Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 80
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 805-0085-0085-007E-009E-008


Naastliggers vanVoorstraat 80
ten oostenVoorstraat 82
ten westenVoorstraat 78
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 80naamloze doorlopende steeg ten westen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0073r van 1 jan 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFoecke Sytties


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0132r van 17 dec 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0388v van 15 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westencromme elleboogh waarlangs vrije in- en uitgang


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0060v van 23 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0059v van 10 mrt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAllemanssteeg waarvan de halve eigendom van voor tot achter


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0091v van 2 sep 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0265v van 15 apr 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19twee_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamer van Tymen Inties


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 80Voorstraat ZZ2700‑00‑00 cg1/3 huis, erf, keuken, kamer en hof
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenLieuue Lieuues
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet 3e perceel in deze akte
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Tetting Fongers, curator
verkoper q.q.Tieerd Hylckes, curatoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Buue Fongers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (4) ten verzoeke van (Tetting Fongers en Tieerd Hylckes, curatoren over) de nagelaten weeskinderen van Buue Fongers, 1/3 huis, erf, keuken, hovinge aen de zz. Voorstraat. Ten O. Lieuwe Lieuwes, ten W. perceel (c). Geen grondpacht. Geboden 2700 GG.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013ra van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0062v van 30 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Vosma


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0207r van 27 jun 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 80Voorstraat ZZ op de Suypmarkt waar de Meermin uithangt2891‑00‑00 ggnieuw huis
kopergezworen gemeensman en oud burgemeester Pytter Wybrants de Meermin
verpachter grondde stad Harlingen1‑01‑00 cg
naastligger ten oostenWillem Hendrix Fosma
naastligger ten zuidenWillem Hendrix Fosma
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJarich Claessen
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperReyner Templerapotheker


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0011r van 27 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19twee_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Vosma


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0056r van 26 okt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 80[niet vermeld]250‑00‑00 cghuis
koperZiricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen
verpachter grondde stad Harlingen1‑01‑00 cg
naastligger ten oostenWillem Hendrix Vosma
naastligger ten zuidenZiricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenZiricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen
verkoperWillem Hendrix Vosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaZiricus Nauta, apotheker en ontvanger der Florenen v.d. Harlinger Uitburen, koopt een huis of camer. Ten O. de verkoper, ten W. die steeg, ten Z. het pakhuis van koper, ten N. zijn huis. Gekocht van Willem Hendriks Vosma, voor 250 cg.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0155r van 27 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSierck Nauta


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0089r van 15 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Vosma


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0071r van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Vosma


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0143r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Nauta


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0152v van 28 apr 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19twee_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0157v van 30 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenaan het einde van de hof Jan IJsenbeeck
naastligger ten westenburgemeester Ziricus Nauta c.u.wijnhandelaar


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0157v van 30 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenaan het einde van de hof Jan IJsenbeeck
naastligger ten westenburgemeester Ziricus Nauta c.u.wijnhandelaar


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0160r van 1 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenburgemeester Zierck Nauta


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0166r van 22 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenregerend burgemeester Ziricus Nauta c.u.
naastligger ten westenregerend burgemeester Ziricus Nauta


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0166r van 22 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenregerend burgemeester Ziricus Nauta c.u.
naastligger ten westenregerend burgemeester Ziricus Nauta


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0306v van 9 mei 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 19twee_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van Syerck Nauta


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0022r van 10 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenplaatske met schuttelbank
naastligger ten westensteeg


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0022r van 10 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenplaatske met schuttelbank
naastligger ten westensteeg


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0066r van 28 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Zierk Nauta


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0183v van 22 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Ziricus Nauta
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Ziricus Nauta


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0183v van 22 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Ziricus Nauta
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Ziricus Nauta


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0082r van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Zierk Nauta


