Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 135-076 5-073 F-164F-156


Naastliggers vanHeiligeweg 13
ten oostenHeiligeweg 15
ten zuidende Heiligeweg
ten westenHeiligeweg 11
ten noordenGrote Kerkstraat 16


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0243r van 25 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet achterhuis van Sioert Jansen


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0250r van 15 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0347r van 13 feb 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 13[staat: op de oude zuiderwal]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenJacob Arents
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan slotmaker
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Hendrick Taeckes mede voor zich, gelastigde vanlakenkoper
crediteur (triumphant)Reyner Claessen
verkoper (gesuccumbeerde)Ewert Janssen van Driel
verkoper (gesuccumbeerde)Impck Allerts


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0352v van 13 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 13Heiligeweg NZ [staat: op de oude Zuiderwal]69‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelHendrick Taekes
naastligger ten oostenJacob Arents
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenJan slotmaker
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Hendrick Taekes q.q.
verkoper (gesuccumbeerde)Ewert Jansen van Driel, gehuwd met
verkoper (gesuccumbeerde)Impck Alberts


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0366r van 26 jun 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuideneen achterhuis onlangs gekocht door Hendrick Taekes


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0375r van 9 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0409r van 1 apr 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 13Heiligeweg NZ [staat: bij de oude Kerkbrug]125‑00‑00 GGkamer en schuur
koper finaalJan Dirx te ?
naastligger ten oostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenBarber Jans
naastligger ten westenhet huis genaamd de Gulden Wagen de Gouden Wagen
naastligger ten noordenJacob Ares
verkoperHendrick Taeckes, gehuwd metlakenkoper
verkoperAnneken Rintses


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0477r van 7 aug 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 13Heiligeweg [staat: op de Zuiderwal bij de oude Kerkpoort]146‑00‑00 GGkamer met een schuur daarachter
koperJan Hessels te Hoorn [staat: Horn]
naastligger ten oostenJacob Arnts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBarber Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Dyrx


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0001r van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 13Heiligeweg [staat: Zuiderwal bij de Kerkbrug]925‑00‑00 GGhuis met ledige plaats
koperDouwe Dircx, gehuwd met
koperHittie Everts
verpachter grondJan Hessels Fries 2‑16‑00 CG
huurder voor 2 jarenClaes Feddes 50‑00‑00 GG
naastligger ten oostende verkoper Jan Hessels Fries
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBarber Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Hessels Fries, gehuwd met
verkoperLuytie Lamberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Dircx x Hittie Ruerts kopen een huis met ledige plaats op de Zuiderwal bij de oude Kerkbrug. Ten O. de verkopers, ten W. Barber Jans. Grondpacht 2 gg. aan de verkopers.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182v van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 13Heiligeweg NZ [staat: Zuiderwal]124‑00‑00 CGgrondpacht van 2-16-00 CG [staat: 2-00-00 GG]
koperClaes Bents te Achlum
eigenaar perceelgrondpacht uit de huisstede van Douue Dircks2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenJan Hessels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBarber Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIsbrant Anius Vos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Bents te Achlum koopt de volgende grondpacht: (a) 2 GG uit huis en erven van Douwe Dircks op de Zuiderwal. Ten O. Jan Hessels, ten W. Barber Jans. Gekocht van Isbrant Annis Vos, voor (a+b+c+d+e+f) 124 CG.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0279v van 2 jun 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Hessels


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0028r van 7 nov 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0152r van 4 okt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0152r van 4 okt 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 13Grote Kerkstraat500‑00‑00 GG1/2 huis en een 1/2 kamer daarachter
koperBauck Hendrickx, weduwe van
koperwijlen Hendrick Willems
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Arents
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerryt
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrick Jansen, gehuwd met
verkoperAntie Gerryts


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0054v van 26 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0054v van 26 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 13Grote Kerkstraat ZZ tot aan de Zuiderwal of Turfhaven, strekkende van de800‑00‑00 GGhuis en plaats erachter, schuur en nog een kamer zuidwaarts eraan vast
koperFeyke Sioerdts c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenJochum Aerndts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerrit Dircx
naastligger ten westende weduwe van Gerrit Claessens
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperBauck Hendricx, weduwe van
verkoperwijlen Hendryck Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeycke Sioerdts c.u. koopt huis, plaats erachter, schuur en nog een kamer zuidwaarts, zz. Grote Kerkstraat tot aan de Zuiderwal of Turfhaven. Ten O. Jochum Aerndts, ten W. erven Gerrit Dircx en wd. Gerrit Claessen. Grondpacht 25 st. Gekocht van Bauck Hendricx wv Hendryck Willems, voor 800 gg.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0071r van 28 mei 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFeicke Sjoerds* meelmaker


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0254r van 14 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFeycke Sioerds meelker


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0148r van 17 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende paardenstal van Feycke Sioerdts c.u.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0123r van 19 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFeycke Sioerds


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0041v van 4 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSjoerd Feikes


