Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 67
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 678-159 8-181 F-013F-019


Naastliggers vanZuiderhaven 67
ten oostenZuiderhaven 69
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 65


aangrenzende stegen
adresheeft
Zuiderhaven 67naamloze steeg ten westen


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0062v van 3 jun 1632 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerdt Popta
naastligger ten oostenJacob Popta


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0130v van 6 okt 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Groenlandse Compagnie


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0154r van 25 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneen ledige plaats van de verkoper gekocht door Jan Knijff
naastligger ten westeneen ledige plaats van de verkoper gekocht door Jan Knijff
naastligger ten westeneen ledige plaats van de verkoper gekocht door Jan Knijff
naastligger ten westenYpe Meynerts
naastligger ten westenYpe Meynerts
naastligger ten westenYpe Meynerts


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0243r van 25 sep 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende ledige plaats en breekmolenhuis van Rein Jacobs de Adam


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0200r van 15 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhout- en molenhuis van Frans Jacobs de Adam


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0119v van 1 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Frans Jacobs de Adam


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 14rZuiderhaven 67Frans Jacobs de Adamf. 12000-00-00


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet houthuis
naastligger ten westenhet houthuis


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 67Zuiderhaven NZ [niet vermeld]912‑07‑00 GGhouthuis
koper provisioneelArjen Hansen Hemert, gehuwd met
koper provisioneelHeiltie Fransen de Adam
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
gebruikerJacob Fransen de Adam
naastligger ten oostengleibakkerij
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenBarent Hiddes de Vries
naastligger ten noordenAlbert pottenbakker
verkoper q.q.Barent Hiddes de Vries, crediteurkapitein Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Symon Jacobs Bootsma, crediteuren vankoopman
verkoper van 4/10de boedel van Jacob Fransen de Adam
verkoper van 3/10Symon Jacobs Bootsma voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoper van 3/10wijlen huisvrouw Arjaentie Fransen
verkoper van 3/10Arjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoper van 3/10Hiltie Fransen


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0110v van 10 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0364v van 18 okt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0133v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen van Hemert


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0025v van 8 okt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArjen van Hemert


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0176r van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen van Hemert


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-159Zuiderhaven 67pakhuis
eigenaarwed. Jacob Popta
gebruikerwed. Jacob Popta
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-159Zuiderhaven 67pakhuis
eigenaarwed. Jacob Popta
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0066r van 29 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Arjen van Hemert


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0243r van 25 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Arjen van Heemert


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-159Zuiderhaven 67pakhuis
eigenaarcapt. de Bruin
gebruikercapt. de Bruin
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0229r van 30 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Arjen Hansen van Hemert


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0050r van 19 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 67Zuiderhaven NZ934‑00‑00 CG2/3 huis, en tuin daarachter
koperJan de Ket [staat: Deket], gehuwd metontvanger
koperAntie Gardingius
eigenaar van 1/3Fongerke Arjens de Adam
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurder van 2/3Gijsbert Koen commissaris
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Gillis Vermeersch
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJan de Ket [staat: Deket], gehuwd metontvanger
naastligger ten westenAntie Gardingius
naastligger ten noordensteeg naar de Schritsen met een pottenbakkerij
verkoperHans Arjens de Adam, met zijn broer onder de klokslag van Holwerd
verkoperPetrus Adriani de Adam onder de klokslag van Holwerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe ontvanger Jan Deket x Antie Gardingius koopt 2/3 van een huis met tuin erachter, waarvan Fongerke Arjens de Adam, de zuster van de verkopers, de andere 1/3 bezit. Het is verhuurd aan Gijsbertus Koen. Ten O. wd. en erven Gilles Vermeersch, ten W. de koper, ten Z. de straat en haven, ten N. een pottenbakkerij en een steeg naar de Schritsen. Gekocht van Hans Arjens- en Petrus Adriani de Adam, gebroeders onder de klokslag van Holwert.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0078v van 16 okt 1735 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 67Zuiderhaven NZ0‑00‑00 CG1/4 huis en tuin
aanhandelaarGijsbertus Koen commissaris
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
eigenaar van 2/4Jan de Ketontvanger
eigenaar van 1/4de erfgenamen van wijlen Grytie van Hemert
toehaak25-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostende weduwe van Gillis Vermeersch
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenJan de Ket ontvanger
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarFongerke Arjens van Hemert, gehuwd met
verwandelaarGerben Ates