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0197v van 18 jun 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 80Voorstraat ZZ [staat: Voorstraat op de Suipmarkt]3150‑00‑00 cghuis, hof en pakhuis
koperAllardus Laquart, gehuwd met
koperSeerkjen Nauta
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenSeerp Doedes Backer
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Auckes metselaar
naastligger ten westenAllemanssteeg
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperYdteke Nauta jongedochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllardus Laquart X Sierckjen Nauta koopt huis, hof en pakhuis op de Suypmarkt. Ten O. Symon de Leeuw en Seerp Doedes Backer, ten Z. metselaar Jacob Auckes, ten W. de Allemanssteeg, ten N. de straat. Gekocht van Ydteke Nauta.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-008 , folio 91Voorstraat 80huis
eigenaarvroedsman Laquart
gebruikervroedsman Laquart
huurwaarde totaal92‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑08‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0285v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Sierk Nauta


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0287r van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende vroedsman Laquart


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0001v van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Laquart


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-008 , folio 59vVoorstraat 80huis
eigenaarvroedsman Laquart
gebruikervroedsman Laquart
huurwaarde totaal92‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan8‑7‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0142v van 30 aug 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Laquart c.u.
naastligger ten westenburgemeester Laquart c.u.


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0142v van 30 aug 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Laquart c.u.
naastligger ten westenburgemeester Laquart c.u.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0181r van 3 okt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Laquart


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-008 , folio Voorstraat 80huis etc.
eigenaarburgemeester Laquart
gebruikerburgemeester Laquart
huurwaarde totaal92‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑06‑08 cg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0100r van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Laquart


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0239r van 27 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen burgemeester Laquart


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-008 , folio 60rVoorstraat 80huis
eigenaarburgemeester Laquart wed.
gebruikerburgemeester Laquart wed.
huurwaarde totaal92‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-008Voorstraat 80wed. burgemeester Laquart, bestaande uit 6 personen45‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-008 , folio 60rVoorstraat 80huis
eigenaarwed. burgemr. Laquart
gebruikerwed. burgemr. Laquart
huurwaarde totaal92‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-008, fol. 80vVoorstraat 80burgemeester Laquart weduwe, bestaande uit 4 volwassenen en geen kinderenbontreedersche85:0:00 cg14:3:00 cgbestaet reedelijk wel


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0204v van 12 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen de heer burgemeester Allardus Laquart
naastligger ten westende weduwe van wijlen de heer burgemeester Allardus Laquart


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0204v van 12 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen de heer burgemeester Allardus Laquart
naastligger ten westende weduwe van wijlen de heer burgemeester Allardus Laquart


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-008 , folio 61rVoorstraat 80huis
eigenaarburgemeester Laquart wed.
gebruikerburgemeester Laquart wed.
huurwaarde totaal92‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-008 , folio 61rVoorstraat 80huis
eigenaarburgemeester Laquart wed.
gebruikerburgemeester Laquart wed.
huurwaarde totaal92‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑14‑08 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0074v van 25 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSierk Laquart
naastligger ten westenPieter Laquart


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0217v van 7 jul 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSierk Laquaart
naastligger ten zuidenPieter Laquaart
naastligger ten westenSierk Laquaart
naastligger ten westenPieter Laquaart


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0217v van 7 jul 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSierk Laquaart
naastligger ten zuidenPieter Laquaart
naastligger ten westenSierk Laquaart
naastligger ten westenPieter Laquaart


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0122v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSierk Laquart


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-007 , folio 107rVoorstraat 80huis
eigenaarSierk Laquart
eigenaarPieter Laquart
gebruikerSierk Laquart
gebruikerPieter Laquart
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0018v van 1 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSierk Laquart
naastligger ten zuidenPieter Laquart
naastligger ten westenSierk Laquart
naastligger ten westenPieter Laquart


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0018v van 1 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSierk Laquart
naastligger ten zuidenPieter Laquart
naastligger ten westenSierk Laquart
naastligger ten westenPieter Laquart


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0111v van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLaquart


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0005ra van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenS. P. Laquart
naastligger ten westenS. P. Laquart


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0005ra van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 82, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenS. P. Laquart
naastligger ten westenS. P. Laquart


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-007 , folio 107rVoorstraat 80huis
eigenaarS. Laquart
eigenaarP. Laquart
gebruikerS. Laquart
gebruikerP. Laquart
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0167v van 22 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjerk Laquart
naastligger ten oostenPieter Laquart


