Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 86
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 865-005 5-005 E-005E-005


Naastliggers vanVoorstraat 86
ten oostenVoorstraat 88
ten westenVoorstraat 84
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 86naamloze steeg ten westen


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0010r van 3 dec 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 84achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis van burgemeester Pier Foeckes


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0013r van 21 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 84achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0153v van 29 nov 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 84, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van oud burgemeester Pier Foeckes


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0219v van 2 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 84, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende weduwe van Pier Foeckes


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0064v van 13 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 86Voorstraat ZZ [staat: bij de Zuipmarkt]1050‑00‑00 GGhuis met drie loodsen erachter met een vrije uit- en ingang door de steeg ten westen
koperJancke Jans, weduwe van
koperwijlen Tieerd Gerrits Modderman
verpachter grondSake Romckes lakenkoper1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis bewoond door wijlen Tietscke Heemstra
naastligger ten zuidensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westende steeg van Doede Hendrix
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: diept]
verkoperde erfgenamen van wijlen Tietscke Heemstra


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0049v van 7 sep 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 86Voorstraat ZZ [staat: Suypmerk bij de Bonckebrilspijp]600‑00‑00 CG1/2 huis en asloods daarachter
koperGerryt Willems smalschipper
verpachter grondvroedsman Sake Romckes 1‑08‑00 CG
huurder van 1/2Poppe bakker
huurder van 1/2Sierck Tiebbes
naastligger ten oostenMinse Cornelis koopman
naastligger ten westensteegkoopman
naastligger ten westenDoede Hendrix koopman
naastligger ten zuidenhet achterhuis van Doede Hendrix koopman
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: diept]
eigenaar van 1/2Hendrikje Tiddes, gehuwd met
eigenaar van 1/2Jan Lubbertsmr. chirurgijn
verkoperEpke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jan Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Willems, smalschipper, koopt 1/2 huis op de Suypmarkt met een vrije steeg ten westen. Ten O. Minse Cornelis, ten W. de steeg en Doede Hendrix, ten Z. diens achterhuis, ten N. het diept. Grondpacht 1 gg. aan Sake Romckes. De andere helft behoort aan Hendrickje Tiedes, huisvrouw van Jan Lubberts, chirurgijn. Gekocht van Sipke Jans wv Jan Pytterse, voor 600 cg.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0080v van 3 nov 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 86Voorstraat ZZ nabij het oosteinde1000‑00‑00 GGhuis met ernaast een woonkelder onder 1 dak en een bakhuis daarachter langs de steeg ten westen
koperPoppe Dirks, gehuwd metmr. bakker
koperLampkjen Wybes
naastligger ten oostenRoelof Lieuwes koopman
naastligger ten zuidenRoelof Lieuwes koopman
naastligger ten westen, weduwe van
naastligger ten westenBaukjen Zeerps, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Doede Hendrix bakker
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJan Lubbertsmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Dirks, mr. bakker x Lampkjen Wybes kopen een huis aan het oosteinde van de Voorstraat zz., met een woonkelder onder een dak en een bakhuis langs de steeg ten westen in te gaan. Geen grondpacht. Gekocht van mr. chirurgijn Jan Lubberts voor 1000 GG.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-005Voorstraat 86huis
eigenaarPoppe Dirks
gebruikerPoppe Dirks
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-005Voorstraat 86huis
eigenaarPoppe Dirks
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-005Voorstraat 86huis
eigenaarPoppe Dirks
gebruikerEeke Jans
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑06‑08 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-005Voorstraat 86huis
eigenaarJanke Poppes
gebruikerEeke Jansen
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑06‑10 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-005Voorstraat 86huis
eigenaarJanke Poppes
gebruikerEeke Jans
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0088r van 11 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 86Voorstraat ZZ aan de Suupmarkt1126‑00‑00 GGhuis annex koekenbakkerij; met woonkelder
koperPoppe Ekes Menalda koopman
huurder koekenbakkerijClaas Taekes
huurder woonkelderB. Sickama
naastligger ten oostenHarmen Hessels
naastligger ten zuidenJelle Stijl koopman
naastligger ten westenJetse Roorda n.u.oud schrijver
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperDurk Hendriks, erfgenaam vanoud mr. bakker
erflaterzijn wijlen moeder Janke Poppes, weduwe van
erflaterwijlen Hendrik Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Ekes Menalda, mr. bakker, koopt mooi huis waarin thans een koekebakkerij, met aparte woonkelder ernaast, maar onder 1 dak, zz. Voorstraat aan de Suypmarkt. Ten O. Harmen Hessels Wilda, ten Z. Jelle Stijl, ten W. oud-schrijver Jetse Roorda met wie de steeg massaal is, ten N. de straat. Gekocht van oud-mr. bakker Durk Hendriks als erfgenaam van zijn moeder Janke Poppes [Menalda] x Hendrik Harmens.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0134v van 17 jul 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 84, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPoppe E. Menalda


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0202v van 7 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 84, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPoppe Menalda e.a.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0195v van 20 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 86Voorstraat ZZ1800‑00‑00 CGhuis en bakkerij
koper door niaarWillem de Boer koopman
geniaarde koperJan Hannemakoopman
huurder kelderSikkema de Zuipkelder
naastligger ten oostenWillem de Boer koopman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenVoorstraat
naastligger ten zuidenN. N.
verkoperFoekje Kuiper, weduwe van
verkoperwijlen Poppe Menaldakoopman


