Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 71
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 71 8-157 8-179 F-256 F-021


Huisnaam in: 1603
Gebruik:
Naam: de groene acker
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanZuiderhaven 71
ten oostenZuiderhaven 71a
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 69
ten noordenRaamstraat 8


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0139v van 2 mei 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZtwee ledige huisplaatsen aan elkaar
 
koper door niaarMayke Hendrix van der Laen, weduwe vankoopmansbode800-00-00 CG
koper door niaarwijlen Simen Tonis van der Piet
geniaarde koperPiter Hendrixkoopmansbode
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenRaamstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenMayke van der Laen
naastligger ten noordenMayke van der Laen
verkoper van 1/2Jacob Tiebbes Popta
verkoper van 1/2Rembartus Popta, samen met
verkoperHesselius Popta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaycke v.d. Laan wv Simen Teunis v.d. Piet koopt, na niaar ratione vicinitatis, twee aanelkaar gelegen ledige huissteden, nz. Zuiderhaven. Ten O. en Z. de straten, ten W. en N. de koper. Gekocht van Jacob Tjebbes Popta voor 1/2 en Lambertus- en Hesselius Popta voor 1/2, voor 800 cg.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0130v van 6 okt 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 69, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJarich Claesen Ameland
naastligger ten oostende hof van Frans Reiners Templaer


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0154r van 25 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 69, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten oostenRaamstraat


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0154r van 25 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ 69/71/71a [staat: zuider nieuwe haven]huis zijnde een gleibakkerswinkel en ledige plaats en houtschuur ten oosten daarvan
 
koperFrans Jacops de Adam c.f.3500-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen12-00-00 CG
huurderJan Willems
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westeneen ledige plaats van de verkoper gekocht door Jan Knijff
naastligger ten westenYpe Meynerts
naastligger ten noordenhet huis van Jarich Clasen Ameland
verkoperJarich ClasenAmeland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Jacobs d`Adam koopt een huis waarin een gleibakkerswinkel en een ledige plaets en houtschuur ten O. daarvan, nz. Zuider Nieuwe Haven. Hij koopt ook alle vaste en losse gereedschappen. Ten W. de ledige plaets die Jan Knijff en Ipe Meinerts hebben gekocht van de verkoper, ten Z. de haven, ten N. de verkoper, Jarigh Clasen van Ameland, voor 3300 gg.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ [niet vermeld]huis en gleibakkerij met oven, verfmolen, aardmolen, etc.
 
koper provisioneelSymen Jacobs Bootsma 565-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenhet verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenhet houthuis
naastligger ten noordeneigen steeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jelle Reiners Jeddema
naastligger ten noordenGerryt Claessen cherger
verkoper q.q.Barent Hiddes de Vries, crediteurkapitein Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Symon Jacobs Bootsma, crediteuren vankoopman
verkoper van 4/10de boedel van Jacob Fransen de Adam
verkoper van 3/10Symon Jacobs Bootsma voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoper van 3/10wijlen huisvrouw Arjaentie Fransen
verkoper van 3/10Arjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoper van 3/10Hiltie Fransen


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 69, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZhuis met drie zolders, paardestal en belvedere
 
koper provisioneelArjen Hansen, gehuwd met1825-10-00 GG
koper provisioneelHiltie Fransen
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven en straat
naastligger ten westenhet huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam
naastligger ten noordeneigen steeg
naastligger ten noordenGerryt Claessen cherger
verkoper q.q.Barent Hiddes de Vries, crediteurkapitein Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Symon Jacobs Bootsma, crediteuren vankoopman
verkoper van 4/10de boedel van Jacob Fransen de Adam
verkoper van 3/10Symon Jacobs Bootsma voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoper van 3/10wijlen huisvrouw Arjaentie Fransen
verkoper van 3/10Arjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoper van 3/10Hiltie Fransen


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0185r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSymon Jacobs Bootsma gleibakker


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0185r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ op de hoek van de Raamstraathuis, paardestal en belvedere
 
koperburgervaandrig Wybe Sjoerdts Wildsgut, gehuwd met2640-00-00 CG
koperSjouckien Minnes
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenSymon Jacobs Bootsma gleibakker
naastligger ten noordenGerryt Claesses cherger
bewonerAbelus Jentiemakapitein
verkoperArjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoperHiltie Fransen de Adam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Sjoerdts Wildschut x Sjoukje Minnes koopt mooi huis met paardestal erachter en een belvedere, hoek Raamstraat. Ten O. die straat, ten W. het huis en gleibakkerij van Symon Jacobs Bootsma, ten Z. de straat en haven, ten N. Gerryt Claessen, cherger. Gekocht van Arjen Hansen van Hemert, apotheker x Heiltje Fransen de Adam.