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0307r van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 23, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Laquart
naastligger ten westenP. Laquart


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-007 , folio 107rVoorstraat 80
eigenaarS. Laquart
eigenaarP. Laquart
gebruikerS. Laquart
gebruikerP. Laquart
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0205r van 30 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heeren Laquart


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0293r van 13 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Lacquart, en zijn broer


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-007, pag. 70Voorstraat 80S. & P. Laquart


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0027r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSierk Laquart
naastligger ten oostenPieter Laquart


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-007 , pag. 103Voorstraat 80D. Buisman 7‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-009Voorstraat 80Dirk Jans Buisman... ovl 1818, ovl 1821, huw 1830; eigenaar van wijk A-016, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-009, winkelier, 1814. (GAH204); D.J.B. van Amsterdam ende Botje Jans Dijkstra van HRL, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-009Voorstraat 80Minne Vink... 1814. (GAH204); id. van wijk D-128; gebruiker Fred. Meyer, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk E-009; gebruiker A. delgrosso, schoorsteenveger, 1814. (GAH204); id. van wijk G-083; gebruiker Servaas van ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 80D. Buismanfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-009Voorstraat 80D BuismanD Buismanwinkelier


1815 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 17 mrt 1815
vermeld alsgeschat adresbericht
E-009Voorstraat 80Eene uitmuntende en tot winkelnering zeer geschikte huizinge, tuin en pakhuisje c.a. op het best van de Botermarkt en Voorstraat, als eigenaar bewoond door den koopman D.J., Buisman c.u.. Provisioneel verkocht op 22 mrt 1815 ten huize van den kastelein Hendrik Winter door notarissen Hanekuyk en Wijma.


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 en 114 van 31 mei 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-009Voorstraat 80provisionele en finale toewijzingfl. 1900a. huis E-009, b. huis, ingehouden
 
verkoperJohannes Rinsma
verkoperAnthoon Determeyer
koperMinno Poppes Houttuin
koperLeendert Jans Buisman


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 128 van 24 jun 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-009Voorstraat 80koopaktefl. 1900huis E-009
 
verkoperDirk Buisman
koperMinno Poppes Houttuin
koperLeendert Jans Buisman


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 83 van 1 mei 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-009Voorstraat 80koopaktefl. 2900huis E-009
 
verkoperMinne Poppes Houttuin
verkoperLeendert Jans Buisman
koperJohannes Franciscus Berndes
koperElizabeth Hogmeulen (in de b.s. is de familienaam: Hoogmolen)


