Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Kerkstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Kerkstraat 10 5-019 5-018 E-233 E-233


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 10, Harlingen
Naastliggers vanKleine Kerkstraat 10
ten oostende Kleine Kerkstraat
ten zuidenKleine Kerkstraat 12
ten westenVoorstraat 68
ten noordenKleine Kerkstraat 8


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0133r van 25 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWybren Meynerts


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0177v van 15 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Tieerds korfmaker


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0134r van 9 aug 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenals gebruiker Claes stoeldraaier


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0214v van 24 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Schotsman


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0007r van 21 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZwoning
 
koperLijsbeth Jacobs 550-14-00 GG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenPieter Jurrits wijdschipper
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarmen Hessels wieldraaier
verkoperde erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0078r van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koperPieter Jacobs mr. timmerman450-00-00 GG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenPieter Jorrits
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarmen Hessels wieldraaier
verkoperde erfgenamen van wijlen Lijsbeth Jacobsuitdraagster


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0181r van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Pytters wieldraaier


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0305v van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koperDirck Jeltes wieldraaier160-00-00 GG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenClaes Pyters
naastligger ten zuidenals huurder Bouwe Joostes mr. schoenmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarmen Hessels wieldraaier
verkoperJan Pytershuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Jeltes koopt een huis wz. Kleine Kerkstraat. Ten Z. Claes Pyters, ten N. Harmen Hessels. Gekocht van timmerman Jan Pyters.


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0217r van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koperDirk Jeltes, gehuwd metwieldraaier256-00-00 GG
koperFoukjen Feikes
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
huurderBaucke Gauckes c.u.26-00-00 GG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenHessel Harmens mr. wieldraaier
naastligger ten westende verkoper
naastligger ten noordenHessel Harmens mr. wieldraaier
verkoperJoannes PytterswieltjerMidlum


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0299v van 14 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Jeltes


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraatgrondpacht van 0-10-00 CG
 
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver367-00-00 CG
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Dirk Jeltes0-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-019Kleine Kerkstraat 10huis
eigenaarDirk Jeltes
gebruiker
opmerkingword vergeefs bewoont


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0282v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koperTjiekzke Ericks, weduwe van300-00-00 CG
koperwijlen Sicke Outgers
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende hof van Wopke Claessen
naastligger ten westenLubbe Alles gortmaker
naastligger ten noordenHessel Harmens
verkoperDirk Jelteswieldraaier


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0012r van 20 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Sicke Outgers


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-019Kleine Kerkstraat 10huis
eigenaarGerke? Eriks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkinginsolvent


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0091r van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koperDirk Berents c.u.korfmaker328-03-00 CG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenWopke Clasen
naastligger ten westenLubbe Alles
naastligger ten noordenHessel Harmens
verkoperTytske Eerks, weduwe van
verkoperwijlen Sicke Outgers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Berents, korfmaker c.u. kopen een huis in de Kleine Kerkstraat. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z. Wopke Clasen, ten W. Lubbe Alles, ten N. Hessel Harmens. Geen grondpacht. Gekocht van Tytske Eerks wv Sicke Outgers, voor 328 CG 3 st.


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-019 Kleine Kerkstraat 10huis
eigenaarDirk Berends
gebruikerDirk Berends
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0027v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Beerns korfmaker


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-019 Kleine Kerkstraat 10huis
eigenaarDirk Beerns
gebruikerDirk Beerns
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-019 Kleine Kerkstraat 10Dirk Beerns, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-019 Kleine Kerkstraat 10huis
eigenaarDirk Beernts
gebruikerDirk Beernts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0028v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirk Berends* korfmaker


