Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuidersteeg 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuidersteeg 5(niet bekend)4-250 H-190H-232


Naastliggers vanZuidersteeg 5
ten westenZuidersteeg 3
ten noorden


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-220 , pag. 66Zuidersteeg 5Hendrik TobÉ
4-220 , pag. 66Zuidersteeg 5Jan Leeuw
4-220 , pag. 66Zuidersteeg 5Meindert Doekes, 36 jaar, gehuwdmatroos


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-250, pag. 99Zuidersteeg 5Hendrik Tobé0‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 5Hendrik Tobbe... G-138; gebruikers Jan Hendriks en Jacob B. Zoete vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-189 en wijk H-190, ledig, 1814. (GAH204); woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-190Zuidersteeg 5H TobÉ H TobÉ


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 59 van 5 apr 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-190Zuidersteeg 5koopaktefl. 150huis H-190
 
verkoperAntje Gosses
verkoperHendrikus Tobee
verkoperCatharina Tobee
koperBerend Omans


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1968Zuidersteeg 5Godert PosthumusbakkerHarlingenhuis en erf (176 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 5Antje Harda... B-008, wijk G-100, 294, wijk H-057, 190; oud 47 jaar, geb Houw en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 5Ebele Roelofs Prosé... ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-156; oud 38 jaar, geb Bergum en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk H-190; VT ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 5Lesman Hendriksoud 40 jaar, geb Wieuwerd en wonende te HRL. 1839, wijk H-190; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-190Ebele Roelofs Proséé38 jschipper*Bergumm, protestant, gehuwd
H-190Lesman Hendriks40 j[schipper]Wuivertv, protestant, gehuwd
H-190Ebele Hk. Proséé8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-190Roelof Eb. Proséé5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-190Bote Thomas Faber21 jWoudsendm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-190Zuidersteeg 5Aaltje van Swigchem, overleden op 26 december 1847(Certificaat van onvermogen), 4 mnd (geboren 6/9/1847), overleden Zuidergat H 190. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 5Foekje Piekemageb 19 okt 1794 Workum, ovl 2 feb 1885 HRL, huwt met Dirk Jager, N.H., dv Gerben P, en Fettje Kramer; BS ovl 1885; bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, 83, wijk F-112, wijk G-079, wijk H-190, supp wijk H-254


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 5Jan Klases Kamminga... zv Klaas IJpes K, en Diegjen Jans Smit; BS huw 1827, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-075, wijk H-190; oud 39 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-196; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-190Zuidersteeg 5debora Ages Wyma... Dirks de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1827, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk F-075, wijk H-190; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-196; ... (alles)


1854 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 106 en 112 van 25 okt 1854
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-190Zuidersteeg 5provisionele en finale toewijzingfl. 450huis H-190
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter (q.q.)
verkoperPieter Asbeek (q.q.)
verkoperDouwe Minnema (q.q.)
koperEgbert Godthelp


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4503Zuidersteeg 5 (H-232)Julius N. Wiardawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuidersteeg 5M. Kwastbootwerker


1938 - variabron: Raadsvergadering 19 december
adresgegevens
Zuidersteeg 5Onbewoonbaar verklaard
  terug