Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 9 5-074 5-071 F-162 F-154
Naastliggers vanHeiligeweg 9
ten oostenHeiligeweg 11
ten zuidende Heiligeweg
ten westenHeiligeweg 7
ten noordenGrote Kerkstraat 10
ten noordenGrote Kerkstraat 12


aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 9naamloze steeg ten oosten


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0169v van 10 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0278v van 13 dec 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0317r van 6 jun 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0138v van 13 feb 1613 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBarber Jans
naastligger ten oostenLyckle Harings


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0295r van 19 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Jacobs


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0301r van 9 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0167r van 11 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0071r van 28 mei 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirck rogdrager


1646 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 9 (noordgevel), HarlingenHeiligeweg 9 (noordgevel)1: afbeelding van een zwaan & 'anno'
2: afbeelding van een zwaan & '1646'
Dit brede pand moet vroeger hebben gediend tot kerkgebouw van de Evangelisch Lutherse Gemeente, welk kerkgenootschap het embleem voert van een witte zwaan.
In de twee wapenschilden moet volgens oude geschriften Luthers wapen hebben gestaan. De wapens zijn waarschijnlijk in de Franse tijd gekapt.


1646 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 9 (noordgevel), HarlingenHeiligeweg 9 (noordgevel)afbeelding van 2 belauwerde blanco wapenschildenDit brede pand moet vroeger hebben gediend tot kerkgebouw van de Evangelisch Lutherse Gemeente, welk kerkgenootschap het embleem voert van een witte zwaan.
In de twee wapenschilden moet volgens oude geschriften Luthers wapen hebben gestaan. De wapens zijn waarschijnlijk in de Franse tijd gekapt.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0252r van 14 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgervaandrig Bartel Cleysen Lantingh


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0254r van 14 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBartel Cleysen Lantingh


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0123r van 19 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Lantingh


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0031v van 10 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 9Heiligeweg NZ [staat: strekkende van voren tot achter uit in de Kerkstraat]huis, brouwerij en mouterij
 
koperBauke Tierks, gehuwd met5950-00-00 CG
koperFrieske Pieters Sneek
verpachter grondde stad Harlingen9-09-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis van wijlen ? Riemer Jurrjens Wijngaarden
naastligger ten oostenRein Louws
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenoud burgemeester Bartel Kleysen Lantingh
naastligger ten westenJacob Heeres
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperoud burgemeester Bartel Kleysen Lantingh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Tjerks x Fridske Pieters te Sneek koopt een huis, brouwerij, mouterij en de gereedschappen en gerechtigheden pro quota tot de wateren van het brouwersland tot Luinkerk (Ludingakerk), die daarbij behoren, maar hetgeen door hun nog onbetaald is zal ten laste van de koper komen. Het geheel strekt van voor tot achter in de Kerkstraat. De loods ten W. achter het huis ernaast, blijft eigendom van de verkoper. Ten O. Riemer Jurjens Wijngaarden en Rein Louws, ten W. de verkoper en Jacob Heeres, die het recht hebben om over de steeg ten O. te bouwen. De verkoper houdt het recht om in de Westelijkste gevel en de scheidsmuur op, aan en in te bouwen. Gekocht van oud-burgemeester Bartel Cleys Lantingh, voor 5950 cg.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0216v van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg naar de Turfhaven


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0027v van 3 dec 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 9Heiligeweg NZ [staat: Schritsen tussen de kerk- en twee bruggen]huis, brouwerij en mouterij alwaar het Swaentie in de gevel staat
 
koperAuckjen Reiners, weduwe van2700-14-00 GG
koperwijlen Pytter Minnes Loenen
verpachter grondde stad Harlingen9-09-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Rein Louws
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Schritsen]
naastligger ten westenburgemeester Lanting
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperBaucke Tjerx c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuckien Reiners wv Pytter Minnes Loenen koopt zeer groot huis, brouwerij en mouterij op de Schritsen [Heiligeweg] tussen de kerkbrug en de twee bruggen waar 'het Swaentie' in de gevel staat. Het strekt van de Schritsen [Heiligeweg] tot in de Kerkstraat. Ten O. wd. Rein Tolner?, ten W. de burgemeester Lantingh. De steeg ten O. mag worden overbouwd door de koper en hij zal alle gereedschappen van de brouwerij en mouterij en pro quota ook het water en land op Luinkerk (Ludingakerk) tegen taxatie over moeten nemen. Gekocht van Baucke Tjerx c.u.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0135r van 25 jan 1674 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 9Heiligeweg [staat: zuid-oosterwal]grondpacht van 12-05-00 CG
 
aanhandelaarde stad Harlingen 0-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit huis en brouwerij van Auck Reyners9-09-00 CG
verwandelaarburgemeester Bartel Cleysen Lantingh