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0110v van 10 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 69, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Wybe Sjoerts Wiltschut


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0110v van 10 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ 69-71 bij de Raamstraattwee erven
 
koper van 1/2Lijsbettie Jans Vermeulen, weduwe van1300-00-00 GG
koper van 1/2wijlen Jan Jonas van der Burgh
koper van 1/2Cornelis Jansen van der Burgh, gehuwd metgleibakker
koper van 1/2Fokeltie Jans
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Wybe Sjoerts Wiltschut
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten noordende hof van de erfgenamen van wijlen Jelle Reyners Jeddema
naastligger ten noordensteeg in de Raamstraat
verkoper q.q.Symon Jacobs Bootsma voor zijn twee minderjarige kinderen, weduwnaar van
verkoper q.q.wijlen Arjaentie Fransen
verkoperArjen Symons
verkoperFrans Symons


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0358v van 21 jun 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ1/2 van 2 erven, gleibakkerij, oven, verfmolen etc.met woonhuis incl. 2 dwarshuisjes aan de OZ van de gleibakkerij
 
koperBouwe Joostes Kock, enmr. schoenmaker1000-00-00 CG
eigenaar van 1/2 dwarshuisjeCornelis Jansen van der Burgh c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
toehaakdrie zilveren dukaten voor de drie dochters van de verkoper
huurder voor 3 jarenN. N. 25-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Wybe Sjoerts Wildtschut
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten noordenRaamstraat, steeg naar de
naastligger ten noordende tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschut
verkoperLijsbetje Jans Vermeulen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jonas van der Burgh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Joostes Kok, mr. schoenmaker, koopt 1/2 van 2 erven, bestaande uit een gleibakkerij c.a. (met omschrijving), nz. Zuiderhaven. Ten O. de oud-burgemeester Wybe Sjoerdts Wildschut, ten W. Arjen van Hemert, apotheker, ten Z. de hof van Wildschut en een steeg naar de Raamstraat, waarvan de 2 erven de eigendom hebben. Mede-eigenaar is Cornelis Jansen v.d. Burgh. Gekocht van Lijsbeth Jans Vermeulen wv Jan Jonas v.d. Brugh.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0364v van 18 okt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 69, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Wiebe Sjoerdts Wiltschut


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0365r van 25 okt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ1/2 van 2 erven, gleibakkerij, verfmolen, draaizolders en steenzolders en een voorhuis, incl. 2 dwarshuisjes
 
koper door niaaroud burgemeester Wybe Sioerdts Wildschut, gehuwd metkoopman2100-00-00 CG
geniaarde koperburgerhopman Theotardus Sloterdijck
geniaarde koperTeuntie Symens
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
toehaakeen ducaat voor de vrouw van de verkoper en een rijksdaalder voor Abraham Jansen voor bewezen diensten
huurder voor 15 jarenN. N. 40-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Wiebe Sjoerdts Wiltschut
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten noordenRaamstraat, steeg naar de
naastligger ten noordende tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschut
verkoperBouwe Joostes Cock, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperWytske Wytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheotardus Sloterdijk, hopman x Teuntie Symens koopt de gleibakkerij, nz. Zuiderhaven. Ten O. Wibe Sjoerds Wildschut, ten W. Arjen van Hemert, ten Z. de haven, ten N. de hof van Wildschut. Deze laatste niaart echter ratione vicinitatis en het is onduidelijk wie de koper is geworden. Gekocht van Bouwe Joostes Kock.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0174v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ [staat: tussen het huis en pakhuis van Jarich Jacobs en koopmanPopta]twee dwarshuizen met een overdekt plaatske daartussen
 
koperJan Harmens c.u.koopman279-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
verkoperde geregisteerde crediteuren van oud burgemeester Wilschut c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens koopt 2 dwarshuizen en een ledige, doch overdekte plaets daartussen, staande tussen het huis en het pakhuis, respectievelijk gekocht door Jarich Jacobs (v.d. Ley) en de koopman Popta, bij het huis van Jan van Zeist. Veel bedingen. Gekocht van de gezamenlijke crediteuren van oud-burgemeester Wildschut.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0176r van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 69, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostentwee dwarshuizen uit de vorige akte


