Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 205-0555-0555-048F-170F-161


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 20
ten oostenGrote Kerkstraat 22
ten zuidenHeiligeweg 17
ten westenGrote Kerkstraat 18
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 20naamloze steeg ten zuiden


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 20, Harlingen


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0162r van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 20Grote Kerkstraat ZZ [niet vermeld]530‑00‑00 gghuis en nog een woning waar de Vergulden Feder uithangt erachter met een aparte uitgang, die afzonderlijk verhuurd kan worden
koperburgerhopman Ype Beerns c.u.de Vergulde Veder
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
huurder van de woning waar de Vergulden Feder uithangtSteffen Eleman c.u.mr. slotmaker
naastligger ten oostenWillem Vosma
naastligger ten zuidenJochum Jacobs
naastligger ten westenJochum Jacobs
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoper q.q.Jacob Beerns, gelastigde van
verkoperburgemeester Jan Stulich te Hasselt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHopman Ype Beerns c.u. kopen een huis en aparte woning daarachter, waar den vergulden feder uithangt. Nu bewoond door Steffen Eleman?, mr. slotmaker c.s. De smitte wordt niet meeverkocht. Ten O. Willem Vosma, ten Z. en W. Jochum Jacobs, ten N. de Kerkstraat. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van Jacob Beerns als gelastigde van Jan Stadich, burgemeester te Farrel, voor 530 GG.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0023v van 29 okt 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Ipe Beerns


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0041v van 4 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastliggerde erfgenamen van wijlen Ype Beerns


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0120r van 25 dec 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 20Grote Kerkstraat ZZ185‑00‑00 cg1/2 huis
koperWatse Claessen, gehuwd metwieldraaier
koperStijntie Gerbens
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenWillem Hendrix Vosma
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Auckes portier
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jacob Auckes portier
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperGrietie Boyes, gehuwd met
verkoperBroer Fongerszakkendrager


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0170r van 4 sep 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 20Grote Kerkstraat ZZ150‑00‑00 cg1/2 huis
koperFreerck Jansen stoeldraaier
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenWillem Vosma
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jacob Auckes portier
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Auckes portier
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperde weduwe van wijlen Watse Claessens


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0043va van 27 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 20Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]155‑00‑00 cg1/2 huis
koper provisioneelFreerck Jansen mr. stoeldraaier
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenWillem Vosma
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jacob Auckes portier
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Auckes portier
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoper q.q.burgemeester Lourens Jacobs Asperen, curator over
verkoperBoye Jochums, kind
verkoperUupke Jochums, kinderen van
erflaterwijlen Jochum Boyes


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0327v van 21 sep 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFreerk Jansen stoeldraaier


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0399r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAntie Ritskes vroedvrouw
naastligger ten westenAntie Ritskes vroedvrouw


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0399r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAntie Ritskes vroedvrouw
naastligger ten westenAntie Ritskes vroedvrouw


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0099r van 23 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAntie Ritskes


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0170v van 23 apr 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAntje Ritskes


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0196v van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 20Grote Kerkstraat ZZ280‑00‑00 gghuis met een steeg terzijde
koperJeremias Jacobs, gehuwd metmr. stoelmaker
koperAbigail Pytters
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
huurderArjen Taevis
naastligger ten oostenGijsbert Jacobs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenArjen Taevis
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Jetse Jelles, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Egbert Haring, gecommitteerde crediteuren van
verkoperAntie Ritskes, weduwe van
verkoperwijlen Freerk Jansenmr. stoeldraaier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJeremias Jacobs, mr. stoeldraaier x Abigael Pytters koopt een huis met eigen steeg, zz. Grote Kerkstraat. Grondpacht 30 st aan de Stad. Ten O. Gijsbert Jacobs, ten W. Arjen Taevis. Gekocht van (de gecommitteerde crediteuren van) Antie Ritskes wv Freerk Jansen, mr. stoeldraaier, voor 280 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-055 , folio 97Grote Kerkstraat 20huis
eigenaarJeremias Jacobs
gebruikerJeremias Jacobs
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-055 , folio 63rGrote Kerkstraat 20huis
eigenaarJeremias Jacobs
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0087r van 14 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJeremias Jacobs


