Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 69
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 69 8-158 8-180 F-014 F-020
Naastliggers vanZuiderhaven 69
ten oostenZuiderhaven 71
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 67


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0139v van 2 mei 1641 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMayke van der Laen


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0130v van 6 okt 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 69Zuiderhaven NZ 69/71twee ledige plaatsen met drie kamers en een tuintje of hofje en bleekveld daarachter
 
koperburgervaandrig Jan Knijff c.u., en940-00-00 GG
koperIpe Meinerts mr. timmerman
naastligger ten oostenJarich Claesen Ameland
naastligger ten oostende hof van Frans Reiners Templaer
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Groenlandse Compagnie
naastligger ten noordenJan Dirxen Fuiltie
naastligger ten noordenmr. Hendrik Schenkel
verkoperJarich ClaesenAmeland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Knijff, burger-vaandrig, en mr. timmerman Ipe Meinerts kopen 2 ledige plaetsen met 3 camers en tuintje en bleekveld erachter, nz. Zuiderhaven. Ten O. de verkoper en de hof van Frans Reiners Templaer, ten Z. de straat, ten W. de Groenlandsche Cie., ten N. Jan Dirxen (Roorda?) en wd. mr. Hendrik Schenkel. In de oostelijkste camer staat de breekmolen van de gleybakkerij. Het tuintje en bleekveld achter de camers zijn verhuurd. Gekocht van Jarich Claesen op Ameland, voor 940 gg.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0154r van 25 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 69Zuiderhaven NZ 69/71/71a [staat: zuider nieuwe haven]huis zijnde een gleibakkerswinkel en ledige plaats en houtschuur ten oosten daarvan
 
koperFrans Jacops de Adam c.f.3500-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen12-00-00 CG
huurderJan Willems
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westeneen ledige plaats van de verkoper gekocht door Jan Knijff
naastligger ten westenYpe Meynerts
naastligger ten noordenhet huis van Jarich Clasen Ameland
verkoperJarich ClasenAmeland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Jacobs d`Adam koopt een huis waarin een gleibakkerswinkel en een ledige plaets en houtschuur ten O. daarvan, nz. Zuider Nieuwe Haven. Hij koopt ook alle vaste en losse gereedschappen. Ten W. de ledige plaets die Jan Knijff en Ipe Meinerts hebben gekocht van de verkoper, ten Z. de haven, ten N. de verkoper, Jarigh Clasen van Ameland, voor 3300 gg.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 69Zuiderhaven NZ [niet vermeld]huis en gleibakkerij met oven, verfmolen, aardmolen, etc.
 
koper provisioneelSymen Jacobs Bootsma 565-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenhet verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenhet houthuis
naastligger ten noordeneigen steeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jelle Reiners Jeddema
naastligger ten noordenGerryt Claessen cherger
verkoper q.q.Barent Hiddes de Vries, crediteurkapitein Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Symon Jacobs Bootsma, crediteuren vankoopman
verkoper van 4/10de boedel van Jacob Fransen de Adam
verkoper van 3/10Symon Jacobs Bootsma voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoper van 3/10wijlen huisvrouw Arjaentie Fransen
verkoper van 3/10Arjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoper van 3/10Hiltie Fransen


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostengleibakkerij


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0110v van 10 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 69Zuiderhaven NZ 69-71 bij de Raamstraattwee erven
 
koper van 1/2Lijsbettie Jans Vermeulen, weduwe van1300-00-00 GG
koper van 1/2wijlen Jan Jonas van der Burgh
koper van 1/2Cornelis Jansen van der Burgh, gehuwd metgleibakker
koper van 1/2Fokeltie Jans
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Wybe Sjoerts Wiltschut
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten noordende hof van de erfgenamen van wijlen Jelle Reyners Jeddema
naastligger ten noordensteeg in de Raamstraat
verkoper q.q.Symon Jacobs Bootsma voor zijn twee minderjarige kinderen, weduwnaar van
verkoper q.q.wijlen Arjaentie Fransen
verkoperArjen Symons
verkoperFrans Symons


