Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeilmakersstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerZeilmakersstraat 2(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)A-246*A-277


Naastliggers vanZeilmakersstraat 2
ten oostende Zeilmakersstraat
ten zuidenZeilmakersstraat 4
ten westenDroogstraat 13
ten noordende Zoutsloot


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0189r van 24 jan 1669 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 2Zeilmakersstraat WZ [staat: Zoutsloot ZZ]1400‑00‑00 gghuis en panwerk
koperHidde Ritskes c.u.
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma
naastligger ten westende pottenbakkershof van Willem Willems
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoper van 1/4Jan Freercks Backer
verkoper van 1/4Sierck Andrys
verkoperSioerd Schiere
verkoperTieerd Jelles
verkoperRintie Joannes
verkoperWytse Pybes Tallum, samen voor de helft met Rinske Claessen?
verkoperSible Jansen, gehuwd met
verkoper van 1/2Rinske Claessen, als voogd van haar kinderen en van
verkoper van 1/2Sioerd Rinses


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0041r van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 2Zeilmakersstraat WZ [staat: tussen Droogstraat en Zoutsloot in de noorder nieuwe stad]1700‑00‑00 ggpan- en estrikwerk met een huis
koperSymmon Fransen, gehuwd metkoopman
koperLijsbeth Tjepkes koopvrouw
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperSipk Jenties, weduwe van
verkoperwijlen Hidde Ritskespannenbakker


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0065v van 17 sep 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 2Zeilmakersstraat WZ [staat: bij de Bargeburen]1950‑00‑00 cgpanwerk met huis of woning
koperGerrit Gerrits, gehuwd metschoolmeester
koperAefke Hilbrants
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat lopende naar de Bargeburen]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenWiltetus Jelgersma c.s.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSymon Fransen, gehuwd metkoopman
verkoperLijsbeth Tjepkes Piersma


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0242r van 20 sep 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 2Zoutsloot ZZ [staat: bij de Bargeburenspijp]1975‑00‑00 cgpan- en estrikwerk
koperdr. Nicolaus Acker, gehuwd metmedicinae doctor
koperGrietie Reyers
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat naar de Bargebuurt strekkend]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenWilthetus Jelgersma c.s.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperGerrit Gerrits, gehuwd metschoolmeester
verkoperAefke Hillebrands
eerdere samenvatting door Yde Elsingaop de hoeck van de Morjans straat


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0226r van 2 sep 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 2Zoutsloot ZZ[ staat: bij de Bargeburensijp]1800‑00‑00 cgpan- en estrikwerk met bloks, kleiplaats, oven, kleimolen etc.en huis
koperSytse Claessen, gehuwd metkoopman
koperJancke Jans
toehaaktwee ducaten
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat naar de Bargeburen]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenoud burgemeester Wiltetus Jelgersma
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperNicolaus Akker, gehuwd metmedicinae doctor
verkoperGrietie Rejers


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0233r van 2 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 2Zeilmakersstraat WZ [staat: bij de Bargeburenspijp]2000‑00‑00 cgpan- en estrikwerk
koperHaye Pieters
toehaakvier gouden ducaten
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat naar Bargeburen]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenDieuke Pieters Hoogstra
naastligger ten westenJacob Douwes
naastligger ten noordenJacob Douwes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSytse Claesenwijdschipper


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0181r van 1 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 2Zoutsloot ZZ bij de Bargebuurtspijp2050‑00‑00 cgpan- en estrikwerk met woonhuis, paardenstal, hof en toebehoren
koperoud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwer
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat gaand naar de Bargebuurtspijp]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Aukes Backer koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperGijsbert Sybes Salverda, en zijn zuster
verkoperTrijntie Sybes Salverda


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0285r van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 2Bargeburen1300‑00‑00 cgleerlooierij
koperJolke Tjietzes leerlooier
naastligger ten oostenZeilmakerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenPieter J. Hanekuik
naastligger ten westenDooitze Teunis
naastligger ten noordenstraat
verkoperAndries van Ziegen


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 10Zeilmakersstraat 2wed. Jacob Wijga en mede eig.molenaarscheHarlingenhuis (20 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 10Bargebuurt A-246Jacob Nontjes woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 10Bargebuurt A-277 Benjamin Brandi wonnhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2201Zeilmakersstraat 2 (A-ong)Geert Terpstraschuur


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zeilmakerstraat 2G. Terpstramelktapper en veehouder


2023
0.2275550365448


  terug