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0240v van 11 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJeremias Jacobs


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-055 , folio Grote Kerkstraat 20huis
eigenaarJeremias Jacobs
gebruikerJeremias Jacobs
opmerkingpauper


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0279v van 22 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJeremias Jacobs mr. stoeldraaier


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0019r van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJeremias Jacobs mr. stoeldraaier


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-055 , folio 64rGrote Kerkstraat 20huis
eigenaarJeremias Jacobs
gebruikerJacob Jeremias
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0236r van 10 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPhilippus Bos


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-055Grote Kerkstraat 20Jacob Jeremias, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg0


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0033r van 15 mrt 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPhilippus Bos


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-055 , folio 64rGrote Kerkstraat 20huis
eigenaarJeremias Jacobs
gebruikerJacob Jeremias
huurwaarde15‑00‑00 cg
gebruikerAeltje Sybrens
huurwaarde15‑00‑00 cg
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-055, fol. 84vGrote Kerkstraat 20Jacob Jerimias cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenstoeldrayer, mr.25:14:00 cg4:6:00 cgbestaet maetigh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-055 , folio 65rGrote Kerkstraat 20huis
eigenaarJacob Jeremias
gebruikerJacob Jeremias
huurwaarde15‑00‑00 cg
gebruikerAaltje Sybrens
huurwaarde12‑00‑00 cg
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-055 , folio 65rGrote Kerkstraat 20huis
eigenaarJacob Jeremias
gebruikerJacob Jeremias
huurwaarde15‑00‑00 cg
gebruikerAaltje Sybrens
huurwaarde12‑00‑00 cg
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0146v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Jeremias


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0175r van 27 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Jeremias


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0008v van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 20Grote Kerkstraat ZZ900‑00‑00 cghuis
koperRomke van Hettinga, gehuwd metmr. glasmaker en verver
koperAnke Doekles
verpachter grondN. N. 1‑10‑00 cg
naastligger ten oostensteeg in eigendom
huurderRomke van Hettinga mr. glasmaker en verver28‑00‑00 cg
huurderAnke Doekles
naastligger ten oostenYde Tjeerds [staat: Pytters]
naastligger ten zuidenBeitske Sybes
naastligger ten westenBeitske Sybes
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperDirkje Dirks, weduwe van te Pingjum
verkoperwijlen Jacob Jeremias


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-048 , folio 111vGrote Kerkstraat 20huis
eigenaarRomke van Hettinga
gebruikerRomke van Hettinga
huurwaarde27‑00‑00 cg
gebruikerGerryt Roelofs wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0248v van 3 mrt 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRomke Hettinga


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0105v van 25 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRomke Sytzes


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0245r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRomke Hettinga


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-048 , folio 111vGrote Kerkstraat 20huis
eigenaarA. van Hettinga
gebruikerA. van Hettinga
huurwaarde27‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Faber
huurwaarde24‑10‑00 cg
huurwaarde totaal51‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑07‑04 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0261r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Claassen mr. metselaar


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-048 , folio 111vGrote Kerkstraat 20huis
eigenaarRomke van Hettinga wed.
gebruikerRomke van Hettinga wed.
huurwaarde27‑00‑00 cg
gebruikerPieter Daniels
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg
grondpacht vanRomke van Hettinga wed.
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑13‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑04 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0170v van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 20Grote Kerkstraat ZZ130‑00‑00 cghuis
koperJohannes Lauwer, gehuwd met
koperAnna Gerryts Westerbaan
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
voormalig bewoner benedende weduwe van wijlen Romke van Hettinga
huurder andere gedeelteJan Glastra van Loon
naastligger ten oostenJyldert Reins
naastligger ten westenPietje Taekes*
naastligger ten zuidenPietje Taekes*
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperJohan Daniel Toussaint, gehuwd met
verkoperGeertje Talman, reversaalhouder
verkoper q.q.Tjepke Gratama, gelastigde van zijn broer
verkoperordinaris professor Seerp Gratama J.U.D., gehuwd met te Harderwijk
verkoperAafke Talman, reversaalhouders van
verkoperAnke Doekles, weduwe van
verkoperwijlen Romke van Hettinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Lauwer x Anna Gerrits Westerbaan kopen een huis zz. Grote Kerkstraat. Ten O. Jildert Reins, ten Z. en W. Pietje [niet genoemd], ten N. de Kerkstraat. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van Johan Daniel Tousaint als man en voogd over zijn vrouw Geertje Talman, en Tjepke Gratama als gelastigde van zijn broeder J.U. dr. en professor ordinaris te Harderwijk Seerp Gratama als man en voogd over zijn huisvrouw Aefke Talma, voor 130 CG.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0337v van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen J. Lauer


