Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 165-0575-0575-050F-172F-163


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 16
ten oostenGrote Kerkstraat 18
ten zuidenHeiligeweg 13
ten westenGrote Kerkstraat 14
ten noordende Grote Kerkstraat


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0203r van 6 apr 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Evert Jansen


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0347r van 13 feb 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0352v van 13 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0366r van 26 jun 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 16Grote Kerkstraat ZZ0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
bewonerMychylkuiper
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Arents
naastligger ten zuideneen achterhuis onlangs gekocht door Hendrick Taekes
naastligger ten westenhet huis van Jan de jongeslotke
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
crediteur (triumphant)Hendrick Taekes, mede namenslakenkoper
crediteur (triumphant)Reyner Claes
verkoper (gesuccumbeerde)Evert Jans van Dryl c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Hendrick Taeckes, een huis in de Grote Kerkstraat, waar kuiper Michiel verleden jaar in woonde, strekkende van de straat zuidwaards tot het achterhuis en erf van Hendrick Taeckes. Ten O. Jacob Arents, ten W. het huis van jonge Jan ..stra? Grondpacht 6 st aan de Stad.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0375r van 9 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 16Grote Kerkstraat306‑00‑00 gghuis
koper provisioneelde triumphant Hendrick Taeckes
bewonerMichielkuiper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Hendrick Taeckes
verkoper (gesuccumbeerde)Evert Jans van Driel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Hendrick Taeckes en tot achterdele van Evert Jans van Driel, een huis in de Grote Kerkstraat, waar kuiper Michiel verleden jaar in woonde. Nu onlangs provisioneel gekocht door Hendrick Taekes, voor 306 GG.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0409r van 1 apr 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Gulden Wagen


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0477r van 7 aug 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0526r van 12 okt 1606 (het 9e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 16Grote Kerkstraat ZZ [staat: kerkstraat]377‑00‑00 cggrondpacht van 0-13-04 cg
koperGovert Dyrx Woutyers koopman te Amsterdam
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis de Vergulde Wagen, bewoond door Janpelser0‑13‑04 cgde Vergulde Wagen
verkoperHendrick Taeckes, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperAntien Rintses te Leeuwarden


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0015v van 10 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybrant Rintses bakker


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0279v van 2 jun 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 16Grote Kerkstraat ZZ [staat: kerkstraat]460‑00‑00 gghuis daer den Vergulden Waegen uytsteeckt, met ledige plaats, schuur en loods daar achter
koperHendrick Hendricks de Vergulde Wagen
koperHendrick Willems
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jacob Arents
naastligger ten zuidenJan Hessels
naastligger ten westenLambert Jansen* wieldraaier
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Tede Wopkes Popta, rechthebbende van zijn schoonvader
verkoperJacob Oestrum
verkoperJacob Fransen te Achlum
verkoperHans Arents, zoon van
erflaterArent Wybes
crediteurWibrant Rinses c.u.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0028r van 7 nov 1624 (het 8e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 16Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]70‑00‑00 cggrondpacht van 0-13-04 cg
koperJan Sents lakenkoper
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Hendrik Hendriksbakker0‑13‑04 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperDirck Goverts Wuytiers mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders te Amsterdam


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0152r van 4 okt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0152r van 4 okt 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 16Grote Kerkstraat500‑00‑00 gg1/2 huis en een 1/2 kamer daarachter
koperBauck Hendrickx, weduwe van
koperwijlen Hendrick Willems
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jacob Arents
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerryt
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrick Jansen, gehuwd met
verkoperAntie Gerryts


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0167r van 11 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Janssen