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-005 , pag. 70Voorstraat 86Eeltje Witteroos, 32 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0334v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 84, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGeeske Freerks, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Willem de Boer


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-005, pag. 103Voorstraat 86Broer Yemes8‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-005Voorstraat 86Willem de Boerovl voor 1815; erven W. dB. eigenaar van wijk E-004 en wijk E-005; gebruiker is Hette Koe(t)stra, uitdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk H-185, ledig, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-005Voorstraat 86Willem de Boer ervenHette Koetstra uitdrager


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 156 en 165 van 17 sep 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-005Voorstraat 86provisionele en finale toewijzingfl. 271huis E-005
 
verkoperClaas Piers Sjollema (te Grouw)
verkoperGabe van Asperen (te Grouw)
koperGeeltje Ferwerda


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 79 en 87 van 12 sep 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-005Voorstraat 86provisionele en finale toewijzingfl. 602huis E-005
 
verkoperGeeltje Ferwerda
koperTaetske Pieters


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 44 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-005Voorstraat 86Taetske Pieters, overleden op 8 februari 183067 jr, winkelierse Voorstraat E 5, wed. Nicolaas Gubbels, geen kinderen, zuster van Sibbeltje (legaat fl. 25,-, vrouw van Thomas Baukes, pottenbakker Sneek) en wijlen Tjerk Pieters, in leven hoedenmaker aldaar (vader van Anke, Tjeerdtje en Jacobje Tjerks, allen aldaar: samen fl. 25,-), enige testamentair erfgenaam is niet bloedverwante Susanna Nicolaas Gubbels, winkelierse (vrouw van Arnoldus Bisschop, schuitschipper). Saldo fl. 339,95. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 164 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-005Voorstraat 86Janna Jentjes van Glinstra, overleden op 15 december 183013 jr, dochter van Jentje J. van Glinstra, schipper Voorstraat E 5 en Sjoukje Karels Bouma, zuster van minderjarige Karel en Hendrika Jentjes van Glinstra. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1004Voorstraat 86Taetske Pieters GubbesHarlingenhuis en erf (81 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-005Voorstraat 86Antje Willems Groen... 1801, BS huw 1832, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk H-056; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-005; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-005Voorstraat 86Elisabeth Iedes Bakker... en Trijntje Tjipkes Blok; BS huw 1826, ovl 1843, ovl 1852; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-005; VT1839; geb 29 mrt 1797, ged 25 apr 1797 Grote Kerk HRL, dv Iede Bakker en Trijntje Tjepkes, thans ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-005Voorstraat 86Hendrik Thomas Westerhuis... ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk H-104; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boendermaker, wijk E-005; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-005Voorstraat 86Pieter Dijkstraoud 38 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk E-005; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-005VoorstraatHendrik Westerhuis37 jboendermakerHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
E-005VoorstraatElisabeth Bakker42 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-005VoorstraatThomas Westerhuis15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-005VoorstraatYede Westerhuis13 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-005VoorstraatHessel Westerhuis12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-005VoorstraatPieter Westerhuis7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-005VoorstraatDirk Westerhuis3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-005VoorstraatTjepke Westerhuis8 mHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-005VoorstraatIdske Westerhuis9 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-005VoorstraatPieter Dijkstra38 jschippersknegtWorkumgezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
E-005VoorstraatAntie Groen38 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
E-005VoorstraatJarig Dijkstra5 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-005VoorstraatWillem Dijkstra10 wHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-005VoorstraatHelena Dijkstra2 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 112 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-005Voorstraat 86Nikolaas Pieters Bisschop, overleden op 24 juli 18461 mnd (geboren 23/6/1846), overleden Voorstraat E 5, zoon van Pieter A. Bisschop, schipper en Jetske van Klaveren, broer van minderjarige Arnoldus (5 jr), Petrus (3 jr) en Rudolf Pieters Bisschop (2 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 639 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-005Voorstraat 86Lambertus Jans de Haan, overleden op 22 juli 18476 mnd (geboren 9/2/1847), overleden Voorstraat E 5, zoon van Jan Robijns de Haan, schippersknecht & Adriana Lamberts Kornel, broer van minderjarige Robertus Jans de Haan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1240 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-005Voorstraat 86Eva Pieters Bisschop, overleden op 5 oktober 18489 mnd (geboren 25/12/1847), overleden Voorstraat E 5, dochter van Pieter Bisschop, schipper en Jetske van Klaveren, zuster van minderjarige Arnoldes (7 jr), Peterus (5 jr) en Rudolf Pieters Bisschop (4 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-005Voorstraat 86Rinske Jellersma... huwt met Paulus Haitsma, (gk) N.H., dv Philippus J, en Willemke Post; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk E-005; oud 38 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-117; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1004Voorstraat E-005Roomsch Catholijke Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1004Voorstraat E-005R. Cath. Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1004Voorstraat 86 (E-005)R.K. Armvoogdijwoonhuis


1917 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 28-01-1917
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 86, HarlingenVoorstraat 86 Tullenergoud- en zilversmederij, horlogerie


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 86, HarlingenVoorstraat 86J. van der MeerHarlinger Verkoophuismanufacturen, gemaakte, gebreide en tricotgoederen


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 86aL. Goldsmitadjunct-commies gem. secretarie
  terug