Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Kerkstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Kerkstraat 75-0145-0145-012E-240E-240


Naastliggers vanKleine Kerkstraat 7
ten oostenVoorstraat 78
ten zuidenKleine Kerkstraat 9
ten westende Kleine Kerkstraat
ten noordenKleine Kerkstraat 5


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 7, Harlingen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0133r van 14 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTrijn Engels


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0184r van 2 dec 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 7Kleine Kerkstraat OZ00‑00‑00 cgwoning
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde pastorie0‑18‑00 cg
naastligger ten oosten*het huis van Doede Jacobs schuitvaarder
naastligger ten zuidenJan Pybes
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Hendricx
verkoper q.q.Marten Pybes, geauthoriseerde voormond overbakker
verkoperTrijn Jans minderjarig, gehuwd met
verkoperAlbert Claesslotmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van bakker Marten Pybes als geauthoriseerde voormondt en slotmaker Albert Claesen als man en wettige voorstander over zijn echtgenote Trijn Jans, alsnoch minor en onder den 25 jaeren oudt zijnde, een huis in de Kleine Kerkstraat, strekkende van voren van de straat tot aan het huis van schuytevaerder Doede. Ten Z. Jan Pybes, ten N. Jan Hendricx. Belast aende Stadt Harlingen van weegen d'geestelicke met achtien stuyvers jaerlicxe grontpacht.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0190v van 20 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 7Kleine Kerkstraat OZ250‑00‑00 gghuis daer den Coninck van Vranckrijck uutsteeckt
koper provisioneelYeff Sytzes de Koning van Frankrijk
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Marten Pybes, geauthoriseerde voormond vanbakker
verkoperTrijn Jans minderjarig, gehuwd met
verkoperAlbert Claesslotmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van bakker Marten Pybes als geauthoriseerde voormondt en slotmaker Albert Claesen als man en wettige voorstander over zijn echtgenote Trijn Jans, alsnoch minor en onder den 25 jaeren oudt zijnde, een huis in de Kleine Kerkstraat daer den Conick van Vranckrijck wt steeckt, onlangs provisioneel verkocht aan Yeff Sytzes, voor 250 GG.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0370v van 10 jul 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 7achterAelmanssteeg achter de proclamanten90‑00‑00 gghuis
koper finaalYeff Sytses
verpachter grondSibbel Tiercx 2‑03‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Hendricx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenburgemeester Saeff Hendricx
verkoperDoede Jacobsschuitvaarder
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Yeff Sytzes koopt een huis in Aelmans stege achter des proclamanten huys. Ten Z. Jan Hendricx, ten N. burgemeester Saeff Henricx. Grondpacht 43 st aan Sibbel Tiercx. Gekocht van schuytvaerder Doede Jans, voor 90 GG.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0507v van 20 apr 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 7Kleine Kerkstraat320‑00‑00 gghuis
koperLammert Jans, gehuwd metwielmaker
koperPieteryck Wytses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Pybes
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenLuytien Douwes
verkoperEeff Sytzes, gehuwd met
verkoperRixt Claes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Jans wylmaecker x Pieteryck Wytses kopen een huis in de Kleine Kerkstraat. Ten Z. Jan Pybes, ten N. Luytien Douwes. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Eeff? Sytses x Rixt Claesen, voor 320 GG.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0076v van 19 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0085r van 7 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 7Kleine Kerkstraat00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenwijlen Jan Pybes
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Douwes
verkoperLambert Jans voor zich en zijn drie kinderen, weduwnaar vanwieldraaier
verkoperwijlen Pytrick Wytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van wieldraaier Lambert Jans, voor hem en als vader van zijn drie kinderen bij wl. Pytrick Wytses, een huis in de Kleine Kerkstraat. Ten Z. Jan Pybes, ten N. Jan Douwes. Geen grondpacht genoemd.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0088r van 22 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 7Kleine Kerkstraat OZ454‑00‑00 gghuis
koper provisioneelReyer Adams
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weeskinderen van Lambert Janswieldraaier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild het huis van de weeskinderen van wieldraaier Lambert Jans in de Kleine Kerkstraat. Provisioneel gekocht door Reyer Adams voor 454 gg.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0045v van 2 jun 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe Lisck Eyberts