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0050r van 26 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koperJelte Douwes, gehuwd metwieldraaier265-14-00 CG
koperGrietje Taekes
huurderLiskjen Klaases
huurderwijlen Simon Oudeboon
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenHuyge Gerryts c.s.
naastligger ten westenJacob Hilbrands n.u.koster
naastligger ten noordenGerryt Gerryts c.s.
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoper van 1/2Dirk Beerndskorfmaker
verkoper van 1/4Albert Dirks
verkoper van 1/4Aaltje Hendriks, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Beernd Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelte Douwes, wieldraaier x Griettje Taekes kopen een huis in de Kleine Kerkstraat, nu bewoond door Liskjen Klaases wv Simon Oudeboon. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z. Huyge Gerryts c.s., ten W. Jacob Hilbrands Koster n.u., ten N. Gerryt Gerryts c.s. Geen grondpacht. Gekocht van (de diakenen van de Gereformeerde gemeente als alimenatoris van) korfmaker Dirk Beernds voor 1/2, en timmerman Albert Dirks en Aaltje Hendriks wv Beernt Dirks voor 1/2, voor 265 GG 14 st.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0194r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGosling Piekes


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0202r van 31 aug 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koperGosling Piekes, gehuwd metschoenmaker465-00-00 CG
koperPhylippijntje Philippus
huurderGosling Piekes
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenHuige Gerryts c.s.
naastligger ten westenJacob Hilbrands n.u.koster
naastligger ten noordenGerryt Gerryts c.s.
verkoper q.q.Dirk Jeltes, gelastigde van zijn moederwieldraaier
verkoperGryttjen Taekes, weduwe van
verkoperwijlen Jelte Douweswieldraaier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosling Piekes, schoenmaker x Philippijntje Philippus kopen een huis in de Kerkstraat, nu door de kopers als huurders bewoond. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z. Huige Gerryts c.s., ten W. Jacob Hilbrands Koster n.u., ten N. Gerryt Gerryts c.s. Geen grondpacht. Gekocht van wieldraaier Dirk Jeltes, als gelastigde van zijn moeder Gryttjen Taekes wv wieldraaier Jelte Douwes, voor 565 CG.


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0212v van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGosling Piekes


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0025v van 21 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koperJohan Adam Fausma, gehuwd metkok op de Admiraliteits wadlegger550-00-00 CG
koperAletta Louisa Stamles
huurdermilitairen
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenmajoor Age de Haas
naastligger ten westenJacob Hilbrands n.u.koster
naastligger ten noordenBalster J. ten Velde
verkoperGosling Piekes, gehuwd met
verkoperPhilippyntie Philippus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Adam Fausma [Faustman], kok op de Admiraliteits wadlegger x Aletta Louisa Stamles kopen een huis in de Kerkstraat, nu door militairen bewoond. Ten O. de Kleine Kerkstraat, ten Z. majoor De Haas, ten W. Jacob Hilbrands Koster n.u., ten N. Balster J. ten Velde. Geen grondpacht. Gekocht van Gosling Piekes x Philippijntje Philippus, voor 550 CG.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0094r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohan A. Faustman


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0039r van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJ. A. Fautsman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0215r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenG. Piekenga


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0176r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 10Kleine Kerkstraat WZhuis
 
koperGosling Piekenga koopman202-00-00 CG
huurderSyno Vink
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidende weduwe van S. van der Zee
naastligger ten westenD. U. Houtsma
naastligger ten noordenJacob Ried
verkoperAletta Louisa Stamles, weduwe vanWijckel
verkoperwijlen Johan Adam Fausma


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-018 Kleine Kerkstraat 10G Piekinga1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-233Kleine Kerkstraat 10Bartle Bartles Postma... HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, huw 1815, huw 1817, huw 1819, ovl 1826; gebruiker van wijk E-233, schoenmaker; eigenaar is G. Piekinga, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-233Kleine Kerkstraat 10Gosling Piekes Pieckinga... van wijk C-053, uitdrager; medegebruiker P. Piekinga, zilversmid. 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-233; gebruiker Bartle B. Postma, schoenmaker, 1814. (GAH204); sterfhuis wijk E-233/Kleine Kerkstraat 8, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-233Kleine Kerkstraat 10Joukje Christiaans Spelkerswaarschijnlijk een zuster van Jurjen Christiaans Spellekes; geb 1760 ... , ovl 21 mei 1814 HRL, huwt met Sino Vink, ovl wijk E-233; BS ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-233Kleine Kerkstraat 10G Piekinga Bartle B Postma schoenmaker


