Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 87
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 875-062 5-058 F-179F-171


Naastliggers vanLanen 87
ten oostenGrote Kerkstraat 2
ten zuidenLanen 89
ten westende Lanen
ten noordende Grote Kerkstraat


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0144r van 4 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet kind van Fedde Oedses


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0037r van 25 mei 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Ede Grettes


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0276v van 14 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Fransen Templaer


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0087r van 24 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 87Lanen [staat: Wortelhaven]435‑00‑00 GGhuis daer het Swarte Cruis uuytsteeckt
koperWybe Bockes, gehuwd methet Zwarte Kruis
koperDoed Hendricks
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
bewonermr. Jan Olfarts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSicke Simckes
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperJan Frans Templaer, gehuwd met
verkoperCommerke Joostes


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0134v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybe Bockes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020r van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 87Lanen NZ [staat: hoek Grote Kerkstraat]435‑00‑00 GGhuis daar het Swart Cruis uytsteekt
koperN. N. het Zwarte Kruis
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Wiger Annis
naastligger ten westenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende grote school
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van wd. en erven Wybe Bokkes, een huis op de hoek van de Kerkstraat tegenover de grote school. Ten Z. wd. Wigershuis. Tevens wordt door hun verkocht een huis ten O. van 'het Swarte Cruis', alsmede een stuk bouwland buiten de Franekerpoort.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0065v van 25 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirck Dircx


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 10rLanen 87Hendrick Donckerf. 500-00-00


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0235v van 4 jun 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 87Lanen NZ [niet vermeld]510‑00‑00 GGhoekhuis
koperHendrick Pyters Doncker c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven diept]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperTrijntie Dirx, gehuwd met
verkoperJan Jeltis
verkoperNieske Dirx, gehuwd met
verkoperEerck Pieters


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0231r van 5 feb 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Doncker


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0140v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Hendrik Donker


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0143v van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd het Swarte Kruis van de erfgenamen van wijlen Hendrik Donkers


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-062Lanen 87huis
eigenaarHendrick Donker erven
gebruikerReiner IJsbrandts
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033r van 11 dec 1718 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 87Lanen NZ [staat: Wortelhaven]24‑00‑00 CG1/4 huis het Swart Kruis genaemt
koperReiner IJsbrandts c.u.het Zwarte Kruis
bewonerReiner IJsbrandts c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperHendrickjen Pieters Donker c.u.


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 87Lanen NZ [staat: hoek Kerkstraat en Wortelhaven]115‑00‑00 CG1/4 huis daer het Swart Kruis voor uithanght
koperReiner IJsbrandts c.u.het Zwarte Kruis
bewonerReiner IJsbrandts c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperElisabet Jans Donker, gehuwd met
verkoperburgervaandrig Homans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Isbrandts koopt 1/4 huis 'het Swart Kruis', hoek Grote Kerkstraat/Wortelhaven en het aandeel van de verkoper in een woning in een steeg op de Lanen. Gekocht van Elisabeth Jans Donker x vaandrig Homans.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-062Lanen 87huis
eigenaarHendrick Donker erven
gebruikerReiner Isbrandts
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan11‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-062Lanen 87huis
eigenaarReinder IJsbrands cum soc.
gebruikerReinder IJsbrands cum soc.
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0213v van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenReyner IJsbrands* tingieter


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0316r van 16 apr 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 87Lanen NZ [staat: op de hoek van de Grote Kerkstraat bij de Latijnse Scholen]364‑00‑00 GGhuis alwaer het Swart Cruis in de gevel staet
koperCatharina Haselaer, gehuwd methet Zwarte Kruis
kopervroedsman Jan Pieters Doncker koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Dirks
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pyter Minx
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven en straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoper q.q.vroedmsn Jan Pieters Donker, curator overkoopman
verkoper van 7/16Hendrik Reinders, kind en erfgenaam van
erflaterwijlen Reinder IJsbrandsmr. tingieter
verkoper q.q.vroedmsn Jan Pieters Donker, gelastigde vankoopman
verkoper van 7/16IJsbrand Reinders, kind en erfgenaam van te Amsterdam
erflaterwijlen Reinder IJsbrandsmr. tingieter
verkoper van 1/16Mayke Pieters Donker, gehuwd met
verkoper van 1/16Jan Jansen Jongsmakoopman
verkoper van 1/16vroedmsn Jan Pieters Donkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCatharina Haselaer x Jan Pieters Donker, koopt huis op de hoek van de Grote Kerkstraat omtrent de Latijnse School, 'het Swart Cruis'. Ten O. Pieter Dirks, ten Z. Pieter Minks, ten W. de straat en Wortelhaven, ten N. de Kerkstraat. Gekocht van erven Reinder IJsbrands voor 7/16 en 7/16, Mayke Pieters Donker, vrouw van Jan Jansen Jongma, voor 1/16 en Jan Pieters Donker ook voor 1/16.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0049r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Jan Donker


