Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 89
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 895-063 5-059 F-180F-172


Naastliggers vanLanen 89
ten oostenGrote Kerkstraat 2
ten zuidenLanen 91
ten westende Lanen
ten noordenLanen 87


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0144r van 4 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 89Lanen NZ [staat: aan de wortelhaven]00‑00‑00 cghuis
aanhandelaarJacob Alberts, gehuwd metgoudsmid
aanhandelaarTrijnke Bauckes
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Ede Gretes
naastligger ten zuidenCornelis Intes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet kind van Fedde Oedses
verwandelaarJaen Cornelis te Tzummarum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJane Alberts, goudsmid x Trynke Bauckes kopen een huis staende aen de Wortelhaeven. Ten O. wd. Ede Grietes, ten Z. Cornelis Intes, ten N. het kind van Fedde Oedses. Grondpacht 16 st aan de Stad. In wandel verkregen van Jaen Cornelis te Tzummarum.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0187v van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 91, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Alberts


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0276v van 14 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 89Lanen OZ300‑00‑00 GGhuis
koperSicke Simpckes, gehuwd met
koperTrijncke Juws
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenClaes Cornelis
naastligger ten westenLanen
naastligger ten noordenJan Fransen Templaer
verkoperJacob Alberts, gehuwd met te Berlikum
verkoperTrijncke Bauckes te Berlikum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Simpckes x Trijncke Juws kopen een huis op het oosteinde van de Lanen. Ten Z. Claes ?, ten N. Jan Fransen Tempelaer. Grondpacht 15 st aan de Stad. Gekocht van Jacob Alberts te Berlicum x Trijncke Bauckes voor 300 gg.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0157r van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 91, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSicke Sempkes


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0049r van 16 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 91, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0087r van 24 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSicke Simckes


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0134v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 89Lanen NZ [staat: Wortelhaven]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
bewonerWigger Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenThomas Pyters
naastligger ten westenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordenWybe Bockes
verkoper q.q.Davidt Sybrants, curator over
verkoper van 1/3Lolcke Sickes
verkoper van 1/3Jeltie Sickes
verkoper q.q.Davidt Sybrants, gelastigde van
verkoper van 1/3Oedske Sickes c.u. te Leiden


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020r van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Wiger Annis


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0005r van 27 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 91, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet kind van Wyger Annes


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0065v van 25 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 89Lanen NZ [staat: Wortelhaven]720‑07‑00 GGhuis
koperJoucke Piers, gehuwd met
koperWelmoed Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
huurderWopcke Jansen Tadema mr. kleermaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJoucke Piers
naastligger ten westenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirck Dircx
verkoperMary Joannes, weduwe van
verkoperwijlen Aucke ten Belt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoucke Piers x Welmoed Jacobs koopt een huis op de Wortelhaven, nu bewoond door mr. kleermaker Wopke Jansen Tadema. Ten Z. de koper, ten N. erven Dirck Dircx. Gekocht van Mary Johannis wv Antke (Anske?) ten Belt?, voor 720 gg.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0235v van 4 jun 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-063Lanen 89huis
eigenaarPieter Minx
gebruikerFeite Christiaens
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033r van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-063Lanen 89huis
eigenaarPieter Minks
gebruikerFeite Christiaens
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan5‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-063Lanen 89huis
eigenaarPyter Minks
gebruikerBerber Jeppes cum soc.
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0316r van 16 apr 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pyter Minx


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0048r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 91, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhuis gekocht door Jan Pieters Vettevogel


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0049r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 89Lanen NZ [staat: Wortelhaven]290‑00‑00 GGhuis
koperJan Pieters Vettevogel, gehuwd met
koperGrietie Jeppes
naastligger ten oostenPieter Dirx
naastligger ten zuidenhet huis gekocht door Pieter Dirx het Blauwe Lam
naastligger ten westenLanen [staat: straat]
naastligger ten noordenvroedsman Jan Donker
verkoperAntie Joukes, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Minks te Achlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pyters Vettevogel x Grietje Jeppes koopt huis op de Wortelhaven. Ten Z. en O. Pyter Dirks in 'het Blauw Lam', ten N. Jan Donker, ten W. de straat. Gekocht van Antie Joukes wv Pyter Minks te Achlum.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-063Lanen 89huis
eigenaarJan Pieters
gebruikerJan Pieters
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0036r van 7 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 89Lanen NZ [staat: Wortelhaven]492‑10‑00 CGhuis
koperHuige Gerrits, gehuwd metwinkelier
koperSibrigje Pieters winkelier
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Dirks
naastligger ten zuidenhet huis het Blauw Lam het Blauwe Lam
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenoud burgemeester Jan Donker
verkoper van 1/2Jan Pieters Vettevogel
verkoper van 1/4Dirk Jeppesmr. scheepstimmerman
verkoper van 1/12meerderjarige vrijster Reinouke Teunis
verkoper van 1/12Mayke Teunis, gehuwd met
verkoper van 1/12Pieter Sytses
verkoper van 1/12Geertie Theunis ongehuwde dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuige Gerrits koopt een huis op de Wortelhaven. Ten Z. 'het Blauw Lam', ten N. Jan Donker, ten O. Pieter Dirks. Gekocht van Jan Pieters Vettevogel voor 1/2, Dirk Jeppes voor 1/4 en Reinouke-, Geertje- en Mayke Teunis x Pieter Sytses samen voor 1/4, voor 492 cg. Het zijn erven Grietje Jeppes, de vrouw van J.P. Vettevogel.