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 95 en 96 van 23 apr 1821
adressoortbedraggebruik
E-233Kleine Kerkstraat 10provisionele en finale toewijzingfl. 282huis in de Kleine Kerkstraat E-233
 
Jelle Agema (q.q.)


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-233Kleine Kerkstraat 10Aaltje Jacobs Koolstra, overleden op 30 oktober 1826winkeliersche Kleine Kerkstraat E 233, zuster van Kornelis, huisman Herbayum, Jarig, arbeider Franeker, Antje (wed. Sybe Cornelis), arbeidster Witmarsum, wijlen Jaaike (vrouw van wijlen Job Hendriks Plekker, arbeider Midlum, moeder van Jacob, arbeider, Geertje, dienstmeid en Hendrik Jobs Plekker, arbeider Midlum), wijlen Corneliske, in leven werkvrouw (vrouw van wijlen Herke Ruurds, arbeider Tzum, moeder van Ruurd, boerenknecht Lollum, Trijntje, dienstmeid Welsrijp, Jetske, werkvrouw Hichtum en Japke Herkes Herkema, dienstmeid Tzum)en wijlen Jetske Jacobs Koolstra, in leven arbeidster (vrouw van Adrianus Jellema, mr. schoenmaker Veenhuizen, moeder van Jacob, fuselier Coevorden en Elisabeth Adrianus Jellema, dienstmaagd Leeuwarden). Saldo fl. 222,32. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1057Kleine Kerkstraat 10Jan Lykles de BoerHarlingenlootshuis (40 m²)


1844 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 10 en 15 van 13 mrt 1844
adressoortbedraggebruik
E-233Kleine Kerkstraat 10provisionele en finale toewijzingfl. 656huis E-232 en E-233
 
verkoperMichiel Goslings
verkoperSimon Bernelot Moens
koperReinder Jans Steeksma


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-233Kleine Kerkstraat 10Marten van Hoften... zv Barend vH, en Jantje Oeges (Leeman); BS huw 1820, ovl 1833, huw 1834, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk E-233, 266; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk E-231; VT1839; M. v. H. en mede eigenaars ... (alles)


1857 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 41057 (notaris ) repertoire nr. 174 en 181 van 9 sep 1857
adressoortbedraggebruik
E-233Kleine Kerkstraat 10provisionele en finale toewijzingfl. 1394huizen Kleine Kerkstraat E-232 en E-233
 
verkoperJan Hubertus van Droge (q.q.)
koperMurk Riemers Lamminga


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1057E-233 (Kleine Kerkstraat)Janna Lucia Dekker wed. A.A. Borgerwoonhuis


1863 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 20 nov 1863
E-233Kleine Kerkstraat 10Eene huizinge in de Kleine Kerkstraat, in gebruik bij A., Oostendorp. Provisioneel verkocht op 25 nov 1863 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1869 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 29 jan 1868
E-233Kleine Kerkstraat 10Eene dubbele huizinge in de Kleine Kerkstraat, bewoond door E., Speijer e.a.. Provisioneel verkocht op 10 feb 1869 door notaris Goslings..


1869 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 19 feb 1868
E-233Kleine Kerkstraat 10Eene dubbele huizinge in de Kleine Kerkstraat, bewoond door E., Speijer e.a.. Finaal verkocht op 24 feb 1869 door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 787..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1057E-233 (Kl. Kerkstraat)Jan Hubertus van Droge en Doede van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1056Kleine Kerkstraat 10 (E-232)Elkan A. Speijerwoonhuis
  terug