenburgemeester Pybe Oedses
verkoperburgemeester Pybe Oedses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Jansen, mr. smid, koopt een ledige plaets met het nr. 11 in de stadskaerte getekend, met de gerechtigheid van de smidse of het gebouw dat daarop door hem is gebouwd, nz. Zuiderhaven. Ten O. en Z. de straten, ten W. en N. de verkoper. Het terrein is 24 voeten breed en strekt noordwaarts aan de oz. langs de straat tot op 21 voeten aan de Zuiderzijmuur van het huis van mr. metselaar Jan Willems, en aan de westzijde tot 23 voeten aan het huis van Jan Willems. Gekocht van de burgemeester Pybe Oedses.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0132v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Clinckhamer
naastligger ten oostensteegje naar de Jan Ruurdstraat [staat: steeg]


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0396r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuiden[het steegje naar] de timmerwerf van Pytter Keimpes


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-166Zuiderhaven 53huis
eigenaarwed. Jan Clinkhamer
gebruikerAbe Meinardi
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0310r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 53Zuiderhaven NZ op de hoek van de zogenaamde Jan Ruirdssttraathuis
 
koperPieter Bolties c.u.schipper transportjacht Admiraliteit in Frieslandt500-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Ruirdsstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenPieter Keimpes mr. scheepstimmerman
naastligger ten noordenPieter Keimpes mr. scheepstimmerman
verkoperJacob Jansen KlinkhamerLeeuwarden
verkoperLourens Jansen Klinkhamer
verkoperDick Jansen Klinkhamer
verkoperFroukjen Jansen Klinkhamer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Boltes, schipper op het transportjacht v.d. Admiraliteit, koopt huis hoek Jan Ruurdstraat. Ten O. die straat, ten W. en N. Pieter Keimpes, mr. scheepstimmerman, ten Z. de haven. Gekocht van Jacob, Lourens, Dirk en Froukjen Jans Klinkhamer.


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-166Zuiderhaven 53huis
eigenaarPieter Boltius
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG
aanslag huurw. Voldaan 22 7 1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0201v van 3 sep 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Boltjes schipper op het transportjacht Frisia


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0247v van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 53Zuiderhaven NZhuis
 
koperJan Campen, gehuwd metcontrarolleur Admiraliteit in Friesland850-00-00 CG
koperTrijntie Gerbens
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
toehaakvijf rijksdaalders
naastligger ten oostenJan Ruurdstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenJan Aukes koopman
naastligger ten noordenJan Aukes koopman
verkoperPyter Bolties, gehuwd metoud schipper transportjacht Amiraliteit in Friesland
verkoperFroukjen IJsbrands


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-166 Zuiderhaven 53huis
eigenaarPyter Boltjes
gebruikerPyter Boltjes
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-166 Zuiderhaven 53huis
eigenaarcontrarolleur Kampen
gebruikercontrarolleur Kampen
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-166 Zuiderhaven 53contrarolleur Kampen, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-166 Zuiderhaven 53huis
eigenaarcontrarolleur Campen
gebruikercontrarolleur Campen
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0066v van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Rasschen
naastligger ten oostenJan Ruurdstraat


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0047v van 13 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 53Zuiderhaven NZ 51/5325/32 huis en pakhuis
 
koperElisabeth Mollema, gehuwd met937-10-00 CG
koperWyger Harmens koopman
eigenaar van 7/32Elisabeth Mollema, gehuwd met
eigenaar van 7/32Wyger Harmenskoopman
huurderHarm Mulder c.u.scheepstimmerbaas
naastligger ten oostenJan Ruurdsstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenP. Tetrode c.s.
naastligger ten noordenY. Hoornstra
naastligger ten noordenFeddema secretaris
verkoper van 8/32oud burgemeester Hotze Romkes Binksma, weduwnaar van
verkoper van 8/32wijlen Janke Rasschen
verkoper van 8/32Trijntje Rasschen, weduwe van
verkoper van 8/32wijlen Feyke Kamsma
verkoper van 8/32Albartus Rasschen
verkoper van 1/32Cornelis Mollemakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaElisabeth Mollema x Wyger Harmens koopt 25/32 van een huis en pakhuis nz. Zuiderhaven, waarvan zij reeds 7/32 bezit. Ten O. de Jan Ruurdstraat, ten Z. de haven, ten W. Pieter Tetrode, ten N. Yde Hoornstra. Gekocht van Hotze Romkes Binksma als erfgenaam van zijn vrouw Janke Rasschen voor 2/32, Trijntje Rasschen wv Feyke Kamsma voor 2/32, Albartus Rasschen voor 2/32, en Cornelis Mollema voor 1/32.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0101r van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 53Zuiderhaven NZ 51/53 hoek Jan Ruurdstraathuis met pakhuis (als timmerschuur) ernaast
 
koperHarm Claasens Mulder, gehuwd metscheepstimmerbaas1650-00-00 CG
koperHeyke Harms Mulder
huurderHarm Claasens Mulder c.u.scheepstimmerbaas82-10-00 CG
naastligger ten oostenJan Ruurdstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenP. Tetrode
naastligger ten noordenY. Hoornstra
naastligger ten noordenFeddema secretaris
verkoperElisabeth Mollema, gehuwd met
verkoperWyger Harmenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarm Claasens Mulder x Heyke Harms Mulder koopt het huis van Elisabeth Mollema. (Dus niet het pakhuis?)