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0061r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Donker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-062Lanen 87huis
eigenaarvroedsman Donker
gebruikerPier Stellingwerff
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0036r van 7 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Jan Donker


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0105v van 1 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 87Lanen NZ [staat: op de hoek van de Grote Kerkstraat bij de Latijnse Scholen]999‑00‑00 GGhuis
koperGrietje Pytters de Graaff, gehuwd met
koperPieter Bokkis
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenDirk Alberts
naastligger ten zuidenHuige Gerrits
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven en straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperburgemeester Jan Pieters Donker


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-062 Lanen 87Dirk Alberts, bestaande uit 4 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cgheeft 2 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-062Lanen 87huis
eigenaarDirk Alberts
gebruikerDirk Alberts
opmerkingonvermogende


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0050v van 18 jan 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 87Lanen NZ [staat: op de hoek van de Grote Kerkstraat bij de Latijnse Scholen]800‑00‑00 CGhuis
koperJan Freerks koemelker te Almenum
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenDirk Alberts
naastligger ten zuidenHuige Gerrits
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven en straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperGrietie Pyters de Graaff, gehuwd met
verkoperPieter Bockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Freerks, koemelker onder Almenum, koopt huis op de hoek van de Groote Kerkstraat, omtrent de Latijnse Schoolen, alwaar '`t Swart Kruis' in de gevel staat, bewoond door de verkoper. Grondpacht 15 st aan de Stad. Ten O. Dirk Alberts, ten Z. Huige Gerrits, ten W. de straat en Wortelhaaven, ten N. de Kerkstraat. Verkocht door Grietje Pyters de Graaff, echte huisvrouw van Pieter Bockes, voor 800 cg.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0104v van 22 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 87Lanen NZ [staat: op de hoek van de Grote Kerkstraat bij de Latijnse Scholen]311‑00‑00 GGhuis
koperHilbrand Ruirds, gehuwd metmr. kuiperhet Zwarte Kruis
koperPyttje Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenDirk Alberts
naastligger ten zuidenHuige Gerryts koopman
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Freerkskoemelker te Almenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHilbrand Ruirds x Pyttje Cornelis koopt 'het Swart Kruis'. Ten O. Dirk Alberts, ten Z. Huige Gerrits, ten W. de straat en de Wortelhaven, ten N. de Kerkstraat. Gekocht van erven Jan Freerks.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0084v van 25 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHilbrand Ruurds


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0054r van 1 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHilbrand Ruurds


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0020r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHilbrand Ruurds


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0004ra van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 87Lanen NZ [staat: Grote Kerkstraat hoek Wortelhaven]370‑00‑00 GGhuis
koperUiltje Dirks het Zwarte Kruis
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 CG
naastligger ten oostenHenne Sydzes
naastligger ten zuidenSjierk Pieters
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperRuurd Hilbrands, nagelaten kind
verkoperGrietje Hilbrands, nagelaten kind
verkoperEvert Hilbrands, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Engeltje Sickes, weduwe van
erflaterwijlen Hilbrand Ruurdsmr. kuiper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Uiltje Dirks koopt 'het Zwart Kruis'. Ten O. Hinne Zijtzes, ten Z. Sjierk Pieters, ten W. de Wortelhaven, ten N. de Kerkstraat. Verkopers erven Engeltje Sickes wv mr. cuiper Hilbrand Ruurds.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0089v van 23 apr 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHilbrand Ruurds


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0205v van 13 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHilbrand Ruurds


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0020v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 89, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenUiltje Dirks*


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-058, pag. 108Lanen 87Uiltje Dirks2‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-179Lanen 87Uiltje Dirks Eikhout... Dirk Jans en Trijntje Sijbrens; BS geb 1811, ovl 1813, ovl 1827, ovl 1871; eigenaar en gebruiker van wijk F-179, uitdrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-180; gebruiker Bart N. Bambach, 1814; (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-179Lanen 87Uiltje D Eikhout Uiltje D Eikhout uitdrager


