Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 13 5-040 5-035 E-228 E-228
aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 13naamloze steeg ten westen


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0120v van 20 apr 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 13Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperHoite Keimpes c.u.400-00-00 CG
verpachter grondHarmen Jansen koopman1-02-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Harmen Douwes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westensteegje
naastligger ten noordenTrijntie Annes
verkoperTietie Murks, gehuwd metHusum
verkoperPieter TjerxHusum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoite Keimpes koopt een huis c.a. nz. Grote Kerkstraat, dat verhuurd is. Ten O. het huis van Harmen Douwes, ten Z. die straat, ten W. een steegje, ten N. Trijntje Annes. Het huis heeft de vrijheid om ten westen 2 voet in de steeg uit te bouwen en de eigenaar van het huis ten noorden zal de achtergevel van dit huis mede moeten onderhouden. Gekocht van Tietie Murks x Pieter Tjerx te Husum?, voor 400 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-040Grote Kerkstraat 13huis
eigenaarHoite Keimpes
gebruikerHoite Keimpes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
grondpacht aan Harmen Jansen erven
grondpacht01-02-00 CG
aanslag grondpacht00-05-08 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-040Grote Kerkstraat 13huis
eigenaarHoite Keimpes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan7-6-1720
grondpacht aan Harmen Jansen erven
grondpacht01-02-00 CG
aanslag grondpacht00-05-08 CG
aansl. grondp. voldaan7-6-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-040 Grote Kerkstraat 13huis
eigenaarPyter Hoytes
gebruikerPyter Hoytes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-08 CG
grondpacht aan Harmen Jansen erven
grondpacht01-02-00 CG
aanslag grondpacht00-00-00 CG
opmerkingDen 7 juny 1726 afgekoft


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-040 Grote Kerkstraat 13huis
eigenaarerven Pyter Hoytes
gebruikerPyter Hendriks
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-13-06 CG
opmerking[in het kohier genummerd als 5-039]


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-040 Grote Kerkstraat 13wed. Dirk Hendriks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-040 Grote Kerkstraat 13huis
eigenaarwed. Dirk Hendriks
gebruikerwed. Dirk Hendriks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0016r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 13Grote Kerkstraat NZhuis en tuintje
 
koperPieter Hendriks Rademaker, gehuwd metkoopman1275-14-00 GG
koperJochumke Theunis
huurderPieter Hendriks Rademaker c.u.60-00-00 CG
naastligger ten oostenKeimpe Bouwes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westen*steeg
naastligger ten westende erfgenamen van G. Wildschut
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoperAntje Pieters Reidsma, gehuwd met
verkoperJacob Steevenstrekveerschipper en winkelier


 


 


 


 


 


 


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0122r van 9 dec 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 13Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperTjalke Jans, gehuwd metscheepstimmerman300-00-00 CG
koperLijsbeth Sierks
huurderTjalke Jans 26-00-00 CG
huurderLijsbeth Sierks
huurderEeltje Doedes 20-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Evert Wijnalda
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenJelle Wildschut
naastligger ten noordenJarig van der Ley
Minne C. Blok, gelastigde vankoopman
verkoperds. Hendrik BrouwerWeener [staat: Weender]
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjalke Jans [Koster], scheepstimmerman x Lijsbeth Sierks kopen een huis in de Grote Kerkstraat, nu gehuurd door de kopers en door Eeltje Doedes. Ten O. wv Evert Wijnalda, ten Z. de [Grote] Kerkstraat, ten W. Jelle Wildschut, ten N. Jarich van der Ley. Geen grondpacht. Gekocht van (koopman Minne C. Blok als gelastigde van) bedienaar de Goddelijken Woords te Weender in Oostfriesland ds. Hendrik Brouwer, voor 300 CG.


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-035 Grote Kerkstraat 13Tjalke Jans2-10-00 CG


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 93 van 16 dec 1810
adressoortbedraggebruik
E-228Grote Kerkstraat 13koopaktefl. 300huis E-228
 
verkoperTjalke Jans (te Almenum c.u.)
koperJan Bader (c.u.)


