Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Kerkstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Kerkstraat 16 5-016 1/2 5-015 E-230 E-230


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 16, Harlingen
 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0131v van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 16Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koper door niaarTonis Willems van Dalen c.u.432-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
toehaakdrie ducatons
geniaarde koperJurien Hansbontwerker
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenHaentie Lambarts
naastligger ten zuidenTonis Willems van Dalen c.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende Stad Harlingen: kamer of huis
verkoperStellanus Watses c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTonis Willems van Dalen c.u. kopen, na niaar ratione vicinitatis, een huis wz. Kleine Kerkstraat, onlangs verkocht door Stellanus Watses c.u. aan bontwerker Jurien Hans. Ten Z. Haentie Lambarts en de kopers, ten N. de stadts camer ofte huysinge. Grondpacht 10 st aan de Stad.


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-016Kleine Kerkstraat 16huis
eigenaards. Henricus Reneman
gebruikerGrietie Pieters
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-016Kleine Kerkstraat 16huis
eigenaarRenemans
gebruikerAlbert Jansen cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-016 Kleine Kerkstraat 16huis
eigenaards. Reneman erven
gebruikerLeentje Bockes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0230r van 30 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 16Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koper door niaarVoorda, gehuwd metnotaris45-14-00 GG
koper door niaarMaria Zuyringar
geniaarde koperDirk Huygens, gehuwd metwinkelier
geniaarde koperStijntje Hendrixwinkelier
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenSyds Jacobs stoeldraaier
naastligger ten westenSyds Jacobs stoeldraaier
naastligger ten noordenvroedsman Frans Huydekoper
verkoperAmelia Zuyrger, weduwe van
verkoperwijlen ds. Henricus Renemanpredikant te Buitenpost
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNotaris Justus Voorda x Maria Suiringar koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Dirk Huigens, een huis wz. Kleine Kerkstraat. Ten O. die straat, ten Z. en W. stoeldraaier Syds Jacobs, ten N. de vroedsman Frans Huidekoper. Gekocht van Amelia Suringer wv ds. Henricus Reneman te Buitenpost.


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0282v van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 16Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koperDirk Huigens, gehuwd met110-00-00 CG
koperStijnje Hendrix
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenSyds Jacobs stoeldraaier
naastligger ten westenSyds Jacobs stoeldraaier
naastligger ten noordenvroedsman Huydekoper
verkoperMaria Zuiringar, gehuwd met
verkoperJustus Voorda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens x Stijntje Hendrix koopt een huis wz. Kleine Kerkstraat. Ten N. Huidekoper, ten Z. en W. Syds Jacobs, ten O. de Kleine Kerkstraat. Gekocht van Maria Suiringer x Justus Voorda.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-016 Kleine Kerkstraat 16huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerKeimpe Bouwes c.s.
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-13-06 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-016 Kleine Kerkstraat 16Keimpe Bouwes, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal06-00-00 CG
5-016 /2Kleine Kerkstraat 16Jan Uilkes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-016 Kleine Kerkstraat 16huis
eigenaarKeimpe Bouwes
gebruikerKeimpe Bouwes cum soc.
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-12-12 CG
5-016 /2Kleine Kerkstraat 16woning
eigenaarMarijke Hugens
gebruikerJan Uilkes cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


 


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0193r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 16Kleine Kerkstraat WZwoning
 
koperEeke Jans Menalda oud mr. bakker201-07-00 CG
koperDirk Douwes stadsturfdrager
huurderTytje Willems 24-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenKeimpe Bouwes
naastligger ten westende erfgenamen van Klaas Doedes
naastligger ten noordende erfgenamen van Klaas Doedes
verkoperGerryt Gerryts de Jong, enkoffieschenker
verkopermeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong, en
verkopermeerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong, en
verkopers van 1/2Jurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoperDirk Cornelis Wetsens, enwinkelier
verkopers van 1/2minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens, dochter van
Cornelis Jacobus Wetsens, allen erfgenamen van hun oud-oom
wijlen Dirk Huigenskoopman en winkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeke Jans Menalda, oud-mr. bakker, en stads-turfdrager Dirk Douwes kopen een woning wz. Kleine Kerkstraat, nu gehuurd door Tytje Willems. Ten O. de straat, ten Z. Keimpe Bouwes, ten W. en N. Claas Doedes. Geen grondpacht. Gekocht van (koffieschenker Gerryt Gerryts de Jong, meerderjarige vrijsters Marijke en Stijntje Gerryts de Jong en mr. schoenmaker Jurjen Gerryts de Jong voor 1/2, en winkelier Dirk Cornelis Wetsens en de minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens gesterkt met haar vader Cornelis Jacobus Wetsens voor 1/2, zijnde de erven van hun oudoom koopman Dirk Huigens, voor 201 GG 7 st.