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0358v van 21 jun 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0364v van 18 okt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 69Zuiderhaven NZ1/2 van 2 erven, gleibakkerij, verfmolen, draaizolders en steenzolders en een voorhuis, incl. 2 dwarshuisjes
 
koperBuwe Joostes Kock c.u.mr. schoenmaker1000-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Wiebe Sjoerdts Wiltschut
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten noordende tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschut
verkoperCornelis Jansen van der Burgh c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Joostes Kock, mr. schoenmaker, koopt nu de andere 1/2 van de gleibakkerij. Gekocht van Cornelis Jansen v.d. Burgh c.u.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0365r van 25 okt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0176r van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 69Zuiderhaven NZ [staat: naast de dwarshuizen gekocht door Jan Harmens]pakhuis
 
koperJacob Popta c.u.koopman569-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostentwee dwarshuizen uit de vorige akte
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenArjen van Hemert
naastligger ten noordende hof van burgemeester J. Croese
verkoperde geregisteerde crediteuren van oud burgemeester Wildschut c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Popta koopt een voortreffelijk pakhuis c.a., naast het vorige huis. Er is een steeg ten O., uitlopende naar de Raamstraat, waarlangs Jan van Zeist een waterlossing heeft. Veel bedingen. Ten O. Jan Harmens, ten Z. de straat, ten W. Arjen van Hemert, ten N. de hof van burgemeester Jan Croese. Gekocht van de crediteuren van oud-burgemeester Wildschut.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-158Zuiderhaven 69huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerAnnius Sioerdts
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-158Zuiderhaven 69huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerAnjus Sjoerds
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-8-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0066r van 29 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 69Zuiderhaven NZpakhuis (voorste deel of helft)
 
koperJacob de Bruyn c.u.kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland550-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Harmens
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende weduwe van Arjen van Hemert
naastligger ten noordenAttie Popta, gehuwd met
naastligger ten noordenPieter Tjallings c.s.
verkoperAttie Popta, gehuwd met
verkoperPieter Tjallings c.s.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(voorste gedeelte) Jacob de Bruin, capitein gewaldige, koopt de voorste helft van een pakhuis, nz. Zuiderhaven met aldaar vrij in- en uitgang etc. De achterste helft heeft zijn in- en uitgang door een steeg naar de Raamstraat. Ten O. Jan Harmens, ten Z. de straat en haven, ten W. wd. Arjen van Hemert, ten N. de verkopers. De kopers moeten de brandewijn die in dit pakhuis ligt zolang dulden totdat die verkocht is door de kooplieden Hylke- en Wybe Douwes Hanekuik. Gekocht van Attie Popta x Pieter Tjallings, voor 550 cg.


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0072r van 10 mrt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 69achterZuiderhaven NZ bij de Raamstraatpakhuis (achterste gedeelte)
 
koperJacob de Bruin c.u.kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland400-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenJan Harmens c.s.
naastligger ten zuidenAttie Popta, gehuwd met
naastligger ten zuidenPieter Tjallings
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Arjen van Hemert
naastligger ten noordende hof van Salomon Stapert
verkoperAttie Popta c.s., gehuwd met
verkoperPieter Tjallings
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achterste gedeelte) Jacob de Bruin, capitein gewaldige bij de Admiraliteit, koopt het achterste deel van een pakhuis, aan de nz. Zuiderhaven, bij de Raamstraat, waarin het zijn in- en uitgang heeft door een steeg. Ten O. Jan Harmens` dwarshuis, ten Z. de koper, ten W. wd. Arjen van Hemert, ten N. de hof van Salomon Stapert. Het pakhuis is gekocht in jan 1703. Gekocht van Attie Popta x Pieter Tjallings, voor 400 cg.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0243r van 25 nov 1725 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 69Zuiderhaven NZpakhuis met mede in- en uitgang langs de steeg naar de Raamstraat, geschat op 925-00-00 CG
 
aanhandelaarMaria Fonteyn 925-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
toehaak625-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenJaerig Jacobs
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Arjen van Heemert
naastligger ten noordende hof van Salomon Stapert
verwandelaarJacobus de Bruyn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaria Fontein doet een wandelkoop met Jacobus de Bruin, waarbij zij verkoopt (ruilt) een pakhuis zz. Vijverstraat (Hondenstraat), achter 'de Pauw'. Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten W. Feye Felties, ten Z. Pieter Roorda, ten N. die straat, tegen een pakhuis op de nz. Zuiderhaven, met recht van in- en uitgang langs de steeg, in de Raamstraat. Ten O. Jaerig Jacobs [van der Ley], ten Z. de haven, ten W. erven Arjen van Hemert, ten N. de hof van Salomon Stapert. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Zij betaalt 925 cg. toe.