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0080v van 27 apr 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0119r van 8 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0123v van 22 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0082v van 12 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0027v van 17 nov 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPier Mercks


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0102r van 30 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPier Mercks
naastligger ten noordenPier Mercks


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0105r van 28 apr 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPier Mercx
naastligger ten noordenPier Mercx


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0060v van 23 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenturfschuur van de (armen) kerk


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0059v van 10 mrt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende hof of ledige plaats van Doede Jacobs


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0075v van 16 jan 1639 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 7Kleine Kerkstraat OZ00‑00‑00 cghuis
koperN. N.
bewonerde weduwe van wijlen Jacobkuiper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHibbe Uystes
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Wybren Minckes
verkoperde erfgenamen van wijlen Pier Merx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door de erfgenamen van Pier Merx een huis in de Kleine Kerkstraat nu bewoond door wd. kuiper Jacob. Ten Z. Hibbe Vijster?, ten N. wd. Wybren Minckes.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0002r van 3 okt 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPier Mercks


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0221r van 22 okt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEvert Claessen


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0078r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 7Kleine Kerkstraat OZ250‑00‑00 cghuis met bak, kelder en opkamer
koperHendrick Lieuwes, gehuwd met
koperTrijntie Scheltes
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
naastligger ten oostenBeresteeg
naastligger ten zuidenJan Gerryts
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noordenwijlen Steven Beerns
verkoperJan Albertskramer te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Lieuwes, mr. schoenmaker x Trijntie Scheltes koopt huis met regenwater bak, kelder, opkamer, plaatsje en vrij in- en uitgang de Beeresteeg, oz. Kleine Kerkstraat. Ten O. die steeg, ten W. die straat, ten Z. Jan Gerryts, ten N. wl. Steven Beerns. Gekocht van Jan Alberts Cramer te A`dam.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0090v van 29 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMarike Egberts


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0001v van 21 nov 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJetse Jelles


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0041r van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 7Kleine Kerkstraat110‑00‑00 gghuis
koperDirk Annes, gehuwd metmr. schoenmaker
koperMayke Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
huurderBauke Joosten
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenWybren Doekes
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Henne Wybrens
verkoper q.q.Jetse Jelles, administrator over de goederen van eenenkoopman
verkoperMary Eiberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Annes, mr. schoenmaker x Mayke Jans kopen een huis in de Kleine Kerkstraat, nu gehuurd door Bauke Joosten. Ten O. een steeg, ten Z. Wybren Doekes, ten W. de straat, ten N. wd. Benne Wybrens. Grondpacht 18 st aan de Stad. Gekocht van koopman Jetse Jelles [Boomsma] als administrator over de goederen van ene Marij Eiberts, voor 110 GG.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0082r van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Annis


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-014 , folio 92Kleine Kerkstraat 7huis
eigenaarDirck Annes
gebruikerDirck Annes
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-014 , folio 60rKleine Kerkstraat 7huis
eigenaarDirk Annes
gebruikerDirk Annes
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-014 , folio Kleine Kerkstraat 7huis
eigenaarDirk Annes
gebruikerDirk Annes
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-014 , folio 60vKleine Kerkstraat 7huis
eigenaarDirk Annes
gebruikerHans Pieters
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0153r van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Annes koster van de Vermaning


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-014Kleine Kerkstraat 7Broer Wybrens, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-014 , folio 60vKleine Kerkstraat 7huis
eigenaarDirk Annes
gebruikerBroer Wybrens
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0100v van 15 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 7Kleine Kerkstraat OZ305‑00‑00 gghuis
koperTjeerd Cornelis, gehuwd metmr. timmerman
koperPyttje Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
huurderN. N. 32‑00‑00 cg
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenHans Abrahams
naastligger ten zuidenDoeke Wybrens
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordende weduwe van wijlen burgemeester Claes van Slooten
naastligger ten noordenHilbrand Dirks
verkoperWybe Dirks Vlietmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Cornelis, mr. timmerman x Pyttje Jacobs kopen huis c.a. in de Kleine Kerkstraat, als huurders door de kopers gebruikt voor 32 cg. Grondpacht 18 st aan de Stad. Ten O. de Allemanssteeg waarin dit huis een vrije uitgang heeft, ten Z. Taeke Wybrens en Hans Abrahams, ten W. de Kleine Kerkstraat, ten N. wd. burgemeester Claes van Slooten en Hilbrand Dirks. Gekocht van mr. bakker Wybe Dirks Vliet voor 305 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-014 , folio 61vKleine Kerkstraat 7huis
eigenaarTjeerd Corneles
gebruikerpauper Tjeerd Corneles
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-014 , folio 61vKleine Kerkstraat 7huis
eigenaarTjeerd Cornelis
gebruikerpauper Tjeerd Cornelis
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0053v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Tjeerd Cornelis