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0054v van 26 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0054v van 26 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 16Grote Kerkstraat ZZ tot aan de Zuiderwal of Turfhaven, strekkende van de800‑00‑00 gghuis en plaats erachter, schuur en nog een kamer zuidwaarts eraan vast
koperFeyke Sioerdts c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 cg
naastligger ten oostenJochum Aerndts
naastligger ten zuidenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerrit Dircx
naastligger ten westende weduwe van wijlen Gerrit Claessens
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperBauck Hendricx, weduwe van
verkoperwijlen Hendryck Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeycke Sioerdts c.u. koopt huis, plaats erachter, schuur en nog een kamer zuidwaarts, zz. Grote Kerkstraat tot aan de Zuiderwal of Turfhaven. Ten O. Jochum Aerndts, ten W. erven Gerrit Dircx en wd. Gerrit Claessen. Grondpacht 25 st. Gekocht van Bauck Hendricx wv Hendryck Willems, voor 800 gg.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0148r van 17 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 16Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]638‑00‑00 gghuis en loods
koperMarten Iemes, gehuwd met
koperPyttie Jacobs
verpachter grondBauck boendermaakster0‑19‑00 cg
naastligger ten oostenJochum Jacobs
naastligger ten zuidende paardenstal van Feycke Sioerdts c.u.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Bartle Allerts
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperFeycke Sioerdts, gehuwd met
verkoperLijsbeth Tiebbes


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0023v van 29 okt 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten Ymes


1668 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 16, HarlingenGrote Kerkstraat 16'ANNO
1668'


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 9rGrote Kerkstraat 16Marten Imesf. 1200-00-00


1680 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 270r van 10 feb 1680 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Grote Kerkstraat 16
inventarisantMarten Yemes, weduwnaar vanmr. scheepstimmerman
wijlen Pyttie Jacobs
aangeverWopkjen Claeses, gehuwd met
Gerlof Yemes, geauthoriseerde curator overmr. scheepstimmerman
aangeverLijsbeth Martens kind van de inventarisant, oud 22 jaren
Foockeltie Martens kind van de inventarisant, oud 20 jaren
Antje Martens kind van de inventarisant, oud 17 jaren
inleiding bij de boedelinventarisatie[0270r] Ontzegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Folckert Lamberts Nijkerck, Pytter Pytters Oldaens als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Marten Yemes mr. schipstimmerman, van alle zodanige goederen uit- en inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoeke van Gerlof Yemes burger ende mr. schipstimmerman binnen deser stede, als geauthorizeerde curator over Lijsbeth, Foockeltie ende Antje Martens respectievelijk old 22, 20 en 17 jaeren alle drie naegelatenen weeskinderen van de overledene Marten Yemes boven gedacht bij zijn huysvrouw Pyttie Jacobs in echte getogen, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Lijsbeth Martens voornoemt ende Wopkjen Claeses echte huysvrouw van Gerlof Ymes die den belofte daertoe staende hebben gepresteert in handen van de mede commissaris Nijkerk, [0270v] waerop dan tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 10e february 1680.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0050ra van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 16Grote Kerkstraat ZZ512‑14‑00 gghuis
koper provisioneelJan Hoeff commissaris
verpachter grondde stad Harlingen0‑19‑00 cg
bewonerJan Jansen Boustijnmr. kleermaker
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jacob Auckes
naastligger ten zuidenSjoerd Feyckes
naastligger ten westenPyter Hendrix
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper van 1/3Harmen Gerbens voor zichmr. bakker
verkoper q.q.Gerloff Yemes, curator overmr. scheepstimmerman
verkoper van 1/3Antie Martens, nagelaten dochter van
verkoperwijlen Marten Yemes
verkoper q.q.burgerhopman Theotardus Lantingh, gelastigde van
verkoper van 1/3Lijsbeth Martens, gehuwd met
verkoper van 1/3Claes Meyes


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0327v van 21 sep 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Hoeff


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0020ra van 7 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 16Grote Kerkstraat500‑00‑00 cghuis
koperYve Folkerts c.u.wieldraaier
verpachter grondde stad Harlingen0‑19‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jacob Auckes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sioerd Feykes
naastligger ten westenPytter Hendrix
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperSytske Wybes voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Hoeff


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0099r van 23 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAarjen Beerns


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0170v van 23 apr 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen Beerns c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-057 , folio 97Grote Kerkstraat 16huis
eigenaarArjen Beerns
gebruikerArjen Beerns
grondpacht aanJohannes Vosma
grondpacht totaal00‑19‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑12 cg
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-057 , folio 63vGrote Kerkstraat 16huis
eigenaarArjen Beerns
grondpacht aanJohannes Vosma
grondpacht totaal00‑19‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑12 cg
aansl. grondp. voldaan‑‑
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0087r van 14 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen Berents