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-158 Zuiderhaven 69huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerHans Tammes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0050r van 19 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Gillis Vermeersch


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0078v van 16 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Gillis Vermeersch


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-158 Zuiderhaven 69pakhuis
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerJacob Jarigs
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0343v van 27 apr 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Gillis Vermeersch koopman
naastligger ten oostenGijsbertus Koen commies ter recherche op de Abt Admiraliteit in Friesland


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0257r van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Gillis Vermeersch koopman
naastligger ten oostenGijsbertus Koen commissaris op de Abt


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0058r van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 69Zuiderhavenpakhuis
 
koper door niaarGijsbertus Koen commissaris op de Abt551-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
geniaarde koperSeerp Wildschutkoopman en bontreder
geniaarde koperGijsbert Wildschutkoopman en bontreder
huurder begane grondde eigenaren van de suikerraffinaderij
naastligger ten oostenJacob Jarigs van der Ley
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenKoen commissaris
naastligger ten noordenKoen commissaris
verkoper van 1/5Gijsbertus Vermeersch J.U.D.koopmanAlmenum
verkoper van 1/5Anna Vermeersch, gehuwd met
verkoper van 1/5Jan Roordaontvanger-generaal Barradeel
verkoper van 1/5meerderjarige juffer en vrijster Janneke Vermeersch
verkoper van 1/5meerderjarige juffer en vrijster Maria Vermeersch
verkoper van 1/5meerderjarige juffer en vrijster Elisabeth Vermeersch
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbertus Koen, commissaris op de Abt, koopt, na niaar op Seerp en Gijsbert Wildschut, een pakhuis aan de Zuiderhaven, beneden gebruikt door de eigenaren van de Suikerraffinaderij, met twee graanzolders en een vliering. Vrij op- en afslag op de Zuiderhaven en langs de steeg naast het huis van Jacob Jarigs v.d. Ley. Ten O. Jacob Jarigs v.d. Ley, ten Z. de haven, ten W. en N de koper. Gekocht van Gijsbertus-, Anna- x Jan Roorda, Janneke-, Elisabeth- en Maria Vermeersch, elk voor 1/5.


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-158 Zuiderhaven 69pakhuis
eigenaarJacob Jarighs
gebruikerJacob Jarighs
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 69Zuiderhaven NZ [niet vermeld]huis en gleibakkerij met oven, verfmolen, aardmolen, etc.
 
koper provisioneelSymen Jacobs Bootsma 565-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenhet verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenhet houthuis
naastligger ten noordeneigen steeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jelle Reiners Jeddema
naastligger ten noordenGerryt Claessen cherger
verkoper q.q.Barent Hiddes de Vries, crediteurkapitein Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Symon Jacobs Bootsma, crediteuren vankoopman
verkoper van 4/10de boedel van Jacob Fransen de Adam
verkoper van 3/10Symon Jacobs Bootsma voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoper van 3/10wijlen huisvrouw Arjaentie Fransen
verkoper van 3/10Arjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoper van 3/10Hiltie Fransen


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0134r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 67, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten oostenhet pakhuis van Jurjen Okkes


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0143r van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenG. Wildeman predikant


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0099r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westends. G. Wildeman c.s.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0045r van 22 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe Greidanus


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-180 Zuiderhaven 69C Mollema nom ux1-00-00 CGkoolstek


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-014Zuiderhaven 69Cornelis Heins Mollema... wijk E-200 en wijk E-201; gebruiker Johannes E. van der Heide, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-014, koolplek, 1814. (GAH204); id. van wijk H-165; gebruiker Willem Jurjens, turfdrager, 1814. (GAH204); id. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-014Zuiderhaven 69C Mollema koolplek


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1505Zuiderhaven 69wed. Jan Willem Douwes HoutsmaHarlingenhuis en erf (180 m²)


1836 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 en 56 van 7 dec 1836
adressoortbedraggebruik
F-014Zuiderhaven 69provisionele en finale toewijzingfl. 476a. de ankersmederij met zomerhuis, knechtswoning enz H-198 en H-170 en b. pakhuis F-014
 
verkoper en koperPhilippe Adrien Braams
verkoperHolkjen Jarigs van der Ley (wv Cornelis Mollema)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1505F-014 (Zuiderhaven)Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeentewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1505F-020 (Zuiderhaven)Herst. Evang. Luth. Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1505Zuiderhaven 69 (F-020)Herst. Ev. Lutherse Kerkpastorie


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 69 Willem M. Duijkerpredikant
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 2100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 69C.Riemerspredikant


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenArns. v.d. Wal483Schelpenzuig., woonh.


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 69J.C. (Jan) Boon


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 69rijksmonument 20782
  terug