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 235 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-009Voorstraat 80Anna Maria Johannes Bernders, overleden op 8 mei 1823dochter van Johannes Franciscus Berndes, koopman (Voorstraat E 9) en Elisabeth Homolen, zuster van minderjarige Jacobus, Anna-Catharina en Margaretha Johannes Bernders. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 152 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-009Voorstraat 80Hermanus Johannes Berndes, overleden op 20 juni 1825zoon van Johannes Franciscus Berndes (Voorstraat E 9) en Elisabeth Hoogmolen (tekent ' Homolen'), broer van minderjarige Jacobus, Anna, Margaretha en Elisabeth Johannes Berndes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 86 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-009Voorstraat 80Elisabeth Homolen, overleden op 23 februari 1827vrouw van Johannes Franciscus Berndes, koopman Voorstraat E 9 (erft vruchtgebruik), moeder van minderjarige Jacobus, Anna-Catharina, Margaretha, Elisabeth en Janna Johannes Berndes. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1007Voorstraat 80Johannes Berndes koopmanHarlingenhuis en tuin (410 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-009Voorstraat 80Carolina van Bree... BS huw 1828, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk G-123, 202; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-009; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-009Voorstraat 80Johannes Franciscus Berndes... 1814. (GAH204); oud 55 jaar, geb Wirtenberg (?) en wonende te HRL. 1839, koopman in manufakturen, wijk E-009; VT1839; J.F.B. eigenaar van perceel nr. 1007 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 54, huis en ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-009VoorstraatJohannes Francs. Berndes55 jkoopman in manuf.Wirtenbergm, rooms katholiek, gehuwd
E-009VoorstraatCarolina van Bree33 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
E-009VoorstraatJozef Berndes9 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-009VoorstraatJohs. Franciscus Berndes6 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-009VoorstraatHerms. Carolus Berndes5 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-009VoorstraatAnna Chatarina Berndes20 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-009VoorstraatGrietje Berndes19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-009VoorstraatElisabeth Berndes16 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-009VoorstraatJanna Berndes12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-009VoorstraatLouiza Berndes8 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1007Voorstraat 80Johannes F. Berndes100 gl.5.00 gl.11.000 gl.3.00 gl.1.00 gl.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 151 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-009Voorstraat 80Hermanus Gerrardus Hofstee, overleden op 23 april 1844bijna 35 jr, geboren Amsterdam 2/5/1809, wijnwerker, overleden Voorstraat E 9, ongehuwd, broer van Thresia-Antonetta (vrouw van Antonius Johannes Lievegoed, pakhuismeester Amsterdam), Helena-Yda (vrouw van Hermanus Peipers, cargadoor aldaar), Hendrika (vrouw van Hendrik Lieshout, wijnkuipersbediende aldaar) en Maria Hofstee (vrouw van Coenraad Brauman, glasslijper Maastricht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 656 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-009Voorstraat 80Bernardina D. Brouwer, overleden op 24 mei 184618 mnd (geboren 6/1/1845), overleden Grote Bredeplaats E 9, dochter van D. -v. der-Hout Brouwer en Johanna van Loon, zuster van minderjarige Catharina-Elisabeth D. Brouwer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 17 en 20 van 21 apr 1847
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-009Voorstraat 80provisionele en finale toewijzingfl. 1556huis en pakhuis aan de zuidkant van de Voorstraat, E-009
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
verkoperLambertus Rimkema
koperHendericus Antonius Willems Lunter


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-009Voorstraat 80Hermanus Berndes, overleden op 1 juni 1847(Certificaat van onvermogen), 7 mnd (geboren 18/9/1846), overleden Voorstraat E 9. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-009Voorstraat 80Jan Stevens Cloeck Beekhuisgeb 1797 prov, huwt met Klaaske Posthumus, N.H., schrijnwerker, A 10 nov 1856 Leeuwarden; bev.reg. 1851 wijk D-030, wijk E-009


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-009Voorstraat 80Klaaske Posthumusgeb 1805 prov, huwt met Jan S.C. Beekhuis, A 10 nov 1856 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-030, wijk E-009


1854 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7022 aktenr. 3279 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-009Voorstraat 80Nicolaas van der Veen, overleden op 5 augustus 1854apotheker (Voorstraat E 9), man van Mintje-Johanna Ruitinga, apothekersche (mede testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Elisabeth, Hylke en Geertruida Nicolaas van der Veen. Bijgevoegd is memorie 7022/2573 waarin Mintje Ruitinga aangifte doet voor haar op 25/4/1855 geboren dochtertje Hiske-Nicoline Nicolaas van der Veen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1007Voorstraat E-008 Freerk Fontein Fzn.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4387Voorstraat 80 (E-008)Freerk Fontein (Fzn.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 80wed. F. Fontein-Trip-


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 80Fontein-Trip218


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 80Fontein-Trip667


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.B. Zeylmaker887Gas- en waterl., sanit., install.


1949 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 80, HarlingenVoorstraat 80B. Zeijlmakeraanleg van gas- en waterleiding, sanitaire installaties


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-38307
Kleine Voorstraat 80Bauke Zeijlmaker


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.B. Zeylmaker887Gas- en waterl., sanit., install.


1962 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 80, HarlingenVoorstraat 80B. Zeijlmakeraanleg van gas- en waterleiding, sanitaire installaties


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 80B. (Berend) de Jong


1972 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 80, HarlingenVoorstraat 80 de Jongcentrum voor modern comfort


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 80rijksmonument 20741ca. 1860


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9288Voorstraat 80


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9787Voorstraat 80


2023
0.18571782112122


  terug