Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 92
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 92 5-002 5-002 E-002 E-002
Naastliggers vanVoorstraat 92
ten oostenVoorstraat 94
ten westenVoorstraat 90
ten noordende Voorstraat


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0051v van 27 okt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0051v van 27 okt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0054r van 8 jul 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0242r van 11 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende plaats van Grietje Bentes


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0084r van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGrietie Bentes


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0174v van 30 nov 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bente Tieerdts Bonck


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0178r van 27 dec 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis en tuin op de Boncke-Brilspijp van de erfgenamen van wijlen Bente Tieerdts Bonck


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012v van 13 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 92Voorstraat ZZ op de grote Suipmerkhuis
 
koperSymon Groenwolt, gehuwd met2000-00-00 GG
koperGryttie Bentes
koperGeertie Bentes, weduwe van
koperwijlen Symen Jelles Stijl
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Joannes ijzerkramer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMinse Cornelis lakenkoper
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Bente Tjeerdts Boncq


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0018va van 2 aug 1674 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 92Voorstraat ZZ op de grote Suipmarkthuis, loods en plaats
 
koper provisioneelSimon Groenwolt c.u., en2000-00-00 GG
koper provisioneelGeertie Bentes, weduwe van
koper provisioneelwijlen Simon Jelles Stijl
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Joannis ijzerkramer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMinse Cornelis lakenkoper
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Bente Tjeerdts Boncq


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0232v van 21 jun 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 92Voorstraat ZZ op de grote Suipmarkt1/2 huis, loods en plaats
 
koperJelle Symens Stijl, gehuwd metkoopman905-00-00 CG
koperTrintie Doekeles
eigenaar van 1/2Jelle Symens Stijl, gehuwd metkoopman
eigenaar van 1/2Trintie Doekeles
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannis Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRoeloff Lieuwes
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperGrytie Groenewolt, gehuwd met
verkoperRomke Derxtrekschipper op Dokkum-Stroobos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Symons Stijl x Trijntje Doekles kopen 1/2 huis, loods en plaets, waarvan hij al 1/2 bezit, zz. Voorstraat op de Grote Suipmarkt. Ten O. Johannes Jansen, ten W. Roelof Lieuwes. Het huis heeft ook de eigendom v.d. steeg die uitkomt op de Turfhaven, en aldaar een vrij op- en afslag etc. Gekocht van Grietie Groenewolt? x trekschipper van Dokkum op Stroobos .. Derx?, voor 905 cg.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0178r van 27 dec 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0148r van 1 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTrijntie Doekles, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jelle Stijl


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-002Voorstraat 92huis en ferwerie
eigenaarwed. Jelle Stijl
gebruikerSimen Jelles erven
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-002Voorstraat 92huis
eigenaarwed. Jelle Stijl
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-5-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0070r van 25 feb 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jelle Simens Stijl


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0077r van 16 jun 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jelle Simens Stijl


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-002 Voorstraat 92huis
eigenaarJelle Stijl erven
gebruikerSimen Jelles erven
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-00-00 CG


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0007v van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 94, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHaye Pieters
naastligger ten westenJelle Stijl koopman


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0007v van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 94, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHaye Pieters
naastligger ten westenJelle Stijl koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-002 Voorstraat 92huis
eigenaarerven Jelle Stijl
gebruikerJelle Stijl
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0007v van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 94, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-002 Voorstraat 92Jelle Stijl, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal45-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-002 Voorstraat 92huis
eigenaarJelle Stijl erv.
gebruikerJelle Stijl
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-01-00 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0211r van 19 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJelle Stijl koopman


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0177r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJelle Stijl
naastligger ten zuidenJelle Stijl


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0177r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 90, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJelle Stijl
naastligger ten zuidenJelle Stijl


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0192r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 94, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJelle Stijl
naastligger ten westenJelle Stijl


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0192r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 94, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJelle Stijl
naastligger ten westenJelle Stijl


