Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 115-075 5-072 F-163F-155


Naastliggers vanHeiligeweg 11
ten oostenHeiligeweg 13
ten zuidende Heiligeweg
ten westenHeiligeweg 9
ten noordenGrote Kerkstraat 14


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 11naamloze steeg ten westen


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0203r van 6 apr 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0347r van 13 feb 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan slotmaker


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0352v van 13 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan slotmaker


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0409r van 1 apr 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Gulden Wagen


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0413r van 3 jun 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0413r van 3 jun 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 11Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]525‑00‑00 GGhuis strekkende van voren van de straat tot achter aan het water
koperJan Hessels, gehuwd met
koperLuythien Lammerts
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenHendrick Taeckes
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenHilck Harings
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperDurck Heeres, gehuwd met
verkoperWyck Hessels


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0477r van 7 aug 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBarber Jans


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0001r van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBarber Jans


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0015v van 10 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182v van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBarber Jans


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0071r van 28 mei 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 11Heiligeweg NZ [staat: bij de Kerkbrug]1000‑00‑00 GGhuis
koperAntie Cornelis, weduwe van
koperwijlen burgemeester Evert Jansen
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 CG
huurderPieter Hendrix de Roy
naastligger ten oostenFeicke Sjoerds* meelmaker
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Heiligeweg [staat: straat]
naastligger ten westenDirck rogdrager
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Gerrit bakker
verkoperHiltie Everts, gehuwd met
verkoperThonis Bastiaens


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0254r van 14 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 11Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven] bij de Kerkbrug1055‑00‑00 GGhuis
koperPouwels Hansen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑00‑00 CG
naastligger ten oostenFeycke Sioerds meelker
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten westenBartel Cleysen Lantingh
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntie Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Evert Jansenbrouwer


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0123r van 19 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 11Heiligeweg NZ [staat: bij de Kerkbrug bij de Turfhaven]925‑14‑00 GGhuis met plaatsje en loods
koperReiner Louws, gehuwd met
koperSioertie Pytters
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenFeycke Sioerds
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten westende heer Lantingh
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarten Ockes c.u.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0031v van 10 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis van wijlen ? Riemer Jurrjens Wijngaarden
naastligger ten oostenRein Louws


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0027v van 3 dec 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Rein Louws


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0052r van 21 sep 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 0, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Reyn Louws
naastligger ten oostende weduwe van Reyn Louws
naastligger ten oostenhuis genaamd het Billands Wapen, van burgemeester Pieter Pieters Oldaens
naastligger ten oostenhuis genaamd het Billands Wapen, van burgemeester Pieter Pieters Oldaens


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0033r van 24 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 11Heiligeweg NZ [staat: Nieuwe Singel bij de Kerkbrug]500‑00‑00 GGhuis
koperFrederick Bourman, gehuwd metmr. kleermaker
koperLutske Caesarius
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenSjoerdt Feyckes
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Nieuwe Cingel]
naastligger ten westenGedeputeerde Staat van Friesland Pytter Oldaens
naastligger ten noordenPytter Hendrix wijdschipper
verkoperSjoertie Pytters, weduwe van
verkoperwijlen Taecke Teekes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-075Heiligeweg 11huis
eigenaarFrederik Bourman erven
gebruikerGerloff Wiegers
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-075Heiligeweg 11huis
eigenaarBurman erven
gebruikerGerloff Wiegers
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan16‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-075Heiligeweg 11huis
eigenaarBurman erven
gebruikerCornelis Lases cum soc.
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0071r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKoert Burman


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0115v van 28 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 11Heiligeweg NZ265‑00‑00 GGhuis
koperoud burgervaandrig Jan Schoonebeek mr. chirurgijn
verpachter grondTieerd Syverda 2‑16‑00 CG
naastligger ten oostenBartel Jacobs* metselaar
naastligger ten westenWijdenbrugh
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten noordenJan Schoonebeek mr. chirurgijn
verkoperCoert Boerman


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0291v van 24 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgervaandrig Jan Schonebeek


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0022r van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Schonebeek mr. chirurgijn


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-075Heiligeweg 11huis
eigenaarJan Schonebeek
gebruikerJelle Alberts
huurwaarde51‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑10‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-075Heiligeweg 11huis
eigenaarwed. Jan Schonebeek
gebruikerJan Jacobs 23-00-00
gebruikerCornelis Oudeman 9-00-00
gebruikerJetske Jans 9-00-00
huurwaarde41‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑09‑00 CG


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0133v van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 11Heiligeweg NZ, Nieuwe Singel of zgn.201‑07‑00 GGhuis
koper door niaardr. Jan Schonebeek mr. chirurgijn
geniaarde koperJacobus Tjallingii
huurderJan Jacobs kooltjer1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenHerre Hoytes n.u.
naastligger ten zuidenHeiligeweg, Nieuwe Singel of zgn.
naastligger ten westenHarmen Agema
naastligger ten noordende weduwe van Jan Schonebeek
verkoperAafke Huberts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Schonebeek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schonebeek, mr. chirurgijn koopt, na niaar rat. sanguinis tegen dr. Jacobus Tjallingii, een huis op de nieuwe singel of zogenaamde Heiligeweg, bewoond door kooltjer Jan Jacobs voor 30 cg. Ten O. Herre Hoites n.u., ten Z. de straat, ten W. Harmen Agema, ten N. de verkoperse. Geen grondpacht. Gekocht van Aafke Huberts wv Jan Schonebeek voor haarzelf voor 1/2 en als erfgenaam ex testamento van haar man voor 1/2, voor 201 gg. 7 st.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0149r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0205v van 5 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Schoonebeek