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0027v van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Swaen van burgemeester Pieter Pieters Oldaens
naastligger ten zuidende weduwe van Reyner Louws


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0052r van 21 sep 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 9Heiligeweg NZ [staat: Nieuwe Singel]grondpacht van 9-09-00 CG
 
koperhuis genaamd de Witte Swaan, van burgemeester Grietie Pieters Oldaens, vertegenwoordigd door236-05-00 CG
koperPieter Pieters Oldaens, weduwnaar van
koperwijlen Geertie Pieters Hoogstra
verpachter grondde stad Harlingen9-09-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Reyn Louws
naastligger ten oostenhuis genaamd het Billands Wapen, van burgemeester Pieter Pieters Oldaens
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Nieuwe Singel]
naastligger ten westenburgerhopman Theotardus Lantingh
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Heeres
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperde stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Pieters Oldaens x Geertie Pieters Hoogstra koopt als vader van zijn dochter, na niaar ratione vicinitatis tegen kapt. Abelus Jentiema x Antie Steensma, de jaarlijkse grondpacht van 32 zilveren ducaten uit het huis en brouwerij aan de Nieuwe Zingel, waar 'de Witte Swaan' in de gevel staat. Ten O. het huis van de koper 'het Billandts Wapen' en wd. Reyn Louws, ten Z. de nieuwe Singel, ten W. de hopman Theotardus Lantingh en erven Jacob Heeres, ten N. de Grote Kerkstraat. Gekocht van de Magistraat van Harlingen, voor 236 cg.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0033r van 24 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGedeputeerde Staat van Friesland Pytter Oldaens


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0043v van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWidenburg n.u.ontvanger-generaal


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-074Heiligeweg 9huis
eigenaarde heer Widenbrug
gebruikerjuffr. Laquart (voor 40-00-00 CG)
gebruikervan Zeist (voor 26-00-00 CG)
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-074Heiligeweg 9huis
eigenaarvrouw Widenbrug
gebruikerjuffr. Laquart (voor 40-00-00 CG)
gebruikerH van Zeist (voor 26-00-00 CG)
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-4-1720
opmerking1720 den 4 april van juffrou laquard voor 1 jaer ontfangen 8-0-0
aansl. huurw. voldaan22-5-1720
opmerkingden 22 mei nog hier op ontfang 5-4-0


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0207v van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe Margarieta Oldaens


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-074 Heiligeweg 9huis
eigenaarwed. de heer Wydenbrug
gebruikerwed. de heer Wydenbrug (voor 40-00-00 CG)
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0115v van 28 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWijdenbrugh


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0022r van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 9Heiligeweg NZ of Turfhavenhuis
 
koperoud burgerhopman Harmen Agama, gehuwd met1795-14-00 GG
koperJanneke van der Form
bewonerFabercandidatus
naastligger ten oostenJan Schonebeek mr. chirurgijn
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenFreerk Fontein
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperPieter Berent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Agama, burger-hopman x Jancke [Tjeerds] v.d. Form koopt het huis 'het Swaantje' aan de Heiligeweg of Turfhaven, met daarachter een pakhuis met drie verdiepingen, strekkende tot de Grote Kerkstraat. Ten O. mr. chirurgijn Jan Schoonebeek, ten Z. die straat, ten W. Freerk Fontein, ten N. het pakhuis en de verkoper. Zie de beschrijving in de acte. Gekocht van ontvanger-generaal van de Admiraliteit in Friesland Pieter Barent van Wijdenbrugh, voor 1795 gg.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0023ar van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarmen Agama


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-074 Heiligeweg 9huis
eigenaarHarmen Agema
gebruikerHaye Gerkes
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-00-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0154r van 9 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHarmen Agema


