Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuidersteeg 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuidersteeg 5 (niet bekend) 4-250 H-190 H-232
Naastliggers vanZuidersteeg 5
ten westenZuidersteeg 3
ten noorden


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-220 Zuidersteeg 5Hendrik Tobé
4-220 Zuidersteeg 5Jan de Leeuw
4-220 Zuidersteeg 5Meindert Doekes, 36 jaar, gehuwdmatroos


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-250 Zuidersteeg 5Hendrik Tobé0-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 5Hendrik Tobbe... G-138; gebruikers Jan Hendriks en Jacob B. Zoete vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-189 en wijk H-190, ledig, 1814. (GAH204); woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-190Zuidersteeg 5H TobÉ H TobÉ


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 59 van 5 apr 1819
adressoortbedraggebruik
H-190Zuidersteeg 5koopaktefl. 150huis H-190
 
verkoperAntje Gosses
verkoperHendrikus Tobee
verkoperCatharina Tobee
koperBerend Omans


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1968Zuidersteeg 5Godert PosthumusHarlingenbakkerhuis en erf (176 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 5Antje Harda... B-008, wijk G-100, 294, wijk H-057, 190; oud 47 jaar, geb Houw en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 5Ebele Roelofs Prosé... ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-156; oud 38 jaar, geb Bergum en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk H-190; VT ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 5Lesman Hendriksoud 40 jaar, geb Wieuwerd en wonende te HRL. 1839, wijk H-190; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-190Ebele Roelofs Proséé38 jBergumm, protestant, gehuwd, schipper*
H-190Lesman Hendriks40 jWuivertv, protestant, gehuwd, [schipper]
H-190Ebele Hk. Proséé8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-190Roelof Eb. Proséé5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-190Bote Thomas Faber21 jWoudsendm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-190Zuidersteeg 5Aaltje van Swigchem, overleden op 26 december 1847(Certificaat van onvermogen), 4 mnd (geboren 6/9/1847), overleden Zuidergat H 190. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 5Foekje Piekemageb 19 okt 1794 Workum, ovl 2 feb 1885 HRL, huwt met Dirk Jager, N.H., dv Gerben P, en Fettje Kramer; BS ovl 1885; bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, 83, wijk F-112, wijk G-079, wijk H-190, supp wijk H-254


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 5Jan Klases Kamminga... zv Klaas IJpes K, en Diegjen Jans Smit; BS huw 1827, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-075, wijk H-190; oud 39 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-196; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 5debora Ages Wyma... Dirks de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1827, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk F-075, wijk H-190; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-196; ... (alles)


1854 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 106 en 112 van 25 okt 1854
adressoortbedraggebruik
H-190Zuidersteeg 5provisionele en finale toewijzingfl. 450huis H-190
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter (q.q.)
verkoperPieter Asbeek (q.q.)
verkoperDouwe Minnema (q.q.)
koperEgbert Godthelp


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4503Zuidersteeg 5 (H-232)Julius N. Wiardawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuidersteeg 5M.Kwastbootwerker


1938 - variaadresbronbericht
Zuidersteeg 5Raadsvergadering 19 decemberOnbewoonbaar verklaard
  terug