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0177v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westentwee dwarshuizen van Jan Harmens c.u.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0177v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aRaamstraat WZ hoek Zuiderhavenhuis met schone kamers, estrikken en graanzolders
 
koperJarich Jacobs, gehuwd metwijdschipper1025-07-00 GG
koperAuckjen Pytters
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westentwee dwarshuizen van Jan Harmens c.u.
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenJan van Zeist
verkopergeregisteerde crediteuren van Widschut c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-157Zuiderhaven 71huis
eigenaarJarig Jacobs
gebruikerJan Campen
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-157Zuiderhaven 71huis
eigenaarJaerigh Jacobs
gebruikerF. van Campen
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-5-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0066r van 29 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 69, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Harmens


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0243r van 25 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 69, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJaerig Jacobs


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-157 Zuiderhaven 71huis
eigenaarJarig Jacobs
gebruikerJ. Campen
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-157 Zuiderhaven 71huis
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerJacob Jarigs
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0058r van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 69, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Jarigs van der Ley


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-157 Zuiderhaven 71Jacob J. van der Ley, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-157 Zuiderhaven 71huis
eigenaarJacob Jarighs
gebruikerJacob Jarighs
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0200r van 19 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKoen oud commissaris


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0200r van 19 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ hoek Raamstraathuis en tuin, met stal en wagenhuis
 
koperTheunis Jarigs van der Ley koopman999-19-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenKoen oud commissaris
naastligger ten noordenPetrus Ferwerda n.u. en c.s.
verkoperJacob Jarigs van der Leykoopman


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012ra van 2 feb 1679 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZ [niet vermeld]huis en gleibakkerij met oven, verfmolen, aardmolen, etc.
 
koper provisioneelSymen Jacobs Bootsma 565-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenhet verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenhet houthuis
naastligger ten noordeneigen steeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jelle Reiners Jeddema
naastligger ten noordenGerryt Claessen cherger
verkoper q.q.Barent Hiddes de Vries, crediteurkapitein Admiraliteit in Friesland
verkoper q.q.Symon Jacobs Bootsma, crediteuren vankoopman
verkoper van 4/10de boedel van Jacob Fransen de Adam
verkoper van 3/10Symon Jacobs Bootsma voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoper van 3/10wijlen huisvrouw Arjaentie Fransen
verkoper van 3/10Arjen Hansen van Hemert, gehuwd metapotheker
verkoper van 3/10Hiltie Fransen


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0143r van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZpakhuis
 
koperJurjen Okkes, gehuwd metmr. metselaar480-00-00 GG
koperGeertje Douwes
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenTheunis van der Ley koopman
naastligger ten zuidenZuiderhaven en straat
naastligger ten westenG. Wildeman predikant
naastligger ten noordenG. Wildeman predikant
verkoperBartha Coen, gehuwd metHeerda
verkoperClamer Henric Isaac baron van SteedingHeerda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Okkes, mr. metselaar x Geertje Douwes koopt hecht en sterk pakhuis, door drie huurders gebruikt. Ten O. Teunis v.d. Ley, ten Z. de straat en haven, ten W. en N. ds. G. Wildeman. Gekocht van Bartha Coen, huisvrouw van Klamer Henrich Isaac Baron van Steding wonende te Heerde.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0099r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZhuis en tuintje
 
koperPetronella Munter, weduwe van2470-00-00 CG
koperwijlen burgerhopman Sipke Nauta
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostende heer Jarig van der Ley
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westends. G. Wildeman c.s.
naastligger ten noordends. G. Wildeman c.s.
verkoperJurjen Ockes van der Stockkoopman


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0049v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende verkoper Jarig Jacobs van der Ley koopman


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0049v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZ hoek Raamstraathuis
 
koperPieter Joseph Coulbaut, gehuwd metmr. kleermaker1080-00-00 GG
koperAnna Wijngaarden
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderRamaker e.a.kapitein
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende verkoper Jarig Jacobs van der Ley koopman
naastligger ten noordenSake Jochems [staat: Jacobs]
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Joseph Coulbaut mr. kleermaker x Anna Wijngaarden, koopt kapitaal huis, hoek Zuiderhaven/Raamstraat. Ten O. de Raamstraat, ten Z. de haven, ten W. de verkoper, ten N. Sake Jochums. Gekocht van Jarig Jacobs v.d. Ley.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0045r van 22 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71Zuiderhaven NZplek grond
 
koperHolkje van der Ley, gehuwd met175-00-00 CG
koperCornelis Mollema koopman
gebruikerB. Visseren zoon
naastliggerJohannes Oebeles van der Werf havenmeester
naastligger ten oostenP. J. Coulbaud kleermaker
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe Greidanus
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrietje Schoonebeek, weduwe van
verkoperwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHolkje v.d. Ley x Cornelis Mollema koopt een plek grond nz. Zuiderhaven, tussen de huizen van de mr. kleermaker Coulbaut en de havenmeester Johannes Oebeles v.d. Werf, thans in gebruik bij Barend Visser & Zn. Ten O. P.J. Coulbaut, ten W. erven Greidanus, ten Z. de haven, ten N.?. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv Jarig Jacobs v.d. Ley, voor 175 cg.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0095r van 11 nov 1804 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer P. de Keth


