Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Heiligeweg 1 5-070 5-067 F-158 F-150
1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0061r van 5 mei 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 1westHeiligeweg ZZ [staat: Oude Oosterwal]huis
 
koperAeffke Teunis 260-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Claes Gerryts Bot
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenAnne Hessels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Atses, broeder van
verkoperJochum Atses, broeder van
verkoperLieuus Atses absent


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0050v van 29 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 1westHeiligeweg NZ [staat: Zuiderwal strekkende noordwaarts tot aan het huis van Ydtie weduwe van Tomas Piters]huis
 
koperWillem Gijsberts c.u.mr. timmerman720-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastliggerde weduwe van Claes Bot
voor ten oostenEelck, weduwe van
voor ten oostenwijlen Seerp Sibrants
naastligger ten oosten achterhuis en hof van Jacob Heeres kistmaker
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenAebe Wopkes
naastligger ten noordenYdtie, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Tomas Piters
verkoperPiter Cornelis, en zijn broer
verkoperClaes Cornelis


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0051v van 29 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 1westHeiligeweg NZ [staat: Zuiderwal achter de cat]dwarshuis
 
koperDouue Tiepkes, gehuwd met320-00-00 GG
koperDed Claeses
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenwijlen Claes Bot
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAeff Tuenes


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0062v van 4 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 1westHeiligeweg NZ [staat: bij de twee bruggen ten noorden van het diept]huis met een vrije steeg ten westen
 
koperReintien Romkes de Vos, gehuwd metmr. kleermaker500-00-00 GG
koperAafke Sibrens
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan Claassen Bot c.s.
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten westenmr. Jacob Sprong
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenReintien Romkes de Vos mr. kleermaker
verkoperJacob Jansen de Kok c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReintie Romkes de Vos x Aafke Sybrens koopt huis met vrije steeg ten W., bij de twee bruggen, ten N. van het diept. Ten O. Jan Claassen Bot, ten W. Jacob Sprong, ten Z. de straat, ten N. de koper zelf. Gekocht van Jacob Jansen de Cocq.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0184r van 8 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 1westHeiligeweg NZ [staat: bij de 2 bruggen bij de Vleesmarkt]huis met het mede gebruik van de steeg ten westen
 
koperAndries Pouwels c.u.425-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan Clasen Both c.s.
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten westenmr. Jacob Sprong
naastligger ten noordenReintien Rompkes de Vos
verkoperReintien Rompkes de Vos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Pouwels koopt huis met verscheidene vertrekken en een steeg ten W., bij de twee bruggen. Ten O. Jan Claassen Bot, ten W. Jacob Sprong, ten Z. de straat, ten N. Reintie Romkes de Vos. Gekocht van Reintie Romkes de Vos.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-070Heiligeweg 1huis
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerwed. burgemeester Wildschut
gebruikerClaas Hendrix veint
huurwaarde46-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-070Heiligeweg 1huis
eigenaarPieter Feitema
gebruikerwed. b[urgem]r. Wildschut c.s
huurwaarde46-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-5-1720
opmerking1720 den 21 mei van de ... wiltschuts wed ontfangen 4-10-0
aansl. huurw. voldaan13-6-1720
opmerkingden 13 juny nog hier op ontfang 4-14-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-070 Heiligeweg 1huis
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. burgemeester Wiltschut cum soc.
huurwaarde46-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-070 Heiligeweg 1huis
eigenaarerven Pieter Feytema
gebruikerJanke Wildschut
huurwaarde46-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-070 Heiligeweg 1Janke Wildschut, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-070 Heiligeweg 1huis
eigenaarPytter Feytema erv.
gebruikerJanke Wildschut
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0126r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 1Heiligeweg NZ [staat: onder de groene bomen dicht aan de Spekmarkt]dubbel huis
 
koperHendrik Johannes de Windt, gehuwd met600-00-00 CG
koperZydske Johannes Leyenaar
huurder oostelijke woningHendrik Johannes de Windt c.u.
huurder westelijke woningde weduwe van Pieter Jans
naastligger ten oostenZydske Wetsens
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenJohannes Alberts
naastligger ten noordenF. Haas mr. slotmaker
verkoperPieter Feytema


