Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 145-059 5-051 F-173F-164


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 14
ten oostenGrote Kerkstraat 16
ten zuidenHeiligeweg 11
ten westenGrote Kerkstraat 12
ten noordende Grote Kerkstraat


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0169v van 10 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jans slotke


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0203r van 6 apr 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 14Grote Kerkstraat ZZ00‑00‑00 cggrondpacht uit een huis en grond
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenhet huis van Evert Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHilck Harings
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Griet Claesen, weduwe van
crediteur (triumphant)wijlen Jan Lammertsslotke
verkoper (gesuccumbeerde)Jan Jansen de jongeslotke


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0278v van 13 dec 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Jan Jans slotke


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0317r van 6 jun 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan slotker


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0366r van 26 jun 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Jan de jongeslotke


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0375r van 9 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0413r van 3 jun 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 14Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]525‑00‑00 GGhuis strekkende van voren van de straat tot achter aan het water
koperJan Hessels, gehuwd met
koperLuythien Lammerts
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenHendrick Taeckes
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westenHilck Harings
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperDurck Heeres, gehuwd met
verkoperWyck Hessels


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0015v van 10 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 14Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]600‑00‑00 GGhuis en erf
koperLammert Jansen, gehuwd metwieldraaier
koperJanneke Claeses
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
verpachter grondJan Hessels Fries 0‑16‑00 CG
protesteert omdat hij dit huis al gekocht heeftJohan Symens
naastligger ten oostenWybrant Rintses bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLyckle Haringhs
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperKempo Rintses, gehuwd met
verkoperFijcke Hendricx
tekst in de margeJohan Symenszn. seggende d'huysinge alhier geproclameert van Kempo Rintses cum uxore gecoft te hebben, verspiert bij desen den vercopinge mit voors. proclamant gedaen in forma.
tekst in de margeD'vercoopers ontkennenden bij expres des verspierders aengeven van coop, protesteren de nullitate ende van ontschadelicheyt van de verspieringe sampt van costen, schaden ende interessen over den nulle spieringe te hebben ende te lijden, actum den 2en marty 1611, moegende lijden dat de verspierder tot bewijs van sijn pretense aengeven van coop werde geadmitteert.
tekst in de margeJohan Symens in persone verclaert sijn verspieringe. Actum den 12en marty 1611.
tekst in de margeEnde sijn alle verdere handen affgewesen ende tot decisie van partien questie 't gewijsde gereserveert. Actum utsupra.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten den 6en aprilis 1611.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Jans, wieldraaier x Janneken Claesen kopen een huis zz. Kerkstraat. Ten O. bakker Wybrant Rintses, ten W. Lyckle Harings. Grondpacht 12 st aan de Stad en 16 st aan Jan Hessels Fries? Gekocht van Kempe Rintses x Fycke Hendricx voor 600 gg.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0279v van 2 jun 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLambert wieldraaier


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0295r van 19 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLambert Jansen wieldraaier


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0301r van 9 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLambert Jansen wieldraaier


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0028r van 7 nov 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0152r van 4 okt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerryt
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerryt


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0167r van 11 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Janssen


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0054v van 26 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerrit Dircx
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerrit Dircx
naastligger ten westende weduwe van Gerrit Claessens
naastligger ten westende weduwe van Gerrit Claessens


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0071r van 28 mei 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerrit bakker


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0254r van 14 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0148r van 17 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Bartle Allerts


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0123r van 19 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0216v van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Bartel Allerts


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0027v van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende dochter van wijlen Bartel Allerts


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0050ra van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Hendrix


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0033r van 24 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPytter Hendrix wijdschipper


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0020ra van 7 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Hendrix


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 14huis
eigenaarde heer Widenbrug
gebruikerwed. Lieuwe Martens
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 14huis
eigenaarvrouw Widenbrugh
gebruikerwed. Lieuwe Martens
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan14‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 14huis
eigenaarwed. de heer Wydenbrug
gebruikerconrector Wassenaer
huurwaarde32‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑06‑08 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0071r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 14Grote Kerkstraat ZZ320‑14‑00 GGhuis
koperJan Schonebeek, gehuwd metmr. chirurgijn
koperAefke Huiberts
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Arjen Beerns
naastligger ten zuidenKoert Burman
naastligger ten westenmevrouw Oldaen, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Wijdenbrugh
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperPyter Hendrixkoopman


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0115v van 28 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Schoonebeek mr. chirurgijn