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0295r van 10 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarmen Agema


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-074 Heiligeweg 9Haeye Gerkes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal18-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-074 Heiligeweg 9huis
eigenaarHarmen Agema
gebruikerHaye Gerkes
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-14-08 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0272v van 13 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenoud burgerhopman Agema


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0133v van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Agema


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0205v van 5 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 9Heiligeweg NZhuis
 
koperJarichius Eelkoma, gehuwd metonderwijzer van de Latijnse school1500-00-00 CG
koperIdzarda Murray
bewonerwijlen oud burgerhopman Harmen Agema
naastligger ten oostenJan Schoonebeek
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westende weduwe van Philippus Swart
naastligger ten noordenAlbartus de Haas c.s.
verkoper q.q.Evert Wiarda, executeurmr. zilversmid
verkoper q.q.Age Agema, executeurs vanmr. steenhouwer
verkoperde nalatenschap van wijlen oud burgerhopman Harmen Agema, gehuwd met
verkoperwijlen Janke Tjeerds van der Form
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarichius Eelcoma, preceptor v.d. Latijnse Scholen x Idzarda Murray koopt huis Heiligeweg. Ten O. Jan Schoonebeek, ten W. wd. Philippus Swart, ten Z. de straat, ten N. Albartus de Haas. Vrije steeg naar de Turfhaven. Gekocht van burger-hopman Harmen Agema x Janke Tjeerds v.d. Form.


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0205v van 21 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJarig Eelcoma


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0214r van 16 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 9Heiligeweg NZhuis
 
koperAlbartus de Haes, gehuwd met2750-00-00 CG
koperAntje Thomas Meyer
huurderAlbartus de Haes c.u.60-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Schoonebeek
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westende weduwe van Philippus Swart
naastligger ten noordenAlbartus de Haes c.s., gehuwd met
naastligger ten noordenAntje Thomas Meyer
verkoperJarichius Eelcoma, gehuwd metrector van de Latijnse Scholen te Bolsward
verkoperIdzarda van Murray


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0059r van 22 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAlbartus de Haas


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0011v van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 9Heiligeweg NZ tot Grote Kerkstraathuis, tuin, stokerij en achterhuis
 
koperTaeke Stephany, gehuwd metkoopman6300-00-00 CG
koperSytske Wassenaar
huurder achterhuis benedenHarmen Jans 30-00-00 CG
huurder achterhuis voorbovenJan van Hoeve 0-08-00 CG
huurder achterhuis achterbovenSipke gleibakker0-06-00 CG
naastligger ten oostenJ. Schonebeek
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westende weduwe van Ph. Swart
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperAntje Tomas Meyer, weduwe van
verkoperwijlen Alb. de Haas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Stefani x Sytske Wassenaar koopt een huis, tuin, stokerij en achterhuis c.a. op de zogen. Heiligeweg, en vandaar strekkende tot in de Grote Kerkstraat. Verkoper bewoont het grotendeels, en het achterhuis is verhuurd aan 3 gezinnen. Ten O. Jan Schoonebeek, ten Z. de straat, ten W. wd. Philippus Swart, ten N. de Grote Kerkstraat. Koper moet tegen taxatie over nemen alle goederen die bij de stokerij behoren. Gekocht van Antje Tomas Meyer wv burgemeester Albert de Haas, als boedelhouderse, voor 6300 cg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0302v van 20 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTaeke Stephany


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0104v van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Stephany


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0352v van 23 okt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenT. Stephany


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0163r van 28 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenT. S. Stephany procureur postulant


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-074 Heiligeweg 9T S Stephanij


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0281r van 7 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenT. Stephany procureur


