Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 23 1-ong 1-064 A-140 A-253
Naastliggers vanZoutsloot 23
ten oostenZoutsloot 25
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 21


aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 23Bargebuurtspoortje ten westen


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0109v van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: straat]


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0109v van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0104r van 26 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: de kamers steeg]


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 23Zeilmakersstraat WZ [staat: op het eiland of Bargeburen]kamer nr. 1, de zuidooster hoekkamer
 
koper finaalSierk Andries 170-00-00 GG
koper provisioneelSierk Andries 170-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Jolles, curatorgrootschipper
verkoper q.q.Hans Obbes de Bok, curatoren over
verkoperde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0057v van 9 sep 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: steeg]


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0118v van 8 dec 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0184v van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Kalverstraat]


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0191v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0032r van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Kalverstraat]


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0356v van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0058v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 23Zeilmakersstraat WZ [staat: bij de Bargebuursterpijp]huis
 
koperFolkert Clasen, gehuwd metmr. metselaar61-21-00 GG
koperAntie Jans
huurderde weduwe van Jyllis Hendriks
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Kalverstraat]
naastligger ten zuidenZoutsloot en pijp
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: Poortje]
naastligger ten noordenAeltie Fransen
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0131v van 14 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 23Zoutsloot NZ [staat: bij de Bargebuurtspijp]huis
 
koperTjerk Jans, gehuwd met190-00-00 CG
koperAukjen Pieters Wijnaldum
huurderJoukjen Jans
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Kalverstraat]
naastligger ten zuidenZoutsloot en pijp
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: het Poortje]
naastligger ten noordenAeltje Fransen
verkoperFolkert Clases, gehuwd metmr. metselaar
verkoperAntje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjerk Jans x Aukjen Pieters te Wijnaldum kopen een woning bij de Bargebuirenspijp, nu gehuurd door Joukjen Jans. Ten O. de Kalverstraat, ten Z. de pijp en Zoutsloot, ten W. het poortje, ten N. Aeltje Fransen. Geen grondpacht. Gekocht van mr. metselaar Folkert Clases x Antje Jans voor 190 cg.


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0001ra van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Calverstraat]


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0110r van 29 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFolkert Clases mr. metselaar


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0111v van 19 jun 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0144r van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: de ingang van het Poortje]


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0144r van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0053v van 23 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0254v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: poortje of steeg]


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0254v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0137r van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 23Zeilmakersstraat WZ [staat: Bargeburen op de hoek bij de Pijp]huis
 
koperJacob Lieuwes Baantjer, gehuwd met160-00-00 CG
koperHiltje Symens
huurderAuke Jansen
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: Poortje]
naastligger ten noordenJacob Andries
verkoperTjerk Jans, gehuwd met
verkoperAukjen Pytters


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0230r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0196r van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: het Poortje]


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0196r van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0196r van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0158v van 29 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: het Poortje]


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0280r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0272v van 21 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0272v van 21 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0104r van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0204r van 1 dec 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [staat: het poortje]


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0030v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 23Bargebuurt, wijk A-139 straat van de Noorderhaven naar dehuis
 
koperCornelis Teewes, gehuwd met500-00-00 CG
koperAntje Jans van der Mey
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan D. Zeilmaker
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: straat]
naastligger ten noordenRuurd Hendriks
verkoperItske Hilles, weduwe van
verkoperwijlen Andries van Ziegen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-064 Zoutsloot 23Jacob Lieuwes0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Gerrit Hendriks Baantjer... 31 sep 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1823, huw 1828, ovl 1830, ovl 1846; gebruiker van wijk A-140, lijndraayersknegt; eigenaar is Jacob Lieuwes erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Jacob Lieuwesovl voor 1815; erven J.L. eigenaar van wijk A-140, gebruiker is Gerrit H. Baantjer, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-190, gebruiker is Claas de Boer, sjouwer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-140Zoutsloot 23Jacob Lieuwes ervenGerrit H Baantjer lijndraayersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 105Zoutsloot 23wed. Liuwe Jacobs van Loon en mede E.Harlingenhuis (43 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Cornelis Feyes Pronker... te HRL, zeeman in 1851, zv Feye Jans P, en Joukje Rinks Wagenaar; BS huw 1829, bev.reg. HRL 1851 wijk A-140, 142, 261; oud 37 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-146; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Dirkje Minks Stolte... en 6 dec 1829, naaister, dv Mink Klazes S, en IJttje Dirks Gorter; BS huw 1829, bev.reg. HRL 1851 wijk A-140, 142, 261; oud 36 jaar, geb Ferwerd en wonende te HRL. 1839, wijk F-146; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Douwe Hermanus Bloemer... Rooms Katholiek, zv Hermanus Dirks B, en Trijntje Douwes; BS huw 1825, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-140, wijk B-188, wijk E-110, 300, wijk G-044, wijk H-005, supp wijk I-045, (schip); oud 39 jaar, geb en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Grietje Jacobs van der Linde... Bloemhof; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1825, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-010, 106, 188, wijk A-140, wijk E-110, 300, wijk G-044, wijk H-005, supp wijk F-388, supp wijk I-045 (schip); oud 36 jaar, geb en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Lodewijk Fluchmaker... 25 aug 1804 Memel; BS huw 1830, ovl 1877; oud 31 jaar, geb Memel en wonende te HRL. 1839, stuurman, wijk A-140; VT ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-140AchterstraatLodewijk Flümacher31 jMemelm, protestant, gehuwd, stuurman
A-140AchterstraatGrietje van Dülen34 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-140AchterstraatJan Flümacher5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-140AchterstraatSytske Flümacher8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-140Zoutsloot 23Wilhelm Fluchmacher, overleden op 13 juni 18417 mnd, (geboren 1/12/1840), overleden Bargebuurt A 140. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 27) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-140Zoutsloot 23Idske Meinsmageb 20 aug 1808 Makkum, ovl 18 dec 1888 HRL, huwt met Anthonij Wielenga, (gk), dv Poppe Andries M, en Aagje Gerrits Groot; BS ovl 1888; bev.reg. HRL 1851 wijk A-115, 140, wijk B-020


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 105A-140 (Zoutsloot)Jacob L. van Loonwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 105A-253 (Bargebuurt)Jacob Lieuwes van Loonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 105Zoutsloot 23 (A-253)Elisabeth de Vries (wed. Jan Baantjer)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 23D. de Grootbootwerker


1934 - kentekenadresnaam
B-20026
Zoutsloot 23Ate Nielsen


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 23H. (Harke) de Vries
  terug