Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 6 (niet bekend) (niet bekend) H-186 H-237
Naastliggers vanZuiderstraat 6
ten oostenZuiderstraat 8
ten zuidende Dwarsstraat
ten westende Dwarsstraat
ten noordende Zuiderstraat


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0093r van 7 mrt 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 6voorZuiderstraat ZZ [staat: aan de Zuiderpoort]huis
 
koperHarmen Sjoerdts mr. wagenmaker220-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenDouwe Wijnerigs
naastligger ten zuidenmolenpad en stadsvesten
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenFoppe Jansen ijzersmid
verkoperNeeltie Jans


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0028va van 28 mrt 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 6achterZuiderpoort, bij deschuur en ledige plaats
 
koper provisioneelDouwe Wijneringh c.u.220-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet molenaarshuis
naastligger ten zuidenMolenaarspad en stadsvesten
naastligger ten westenhet huis gekocht door Harmen Sjoerdts wagenmaker
naastligger ten westende plaats van Harmen Sjoerdts
naastligger ten noordenals bewoner Foppe Jansen smid
verkoperMaycke Minnes, gehuwd met
verkoperReyn Pietersvoerman
verkoper q.q.Maycke Minnes, moeder van
verkoperYttie Claeses, dochter van
verkoperwijlen Claes Jansen Boerke
verkoper q.q.gemeensman Joannes Quickelenburgh, curator over
verkoperYttie Claeses
erflaterwijlen Neeltie Jans
verkoperTrijntie Folckerts meerderjarige jongedochter
erflaterhun wijlen bestemoeder Neeltie Jans


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0198v van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 6achterbij de Zuiderpoort bij de stadsvestenschuur met hooizolder, plaats voor 8 koeien en 6 paarden, en een ledige plaats
 
koperHeere Douwes koopmansbode195-10-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koper van 1/2Willem Tjerrx
geniaarde koper van 1/2Saeke Pytters
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisBaltus Johannesmolenaar
protesteert vanwege vermeend frauduleus niaarBaltus Johannesmolenaar
naastligger ten oosteneen molenaarshuis
naastligger ten zuidenMolenaarspad
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenAlbert Jansen wagenmaker
naastligger ten noordenGermen Ymes
verkoperDouwe Wynering, gehuwd met
verkoperSaarke Heeres
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Douwes, koopmansbode, koopt, na niaar ratione sanguinis, een schuur c.a. waar in 8 koeien en 6 paarden gestald kunnen worden, met een ledige plaets erbij, omtrent de Zuiderpoort bij de Stadsvesten. Ten O. het molenaarshuis, ten W. Albert Jansen, wagenmaker, ten Z. het Molenaarspad en de Stadsvesten, ten N. de camers van Gerloff Ymes. Veel voorwaarden en beperkingen t. o. v. de huizen ten O. en W. Gekocht van Douwe Wijnerings en Saartie Heeres, voor 195 gg.


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0314r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 6achterZuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]schuur en stal
 
koperSake Pieters wagenaar380-00-00 CG
koperWillem Gerkes wagenaar
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Gerlofs
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat en stadsvesten]
naastligger ten zuidenBaltus Johannes c.s.molenaar
naastligger ten noordenAlbert Jansen wagenmaker
verkoperHeere Douweskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSake Pieters en Willem Tjerks, wagenaars (wagenmakers), kopen een schuur en stalling omtrent de Zuiderpoort. Ten O. Pieter Gerlofs, ten Z. molenaar Baltus Johannes, ten W. de straat en Stadsvesten, ten N. wagenmaker Albert Jansen. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Heere Douwes, voor 380 cg.


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0190r van 16 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0137r van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 6voorZuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en wagenmakerij
 
koperGerryt Alberts, gehuwd metmr. wagenmaker500-00-00 CG
koperDieuke Pieters
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJurjen Karsten
naastligger ten zuidenMolenpad en stadsvesten
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAbe Jacobs
verkoperSieuke Oeges, weduwe van
verkoperwijlen Jan Albertsmr. wagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Alberts, mr. wagenmaker x Dieuke Pieters koopt een huis en wagenmakerij bij de Zuiderpoort. Ten O. Jurjen Carsten, ten W. de straat, ten Z. het Molenpad of ledige plaets en de Stadsvesten, ten N. Abe Jacobs. Veel voorwaarden. Gekocht van Sieuke? Oeges wv Jan Alberts, mr. wagenmaker, voor 500 cg.