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0214r van 16 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Schoonebeek


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0240r van 17 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Schoonebeek


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0014v van 10 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Schoonebeek


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0011v van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. Schonebeek


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0107r van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAlbert Bolman


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0104v van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 11Heiligeweg NZ99‑00‑00 GGhuis
koperAlbert Bolman, gehuwd metmr. verver
koperAntje Rijckerts
huurder benedenLipman Benjamins c.u.
huurder bovenkamerde weduwe van Andries zoutdrager
huurder bovenkamerGrietje viswijf0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenLevi Jacobs
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenburgemeester Stephany
naastligger ten noordenhet huis van Ritske Jans c.u.
verkoperGrietje Jans Schoonebeek, gehuwd met
verkoperJarig Jacobs van der Ley
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bolman, mr. verver x Antje Rijckers kopen huis nz. zogenaamde Heiligeweg. Geen grondpacht. Ten O. Levi Jacobs, ten Z. de straat, ten W. burgemeester Stephany, ten N. nu Ritske Jans. Gekocht van Grietje Jans Schoonebeek gesterkt met haar man koopman Jarig Jacobs van der Ley, voor 99 gg.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0163r van 28 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 11Heiligeweg NZ350‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Jager, gehuwd met
koperTrijntje Jakles
huurder bendengedeelteNathan Eleasar
naastligger ten oostenLevi Jacobs
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenT. S. Stephany procureur postulant
naastligger ten noordenRitske Kronenburg
verkoperAlbert Bolmankoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jager x Trijntje Jakles kopen huis nz. Heiligeweg. Geen grondpacht. Bewoond door Nathan Eleasar. Ten O. Levi Jacobs, ten Z. de straat, ten W. procureur fiscaal T.S. Stephany, ten N. Ritske Kronenburg. Gekocht van koopman Albert Bolman, voor 350 cg.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0278r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 14achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Willems Jaager c.u.mr. slager


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-075, pag. 76Heiligeweg 11Johannes Jager


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0281r van 7 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 11Heiligeweg NZ319‑00‑00 CGhuis
koperWillem Jager mr. slager
protesteert vanwege een hypotheekhuisman Claas Simons te Tzum
naastligger ten oostenLevy Jacobs mr. slager
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenT. Stephany procureur
naastligger ten noordenRitske Croonenburg
verkoperJohannes Jager, gehuwd metmr. slager
verkoperTrijntje Jackles


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-072, pag. 110Heiligeweg 11Johannes Jager2‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0056r van 2 sep 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Jager


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-163Heiligeweg 11Johannes Jagergeb 10 dec 1810 HRL, ovl 11 dec 1813 HRL; wijk F-163, zv Willem J, en Rinske Fellekens; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-163Heiligeweg 11Johannes Felkes... Kerk HRL; kind: Nieske Johannes Felkens, geb 28 aug 1792, ged 11 sep 1792 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-163Heiligeweg 11Willem Johannes Jager... 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1812, huw 1816, huw 1819, ovl 1849, ovl 1869; gebruiker van wijk F-163, slager, eigenaar is Johannes Felkes, 1814. (GAH204); W.J. van HRL. en Rinske Felkers van Leeuwarden, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-163Heiligeweg 11Johannes Felkes Willem Johannes Jager slager


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49011 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 197 van 18 jul 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-163Heiligeweg 11koopaktefl. 400huis aan de Heiligeweg
 
verkoperWillem Jager (mr. slager)
ten oostende straat (te Damwoude, gehuwd met)
ten zuidende erven Taeke Stephany (te Damwoude, gehuwd met)
ten westenJan Alberts Bakker (te Damwoude, gehuwd met)
ten noordenLevy Jacobs (te Damwoude, gehuwd met)
koperHenricus Raap (te Damwoude, gehuwd met)
koperRinske Doekes Ringnalda


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1025Heiligeweg 11Willem Johannes JagerslagerHarlingenhuis en erf (96 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-163Heiligeweg 11Rinske Feikensoud 50 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk F-163; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-163HeiligewegWillem Jager53 jvleeshouwerHarlingenm, protestant, gehuwd
F-163HeiligewegRinske Feikens50 jIJlstv, protestant, gehuwd
F-163HeiligewegJohannes Jager19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-163HeiligewegDirk Jager13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-163HeiligewegTrijntie Jager21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-163HeiligewegBaukje Jager16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 652 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-163Heiligeweg 11Alyda S. Cohen, overleden op 23 januari 18464 mnd (geboren 9/10/1845), overleden Heiligeweg F 163, dochter van S. I. Cohen, borstelmaker en Saartje Schaap, zuster van minderjarige Izaak S. Cohen (2 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-163Heiligeweg 11Geertje Bloemer... Hermanus Manus B., en Trientje Douwes; BS huw 1821, huw 1835, ovl 1849, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1025Heilige weg F-163Sibbele Westendorpwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3617Gedempte Heiligeweg F-155Martinus Nautawoonhuis


1882 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 11, HarlingenHeiligeweg 11M, S
'18 S 24
--
2
 M 82'
baksteeninscriptie


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3617Heiligeweg 11 (F-155)Siebe van der Meerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heiligeweg 11 Siebe B. van der Meeradj. dir. Houtimportf. 2300f. 3300


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 11S.B. v/d Meergep. adj.-dir. hout-import


1939 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 11, HarlingenHeiligeweg 11S.J. Lammingatimmerman, aannemer, bouwkundige


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 11P. (Pieter) Spoelstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 11rijksmonument 20393 1882
  terug