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-057 , folio Grote Kerkstraat 16huis
eigenaarArjen Berends
gebruikerArjen Berends
grondpacht aanJohannes Vosma
grondpacht totaal00‑19‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑00 cg
opmerkingpauper


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0279v van 22 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Arjan Beerns


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0071r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Arjen Beerns


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0291v van 24 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSymon Arjens


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0019r van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSymon Arjens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-057 , folio 64rGrote Kerkstraat 16huis
eigenaarSymon Arjens
gebruikerSymon Arjens
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg
grondpacht aanJohannes Vosma
grondpacht totaal00‑19‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑12 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-057 , folio 64rGrote Kerkstraat 16huis
eigenaarSimon Arjens
gebruikerSimon Arjens
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg
grondpacht aanJohannes Vosma erv.
grondpacht totaal00‑19‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑12 cg


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0270r van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 16Grote Kerkstraat ZZ361‑00‑00 gghuis
koper provisioneelBeernt Dirks korfmaker
verpachter grondburgemeester Vosma 0‑19‑00 cg
naastligger ten oostenJan Bouwes Pauw
naastligger ten zuidenHeere Huites
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Schoonebeek
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper q.q.Bernardus Dreyer, curator overgerechtsfiscaal
verkoperKnierke Symons, en haar zusje
verkoperMaike Symons, nagelaten minderjarige kinderen van
erflaterwijlen Symon Arjensstoeldraaier


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-057 , folio 65rGrote Kerkstraat 16huis
eigenaarSimon Arjens
gebruikerSimon Arjens
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg
grondpacht aanJohannes Vosma erven
grondpacht totaal00‑19‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑12 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0149r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-057 , folio 65rGrote Kerkstraat 16huis
eigenaarSymon Arjens
gebruikerSymon Arjens
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg
grondpacht aanJohannes Vosma erven
grondpacht totaal00‑19‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑12 cg


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0240r van 17 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Claver


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-050 , folio 111vGrote Kerkstraat 16huis
eigenaarHendrik Claver
gebruikerHendrik Claver
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikerJelte Jeltes wed.
huurwaarde15‑12‑00 cg
huurwaarde totaal37‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑16‑10 cg
grondpacht aanJohannes Vosma erven
grondpacht totaal00‑19‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑12 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0248v van 3 mrt 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Claaver


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0014v van 10 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Klaaver


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-050 , folio 111vGrote Kerkstraat 16huis
eigenaarJarig Hendriks wed.
gebruikerJarig Hendriks wed.
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg
grondpacht vanJarig Hendriks wed.
grondpacht aanJohannes Vosma erven
grondpacht totaal00‑19‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑12 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0107r van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJarig Klaver


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-050 , folio 111vGrote Kerkstraat 16huis
eigenaarJarig Hendriks wed.
gebruikerDouwe Popma
huurwaarde47‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht02‑09‑00 cg
huurwaarde totaal44‑11‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑02‑00 cg
grondpacht vanJarig Claver wed.
grondpacht aanJohannes Vosma erven
grondpacht totaal00‑19‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑12 cg


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0098v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 16Grote Kerkstraat ZZ376‑00‑00 cghuis
koperJacob Samuels, gehuwd metjoods koopman te Leeuwarden
koperMinke S. Polak te Leeuwarden
huurderAlexander Marcus
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Vosma 0‑19‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Claasen
naastligger ten zuidenLevy Jacobs
naastligger ten westenRitske Croonenburg
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperde weduwe van wijlen Jan Jarigs Klaaver


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-050 , pag. 107Grote Kerkstraat 16Jacob Samuels wed.1‑10‑00 cghuis


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0056r van 2 sep 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Zamuels


