Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 18 4-239 (niet bekend) H-180 H-226


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: moscou
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanZuiderstraat 18
ten oostenZuiderstraat 20
ten westenZuiderstraat 16
ten noordende Zuiderstraat


aangrenzende stegensteeg
Zuiderstraat 18naamloze steeg ten westen


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-239Zuiderstraat 18huis
eigenaarHibbe Gabes
gebruikerTeecke Simens
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-239Zuiderstraat 18huis
eigenaarwed. Hibbe Gabes
gebruikerwed. Jan Puisters
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan29-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-239 Zuiderstraat 18huis
eigenaarwed. Hibbe Gabes
gebruikerTjerk Andries
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0032r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Gerloffs koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-239 Zuiderstraat 18huis
eigenaarArent Nieuwenhuis
gebruikerSybren Taekes
huurwaarde46-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-239 Zuiderstraat 18Jan Bierma, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-239 Zuiderstraat 18huis
eigenaarFolkert Pytters
gebruikerJan Bierma cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG
4-239 /2Zuiderstraat 18huis
eigenaarSibout Sierks nom. ux.
gebruikerCarst Hansen cum soc.
huurwaarde46-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-07-04 CG


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0019r van 18 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0162r van 29 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 18Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en erve
 
koperHein Harings, gehuwd methoutstapelaar500-00-00 CG
koperHiske IJsbrands
naastligger ten oostenPieter Keimpes de Jong
naastligger ten zuidenPieter Keimpes de Jong
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: de straat naar de poort toe lopende]
naastligger ten noordenWybe Willems
verkoperAntje Hibbes, weduwe van
verkoperwijlen Jacobus Pietersmolenmaker


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0168r van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0145v van 6 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 18Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis
 
koperSentje Douwes mr. ijzersmid180-00-00 GG
geniaarde koperJan Westraprocureur postulant en koopman
voormalig bewonerHiske IJsbrands
naastligger ten oostenPieter Ceimpes de Jong
naastligger ten zuidenPieter Ceimpes de Jong
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: Zuiderpoort]
naastligger ten noordenTjeerd Clazes
verkoper van 1/4Ytje Heins ongehuwde dochter, dochter en erfgenaam van
erflaterwijlen Hiske IJsbrands
verkoper q.q.Michiel Nauta, curator enstrandmeester
verkoper q.q.Tjeerd Clazes, curatoren overscheepstimmerman
verkoperHaring Heins
verkopers van 3/4Joukje Heins, en kinderen van
erflaterwijlen Hiske IJsbrands
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRintje Douwes, mr. ijzersmid, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Jan Westra, proc. postulant, een huis omtrent de Zuiderpoort, nagelaten door Hiske IJsbrands. Ten O. en Z. Pieter Keimpes jr., ten W....?, ten N. Tjeerd...? Gekocht van Ytje Reins?, dochter van Hiske IJsbrands, als erfgenaam van haar moeder, voor 1/4, en...?, voor 180 gg.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0193r van 25 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0025r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGeert de Beer


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0005r van 18 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGeert de Beer


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-180Zuiderstraat 18Geert Rinderts de Beer... Baukes; BS huw 1824, huw 1826, ovl 1828, ovl 1849, ovl 1851; wed. G. dB. eigenaar en gebruiker van wijk H-180, winkelierse, 1814. (GAH204); G. de B., en Hyke Walles Hettema, beide van HRL, hebben hunne laatste ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-180Zuiderstraat 18Geert de Beer wedGeert de Beer wedwinkeliersche


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-180Zuiderstraat 18Hieke Walles Hettema, overleden op 8 oktober 1822wed. Geert de Beer (bij Zuiderpoort H 180), moeder van Ymkje (vrouw van Bote L. Tuininga, deurwaarder), Klaas, schipper, Sjoerd, olieslagersknecht en Rindert Geerts de Beer, wagenmakersknecht. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1965Zuiderstraat 18Bote Lourens TuiningaHarlingenkantoorbediendehuis en erf (132 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-180Zuiderstraat 18Antje Croes... Staal; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-060, wijk G-060, wijk H-180, 201; kind: Eelkje Gerrits de Jong, geb 4 jan 1810, ged 21 jan 1810 Grote Kerk HRL, vader als: G.J. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1965H-180 (Bij de Zuiderpoort)Ids Wiardakantoor


1883 - variaadresbronbericht
Zuiderstraat 18Oud Harlingen Magazine 1995In resp. [?] 1883 [?] volgden nog [als aankoop van de familie Wiarda] de huizen Zuiderstraat [?] 18 [?]


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargaddor, expedit. en assurantieagent


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18Scheuer23Vertegenw. C. Kuhlman Jzn.


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargaddor, expedit. en assurantieagent


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18Scheuer23Vertegenw. C. Kuhlman Jzn.


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstraat 18C. Kuhlman Jzn.23cargadoor, expediteur en assurantieagent


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstraat 18C. Kuhlman Jzn.23vert. fa. Gebrs. Scheuer


1915 - schoolgeldadresnaam
Zuiderstraat 18Joannes Kerkhoven


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstraat 18C. Kuhlman Jzn.23cargadoor, expediteur en assurantieagent


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstraat 18Scheuer23vertegenwoordiger C. Kuhlman Jzn.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderstraat 18 Johannes Kuhlmancargadoor
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, expedit. en assurantieagent


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18Scheuer23Vertegenw. C. Kuhlman Jzn.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, expedit. en assurantieagent


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18Scheuer23Vertegenw. C. Kuhlman Jzn.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, exp. en assur.ag.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, exp. en assur.ag.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, exp. en assur.ag.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, exp. en assur.ag.


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderstraat 18L. (Lambertus) Ligthart
  terug