Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 45-061 5-055 F-177F-169


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 4
ten oostenGrote Kerkstraat 6
ten zuidenHeiligeweg 7
ten westenGrote Kerkstraat 2
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 4naamloze steeg ten westen


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0004r van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 4Kerkstraat achter het huis van Here Alberts100‑00‑00 GGhuis
koperReyner Jans, gehuwd met
koperAnckie Jans
naastligger ten oostensteeg naast het voorhuis
naastligger ten oostenHendrick Aerts
naastligger ten zuidenHendrick Aerts
naastligger ten westenhet huis van wijlen Sybren Grettes
naastligger ten noordenN. N.
verkopermr. Ocke Lenarts, gehuwd metchirurgijn
verkoperAeltie Alberti Rheen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Reyner Jans x Auckie Jans kopen een huis achter heer Alberts huis staande in de Kerkstraat. Ten O. en Z. Hendrick Aerts, ten W. wl. Sybren Grettes. Ten O. een steeg met vrije in- en uitgang. Met medegebruik van de bak en plaats tussen dit huis en het voorhuis. Geen grondpacht. Gekocht van mr. chirurgijn Ocke Lenarts x Aeltie Alberti Rheen, voor 100 gg.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0037r van 25 mei 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Aarts


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0054v van 8 dec 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 4Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]100‑00‑00 GGhuis eertijds genaamd heer Alberts huis
koperN. N. heer Alberts huis
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperEbel Jans mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Johan Symens


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0198v van 18 dec 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenheer Albert
naastligger ten westenheer Albert


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0208v van 29 mrt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0090v van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 4Grote Kerkstraat ZZ450‑00‑00 GGhuis met de twee kamers daarachter
koperPieter Jaspers, gehuwd met
koperHis Hartmans
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Claesen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Ede Grettes
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/2Goris Marcus, gehuwd met
verkoper van 1/2Ibel Jans
verkoper van 1/4Simon Jans, en zijn zuster
verkoper van 1/4Trijntje Jans


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0039r van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPieter Jaspers


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0117v van 16 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 4Grote Kerkstraat ZZ450‑00‑00 GGhuis met de twee kamers daarachter
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Claessen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Eede Grettes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyter Jaspers, vader van
verkoperHartmans Pyters*, zoon van
verkoperwijlen His Hartmans


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0007r van 20 mrt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Broer Jansen* brouwer


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020r van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Broer Jansen* brouwer


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0137v van 7 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCataline Jans


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0073v van 31 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Heeres


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0015ra van 28 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Heres


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0149r van 26 apr 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Heres


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0231r van 5 feb 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBroer Jansen


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0027r van 22 okt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 4Grote Kerkstraat ZZ t.o. de Latijnse School250‑00‑00 CGhuis
koperClaes Annes, gehuwd metmr. metselaar
koperSjoertie Jans
naastligger ten oostenTrijntie Cornelis
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Keimpe Arjens
naastligger ten westenHendrik Eekhout mr. sleefmaker
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperBroer Jansenmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Annes, mr. metselaar x Sjoertie Jans kopen een huis in de Grote Kerkstraat tegenover de Latijnse School. Ten O. Trijntje Cornelis, ten Z. erven Keimpe Arjens, ten W. mr. sleefmaker Hendrik Eekhout, ten N. de Grote Kerkstraat. Geen grondpacht. Gekocht van mr. brouwer Broer Jansen, voor 250 CG.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0071v van 12 mei 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Heres


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0140v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenClaes Annes metselaar


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0074r van 2 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 4Grote Kerkstraat ZZ305‑00‑00 CGhuis
koper q.q.Haje Idzes, gelastigde van
koperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Stoker
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Cornelis Stoker
naastligger ten westenHendrik Hendrix Eekholt
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperClaes Annes c.u.mr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaje Idzes koopt voor de Jan Jacobsgezinde Gemeente een huis. Ten O. en Z. erven Cornelis Stoker, ten W. Hendrik Hendrix Eichholt, ten N. de Kerkstraat. Gekocht van mr. metselaar Claes Jurriens.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0143v van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHaje Idzes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-061Grote Kerkstraat 4huis
eigenaarJurien Clases
gebruikerJurien Clases
opmerkingonvermogende


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0010r van 30 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet tuintje van Dirck Cornelis


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-061Grote Kerkstraat 4huis
eigenaarJurien Clases
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-061Grote Kerkstraat 4huis
eigenaarJurjen Clases
gebruikerJurjen Clases
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0213v van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0332v van 17 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 4Grote Kerkstraat ZZ t/o Latijnse school200‑00‑00 CGhuis
koperJan Claessen, gehuwd met
koperGrietje Gerrits
naastligger ten oostenYbeltje Pieters
naastligger ten zuidenYbeltje Pieters
naastligger ten westenPieter Dirks [staat: Hendriks]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat[staat: Kerkstraat]
verkoper van 1/2Hessel Sybesveerman vd Schelting
verkoper van 1/2Douwe Boteskoopman te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Claessen x Grietje Gerrits kopen huis Grote Kerkstraat tegenover de Latijnsche School. De Zondagsche oefeningen die aldaar gehouden worden [het huis was nl. eerder aangekocht voor de Jan Jacobs gezinden], moeten gedoogd worden zolang de verkopers dat wensen. De Kerkstraat ten N., Ybeltje Pieters ten O. en Z., Pieter Hendriks ten W. Gekocht van Hessel Sybes en Douwe Botes.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0061r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Clasen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-061Grote Kerkstraat 4huis
eigenaarJurjen Clases
gebruikerJurjen Clases
opmerkingpauper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-061 Grote Kerkstraat 4Jan Claasen, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-061Grote Kerkstraat 4huis
eigenaarJan Claeses
gebruikerJan Claeses
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0054r van 1 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFoppe Bouwes