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-189 Zuiderhaven 53H Mulder5-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-006Zuiderhaven 53Harmen Clasen Mulder... Mulder, geb 1782 Pekel A; zie verder bij Gesina Harmens ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-006Zuiderhaven 53H Mulder... medegebruiker Claas Douwes wed. ; eigenaar is Gerb. Pottinga, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk F-006; gebruiker Samuel Block, Joodsche meester, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-006Zuiderhaven 53Samuel Blockgebruiker van wijk F-006, Joods meester; eigenaar is H. Mulder wed., 1814 (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-006Zuiderhaven 53H Mulder wedSamuel Bloch joodsche meester


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-006Zuiderhaven 53Yebeltje E?. Oosterbaan, overleden op 20 februari 1822vrouw van Coenraad Willems Bakker, geen kinderen, zuster van Klaas E. Oosterbaan (Zuiderhaven F 6). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1466Zuiderhaven 53Karel Jans TimmerHarlingenscheepstimmermanhuis en erf (156 m²)


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-006Zuiderhaven 53Karel Jans Timmer, overleden op 6 december 1838scheepstimmerbaas Zuiderhaven F 6, man van Geertje Wygers (erft vruchtgebruik), vader van Jan, kantoorbediende Noordijs C 198 en afwezige Wyger Karels Timmer, varenspersoon (op reis naar Indien). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-006Zuiderhaven 53Egberdina Kluiveroud 37 jaar, geb Oosterzee en wonende te HRL. 1839, wijk F-006; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-006Zuiderhaven 53Jan R Falkena de Burghoud 40 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, visiteur voor de verklaring op de Ab (?)(zal zijn: de Abt), wijk F-006; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-006Zuiderhaven 53K Welger stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-006ZuiderhavenAlbertus Huese26 j*Amsterdam*gezin 1, m, protestant, gehuwd
F-006ZuiderhavenStijntie van der Werff25 j*Harlingen*gezin 1, v, protestant, gehuwd
F-006ZuiderhavenRindert Huese6 m*Harlingen*gezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-006ZuiderhavenJan R Falkema De Burgh40 jJouregezin 2, m, protestant, gehuwd, visiteur voor de klaring op de Abt
F-006ZuiderhavenEgberdina Kluiver37 jOosterzeegezin 2, v, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-006Zuiderhaven 53Christina Elizabeth Coeze... C, en Anna Catharina Juliana Stein; BS ovl 1842; 1867 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-075, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-006Zuiderhaven 53Jacob Pieters Leyen... en Klaaske Johannes (Jochums ?); dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1828, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-006, 305, wijk H-321; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk E-091; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-006Zuiderhaven 53Tjietske Karsten Tadema... Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1843, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-127, wijk E-214, wijk F-006, 93307, supp wijk C-236; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1466F-255 (Zuiderhaven)van Oppens zonenschuur


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 29 jul 1870
F-006Zuiderhaven 53Een hecht sterk, van diverse vertrekken voorzien Heerenhuis met erf c.a. aan de Zuiderhaven, uit de beneficiaire nalatenschap van J., Vellinga. Provisioneel verkocht op 10 aug 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 19 aug 1870
F-006Zuiderhaven 53Een hecht sterk, van diverse vertrekken voorzien Heerenhuis met erf c.a. aan de Zuiderhaven, uit de beneficiaire nalatenschap van J., Vellinga. Finaal verkocht op 24 aug 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 2800..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1466F-012 (Zuiderhaven)Adolphus Augustus Snijderwoonhuis


1894 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 53, HarlingenZuiderhaven 53A.A. Snijder


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1466Zuiderhaven 53 (F-012)Adolphus Augs. Snijderwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 53 Teuntje Snijderzonder
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900
Zuiderhaven 53 Dorethea M. Snijderzonder
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900
Zuiderhaven 53 Anna H.G. Snijderzonder
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800
Zuiderhaven 53 Catharina H. Snijderzonder
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1920 - kentekenadresnaam
B-2842
Zuiderhaven 53Daam van der Wal


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 53D. v.d. Wal136Dir. N.V. Paul Kruger


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 53D. v.d. Wal136Dir. N.V. Paul Kruger


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 53D. v.d. Wal136Dir. N.V. Paul Kruger


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 53D. v.d. Wal136Dir. N.V. Paul Kruger


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 53D. v/d Walkoopman


1933 - kentekenadresnaam
B-18913
Zuiderhaven 53Pieter Schaap


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 53Gemeente en Gem. Instellingen904Woonh. Havenmeester P. Schaap


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenRijksarbeidsbureau717Bijkant. Harlingen


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenArbeidsbur.717Bijkant. Gewest. Arb. bur. L'warden


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenArbeidsbur.717Bijkant. Gewest. Arb. bur. L'warden


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 53B. (Bauke) Zeijlmaker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 53rijksmonument 20774
  terug