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-070 Heiligeweg 1Hendrik de Wind, 26 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0293v van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 1westHeiligeweg NZ bij de twee bruggenhuis
 
koperJohan Willem Arend, gehuwd met450-00-00 CG
koperGeertje Rinkes
huurderJohannes Alberts trekschipper op Franeker50-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrik de Windt
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: de vaart]
naastligger ten westenTjeerd Dirks
naastligger ten westen [staat: noorden]Duman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohannes Norelmr. loodgieter


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-067 Heiligeweg 1Hendrik de Wind1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-158Heiligeweg 1Johannes Hendrikus de Windt... G. Gerrits, huwt met Grietje Gerrits (vd Mey); BS ovl 1831; wed. J.H. dW. eigenaar en gebruiker van wijk F-158, winkeliersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-137; gebruiker Rinske Sjoerds, 1814. (GAH204); weduwe ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-158Heiligeweg 1Johannes H de Wind wedJohannes H de Wind wedwinkeliersche


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-158Heiligeweg 1Grietje Johannes de Windt, overleden op 18 juni 1822dochter van Johannes de Windt, winkelier (Heiligeweg F 158) en Maartje Petrus Battaerdt. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 van 10 mrt 1826
adressoortbedraggebruik
F-158Heiligeweg 1koopaktefl. 3501/2 deel in huis F-158
 
verkoperZytske Johannes Leyenaar
koperJohannes Hendriks de Windt
koperMaartje Pieters Battaardt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1030Heiligeweg 1Pieter KallenbornHarlingenzaakwaarnemerhuis en erf (120 m²)


1838 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 42 van 21 nov 1838
adressoortbedraggebruik
F-158Heiligeweg 1koopaktefl. 800huis op de Heiligeweg F-158
 
verkoperMaria Bosma (gescheiden huisvrouw van Pieter Kallenborn)
koperCasper Johannes Schokker (gehuwd met Fintje Wiebes de Vries)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-158Heiligeweg 1Fentje Wybes de Vries... huw 1834, ovl 1876, bev.reg. 1851 wijk F-184; oud 39 jaar, geb Bergumerdam en wonende te HRL. 1839, wijk F-158; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-158Heiligeweg 1Casper Schokker stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-158HeiligewegKasper Schokker39 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, turfschipper en winkelier
F-158HeiligewegFintie de Vries39 jBergumerdamv, protestant, gehuwd
F-158HeiligewegRoelofke Schokker4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-158HeiligewegYmkje Schokker3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-158HeiligewegLolkje Dijkstra13 jMidlumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-158Heiligeweg 1Aaltje Johannes van der Heide... vdH, en Maria Hermanus IJskamp; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1812, huw 1824, bev.reg. HRL 1851 wijk F-158, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1030F-158 (Heilige weg)Kaspar Johs. Schokkerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3612F-150 (Gedempte Heiligeweg)IJmkje Schokker, wed. Rients Norel en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3612Heiligeweg 1 (F-150)Ymkje Schokker (wed. Norel)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 1 Fenna Johanna Norelzonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500
Heiligeweg 1 Aalze B. Ademaonderwijzer
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 1G. de Witklerk ter secretarie
Heiligeweg 1D. de Witverver


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 1, HarlingenHeiligeweg 1F. Frölichhuisschilders, behangers, glazenmakers


1945 - kentekenadresnaam
B-28472
Heiligeweg 1Oebele Terpstra


1945 - kentekenadresnaam
B-28597
Heiligeweg 1Oebele Terpstra


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.O. Terpstra214Handelaar


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 1I.C. (Irma) Mussche wv v. Hurck
  terug