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0002v van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0020r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Sybrens


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0089v van 23 apr 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Sybrens


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0161r van 4 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0205v van 13 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Sybrens


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-057, pag. 75Grote Kerkstraat 4Jan S. Reidmaker
5-057, pag. 75Grote Kerkstraat 4Sybren Reidmaker, 38 jaar, gehuwdinwooning
5-057, pag. 75Grote Kerkstraat 4Auke Weersma, 30 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-055, pag. 108Grote Kerkstraat 4Jan Sybrens2‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Claas Jacobs Zoete... HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1811, huw 1816, ovl 1825, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk F-177, schipper; medegebruiker Sijbrand Reidmaker, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Siebren Reidmaker... vd Veen, broeder bruid. zv Jan Siebrens R, en Luutske Daams; BS huw 1816, ovl 1837; gebruiker van wijk F-177; eigenaar en medegebruiker is Claas Jacobs Zoete, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-177Grote Kerkstraat 4Claas Jacobs Zoete Claas Jacobs Zoete schipper
F-177Grote Kerkstraat 4Claas Jacobs Zoete Sybrand Reidmaker


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 176 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-177Grote Kerkstraat 4Reinouwke Jans Reidmaker, overleden op 25 november 1822vrouw van Klaas Jacobs Soete (testamentair erfgenaam) (Kerkstraat F 177), geen kinderen, zuster van Sybren en Aafke Jans Reidmaker. Saldo fl. 270,50. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1042Grote Kerkstraat 4erven Jan ReidmakerHarlingenhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Akke Dorenjaoud 32 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk F-177; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Folkert Jansgeb 1796 Medemblik, ovl 26 apr 1846 HRL, huwt met Romkje Dirks Wiersma, zv Jan Douwes en Tjamkje Folkerts; BS ovl 1846; 1851 overlijdens; oud 45 jaar, geb Medemblik en wonende te HRL. 1839, wijk F-177; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Frederik Willems Brons... Kerk HRL 1811, BS huw 1839, huw 1853; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-177; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Gerritje Douwes van der Schaaf... huw 1844, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143; oud 38 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk F-177; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Hille de Weerdoud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-177; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Johannes Norbruis... ovl 1843, ovl 1850; oud 35 jaar, (geslnm: Norberhuis), geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk F-177; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Romkje Wiersmageb 1799 Wijnaldum, ovl 16 okt 1851 HRL, huwt met Folkert Jans, N.H., dv Dirk W, en Trijntje de Boer; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk H-071; oud 40 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk F-177; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-177Grote KerkstraatHille de Weerd32 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-177Grote KerkstraatAkke Dorenja32 jAlmenumgezin 1, v, protestant, gehuwd
F-177Grote KerkstraatFrederik Brons28 jscheepstimmermanHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
F-177Grote KerkstraatJohanna Duyeman26 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-177Grote KerkstraatJohs. Norberhuis35 jpakhuisknegtHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd
F-177Grote KerkstraatGerritje van der Schaaf38 jAlmenumgezin 3, v, protestant, gehuwd
F-177Grote KerkstraatTrijntie Liwei14 jIlpendamgezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-177Grote KerkstraatFolkert Jans45 jMedemblikgezin 4, m, protestant, gehuwd
F-177Grote KerkstraatRomkje Wiersma40 jWijnaldumgezin 4, v, protestant, gehuwd
F-177Grote KerkstraatJan Folkerts8 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
F-177Grote KerkstraatTrijntie Folkerts6 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-177Grote Kerkstraat 4Johannes Reinhart, overleden op 22 december 1844(Certificaat van onvermogen), 19 jr (geboren nov. 1825), overleden Kerkstraat F 177. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 974 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-177Grote Kerkstraat 4Aukje Freerks Brons, overleden op 23 januari 18481 1/2 jr (geboren 30/5/1846), overleden Kerkstraat F 177, dochter van Freerk Willems Brons, scheepstimmerknecht en Johanna Gerrits Donjema, zuster van minderjarige Attje en Willem Freerks Brons. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Aaltje Alberts Draaisma... dv Albert Jans en Hotske Jacobs; BS huw 1815, huw 1840, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-225, wijk F-177, wijk G-349; oud 47 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk I-022; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Aukje van der Vorm... BS huw 1816, huw 1829, ovl 1856, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-257, wijk B-010, wijk D-153, wijk F-177, wijk G-228, 234, 260, supp wijk G-378 oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Christina Louisa Soldan... in 1827, N.H., A 4 jul 1853 Leeuwarden; huw Grote Kerk HRL 1804, 1810, BS ovl 1827 bev.reg. HRL 1851 wijk F-177, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-177Grote Kerkstraat 4Hendrikus de Boer... Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1829, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-257, wijk B-010, wijk D-153, wijk F-177, 228, 234, supp wijk G-378; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1042Kerkstraat F-177Hemmes van der Meulenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3630Kerkstraat F-169Rienkje Kruisingawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5259Grote Kerkstraat 4 (F-169)Benjamin I. de Vrieswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkstraat 4 Izaäk Polakmanufacturierf. 1000f. 1600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 4J. Jornagardenier


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. Lichtendahl451Vischwink.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. Lichtendahl451Vischwink.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. Lichtendahl451Vischwink.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 4W. (Willem) Manshande


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 4beeldbepalend pand9 van 10
  terug