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0128v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 94, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJelle Stijl koopman
naastligger ten westenJelle Stijl koopman


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0128v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 94, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJelle Stijl koopman
naastligger ten westenJelle Stijl koopman


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0213r van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJelle Stijl


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0185r van 27 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 94, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendr. Simon Stijl
naastligger ten westendr. Simon Stijl


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0185r van 27 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 94, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendr. Simon Stijl
naastligger ten westendr. Simon Stijl


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0112v van 21 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 90, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendr. S. Stijl


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-002 Voorstraat 92dr S Stijl


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0075r van 16 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 92Voorstraat ZZ bij de Turfdragersbrughuis
 
koperHarmen Winnekes, gehuwd metkoopman en winkelier1803-05-00 CG
koperGeertrui Loising
verpachter grondde stad Harlingen13-00-00 CG
bewonerwijlen dr. Simon Stijl
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten oostenW. Ruitinga apotheker en drogist
naastligger ten zuidenKlaas Simons
naastligger ten westenTh. Westerhuis koopman
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 1/2Jelle Wildschutkoopman
verkoper van 1/4Elisabeth Stijl, gehuwd met
verkoper van 1/4Sibrand Hingstkoopman
verkoper van 1/4Geertrui Stijl, gehuwd met
verkoper van 1/4mr. Johan Idsingaoud griffier van de Staat te Leeuwarden
erflaterwijlen dr. Simon Stijl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Winnekes x Geertrui Loving koopt huis bij de Turfdragersbrug, voorheen van dr. S. Stijl. Ten O. W. apotheker Ruitinga en de Turfhaven, ten Z. Claas Simons, ten W. Th. Westerhuis, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Jelle Wildschut voor 1/2, Elisabeth Stijl x Sibrand Hingst voor 1/4, en Geertrui Stijl x mr. Johan van Idsinga voor 1/4.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-002 Voorstraat 92H Winnekes13-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-002Voorstraat 92Gerhard Telsemeyer... Felsemeyer; huwt met Anna Maria Alida Harmens Arends, koopman te HRL. 1837, wonende te HRL. 1814 wijk E-002, kinderen: Hermanus Gerhardus T, geb 8 okt 1810 HRL, Anna Gertruy T, geb 1810 HRL; BS geb 1811, ovl 1814, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-002Voorstraat 92Harm Wennekes... koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-028; gebruiker H.F. Schoonhoff, 1814. (GAH204); id. van wijk E-002; gebruiker G. Telsemeyer, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-252, pakhuis, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-002Voorstraat 92Hermanus Gerhardus Telsemeyergeb 8 okt 1811 HRL, ovl 1okt814 wijk E-002, zv Gerhard T, en Anna Maria H. Arends; BS geb 1811, ovl 1814; wonende wijk E-002; eigenaar is H. Wennekes, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-002Voorstraat 92H Wennekes G Telsemeyer koopman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1000Voorstraat 92Gerhardus TelsemeyerHarlingenkoopmanhuis (172 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-002Voorstraat 92Anna M. A. Harmens Arends, overleden op 24 april 1837M.=Maria-Alida, vrouw van Gerhardus Telsemeyer (Voorstraat E 2), moeder van Anna-Geertruida Gerhardus Telsemeyer (vrouw van Johan Heinrich Rolving, koopman Amsterdam). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-002Voorstraat 92Catharina Langenoud 33 jaar, geb Papenburg, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk E-002; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-002Voorstraat 92Gerardus Felsemeyerzie ook: Telsemeyer; oud 60 jaar, geb Mettingen en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-002; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-002VoorstraatGerard Telsemeyer60 jMettingenm, rooms katholiek, gehuwd, koopman
E-002VoorstraatCatharina Langen33 jPapenburgv, rooms katholiek, gehuwd
E-002VoorstraatGerardus Telsemeyer9 mHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-002VoorstraatGeertje Zweris21 jBolswardv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1000Voorstraat 92gerhardus telsemeijer130 gl.6.00 gl.10.000 gl.7.00 gl.6.00 gl.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-002Voorstraat 92Johannes G. D. Gerardus Telsemeyer, overleden op 18 augustus 1841G. D.=Gerardus-Desiderius, 2 jr (geboren 11/2/1839), overleden Voorstraat E 2, zoon van Gerardus Telsemeyer, koopman en Catharina Langen, broer van minderjarige Engelina-Maria-Agatha Gerardus Telsemeyer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-002Voorstraat 92Gerhardus Telsemeyer, overleden op 27 november 184669 jr, geboren Mettingen, overleden Voorstraat E 2, koopman, man van Catharina Langen, winkeliersche, vader van Anna-Geertruida (vrouw van Johannes Hermanus Rolving, koopman Amsterdam) en minderjarige Engelina-Maria Gerardus Telsemeyer. (in tafel 'Joann Gerard T. ') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-002Voorstraat 92Jan Harents van der Sluis... Gabes Oosterwerff; BS huw 1823, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-067, wijk G-120, wijk B-009, wijk E-002; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-145; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-002Voorstraat 92Jouwkje Oebles Platje... dv Oebele Thijssens P, en Joukje Roels; BS huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, wijk E-002, wijk F-067, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-002Voorstraat 92Pierkje Boersmageb 2 dec 1804 HRL, ovl 8 mrt 1879 HRL, N.H., werkster, ged 30 dec 1804 HRL, dv Broer Jans B., en Maaike Eedes Jansma; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1812, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk E-002, 278, wijk F-201