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-048 , pag. 107Grote Kerkstraat 20Johannes Laur 2‑00‑00 cg


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 330 van 15 nov 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-170Grote Kerkstraat 20koopaktefr. 483huis aan de Grote Kerkstraat E-170 [moet zijn F-170]
 
verkoperAnna Gerrits Westerbaan (wv Johannes Lauer)
koperSimon Jans van der Hoek
koperHendrikje Bouwes


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-170Grote Kerkstraat 20Johannes Lauer... komt van HRL, laatste afk. 6 sep 1795; huw Grote Kerk HRL 1795, BS geb 1811; wed. J.L. gebruiker van wijk F-170, eigenaar en medegebruiker is Simon J. v. d. Hoek, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-170Grote Kerkstraat 20Simon J. van Hoek... Kerk HRL 1801, 1804, 1807, BS ovl 1817, ovl 1836, ovl 1844, ovl 1892; eigenaar en gebruiker van wijk F-170, sjouwer, medegebruiker is Johannes Lauer wed., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-170Grote Kerkstraat 20Simon J van der HoekSimon J van der Hoeksjouwer
F-170Grote Kerkstraat 20Simon J van der Hoekwed Johannes Lauer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1050Grote Kerkstraat 20Gereformeerde Armvoogdij Harlingenerf (50 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-170Grote Kerkstraat 20Antje Zomer... Hendrik Markus, goede bekende, 8 may 1790; ondertrouw HRL; oud 71 jaar, wonende te HRL. 1839, wijk F-170; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-170Grote Kerkstraat 20Jenna van der Burghoud 44 jaar, geb onbekend en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-170; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-170Grote Kerkstraat 20Luitsche Durksoud 54 jaar, wonende te HRL. 1839, wijk F-170; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-170Grote KerkstraatJenna van der Burgh44 jnaaisterHarlingen*gezin 1, v, protestant, weduwe
F-170Grote KerkstraatAnna [van der] Slaphak [Burgh]16 jHarlingen*gezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-170Grote KerkstraatWillemke [van der] Slaphak [Burgh]10 jHarlingen*gezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-170Grote KerkstraatEngeltie [van der] Slaphak [Burgh]8 jHarlingen*gezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-170Grote KerkstraatAntje Zomer71 jParrega*gezin 2, v, protestant, weduwe
F-170Grote KerkstraatLutske [Luitsche] Durks54 jHarlingen*gezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-170Grote KerkstraatElias [Leyes] Durks26 jHarlingen*gezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-170Grote KerkstraatDurk de Wit18 jHarlingen*gezin 2, m, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-170Grote Kerkstraat 20Marijke Kamstra, overleden op 6 juni 1843(Certificaat van onvermogen), 24 wk (geboren 17/12/1842), overleden Kerkstraat F 170. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-170Grote Kerkstraat 20Haring Jans van der Zee... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-170Grote Kerkstraat 20Sjoukje Lykles Venema... HRL 1851 wijk F-168, 170, VT1839; oud 56 jaar, geb Herenwal(!) en wonende te HRL. 1839, wijk C-093; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1050Kerkstraat F-170Algemeene Armvoogdij woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3623Kerkstraat F-161 Algemeene Armvoogdij woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3623Grote Kerkstraat 20 (F-161)Armvoogdijwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 20J. Abmatransportarbeider
Kerkstraat 20M. Abmatransportarbeider
Kerkstraat 20H. Smittransportarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 20J. (Jolke) Former


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 20beeldbepalend pand6 van 10


2023
0.14818406105042


  terug