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0095r van 11 nov 1804 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven NZhuis
 
koperH. Tuining, gehuwd metcommies van het Vlieland771-00-00 CG
koperS. Louisa van Lon
naastligger ten oostenJohannes O. van der Werf
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende heer P. de Keth
naastligger ten noordenAndries van Hoek
verkoperde erfgenamen van wijlen ds. Wildeman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaH. Tuining, commies van `t Vlieland x Louisa van Lon koopt huis en tuin nz. Zuiderhaven. Ten O. havenmeester Johannes O. v.d. Werff, ten Z. de straat en haven, ten W. P. de Keth, ten N. Andries van Hoek. Gekocht van de kinderen van ds. Wildeman.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0138v van 17 mrt 1805 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 71, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPetrus de Keth


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0138v van 17 mrt 1805 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 71aZuiderhaven ZZhuis en tuin
 
koperPetrus de Keth ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland1500-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes van der Werff
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenPetrus de Keth
naastligger ten noordenAndries van Hoek
verkoperH. Tuning, gehuwd metcommies van het Vlieland
verkoperS. Louisa van Son
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPetrus de Keth, ontvanger der Conv. en Licenten te Harlingen, koopt huis en tuin aan de zonkant Zuiderhaven. Ten O. Johannes O. v. d Werff, ten Z. de straat en haven, ten W. de koper, ten N. Andries van Hoek. Gekocht van H. Tuining x Louisa van Lon.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-179 Zuiderhaven 71P J Coulbaut6-00-00 CG


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1506Zuiderhaven 71wed. Cornelis MollemaHarlingenpakhuis en erf (138 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-256Zuiderhaven 71Fokje Rooster... in 1826, N.H., werkster te HRL. in 1838; BS ovl 1826; 1838 huwelijken, huw 1844, bev.reg. HRL 1851 wijk F-256; oud 47 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, turfmeetster, wijk F-215; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1506F-256 (Zuiderhaven)Philippe A. Braamswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1506F-021 (Zuiderhaven)Jan Pieters Schaafsmawerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5129Zuiderhaven 71 (F-021)Ida Jacoba Strobandwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 71 Elske Boerstragem. vroedvrouw
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 1200
Zuiderhaven 71 Aaltje Hoekstragem. vroedvrouw
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 71D.J. de Koffleeraar m.o.


1936 - kentekenadresnaam
B-22185
Zuiderhaven 71bisJohannes van Houwelingen


1936 - kentekenadresnaam
B-22380
Zuiderhaven 71bovenJohannes van Houwelingen jr


1938 - kentekenadresnaam
B-24667
Zuiderhaven, hoek Raamstraat N.V. Handel en Wegenmateriaal en Transportbedrijf v/h N. Sch


1938 - kentekenadresnaam
B-24770
Zuiderhaven 71Arie van Houwelingen


1939 - kentekenadresnaam
B-23340
Zuiderhaven 71Nationale Wegenbouw Mij N.V.


1939 - kentekenadresnaam
B-26075
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - kentekenadresnaam
B-26308
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - kentekenadresnaam
B-26767
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - kentekenadresnaam
B-26799
Zuiderburen 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.426


1941 - kentekenadresnaam
B-26845
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-26845
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij.


1941 - kentekenadresnaam
B-26882
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-26912
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-26975
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij.


1941 - kentekenadresnaam
B-27005
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-27006
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-27013
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1941 - kentekenadresnaam
B-27014
Zuiderhaven 71aNationale Wegenbouw Mij. N.V.


1942 - kentekenadresnaam
B-23340
Zuiderhaven 71Wegenbouwbedrijf W. Schotanus


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.426Overslag en scheepsbevr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.426Overslag en scheepsbevr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenDros' Schelpkalkbranderij274


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.426Overslag en scheepsbevr.


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 71J. (Jan) Jagersma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 71rijksmonument 20783
  terug