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-012 , folio 107vKleine Kerkstraat 7huis
eigenaarTjeerd Cornelis wed.
gebruikerTjeerd Cornelis wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0260r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Tjeerd Cornelis


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-012 , folio 107vKleine Kerkstraat 7huis
eigenaarTjeerd Cornelis wed.
gebruikerTjeerd Cornelis wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0167v van 22 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Tjeerd Cornelis


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0344r van 4 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 7Kleine Kerkstraat OZ160‑07‑00 gghuis
koperHeere Hommes koopman te Lollum
koperJan Jacobs koopman te Oosterlittens
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
naastligger ten oostenoud burgemeester J. Tamboeser
naastligger ten zuidenDoeke Venema
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noordenoud burgemeester J. Tamboeser
verkoperPietje Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Hommes te Lollum en Jan Jacobs te Oosterlittens, beiden koopman, kopen huis in de Kleine Kerkstraat oz. Ten O. en N. de oud-burgemeester S. Tamboezer, ten W. die straat, ten Z. Doeke Venema. Grondpacht 18 st aan de Stad. Gekocht van Pietje Jacobs wv Tjeerd Cornelis, voor 161 GG 7 st.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-012 , folio 107vKleine Kerkstraat 7huis
eigenaarClaas Hommerts
eigenaarHeere Hommerts
gebruikerWillem Dirks
huurwaarde38‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑18‑00 cg
huurwaarde totaal16‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑11‑04 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0054v van 2 jul 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 7Kleine Kerkstraat275‑00‑00 cghuis
koperEile Faber koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
naastligger ten oostenJan Tamboezer
naastligger ten zuidenDoeke Venema
naastligger ten westenKerkstraat
naastligger ten noordenJan Tamboezer
verkoperHeere Hommeskoopman te Lollum
verkoperJan Jacobskoopman te Oosterlittens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEile Faber, koopman, koopt een huis in de Kleine Kerkstraat. Ten O. en N. Jan Tambozer, ten Z. Doeke Venema, ten W. de [Kleine] Kerkstraat. Grondpacht 18 st aan de Stad. Gekocht van koopman te Lollum Heere Hommes en koopman te Oosterlittens Jan Jacobs, voor 275 CG.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0192r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 7Kleine Kerkstraat160‑00‑00 cghuis
koperJan Tamboeser koopman
huurderElisabeth Schaffenroth 37‑00‑00 cg
huurderwijlen Evert Strootman
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
naastligger ten oostende koper Jan Tamboeser
naastligger ten zuidenA. Bolman
naastligger ten westenKerkstraat
naastligger ten noordende koper Jan Tamboeser
verkoper q.q.raadslid L. Albeda, geauthoriseerde curator bonorum
verkoper q.q.T. Stephany, geauthoriseerde curatoren bonorum overprocureur fiscaal
verkoperde geabandonneerde boedel van Eile Faber
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tamboeser, koopman, koopt een huis in de Kleine Kerkstraat, nu gehuurd door Elisabeth Schaffenroth wv Evert Strootman. Ten O. en N. de koper, ten Z. A. Bolman, ten W. de [Kleine] Kerkstraat. Grondpacht 18 st aan de Stad. Gekocht van (lid van de gemeenteraad L. Albeda en procureur fiscaal T. Stephany, als geauthoriseerde curatoren bonorum over de geabandonneerde boedel van Eile Faber, voor 160 CG.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0027r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 78, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenS. Gratama


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0187v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Tamboezer