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-228Grote Kerkstraat 13Jan Johannes Bader... overlijdensaangifte van Siebren Pieters in 1811; BS geb 1811, huw 1813; eigenaar en gebruiker van wijk E-228, speelgoedmaker, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-228Grote Kerkstraat 13Jan Johannes Bader Jan Johannes Bader speelgoedmaker


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 212 van 30 okt 1815
adressoortbedraggebruik
E-228Grote Kerkstraat 13koopaktefl. 200huis E-228
 
verkoperJan Bader
verkoperAurelia Blink
koperJan Dirk Numan
koperCatharina Bisschop


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-228Grote Kerkstraat 13Maria Antonie Nieuwenhuis, overleden op 19 juli 1823dochter van wijlen Antonie Nieuwenhuis en Catharina Pieters Bisschop, winkelierse (thans vrouw van Johannes D. Numan, schipper Kerkstraat E 228), halfzuster van minderjarige Wiepkje-Agnieta Johannes Numan. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1053Grote Kerkstraat 13wed. Dirk NumanHarlingenwinkelierschehuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-228Grote Kerkstraat 13Catharina Bisschop... bewijs, 28 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL, winkelierse, wijk E-228; VT1839; Wij Burgemeester Officier van den Burgerijke Staat der Gemeente van Leeuwarden, certificeren bij ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-228Grote Kerkstraat 13Jeltje Feddes Weidema... 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk E-262, wijk F-349; oud 29 jaar, geb Exmorra en wonende te HRL. 1839, wijk E-228; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-228Grote Kerkstraat 13Johannes Dijkstra... op 26 okt 1823 HRL, huw.afk. 12 en 19 okt 1823, werkman in 1849 en 1851, Rooms Katholiek, ovl wijk E-228, zv Abe Johannes en Tjiske (= Elisabeth) Reins; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1863, bev.reg. Ha18 51 wijk ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-228Grote Kerkstraat 13Janke Jans van der Woude, overleden op 3 september 183918 mnd, overleden Grote Kerkstraat E 228. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-228Grote KerkstraatJan Jans van der Woude32 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, huistimmerman
E-228Grote KerkstraatJeltie Feddes Weidema29 jExmorragezin 1, v, protestant, gehuwd
E-228Grote KerkstraatTrijntie van der Woude7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-228Grote KerkstraatLolkje van der Woude4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-228Grote KerkstraatCatharina Bisschop66 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, weduwe, winkeliersche
E-228Grote KerkstraatWiepkje Numan23 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-228Grote KerkstraatKoosje Jansen23 jBolswardv, rooms katholiek, ongehuwd
E-228Grote KerkstraatAnna Jansen17 js Hertogenboschv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-228Grote Kerkstraat 13Janna Jans van der Woude, overleden op 23 september 18411 jr, (geboren 7/8/1840), overleden Kerkstraat E 228, dochter van Jan Jans van der Woude, timmerman en Jeltje Feddes Weidema, zuster van minderjarige Trijntje en Lolkje Jans van der Woude. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-228Grote Kerkstraat 13Henricus Verhoeven, overleden op 5 december 1844(Certificaat van onvermogen), 54 jr, geboren Amsterdam, schoenmaker, overleden Kerkstraat E 228, gehuwd, 7 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-228Grote Kerkstraat 13Catharina Pieters Bisschop, overleden op 10 januari 184774 jr (geboren 22/12/1768), overleden E 228, wed. Jan Dirks Nieuman, moeder van Angenietje Jans Nieuman (vrouw van Gerhardus Louwrens, plateelbakker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-228Grote Kerkstraat 13Jan Jans van der Woude... ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-262; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk E-228; VT ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1053E-228 (Kerkstraat)Wiepkje Agnes Jans Numan, wed. P.G. Lourens en kinderenwoonhuis


1891 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 13, HarlingenGrote Kerkstraat 13Pais, JohannaDe eerste steen
gelegd door
JOHANNA PAIS
oud 14 jaar
den 1 juni 1891.'


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1052Grote Kerkstraat 13 (E-228)Raphaël Paiswoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Grote Kerkstraat 13Sjierk van der Heide


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 13 Sjierk van der Heidewinkel. in lederw.
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1200


1923 - kentekenadresnaam
B-6708
Kerkstraat 13Wybe Visser


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 13W.J. de Visser180Fil. paardensl.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 13W.J. de Visser180Fil. paardensl.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 13W.J. de Visser180Fil. paardensl.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 13J.Wijnjaslager
Kerkstraat 13aP.Donkerslootmachinist ter koopvaardij


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 13Tj. Anema332Slagerij


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 13beeldbepalend pand7 van 10
  terug