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-071 Heiligeweg 9T S Stephany6-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-162Heiligeweg 9Harmanus Tamboeser... Kerk HRLrlingen 1805, 1807, 1810, BS huw 1811, ovl 1821, ovl 1829, ovl 1840, ovl 1854; gebruiker van wijk F-162, commies; medegebruiker Jan Tamboeser; eigenaar is T. Stephany erven, 1814. (GAH204); Bauke Freerks en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-162Heiligeweg 9Jan Tamboeser... en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 18 nov 1771. (burgerboek); gebruiker van wijk F-162; medegebruiker H. Tamboeser; eigenaar is T. Stephany erven, 1814. (GAH204); afsluiting weesboeken: aldus ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-162Heiligeweg 9Taeke Stephanus Stephani... 1807 HRL, komt van HRL, laatste afk. 25 okt 1807, ook huwt met Sijtske Wassenaar, procureur en ovl wijk F-162, burgemeester en wijnleverancier 1747-1763, kinderen: Aagje S, geb 1778 HRL, Hinke Teekes S, geb 1783 HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-162Heiligeweg 9T Stephany ervenH Tamboezer commis
F-162Heiligeweg 9Jan Tamboezer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1026Heiligeweg 9erven Taeke StephanyHarlingenhuis en erf (220 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-162Heiligeweg 9Aagje Taekes Stephanij... ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-265, regattdv1826-93; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-162; VT1839; kind: Marcelis Harmanus Tamboeser, geb 23 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-162Heiligeweg 9Elisabeth de Vries... N.H., dv Steven Klases dV, en Adriana Bijlsma; BS huw 1836, ovl 1839, huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk F-162; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-198; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-162Heiligeweg 9Jan Pieter Schoon... eigenaar is Simon J. van Loon, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Voorburg en wonende te HRL. 1839, wijk F-162; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-162Heiligeweg 9Sjouke van der Woude... 1854 bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 57 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, trekveerschipper, wijk F-162; VT1839; S. v. d. W. eigenaar van perceel nr. 1235 te HRL, trekschipper, woonplaats HRL, legger nr. 204, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-162HeiligewegSjouwke van der Woude57 jJouregezin 1, m, protestant, weduwnaar, trekveerschipper
F-162HeiligewegNamle van der Woude19 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, trekveerschipper
F-162HeiligewegAagje Stephany62 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
F-162HeiligewegAlbertus Tamboezer22 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-162HeiligewegJan Schoon66 jVoorburgtgezin 3, m, protestant, ongehuwd, houtsteksknegt


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3616F-154 (Gedempte Heiligeweg)Rienkje Kruisingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4260Heiligeweg 9 (F-154)Israël. Gemeentewoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Heiligeweg 9Wybe Cornel


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligeweg 9W. Cornel & Zn.106Grossiers in suikerwerken


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 9 Wijbe J. Cornelkoopman
vorige grondslagf. 2200
huidige grondslagf. 3500


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligeweg 9W. Cornel & Zn.106Grossiers in suikerwerken


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligeweg 9W. Cornel & Zn.106Grossiers in suikerwerken


1925 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 25 mei 1925
F-162Heiligeweg 9Het in besten staat van onderhoud verkeerend woon- en winkelhuis met grooten, dubbelen winkel, werkplaats, erf en tuin en afzonderlijk ruim bovenhuis, aan den Heiligeweg nos. 9 en 9a, beneden in gebruik bij den mede-eigenaar den heer W., Cornel. Provisioneel verkocht op 3 jun 1925 door notaris Okkinga..


1925 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 15 jun 1925
F-162Heiligeweg 9Het in besten staat van onderhoud verkeerend woon- en winkelhuis met grooten, dubbelen winkel, werkplaats, erf en tuin en afzonderlijk ruim bovenhuis, aan den Heiligeweg nos. 9 en 9a, beneden in gebruik bij den mede-eigenaar den heer W., Cornel. Finaal verkocht op 17 jun 1925 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 4774..


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 9J.Lokschoenmaker
Heiligeweg 9aH.Kuipersbeambte rijkstelefoon


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 9, HarlingenHeiligeweg 9J. Lokschoen- en laarzenmagazijn


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 9, HarlingenHeiligeweg 9J. LokPrijsbreker, deschoen- en laarzenmagazijn


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 9, HarlingenHeiligeweg 9J. Lok


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 9J. Boomstra12Agent


1936 - kentekenadresnaam
B-22018
Heiligeweg 9Jan Lok


1948 - kentekenadresnaam
B-34492
Heiligeweg 9Jelle Dijkstra


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J. Lok530Schoenh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J. Lok530Schoenh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.Amerikaans Verkoophuis385


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J. Lok530Schoenh.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.Amerikaans Verkoophuis385


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J. Lok530Schoenh.


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 9J. (Jelle) Dijkstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 9rijksmonument 20392ca. 1875
  terug