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0226r van 12 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 7Kleine Kerkstraat OZ wijk E-24000‑00‑00 cghuis
koperEnne H. Wijga kleermaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
naastligger ten oostenJ. Leers
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Janke Piktol
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenJ. Leers
verkoperoud burgemeester Jan Tamboezer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEnne H. Wijga, kleermaker, koopt een huis in de Kleine Kerkstraat, wijk E-240, nu gehuurd door wd. Marcelis Tamboezer. Ten O. en N. J. Leers, ten Z. [er staat: noorden] Janke Piktol, ten W. de Kerkstraat. Grondpacht 18 st aan de Stad. Gekocht van oud-burgemeester Jan Tamboezer, voor 400 CG.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-012 , pag. 104Kleine Kerkstraat 7Enne Wijga 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-240Kleine Kerkstraat 7Enne Wijga... mrt 1867 HRL, huwt met Trijntje Wielsma/Wielenga op 21 mei 1809 HRL, kleermaker in 1851, N.H., ovl wijk E-240, meester kleermaker 1812 en wonende te Kleine Kerkstraat, (aangever), zv Hendrik W, en Grietje ... ; huw ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-240Kleine Kerkstraat 7Enne WijgaEnne Wijgakleermaker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1013Kleine Kerkstraat 7Enne Wijga kleermakerHarlingenhuis en erf (47 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-240Kleine Kerkstraat 7Gerrit Namles van der Woude... Oepkes vdW, en Hinke Hiddes; BS huw 1811, huw 1812, huw 1815, huw 1833, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-240; gebruiker wijk E-172, koperslagersknegt; medegebruiker Willem Sluitman, varensgesel; eigenaar is Cornelis ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-240Kleine Kerkstraat 7Trijntje IJsbrands Wielsma... van genoegzaam bewijs, 6 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-240; VT1839; kind: IJsbrand Ennes Wijga, geb 22 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL, moeder als: T. ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-240Kleine KerkstraatEnne Hendks. Wijga55 jkleermakerHarlingenm, protestant, gehuwd
E-240Kleine KerkstraatTrijntie Wielsma54 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-240Kleine KerkstraatKarel Wijga21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-240Kleine KerkstraatJacob Wijga19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-240Kleine KerkstraatJohannes Wijga8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-240Kleine KerkstraatGeertjie Wijga17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-240Kleine KerkstraatDoetje Wijga14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-240Kleine Kerkstraat 7Klaaske Kornelis van Velzen... dienstmaagd, N.H., dv Kornelis vV, en Geertje Gonggrijp; BS huw 1812, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-240; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-199; VT1839; geb 8 aug 1787, ged 26 aug 1787 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-240Kleine Kerkstraat 7Luutske Gaykema... ook huwt met Andries Jans van der Woude; BS huw 1838, huw 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-089, 171, wijk E-240, 242; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-099; VT1839; volgens de huw bijlagen van 1838 is ... (alles)


1860 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 17 feb 1859
vermeld alsgeschat adresbericht
E-240Kleine Kerkstraat 7Eene woning in de Kleine Kerkstraat, in gebruik bij de wed. P. de, Jonge. verkocht op 29 feb 1860 in het koffijhuis van W.F. Simmer door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 402.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1013Kleine Kerkstraat E-240Klaas van der Werf c.u.woonhuis


1867 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49065 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 41 van 2 mei 1867
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-240Kleine Kerkstraat 7koopaktefl. 350huis
 
verkoperJohannes Ennes Wyga
verkoperHendrik Ennes Wyga
verkoperKarel Ennes Wyga
verkoperDoetje Ennes Wyga (wv Johannes Neysel)
verkoperBouwe Uilkes de Bruin
koperBouwe Uilkes de Bruin
cessionarisObbe Vinkelbos


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1013Kl. Kerkstraat E-240 Bouwe Uilkes de Bruin woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4388Kleine Kerkstraat 7 (E-240)Elkan E. Speijerwoning


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Kerkstraat 7Sj. v/d Plaatswerkman gemeente reiniging


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Kerkstraat 7A. (Aafke) Helfrich wv v.d. Plaats


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Kerkstraat 7beeldbepalend pand5 van 10


2023
0.11415386199951


  terug