Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 88
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 885-004 5-004 E-004E-004


Naastliggers vanVoorstraat 88
ten oostenVoorstraat 90
ten westenVoorstraat 86
ten noordende Voorstraat


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0064v van 13 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 86, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis bewoond door wijlen Tietscke Heemstra


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0084r van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 90, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0174v van 30 nov 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 90, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJancke Tieerdts Modderman


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0178r van 27 dec 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 90, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westenN. N.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0049v van 7 sep 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 86, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMinse Cornelis koopman


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0080v van 3 nov 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 86, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoelof Lieuwes koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-004Voorstraat 88huis
eigenaarPoppe Dirks
gebruikerHendrik Harmens
gebruikernu Jouckjen Yntes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-004Voorstraat 88huis
eigenaarPoppe Dirks
gebruikerDirk Sioerds
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0070r van 25 feb 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 90, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPoppe Dirx
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0077r van 16 jun 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 90, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westenPoppe Dirxs


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-004Voorstraat 88huis
eigenaarPoppe Dirks
gebruikerDirk Sjoerds
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-004Voorstraat 88huis
eigenaarJanke Poppes
gebruikerDirk Jacobs
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-004Voorstraat 88huis
eigenaarJanke Poppes
gebruikerDirk Jacobs
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0211r van 19 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 90, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJanke Poppes
naastligger ten westensteeg


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0177r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 90, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Hendrik Harmens mr. bakker


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0088r van 11 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 86, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Hessels


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0213r van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 90, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPoppe Eekes Menalda


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0195v van 20 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 86, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem de Boer koopman


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0112v van 21 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 90, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGeeske Freerks de Groot, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Willem de Boer koopman


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-004, pag. 70Voorstraat 88wed. Jan Bootes
5-004, pag. 70Voorstraat 88Lodewijk Lodewijksinwooning, koorndrager
5-004, pag. 70Voorstraat 88J. Hanekamp, 33 jaar, gehuwd
5-004, pag. 70Voorstraat 88Klaas Dirks, 35 jaar, gehuwd
5-004, pag. 70Voorstraat 88Heere Klaazes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-004, pag. 103Voorstraat 88Willem de Boer4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-004Voorstraat 88Hette H Koestra/Koetstra... dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, BS ovl 1815, ovl 1836, ovl 1841, ovl 1862, ovl 1884; gebruiker van wijk E-004, uitdraager, eigenaar is Willem de Boer erven, 1814. (GAH204); Wij Ondertegekenden H. Koetstra, Koornmeter ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-004Voorstraat 88Willem de Boerovl voor 1815; erven W. dB. eigenaar van wijk E-004 en wijk E-005; gebruiker is Hette Koe(t)stra, uitdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk H-185, ledig, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-004Voorstraat 88Willem de Boer ervenHette Koetstra uitdrager


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 156 en 165 van 17 sep 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-004Voorstraat 88provisionele en finale toewijzingfl. 271huis E-004
 
verkoperClaas Piers Sjollema (te Grouw)
verkoperGabe van Asperen (te Grouw)
koperJohanna Severij


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 163 van 5 sep 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-004Voorstraat 88koopaktefl. 300huis E-004
 
verkoper en cedentJohanna Sivery (wv Hette Koestra)
koperJan Jansen Glinstra
koperElizabeth Gebel
cessionarisDaniel Oolgaard


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 234 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-004Voorstraat 88Zijke Jans van Glinstra, overleden op 6 april 1823dochter van Jan Jans van Glinstra, schipper (Grote Sluis E 4) en Elisabeth Gebel, zuster van minderjarige Antje, Anne en Jan Jans van Glinstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49018 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 107 van 9 apr 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-004Voorstraat 88koopaktefl. 600huis aan de Voorstraat E-004
 
verkoperJan Jansen van Glinstra
verkoperElisabeth Gebel
koperDirk Sierds de Jong
koperNeeltje Rommerts Blaauw
cessionarisDaniel Oolgaard


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 199 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-004Voorstraat 88Dirk Sierds de Jong, overleden op 4 november 1825sjouwerman (Voorstraat E 4), man van Neeltje Rommerts Blaauw, tapster, vader van minderjarige Age, Fokje en Dirkje Dirks de Jong. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49018 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 357 van 23 dec 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-004Voorstraat 88koopaktefl. 3001/2 huis aan de Voorstraat E-004
 
verkoperNeeltje Rommerts Blaauw
koperJacob van der Linden


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1003Voorstraat 88Jacob van der LindekoorndragerHarlingenhuis (28 m²)


1833 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49026 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 72 van 6 mrt 1833
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-004Voorstraat 88koopaktefl. 2005/6 huis aan de zuidkant van de Voorstraat E-004
 
verkoperJacob van der Linden
verkoperGrietje Jacobs van der Linden
verkoperDouwe Bloemer
verkoperGerben Jacobs van der Linden
koperDouwe Sybes Visser


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-004Voorstraat 88Antje Douwes van Goorgeb 1771 Dokkum, ovl 4 nov 1848 HRL, huwt met Sijbe Folkerts Visser, dv Douwe vG, en Jieke ... ; BS ovl 1848; 1855 overlijdens; oud 64 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-004; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-004Voorstraat 88Douwe Siebes Visser... bev.reg. HRL 1851 wijk E-006; oud 41 jaar, geb Joure(!) en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-004; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-004Voorstraat 88Evertje Jacobs van der Linde... 1820, huw 1843, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-006; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-004; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-004VoorstraatDouwe Visser41 jscheepstimmermanJourem, protestant, gehuwd
E-004VoorstraatEvertje van der Linde39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-004VoorstraatJacob Visser2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-004VoorstraatAntie Visser18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-004VoorstraatTruike Visser9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-004VoorstraatAntie van Goor64 jDokkumv, protestant, weduwe


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-004Voorstraat 88Geertruida Douwes Visser, overleden op 10 juli 184110 jr (geboren 22/7/1830), overleden Voorstraat E 4. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 80) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-004Voorstraat 88Jacob Douwes Visser, overleden op 20 juli 18414 jr (geboren 22/9/1837), overleden Voorstraat E 4. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 82) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-004Voorstraat 88Baudina Elisabeth Stinstra... BS ovl 1846; 1881 overlijdens, BS Franeker huw 1816, bev.reg. HRL 1851 wijk C-059, 66, wijk B-001, wijk E-004; oud 42 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-001; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-004Voorstraat 88Johan Nicolaas Huys... 1857 Jutphaas, zv Johannis H, en Anna Geertruida Faber; dopen Grote Kerk HRL 1809, bev.reg. HRL 1851 wijk E-004, wijk G-001, supp wijk E-318; geb 11 may 1809, ged 30 may 1809 Grote Kerk HRL, zv Johannes Huis en Anna ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1003Voorstraat E-004Douwe S Visser en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1003Voorstraat E-004Wed. en erven Douwe S. Visserwoonhuis


1894 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 20-03-1894
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 88, HarlingenVoorstraat 88Gerrit Eskesverkoop van sterke drank in wijk E-004


1895 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 05-04-1895
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 88, HarlingenVoorstraat 88Johannes Hendrikus Schootverkoop van sterke drank in wijk E-004


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1003Voorstraat 88 (E-004)Johannes A. Schoot (en Cons.)woonhuis


1906 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1997
adresgegevens
Voorstraat 88Vergunning tot het houden van een tapperij (Ype Sipma)
  terug