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 14huis
eigenaarWydenbrugh
gebruikerds. Faber
huurwaarde37‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑03‑10 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0154r van 9 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Schonenbeek


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-059 Grote Kerkstraat 14Jan Tjeerds, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
5-059 /2Grote Kerkstraat 14Jan Gerrits, bestaande uit 7 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 14huis
eigenaarJan Tjeerds
gebruikerJan Tjeerds
huurwaarde37‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑14‑08 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0272v van 13 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jan Schoonebeecq


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0270r van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jan Schoonebeek


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0133v van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Jan Schonebeek


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0149r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 14Grote Kerkstraat ZZ254‑00‑00 GGdeftig huis
koper door niaarJan Schonebeek mr. chirurgijn
geniaarde koperJurjen Carsten de Jong, gehuwd metwinkelier
geniaarde koperWilhelmina Nelleewinkelierse
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
huurderJurjen Carsten de Jong c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHuibert Schonebeek meerderjarige vrijgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schonebeek koopt huis zz. Grote Kerkstraat. Geen naastliggers genoemd. Grondpacht 12 st. Gekocht van Huibert Schonebeek, vrijgezel, voor 254 gg. 7 st.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0205v van 21 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Schonebeek


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0059r van 22 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Schonebeek


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0302v van 20 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Schonebeek


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0104v van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Ritske Jans c.u.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0107r van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 14Grote Kerkstraat ZZ121‑00‑00 GGhuis
koperRitske Jans, gehuwd met
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
huurder achterkamermilitairen 0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenJarig Klaver
naastligger ten zuidenAlbert Bolman
naastligger ten westenEvert Tadema
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperGrietje Jans Schoonebeek, gehuwd met
verkoperJarig Jacobs van der Ley


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0352v van 23 okt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRitske Jans


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0163r van 28 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRitske Kronenburg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0278r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 14achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRitske Jans Cronenburg mr. huistimmerman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0278r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 14achterGrote Kerkstraat achter de timmerwinkel50‑00‑00 CGkeuken en plaats
koperJohannes Willems Jaager, gehuwd metmr. slager
koperTrijntje Jackles
naastligger ten oostenLevy Jacobs
naastligger ten zuidenJohannes Willems Jaager c.u.mr. slager
naastligger ten westenH. Merkelbach
naastligger ten noordenRitske Jans Cronenburg mr. huistimmerman
verkoperRitske Jans Cronenburgmr. huistimmerman


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-056 , pag. 75Grote Kerkstraat 14Ritske Kronenburgh


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0098v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRitske Croonenburg


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0281r van 7 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRitske Croonenburg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-051, pag. 107Grote Kerkstraat 14Ritske Jans2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-173Grote Kerkstraat 14Jan Alberts Bakker... en Dirk Lautenbach wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-236, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-173, pakhuis; eigenaar is R. Kronenburg erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-176; gebruikers Claas ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-173Grote Kerkstraat 14Ritske Jans Kronenburg... Jan Kronenburg, eigenaar en medegebruiker is Jan Adam Hildt, 1814. (GAH204); erven R.K. eigenaar van wijk F-173, gebruiker is Jan A. Bakker, pakhuis 1814. (GAH204); wed. R.K. eigenaar van wijk G-128, gebruiker is Arent ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-173Grote Kerkstraat 14R Kronenburg ervenJan A Bakker pakhuis


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 33 en 37 van 3 mrt 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-173Grote Kerkstraat 14provisionele en finale toewijzingfl. 45timmerwinkel F-173
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
verkoperGouke Hingst
verkoperMartinus Gerbrands Pettinga
koperSchelte Piers van der Hoeven


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 311 van 8 okt 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-173Grote Kerkstraat 14koopaktefl. 75timmerwinkel F-173
 
verkoperFolkert van der Hoeven (mr. huistimmerman)
ten oostenJacob Levy
ten zuidende koper Willem Jager
ten westende weduwe Merkelback
ten noordende straat
koperWillem Jager (mr. slager en vleeshouwer)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1047Grote Kerkstraat 14Willem Johannes JagerslagerHarlingenpakhuis of bergplaats en erf (96 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1047Kerkstraat F-173Sibbele Westendorppakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3626Grote Kerkstraat 14 (F-164)Tjebbe S. Westendorp (en Cons., te Workum)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 14mej. Sj. Postmawinkelierster


1952 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 14, HarlingenGrote Kerkstraat 14L. van der Heideelectrische schoenmakerij


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 14G. (Geert) Hiemstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 14beeldbepalend pand4 van 10
  terug