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-172Grote Kerkstraat 16Jacob Levij de Beer... HRL, 1816, zv Levie Jacobs de B., en Rebecca Izaks; BS ovl 1811, huw 1816, ovl 1841; gebruiker van wijk F-172, koopman; medegebruiker Levij Jacobs de Beer; eigenaar is Samuel Jacobs wed., 1814. (GAH204); oud 64 jaar, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-172Grote Kerkstraat 16Levij Jacobs de Beer... geb 1785 HRL, Jacob Levi de B., geb 1775 ... ; BS ovl 1811; 1816 huwelijken, ovl 1826; gebruiker van wijk F-172; medegebruiker Jacob Levij de Beer, koopman; eigenaar is Samuel Jacobs wed., 1814. (GAH204); Wij ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-172Grote Kerkstraat 16Samuel Jacobs... Grietje Samuels, geb 31 may 1779, ged 29 jun 1779 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-172Grote Kerkstraat 16wed Samuel Jacobs Jacob Levi de Beerkoopman
F-172Grote Kerkstraat 16wed Samuel Jacobs Levy Jacobs de Beer


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 68 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-172Grote Kerkstraat 16Levi Jacobs de Beer, overleden op 30 november 1826vader van Jacob, koopman (Kerkstraat F 172), Mozes, idem, Izak, kleermaker Emdenen Abraham Levi de Beer, schoenmaker Leeuwarden. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 24 en 31 van 23 mrt 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-172Grote Kerkstraat 16provisionele en finale toewijzingfl. 377huis F-172
 
verkoperJacob Levie de Beer
koperHendrikus Vluks


1831 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 22 mrt 1831
vermeld alsgeschat adresbericht
F-172Grote Kerkstraat 16Eene uitmuntende huizinge c.a. in de Groote Kerkstraat, thans in huringe wordende gebruikt bij, Jansonides. Provisioneel verkocht op 23 mrt 1831 in de herberg Benthem door notaris mr. J. Haneluyk.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1048Grote Kerkstraat 16Jacob de Beer koopmanHarlingenhuis en erf (75 m²)


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 111 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-172Grote Kerkstraat 16Rein Douwes Bleeker, overleden op 7 januari 1837man van Japke Gerrits Boorsma, winkeliersche, vader van Gerrit, wafelbakker en Douwe Reins Bleeker, zilversmid, allen wonende Kerkstraat F 172. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-172Grote Kerkstraat 16Hiltje Dijkstraoud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-172; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-172Grote Kerkstraat 16Roelof Jans van Wijk... HRL 1805, BS huw 1828, ovl 1844, ovl 1851; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, horlogiemaker, wijk F-172; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-172Grote Kerkstraat 16Roelof van Wijk stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-172Grote KerkstraatRoelof van Wijk34 jhorologiemakerHarlingenm, protestant, gehuwd
F-172Grote KerkstraatHiltie Dijkstra32 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-172Grote KerkstraatJan R van Wijk8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-172Grote KerkstraatTrijntie van Wijk6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-172Grote KerkstraatPietje van Wijk4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 310 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-172Grote Kerkstraat 16Roelof Jans van Wijk, overleden op 16 september 184439 jr (geboren 10/7/1805), horlogemaker, overleden Kerkstraat F 172, man van Hiltje Jans Dijkstra, vader van minderjarige Jan, Trientje, Pietje en Anna Roelofs van Wijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-172Grote Kerkstraat 16Jan Nak, overleden op 15 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 17 jr, kleermakersknecht, overleden Kerkstraat F 172. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 en 23 van 4 mrt 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-172Grote Kerkstraat 16provisionele en finale toewijzingfl. 389huis F-172
 
verkoperHenderikus Fluks
koperAbe Gosses Schipper


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1048Kerkstraat F-172Pier Schaafsma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3625Kerkstraat F-163 Benjamin Bos woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3625Grote Kerkstraat 16 (F-163)Theunis Willemswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 16P. Lichtendahlvischhandelaar
Kerkstraat 16aA. Tigchelaarhoutbewerker


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 16J. Lichtendahl Hzn.3Vischh.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 16J. Lichtendahl Hzn.451Vischh.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.E. v.d. Geest501Vischh.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.E. v.d. Geest501Vischh.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.E. v.d. Geest501Vischh.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 16beeldbepalend pand7 van 10


2023
0.10535192489624


  terug