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 11vHeiligeweg 13Sjoerdt Feyckesf. 5000-00-00


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0105v van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSjoerdt Feyckes


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0050ra van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSjoerd Feyckes


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0033r van 24 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerdt Feyckes


1690 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 344r van 6 feb 1690 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Heiligeweg 13
inventarisantSjoerdt Feyckestrekschipper op Dokkum
Wybe Wybes Panninga, curator
Baucke Fockes, curatoren over
Yede Sjoerds zoon van de inventarisant
aangeverFettie Meynertsdienstmaagd
inleiding bij de boedelinventarisatie[0344r] Ontsegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge, gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeester Simon Sloterdijck geadsocieert met Alexander Widenbrugh secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Sjoerdt Feyckes in leven Dockumer treckschipper alhier, ter presentie en ten versoeke van Wybe Wybes Panninga ende Baucke Fockes als testamentele ende geauthoriseerde curators over de soon van Sjoerd Feyckes, Yede Sjoerds genaemt, ende dat van alle sodanige goederen actyen ende credyten als de overledene metter doodt naegelaten heeft, sijnde de aengevinge der goederen gedaen door Fettie Meynerts dienstmaaght van de overledene, dewelke de boeleedt in solemnelen eede aen voornoemde heere commissaris heeft affgeleght waer op dan tot de beschrijvinge in naevolgende manieren is geprocedeert. Actum den 6e februari 1690.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0020ra van 7 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sioerd Feykes


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0376v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenzoon van Sioerd Feikes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-076Heiligeweg 13huis
eigenaarYde Sioerds erven
gebruikerwed. Wijntie Aleffs
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-076Heiligeweg 13huis
eigenaarYde Sioerds erven
gebruikerFrans Jonas cum soc.
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-076Heiligeweg 13huis
eigenaarSjoerd Ydes
gebruikerSjoerd Ydes
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingIs 1720 insolvent verklaerd


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0055v van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Frans Janes


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0115v van 28 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBartel Jacobs* metselaar


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 291r van 24 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Heiligeweg 13Aege Dirks, mr. koordewerker x Maike Foppes kopen een huis op de Heyligewegh, bewoond door Sybren Jochums c.s. Ten O. Beitske Sybes, ten Z. de straat en diept, ten W. oud burgervaandrig Jan Schonebeek, ten N. Symon Arjens. Mandelige muren met de naastliggers ten O. en W. Grondpacht 16 st. Gekocht van Dirk IJsbrands en Jacob Buitenpost als diakenen van de D.G. gemeente voor 3/4, en van metselaar Bartle Jacobs voor 1/4, voor 218 gg 14 st.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0291v van 24 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 13Heiligeweg NZ218‑00‑00 GGhuis
koperAege Dirks, gehuwd metmr. koordewerker
koperMaike Foppes
bewonerSybren Jocchums
naastligger ten oostenBeitske Sybes
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenoud burgervaandrig Jan Schonebeek
naastligger ten noordenSymon Arjens
verkoper q.q.Dirk IJsbrands, diaken
verkoper q.q.Jacob Buitenpost, diakenen van
verkoper van 3/4de Doopsgezinde Gemeente
verkoper van 1/4Bartle Jacobsmetselaar


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-076Heiligeweg 13huis
eigenaarSjoerd Yedes
gebruikerFeyte Hoytes cum soc.
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑13‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-076 Heiligeweg 13Heere Hoytes, bestaande uit 5 personen12‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-076Heiligeweg 13huis
eigenaarFoppe Ages erv.
gebruikerHeere Hoytes
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑01‑12 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0270r van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHeere Huites


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0133v van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerre Hoytes n.u.


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0240r van 17 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 13Heiligeweg NZ300‑21‑00 GGhuis
koperJohannes Alberts oud schipper op Bolsward
voormalig bewonerHeere Hoites
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Beitske Sybes
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenJan Schoonebeek
naastligger ten noordenHendrik Claver
verkoperAntje Jacobs, gehuwd met
verkoperGeert Harmens Krolmr. bontwever
verkoperMayke Foppes, gehuwd met
verkoperCoert Hendriksmr. schoenmaker
verkoperTjeerdje Foppes, gehuwd met
verkoperGeert Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Alberts, geweezen schipper van Harlingen op Bolsward v.v., koopt een huis op de zogenaamde Heiligeweg, laatst bewoond door Heere Hoites. Mandelige muren met de naastliggers ten O. en W. Ten O. erven Beitske Sybes, ten Z. de straat, ten W. Jan Schoonebeek, ten N. Hendrik Claver. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht van Antje Jacobs x mr. bontwever Geert Harmens Krol, Mayke Foppes x mr. schoenmaker Coert Hendriks en Tjeerdje Foppes x Geert Jans, voor 300 gg 21 st.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0249r van 3 mrt 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Alberts