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 82 van 22 mei 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-179Lanen 87provisionele en finale toewijzing en inhoudingfl. 155huis zijnde een voormalige branderij F-179
 
verkoperFerdinand Adrianus van Boelens (te Leeuwarden)
koperJan Galama


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 221 van 8 jun 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-179Lanen 87koopaktefl. 600huis op de hoek van de Grote Kerkstraat op de hoek van de Wortelhaven C-179 [moet zijn F-179]
 
verkoperTrijntje Uilkes Eikhout
verkoperJacob de Vries
verkoperJorrit Douwes
koperCoenraad van Hoften


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1040Lanen 87Coenraad van HoftenblikslagerHarlingenhuis (54 m²)


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 100 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-179Lanen 87Jantje Coenraads van Hoften, overleden op 14 oktober 1836dochter van Coenraad van Hoften, mr. blikslager (Wortelhaven F 179) en Aafke Sjoerds de Groot, zuster van minderjarige Sjoerd en Barend Coenraads van Hoften. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-179Lanen 87Aafke de Groot... bev.reg. HRL 1851 wijk E-167, wijk F-226, wijk H-192; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-179; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-179Lanen 87Coenraad van Hoften... Oeges Lemans; BS huw 1829, ovl 1841; oud 38 jaar, geb HRL. (!() en wonende te HRL. 1839, blikslager, wijk F-179; VT1839; C. v. H. eigenaar van perceel nr. 1040 te HRL, blikslager, woonplaats HRL, legger nr. 311, huis, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-179Lanen 87Dieuwke Jansgeb 1786 HRL, ovl 17 nov 1846 HRL, huwt met Douwe Dijkstra, dv Jan ... , en ... ; BS ovl 1846; 1860 overlijdens; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-179; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-179Lanen 87Douwe Dijkstra... bev.reg. HRL 1851 wijk G-341, wijk H-046; oud 44 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk F-179; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-179Lanen 87C van Hoften stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-179Grote KerkstraatCoenraad van Hoften38 jblikslagerHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-179Grote KerkstraatAafke de Groot36 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-179Grote KerkstraatSjoerd van Hoften6 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-179Grote KerkstraatBarend van Hoften4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-179WortelhavenDouwe Dijkstra44 jgeenPietersbierumgezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
F-179WortelhavenDjieuwke Jansen50 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
F-179WortelhavenJan Dijkstra13 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-179WortelhavenWillemke Dijkstra6 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 263 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-179Lanen 87Coenraad van Hoften, overleden op 1 februari 184140 jr, blikslager, geboren Groningen, overleden Wortelhaven F 179, man van Aafke de Groot, vader van minderjarige Sjoerd, Barend en Pieter Coenraads van Hoften. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-179Lanen 87Antje Dijkstra, overleden op 7 mei 1843(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 1/1/1842), overleden Lanen F 179. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 983 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-179Lanen 87Bartle Jacobs de Groot, overleden op 6 januari 184829 jr (geboren 18/10/1818), zeekapitein, overleden Spekmarkt F 179, man van Maria-Magdalena Snijder (mede testamentair erfgenaam), geen kinderen, zoon van Jacob S. de Groot, kruier en Mettje B. Wagenaar. Saldo fl. 54,64. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-179Lanen 87Hendrika Paulus Faro... 1856 uit Midlum, ovl wijk F-123, dv Paulus F, en Trijntje Hendriks; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-179Lanen 87Pieter Pieters Bakker... B., en Rinske Pieters Post; BS huw 1823, ovl 1826, huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-229, wijk F-179, F-240, F-271, G-246, G-332, supp wijk F-367, wijk H-143, H-224; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-179Lanen 87Rigtje Sybrands Wijkel... wijk E-145, dv Sijbrand W, en Aafke IJlstra; BS huw 1821, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk E-179, wijk F-179, wijk H-250, wijk I-015, 16; oud 42 jaar, Weidum en wonende te HRL. 1839, wijk F-153; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1040Wortelhaven F-179Coenraad van Hoftenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3633De Lanen F-172Gerlof van Asperenwoonhuis


1904 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1904
vermeld alsgeschat adresbericht
F-179Lanen 87Het zeer ter nering staand HUIS, waarin Horlogemakerszaak, met Plaats, Bleek en massale Steeg op den hoek van de Kerkstraat en de Simon Stijlstraat, F 171, in gebruik bij den mede-eigenaar den Heer J.K., Wassenaar. Provisioneel verkocht op 26 okt 1904 in de Korenbeurs door Okkinga.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3633Lanen 87 (F-172)Hein Harmens van Asperenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 87 Gerrit van der Zeekleermakerf. 700f. 700


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 87A. (Aafke) Lautenbach wv Elgersma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 87rijksmonument 20499
  terug