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0231r van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 6voorZuiderstraat ZZ [staat: Zuiderpoort]huis
 
koperhuisman Claas Sioerds 335-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende schuur van Jurjen Karsten
naastligger ten zuidenstadsvesten, reed en
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAbbe Jacobs
verkoperGerryt Albertsmr. wagenmaker


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0131v van 2 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 6voorZuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en stal
 
koperJan Bouwes, gehuwd met450-00-00 CG
koperLisch Jans Kimswerd
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
huurderDouwe Lieuwes mr. wagenmaker
naastligger ten oostende schuur van Jurjen Carsten
naastligger ten zuidenstadsvesten en reed
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Abbe Jacobs
verkoperhuisman Claas SjoerdsTzum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bouwes x Lisch Jans, te Kimswert, kopen huis en stal c.a. bij de Zuiderpoort, enige jaren bewoond en gebruikt als huurder door Douwe Lieuwes, mr. wagenmaker. Ten O. de schuur of stal van Jurjen Carsten, ten Z. Stadsvesten, ten W. de straat, ten N. Abbe Jacobs erven. Grondpacht 2 cg. Gekocht van Claas Sjoerds huysman te Tjom, voor 450 cg.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0035r van 17 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 6achterZuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort aan een pad bij de stadsvesten]schuur en wagenhuis
 
koper door niaarPyter Arjens, gehuwd metarbeider150-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperLisjen Jans, gehuwd met
geniaarde koperJelger Hesselskoemelker
naastligger ten oostenLisjen Jans c.u.molenaar
naastligger ten zuidenGerryt Willems
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJurjen Carsten de Jongkoopman


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0050v van 5 dec 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 6achterBij de Zuiderpoort en de stadsvestenschuur, koestallen en wagenhuis
 
koper door niaarJelger Hessels, gehuwd metkoemelker284-00-00 CG
koper door niaarLiskje Jans
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperJacob Bouweskoemelkeronder Midlum
huurderJurjen Carsten
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGerryt Willems molenaar
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenLiskjen Jans
verkoperPyter Arjensarbeider


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0009r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 6Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en stal, schuur of koestal en wagenhuis, bij en aanelkaar
 
kopermeerderjarige vrijgezel Albert Pyters 1450-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderJogchum Meinderts c.u.60-00-00 CG
naastligger ten oostenGerryt Willems c.s.
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Hendrik Frank
verkoperLiskje Jans, gehuwd met
verkoperJelger Hessels


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0207r van 26 mrt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0206r van 10 mrt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 6Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis, koe-en paardenstalling, schuur en wagenhuis
 
koperAte Minnes, gehuwd metherbergier2528-00-00 CG
koperAntje Sjoerds Oenkerk
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Wyga
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWillem de Boer
verkoperAlbert Pytersvoerman en koemelker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAte Minnes, herbergier x Antje Sjoerds te Oenkerk, koopt een huis, koe- en paardenstalling, schuur en wagenhuis aan de Zuiderpoort. Grondpacht 4 cg. aan de stad. Ten O. Cornelis Ennes Wyga, ten Z. stadsvesten, ten W. de straat en N. Willem de Boer. Gekocht van Albert Pyters, voerman en koemelker, voor 2528 cg.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0046r van 11 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 6Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis of herberg genaamd het Swart Paard, en stalling
 
koperJan Hannema distillateur en koopman1430-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Ennes Wiga
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWillem de Boer
verkoper q.q.Abbe Smitt, curator bonorumkoopman
verkoper q.q.Johannes Oebles van der Werf, curatoren bonorum overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Ate Minnes, gehuwd metherbergier
verkoperAntje Sioerdsherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema, destillateur, koopt een huis of herberg en stalling c.a., 'het Zwarte Paard', bij de Zuiderpoort. Ten O. Cornelis Ennes Wyga, ten W. en Z. de Stadsvesten, ten N. Willem de Boer. Gekocht van de curatoren over de boedel van Ate Minnes x Antie Sjoerds, voor 1430 gg.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0090v van 1 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 6Zuiderstraat [staat: bij de Zuiderpoort]huis of herberg en stalling het Zwart Paard genaamd
 
koperPieter Thijssen, gehuwd met1800-00-00 CG
koperAaltje Gerrits
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Ennes Wiga
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWillem de Boer
verkoperJ. Hannemakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Thijssen x Aaltje Gerrits koopt een huis of herberg en stalling het Zwart Paard, bij de Zuiderpoort. Ten O. Cornelis Ennes Wijga, ten W. de straat, ten Z. de stadsvesten, ten N. Willem de Boer. Gekocht van Jan Hannema, voor 1800 cg (ZUIDERSTRAAT?).