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1000E-002 (Voorstraat)Felix en Jan Heegerwoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
E-002Voorstraat 92Sjoerd de Heer... ovl wijk D-047, zv Brand dH, en Hieke Boomsma; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk D-026, wijk E-002, wijk F-054, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1000E-002 (Voorstraat)Andries Heegerwoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 92, HarlingenVoorstraat 92A. Heegermanufacturen, bedden, dekens


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4394Voorstraat 92 (E-002)C.G. Vahrendorff (Gen. Wegemann)woonhuis


1913 - kentekenadresnaam
B-894
Voorstraat 92Eduard Louis Heeger


1913 - kentekenadresnaam
B-894
Voorstraat 92Xaverius Hubert Heeger


1915 - schoolgeldadresnaam
Voorstraat 92Anne Bouma


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 92H. & L. Heeger114Manufacturen en confectie


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 92 Xaverius H. Heegermanufacturier
vorige grondslagf. 2800
huidige grondslagf. 3000
Voorstraat 92 Eduard L. Heegermanufacturier
vorige grondslagf. 2800
huidige grondslagf. 3000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 92H. & L. Heeger114Manufacturen en confectie


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 92H. & L. Heeger114Manufacturen en confectie


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 92H. & L. Heeger114Manufact. en conf.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 92H. & L. Heeger114Manufact. en conf.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 92H. & L. Heeger114Manufact. en conf.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 92H. & L. Heeger114Manufact. en conf.


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 92, HarlingenVoorstraat 92H. & L. Heegermoderne dames- en kinderconfectie


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 92X.H.Heegermanufacturier


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 92, HarlingenVoorstraat 92H. & L. Heegerdameskleeding


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 92, HarlingenVoorstraat 92H. en L. HeegerHeegerbetere dameskleeding


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 92H. & L. Heeger114Manufact., conf.


1936 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 92, HarlingenVoorstraat 92H. en L. Heegerdameskleeding


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 92H. & L. Heeger586Manuf., conf.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.X.H. Heeger586D.-, h.- en k.kleding


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.X.H. Heeger586D.-, h.- en k.kleding


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.J. Lok992Schoenmak.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.J. Lok992Schoenmak.


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 92C.J. (Clemens) Heeger


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 92rijksmonument 20744


2001 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8630Voorstraat 92


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 92, HarlingenVoorstraat 92H. & L. Heegermanufacturen, confectie
  terug