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0105v van 1 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHuige Gerrits


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-063 Lanen 89Pieter Bokkes, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0
5-063 Lanen 89Jacob Joosten, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-063Lanen 89huis
eigenaarPytter Bokkes
gebruikerPytter Bokkes
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑10‑14 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0050v van 18 jan 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHuige Gerrits


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0104v van 22 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHuige Gerryts koopman


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0084v van 25 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 89Lanen NZ [staat: Wortelhaven OZ]460‑00‑00 CGhuis
koperSierk Pyters, gehuwd metkooltjer
koperTrijntje Yebs
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
huurderHendrik Allerts mr. boendermaker
naastligger ten oostenGeert pruikenmaker
naastligger ten zuidenhet huis het Blauw Lam het Blauwe Lam
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenHilbrand Ruurds
verkoperHuige Gerryts, gehuwd metkoopman
verkoperSybregje Pyters


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0004ra van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSjierk Pieters


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0146v van 25 okt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 91, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSjerk Pieters
naastligger ten noordenMeinte Willems de Jager


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0127v van 1 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 91, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMeinte Jager


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0020v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 89Lanen NZ [staat: Wortelhaven OZ]550‑00‑00 CGhuis
koperMeinte Willems de Jaager, gehuwd metmr. vleeschouwer
koperAntje Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenMeinte Willems de Jaager, gehuwd metmr. vleeschouwer
naastligger ten oostenAntje Hendriks
naastligger ten zuidenJacobus* Geermans
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenUiltje Dirks*
verkoperSierk Pieterskooltjer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeinte Willems de Jaager, mr. vleeschouwer x Antje Hendriks kopen een huis op de Wortelhaven. Ten O. de kopers, ten Z. Geermans, ten W. de straat, ten N. Uiltje. Grondpacht 15 st aan de Stad. Gekocht van kooltjer Sierk Pieters, voor 550 CG.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0205r van 15 dec 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 91, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMeinte Willems Jaager


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-062 , pag. 75Lanen 89Willem Feddema


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-059, pag. 108Lanen 89Wytze Feddema1‑00‑00 cg


1812 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 123 van 20 jun 1812
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-180Lanen 89koopaktefr. 462huis aan de Wortelhaven F-180
 
verkoperMeinte Willems Jager (gehuwd met Antie Hendriks)
koperUiltje Dirks Eykhoudt


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-180Lanen 89Bart Klazes Bambach... geb 1811, ovl 1812, huw 1818, huw 1820, ovl 1836, ovl 1856; Bambach, Bart N. (icolaas) gebruiker van wijk F-180; eigenaar is Uiltje D. Eikhout, 1814. (GAH204); Bartholomeus Nicolaas Bambag en Anna Maria Schoot, beide ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-180Lanen 89Uiltje Dirks Eikhout... ovl 1827, ovl 1871; eigenaar en gebruiker van wijk F-179, uitdrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-180; gebruiker Bart N. Bambach, 1814; (GAH204); id. van wijk G-213; gebruiker Gijsbert Foss? vrouw, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-180Lanen 89Uiltje D Eikhout Bart M Bambach


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1039Lanen 89Edde Hendriks EdsjosschreinwerkerHarlingenpakhuis (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-180Lanen 89Anna J Kroeseoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-180; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-180Lanen 89Joseph Roelofs Markenstein... moeder ovl in 1839; BS huw 1839; oud 31 jaar, geb Sliedrecht en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk F-180; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-180WortelhavenJoseph Markensteyn31 jwinkelierSliedrechtm, protestant, gehuwd
F-180WortelhavenAnna J Kroese28 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
F-180WortelhavenDirk Markensteyn1,5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-180WortelhavenJan Markensteyn3 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-180WortelhavenJohanna de Vrugt23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-180Lanen 89Jan Josephs Markenstein, overleden op 12 november 18412 jr (geboren 11/9/1839), overleden Spekmarkt F 180. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 41) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-180Lanen 89Eva Sjoerds van der Weide... HRL, ongehuwd, N.H., dv Sjoerd Jans vdW, en Hendrikje Roelofs vd Zee; BS ovl 1888; bev.reg. HRL 1851 wijk F-180, 242; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-155; VT1839; geb 13 sep 1798, ged 7 okt 1798 Grote ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-180Lanen 89Jan Sjoerds van der Weide... zv Sjoerd Jans vdW, en Hendrika Roelofs vd Zee; BS geb 1821, huw 1828, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-180, 242; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk F-155; VT1839; geb 1 dec 1791, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1039Wortelhaven F-180Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1864 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49062 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 117 van 20 aug 1864
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-180Lanen 89koopaktefl. 1100pakhuis F-180
 
koperGerlof van Asperen
verkoperHermanus Bernardus Hoogmolen
verkoperHeinrich Franz Wehberg
verkoperEugenius Bernardus Winkler


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3634De Lanen F-173Hermanus Bernardus Hoogmolenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3634Lanen 89 (F-173)Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 89wed Wijtze Plekkermelkverkoopsterf. 500f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 89A. Dreijerverzekeringsagent


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 89, HarlingenLanen 89H. Blom & zn.decoratie-, verf-, behang-, glaswerken
  terug