 


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0055r van 1 jul 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 16Kleine Kerkstraat WZ1/2 huis
 
koperAldert Harmens, gehuwd met45-00-00 CG
koperBaukje Johannes
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende weduwe van E. Wijnalda
naastligger ten westenJan Roordtje
naastligger ten noordenJan Roordtje
verkoperFoekje Jacobs Kuiper, weduwe van
verkoperwijlen Poppe Menalda


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0126v van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 16Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koperAbraham de Ruiter, gehuwd metboekbindersknecht94-10-00 CG
koperGerrytje Pieters
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende weduwe van Evert Wynalda
naastligger ten westenTjalke Koster*
naastligger ten noordenJan Roedtje
verkoper van 1/2de erfgenamen van de weduwe van Dirk Douwes
verkoper van 1/2Aldert Harmens, gehuwd met
verkoper van 1/2Baukjen Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham de Ruiter, boekbindersknecht x Gerrytje Pieters kopen een huis in de Kleine Kerkstraat. Ten O. de straat, Z. de wv Evert Wynalda, ten W. Tjalke [Koster], ten N. Jan Roedtje. Geen grondpacht. Gekocht van (de diakenen van de Gereformeerde Gemeente als hypothecaire crediteuren van) de erven Dirk Douwes voor 1/2, en Aldert Harmens x Baukjen Johannes voor 1/2, voor 94 CG.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0217v van 20 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 16Kleine Kerkstraat WZ wijk E-230huis
 
koperTake S. Stephany procureur fiscaal200-00-00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende weduwe van Evert Wijnalda
naastligger ten westenTjalke Koster
naastligger ten noordenJan Roedtje
verkoperAbraham de Ruiterboekbinder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Stephany, procureur fiscaal, koopt huis wz. Kleine Kerkstraat, wijk E-230. Ten O. die straat, ten Z. wd. Evert Wijnalda, ten W. Tjalke [Jans] Koster, ten N. Jan Roedtje. Geen grondpacht. Gekocht van boekbinder Abraham de Ruiter, voor 200 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-015 Kleine Kerkstraat 16T S Stephany0-10-00 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-230Kleine Kerkstraat 16Hans Hanses Rost/Ros... HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1805, BS huw 1831 1835 huwelijken, ovl 1856; vrouw H.R. gebruiker wijk E-230; eigenaar is T.S. Stephany erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-230Kleine Kerkstraat 16Taeke Stephanus Stephani... van wijk E-128; gebruikers Johannes de Graaf, kapper, Klaas Oosterbaan, 1814. (GAH204); id. van wijk E-230; gebruiker Hans Ros vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk F-162; gebruiker H. Tamboezer, commies, en Jan ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-230Kleine Kerkstraat 16 Stephany ervenHans Ros vrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1054Kleine Kerkstraat 16erven Taeke StephanyHarlingenhuis (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-230Kleine Kerkstraat 16Gerben Jans Fluitman... BS huw 1829 1847 overlijdens, ovl 1850; oud 35 jaar, geb Gaast en wonende te HRL. 1839, pannebakker, wijk E-230; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-230Kleine Kerkstraat 16Sietske Eeltjes Rispens... 1829, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-344; oud 35 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-230; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-230Kleine KerkstraatGerben J Fluitman35 jGaastm, rooms katholiek, gehuwd, pannebakker
E-230Kleine KerkstraatSietske Rispens35 jHerenveenv, rooms katholiek, gehuwd
E-230Kleine KerkstraatAaltie Fluitman9 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-230Kleine KerkstraatSetske Fluitman6 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-230Kleine KerkstraatGeertje Fluitman4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-230Kleine KerkstraatJanna Fluitman2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-230Kleine Kerkstraat 16Jetske Tjeerds Kooistra... en Geertje Jetzes Baarda; BS huw 1826, ovl 1855, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-231, wijk G-278, wijk E-230; oud 37 jaar, geb Baard en wonende te HRL. 1839, wijk E-194; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1054E-230 (Kleine Kerkstraat)Hartog S. van der Lindewoonhuis


1869 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 29 jan 1868
E-230Kleine Kerkstraat 16Eene huizinge in de Kleine Kerkstraat, bewoond door E., Speijer e.a.. Provisioneel verkocht op 10 feb 1869 door notaris Goslings..


1869 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 19 feb 1868
E-230Kleine Kerkstraat 16Eene huizinge in de Kleine Kerkstraat, bewoond door E., Speijer e.a.. Finaal verkocht op 24 feb 1869 door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 385,5..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1054E-230 (Kl. Kerkstraat)Baukje van Ekenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1051Kleine Kerkstraat 16 (E-229)Hendrik Kramerwoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Kleine Kerkstraat 16M. Koopmansjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
slagerij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kl. Kerkstraat 16 Martinus Koopmansslager
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 3000


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Kerkstraat 16beeldbepalend pand6 van 10
  terug