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-159Zuiderhaven 67pakhuis
eigenaarwed. G. Vermeersch
gebruikerJarig Jacobs in comp.
huurwaarde29‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑10 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0343v van 27 apr 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 67Zuiderhaven NZ1119‑08‑00 GG8/12 huis
koperGijsbertus Koen commies ter recherche op de Abt Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostende weduwe van Gillis Vermeersch koopman
naastligger ten oostenGijsbertus Koen commies ter recherche op de Abt Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenJan de Keth [staat: Deketh], gehuwd metontvanger van Franekeradeel
naastligger ten westenAntie Gardingius
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen mr. Jurjen
naastligger ten noordensteeg naar de Schritsen
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
verkoperJan de Keth [staat: Deketh], gehuwd metontvanger van Franekeradeel
verkoperAntie Gardingius
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 243v maar verkeerd genummerd in het origineel] Gijsbertus Koen, commissaris ter recherche op de Abt, koopt 8/12 van een huis nz. Zuiderhaven. Ten O. wd. Gilles Vermeersch en de koper, ten W. de verkoper en erven mr. Jurjens, ten Z. de straat en haven, ten N. de pottenbakkerij, met een steeg naar de Schritsen. Gekocht van Jan de Ket, ontvanger van Franekeradeel x Antie Gardingius.


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0257r van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 67Zuiderhaven NZ140‑00‑00 CG1/12 huis en tuin
koperGijsbertus Koen commissaris op de Abt
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
protesteert vanwege een erfeniskwestiePetrus Ariani de Adam
naastligger ten oostende weduwe van Gillis Vermeersch koopman
naastligger ten oostenGijsbertus Koen commissaris op de Abt
naastligger ten westenJan de Keth [staat: Deketh] ontvanger
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten noordensteeg met een pottenbakkerij
verkoper q.q.Renske Douwes, recht van uitkoop overgedaan aan
verkoperFongerke Arjens van Heemert, gehuwd met
verkoperGerben Ates
verkoperwijlen Arjen Hansen van Hemert, gehuwd met
verkoperwijlen Heiltie Fransen de Adam


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0058r van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKoen commissaris


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-159Zuiderhaven 67pakhuis
eigenaarGijsbert Coen
gebruikerJan Reins in comp.
huurwaarde29‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑05‑06 CG


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0134r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 67Zuiderhaven NZ1825‑00‑00 GGhuis, plaats en bloementuin
koperGijsbertus Wildeman predikant
koperEverhardus de Keth [staat: Deketh] vendumeester Admiraliteit
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurderde eerstgenoemde koper Gijsbertus Wildeman predikant
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten oostenhet pakhuis van Jurjen Okkes
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westende tweede genoemde koper Everhardus de Keth [staat: Deketh] vendumeester Admiraliteit
naastligger ten westenStapert ledezetter
naastligger ten westensteeg naar de haven, vrije
naastligger ten noordende pottenbakkerij van Evert Wijnalda
verkoperBartha Coen, gehuwd met te Heerda
verkoperClamer Henric Isaac baron van Steeding te Heerda
eerdere samenvatting door Yde Elsingads. Gijsbertus Wildeman en Everhardus Deketh, vendumeester bij de Admiraliteit, koopt (a) een ongemeen sterk en modern getimmerd huis, met plaats en bloementuin erachter. Ten O. perceel (b) en het pakhuis van Jurjen Okkes, ten W. de 2de koper en Stapert, ten Z. de straat en haven, ten N. de pottenbakkerij van Evert Wijnalda. Er is een vrije steeg ten W. naar de haven en een steeg ten N. naar de Schritsen. Gekocht van Bartha Coen, huisvrouw van Klamer Henrich Isaac Baron van Steding, wonende te Heerde


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-181, pag. 177Zuiderhaven 67T Greidanus wed3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-013Zuiderhaven 67Jan Willem Douwes Houtsma... 1816, 58 jaar, sterfhuis wijk H-069/Rozengracht 8, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; eigenaar van wijk F-013, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-115, gebruiker is Gerrit Hendriks Adema, gealimenteerd 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-013Zuiderhaven 67J W D Houtsma ledig


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1496Zuiderhaven 67Petrus DekethontvangerHarlingenstal en wagenhuis (77 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-013Zuiderhaven 67Petronella Greydanus... zelfden dage; (mogelijk een zuster van Ausonius G. ; ); oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-013; VT1839; kind: Tjaardus Jans, geb 13 feb 1789, ged 10 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: IJmkje Jans Houtsma, ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-013ZuiderhavenPetronella Greydanus72 jHarlingenv, protestant, weduwe
F-013ZuiderhavenRinskje Jelles Tadema24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1496Zuiderhaven F-013Cornelis Harmenswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1496Zuiderhaven F-019Wijger Harmens Cz.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1496Zuiderhaven 67 (F-019)Wyger Harmens (Czn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 67 Anne G.H. Markusdirect. Ambachtssch.f. 2100f. 2500


1926 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-10944
Zuiderhaven 67Anne Gerhardus Hendrik Markus


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 67A.G.H. Markusdir. ambachtsschool


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 67G.A. Hannema997


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenG.A. Hannema997


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenG.A. Hannema997


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenB. Rienksma277Dir. Ambachtsschool


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenB. Rienksma277Dir. Ambachtsschool


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 67A. (Aart) Prins


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 67rijksmonument 20781
  terug