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0014v van 10 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 13Heiligeweg NZ479‑14‑00 CGhuis
koperLevi Jacobs, gehuwd metschoolmeester en koopman
koperRebecca Isacs
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Beitske Sybes
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten westenJan Schoonebeek
naastligger ten noordenHendrik Klaaver
verkoperJohannes Albertswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLevi Jacobs, joods koopman en schoolmeester x Rebecca Izacs kopen huis op de zogenaamde Heiligeweg. Grondpacht 6 st. Ten O. Beitske Sybes, ten Z. de straat, ten W. Jan Schoonebeek, ten N. Hendrik Klaaver. Gekocht van wijdschipper Johannes Alberts, voor 479 cg. 14 st.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0011v van 22 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLevi Jacobs


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0104v van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLevi Jacobs


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0163r van 28 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLevi Jacobs


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0278r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 14achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLevy Jacobs


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-076 , pag. 76Heiligeweg 13Lewy Jacobs
5-076 , pag. 76Heiligeweg 13Mozes Levy, 18 jaar, gehuwdinwooning


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0098v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLevy Jacobs


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0281r van 7 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLevy Jacobs mr. slager


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-073, pag. 110Heiligeweg 13Levy Jacobs1‑10‑00 cg


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 86 van 7 aug 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-164Heiligeweg 13koopaktefl. 550huis F-164
 
verkoperLevi Jacobs
koperLevi Alexander


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0056r van 2 sep 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 13Heiligeweg NZ [staat: wijk F-164]550‑00‑00 CGhuis
koperLevie Alexander, gehuwd met
koperFokeltje Beerends
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 CG
naastligger ten oostenJohannes Norel
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: vaart]
naastligger ten westenWillem Jager
naastligger ten noordende weduwe van Zamuels
verkoperLevie Jacobskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLevie Alexander x Fokeltje Beerends kopen huis wijk F-164. Grondpacht 6 st. Ten O. Joh. Norel, ten Z. de vaart, ten W. Willem Jager, ten N. wd. Lammerts. Gekocht van koopman Levie Jacobs, voor 550 cg.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-164Heiligeweg 13Claas Wytzes Klaver... geb 1788 HRL, ovl 30 aug 1814 HRL, huwt met Antie Wijgers Faber op 18 feb 1810 HRL, turfdrager, ovl wijk F-164; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk F-166, turfdrager, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-164Heiligeweg 13Levij Alexander Canter... in de maand jul agttien hondert en agt beide te Amsterdam gestorven ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-164Heiligeweg 13Levy Alexander Canter Levy Alexander Canter koopman


1818 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-164Heiligeweg 13Antie Wygers Faber... laatst gewoond hebbende te Makkum, thans HRL, komt in 1810 van HRL, wonende te te HRL. 1814, ovl wijk F-164, dv Wieger Pieters F, en Stijntje Mulder; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, huw 1818, ovl 1824; Claas ... (alles)


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 215 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-164Heiligeweg 13Elisabeth Coulbaut, overleden op 31 oktober 1820schoolhoudster (Heilige Weg F 164), wed. Jacob Hiddes Kerkhoven, moeder van minderjarige Jacob Jacobs Kerkhoven (voogd is Pieter Coulbout, mr. kleermaker Zuiderhaven F 15). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1024Heiligeweg 13Meyer Benedictus AdelaarkoopmanLeeuwardenhuis en erf (75 m²)


1835 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 20 nov 1835
vermeld alsgeschat adresbericht
F-164Heiligeweg 13Eene HUIZINGE met annexen op den Heilige Weg, wijk F-164, als huurder bewoond door T., Wiersma. Finaal verkocht op 20 nov 1835 in in het Heeren Logement door not. Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-164Heiligeweg 13Jeltje van der Wal... HRL 1851 wijk F-195, bev.reg. HRL 1860-80; oud 47 jaar, geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk F-164; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-164Heiligeweg 13Sybren A Gebel... Antje Sleeper; BS ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-195; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-164; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-164Heiligeweg 13S Gebel stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-164HeiligewegSyberen A Gebel46 jgeenHarlingenm, protestant, gehuwd
F-164HeiligewegJeltie van der Wal47 jTzummarumv, protestant, gehuwd
F-164HeiligewegAndries Gebel3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-164HeiligewegAntie Gebel15 jMidlumv, protestant, ongehuwd
F-164HeiligewegHuitsche Gebel13 jMidlumv, protestant, ongehuwd
F-164HeiligewegElisabeth Gebel11 jMidlumv, protestant, ongehuwd
F-164HeiligewegHieke Gebel5 jMidlumv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1024Heilige weg F-164Sijbren Gebelwoonhuis


1865 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50039 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 78 van 1 mei 1865
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-164Heiligeweg 13koopaktefl. 850huis
 
verkoperSybren Gebel
koperSalomon Cohen


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3618Gedempte Heiligeweg F-156Salomon Cohenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4531Heiligeweg 13 (F-156)Homme Poortwoonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 13rijksmonument 20394
  terug