Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 74
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 744-2334-2314-238H-175H-221


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-233 , folio 86Zuiderhaven 74huis
eigenaarAbe Rinses
gebruikerAbe Rinses
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-233 , folio 56rZuiderhaven 74huis
eigenaarPieter Gerbens
gebruikerRinse Abbes cum soc.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-233 , folio Zuiderhaven 74huis
eigenaarBruin Scheltes
gebruikerGerrit Steffens
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-231 , folio 56vZuiderhaven 74huis
eigenaarPyter Gerlofs wed.
gebruikerJohan Tousaint
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑10‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-231Zuiderhaven 74Sipke Nauta, bestaande uit 5 personen10‑00‑00 cg10‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-231 , folio 56vZuiderhaven 74huis
eigenaarPytter Gerlofs erv.
gebruikerSipke Nauta
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-231, fol. 77rZuiderhaven 74faendrik S. Nauta cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 4 kinderenstrandmeester52:19:00 cg8:16:00 cgbestaet maetigh wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-231 , folio 57rZuiderhaven 74huis
eigenaarPyter Gerlofs wed.
gebruikerSipke Nauta
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-231 , folio 57rZuiderhaven 74huis
eigenaarPyter Gerlofs wed.
gebruikerSipke Nauta
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-238 , folio 100vZuiderhaven 74huis
eigenaarSchellingwou wed.
gebruikerSipke Nauta
huurwaarde62‑00‑00 cg
af: lasten03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal59‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑14‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-238 , folio 101rZuiderhaven 74huis
eigenaarSchellingwouw wed.
gebruikercapt. IJske
huurwaarde62‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal59‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑14‑08 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-238 , folio 101rZuiderhaven 74huis
eigenaarSchellingwouw wed.
gebruikerJarig Cornelis
huurwaarde62‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal59‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑14‑08 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-230, pag. 66Zuiderhaven 74


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 25 van 23 dec 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-175Zuiderhaven 74huurcontracthuis H-175
 
verhuurderNiesjen Tammes (wv Bauke Jans Komst)
huurderSweeris Coersen (gehuwd met Maria van Beek, vlgs de b.s. is de voornaam: Ahassuerus)


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-238 , pag. 97Zuiderhaven 74Sjoerd Wiarda 3‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-175Zuiderhaven 74Sjoerd Everts Wiarda... ged 11 feb 1798 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker wijk F-001, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-175, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-177, makelaar, 1814. (GAH204); S.W., Makelaar en coopmansboode, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-175Zuiderhaven 74S E Wiardapakhuis


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 77 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-175Zuiderhaven 74Neeltje Lind, overleden op 5 januari 183059 jr, moeder van Agatha Schijf (vrouw van Ids Wiarda, zoutzieder/cargadoor Zuiderhaven H 175). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1959Zuiderhaven 74Ids Wiarda en mede eig.makelaarHarlingenpakhuis (104 m²)


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 703 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-175Zuiderhaven 74Margaretha Hendriks Feenstra, overleden op 28 augustus 18471 jr (geboren 25/5/1846), overleden Zuiderhaven H 175, dochter van Hendrik Jan Feenstra en Aukje Douwes Faber, zuster van minderjarige Achza en Cornelis Hendriks Feenstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1959Zuiderhaven H-175Bauke van der Werf pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1959Zuiderhaven H-221 Simon A. van der Wiarda en medeëig.stal en wagenhuis


2023
0.044023990631104


  terug