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0284r van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 6Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort aan de stadsvesten]huis en herberg het Zwart Paard genaamt
 
koperJan Hannema mr. distillateur1000-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderZytse Cornelis Beytschat
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenlands chergershuisjes
naastligger ten westenmolenpad
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
verkoperPieter Thijssen, gehuwd met
verkoperAaltje Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema, mr. destillateur, koopt het huis en herberg 'het Zwarte Paard' bij de Zuiderpoort. Gekocht van Pieter Thijssen x Aaltje Gerryts, voor 1000 cg.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0160v van 1 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 6Zuiderstraat ZZ [staat: stadsvesten bij de Zuiderpoort]huis en herberg
 
koperPieter Jans Pietersen, gehuwd met2000-00-00 CG
koperJantje Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderSytze Cornelis Beidschat
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet Lands Cherchershuisje
naastligger ten westenmolenpad
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
verkoperJan Hannemadistillateur en koopman


1811 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 feb 1810
H-186Zuiderstraat 6Een HUIZINGE en HERBERG het Zwart Paard genaamd met stalling voor 60 paarden bij de Zuiderpoort. Beschrijving verkocht op 6 mrt 1811 door notaris W. Vettevogel..


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50003 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 291 van 6 apr 1811
adressoortbedraggebruik
H-186Zuiderstraat 6koopaktefl. 1200huis en herberg H-186
 
verkoperTaeke Stephany
verkoperJantje Jacobs (gehuwd met Pieter Pietersen)
koperZake Wierds (te Galamadammen)


1812 - bewonersadresnaamgegevens
H-186Zuiderstraat 6Antje Rinzesgeb 1749 ... , ovl 22 okt 1812 HRL, huwt met Harmanus Anthonij Smits, ovl wijk H-186; BS ovl 1812; 1831 overlijdens


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-186Zuiderstraat 6Gerrit de Mol... 15 feb 1781; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1821, ovl 1824, ovl 1829, ovl 1847; gebruiker van wijk H-186, varensgesel; eigenaar is Sake Wierdsma, 1814 (GAH204); kind: Dirkje Gerrits de Mol, geb 17 apr 1811, ged ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-186Zuiderstraat 6Sake Wierdsma... van wijk H-205, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk H-206, kastelein, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-186Zuiderstraat 6Sake Wierdsma Gerrit de Mol varensgesel


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 126 van 15 dec 1829
adressoortbedraggebruik
H-186Zuiderstraat 6koopaktefl. 800a. huis, herberg genaamd het Posthuis en stalling H-206 en H-205, b. huis en stalling H-186
 
verkoperSake Wierds Wierdsma (gehuwd met Christina Tietes de Boer)
koperDirk Riemers Lammenga (te Almenum, gehuwd met Eeke Sjoerds de Boer)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1976Zuiderstraat 6Dirk Riemers LammingaHarlingenhuis (240 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-186Zuiderstraat 6Bernardus Bonnema... bev.reg. HRL 1851 wijk G-336, wijk H-193; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk H-186; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-186Bernardus Bonnema38 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, melktapper
H-186Pietje Poelstra25 jErendsonv, rooms katholiek, gehuwd
H-186Catharina Bonnema1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 en 21 van 4 mrt 1846
adressoortbedraggebruik
H-186Zuiderstraat 6provisionele en finale toewijzingfl. 382huis, schuur en stalling c.a. genaamd het Zwart Paard H-186
 
verkoperSydjen Johannes Koning (te Makkum)
verkoperEeke Sjoerds de Boer (te Makkum)
koperSjoerd Zaagsma


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-186Zuiderstraat 6Klaaske Sjoerds Zaagsma, overleden op 21 mei 18464 jr, geboren Wons 12/6/1841, overleden Zuidergat H 186, dochter van Sjoerd Zaagsma, timmerman & Frouwkje Veenstra, zuster van minderjarige Jetske en Ietje Sjoerds Zaagsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4097H-237 (Zuiderstraat)Sjoerd Zaagsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4588Zuiderstraat 6 (H-236)Harmen J. Kremer (te Oldekerk)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderstraat 6 Harm Waalkenstreinsmid
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderstraat 6J.Roersmamelktapper


1933 - kentekenadresnaam
B-18985
Zuiderstraat 6Gebroeders J. Roersma


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Roersma459Melkventers


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Roersma459Melkventers


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Roersma459Melkh.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Roersma459Melkh.


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderstraat 6JG. (Johannes) de Waal
  terug