Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Simon Stijlstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Simon Stijlstraat 1 5-031 5-030 E-220 E-215
 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-031Simon Stijlstraat 1woningen
eigenaarde heer Widenbrug
gebruikerAntie Jacobs
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-031Simon Stijlstraat 1huis
eigenaarJan Cornelis
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-031 Simon Stijlstraat 1huis
eigenaarJan Cornelis
gebruikerMarten Johannes
huurwaarde35-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-17-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-031 Simon Stijlstraat 1huis
eigenaarPaulus Jansen c.s.
gebruikerSipke Dirks
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-10 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-031 Simon Stijlstraat 1Sipke Dirks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-031 Simon Stijlstraat 1huis
eigenaarGerryt Gijsberts cum soc.
gebruikerSipke Dirks
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-01-12 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0054v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 1Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven] wijk E-225huis
 
koperJohan Coenraad Heinser, gehuwd met1000-00-00 CG
koperMarijke Jans
huurderde koper Johan Coenraad Heinser
naastligger ten oostende verkoper Pieter Willems koopman
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Bakker
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordende verkoper Pieter Willems
verkoperPieter Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Coenraad Heinser x Marijke Jans koopt huis op de Wortelhaven. Ten O. en N. de verkoper, ten W. de Wortelhaven, ten Z. wd. Pieter Bakker. Gekocht van Pieter Willems.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-030 Simon Stijlstraat 1Pieter Willems0-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-220Simon Stijlstraat 1Coenraad Heinser... 1811, huw 1814, ovl 1815; eigenaar en gebruiker van wijk E-018, kastelein, 1814. (GAH204); id. van wijk E-220, kroeg, 1814. (GAH204); Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-220Simon Stijlstraat 1C Heinser kroeg


1823 - variaadresbronbericht
Simon Stijlstraat 1Leeuwarder Courant 7 maartDe Notaris WIJMA, te Harlingen, zal aldaar, op Woensdag den 12 Maart 1823, bij den finalen palmslag, des avonds ten 6 uren, ten huize van Daniël Stram, Logementhouder bij de Franekerpoort, publiek presenteren te verkoopen, voor zoo verre noodig ten overstaan van den heer Vrederegter te Harlingen: Eene HUIZINGE daar [E-018] achter, wijk E no. 220, aan de Wortelhaven, zijnde eene florisante Tapperij, genaamd het Kanon, bij voorschreven weduwe [C. Heinser] in gebruik geweest.


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49016 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 43 en 66 van 5 mrt 1823
adressoortbedraggebruik
E-220Simon Stijlstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 445huis genaamd het Kanon aan de Wortelhaven E-220
 
verkoperHaaye Gerrits van der Zee
koperAkke Pieters Molenaar


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49016 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 131 van 23 mei 1823
adressoortbedraggebruik
E-220Simon Stijlstraat 1koopaktefl. 1600huis en bakkerij Laanen, F-220
 
verkoperJan Lammerts van der Veen
verkoperMinne Lammerts van der Veen
koperJohannes van Elst
koperMaria Elisabeth Hoogmolen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1079Simon Stijlstraat 1Haaije Geerts van der ZeeHarlingenkastelijnhuis (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-220Simon Stijlstraat 1Akke Molenaaroud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-220; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-220Simon Stijlstraat 1Haye Geerts van der Zee... ovl 1822, huw 1823, ovl 1845, ovl 1860; oud 52 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, tapper, wijk E-220; VT1839; H.G. v. d. Z. eigenaar van perceel nr. 1079 te HRL, kasteleyn, woonplaats HRL, legger nr. 825, ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-220Simon Stijlstraat 1H van der Zee stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-220WortelhavenHaye van der Zee52 jMakkumm, protestant, gehuwd, tapper
E-220WortelhavenAkke Molenaar50 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-220WortelhavenPietje van der Zee10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-220Simon Stijlstraat 1Antje Meinderts Vogelsang... dv Meindert Jans V, en Antje Martens (Molenaar); BS huw 1827, ovl 1846, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-220; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-187; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-220Simon Stijlstraat 1Lambertus E Bosmageb 23 feb 1799 Wolvega, timmerman, N.H., Vst mrt 1854 uit Beetsterzwaag, A apr 1854 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk E-220


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-220Simon Stijlstraat 1Rinse van Baren... 1846; 1887 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, 158, wijk C-198, wijk A-166, wijk D-044, 46, wijk E-220, supp A- 271, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, verver- en glasemaker, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-220Simon Stijlstraat 1Tjeerd Engelis de Vriesgeb 6 dec 1803 Warns, timmerknecht, N.H., A nov 1850 Joure; bev.reg. HRL 1851 wijk E-220


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1079E-220 (Wortelhaven)erv. Haije G. van der Zeewoonhuis


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 41 en 50 van 26 feb 1873
adressoortbedraggebruik
E-220Simon Stijlstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 4654huizinge, het logement en de tapperij E-220
 
verkoperHendrik Eisma (q.q.)
koperSytse Terpstra (te Dronrijp)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1079E-215 (Wortelhaven)Wed. en erven Sijtze Terpstrawoonhuis


1890 - variaadresbronbericht
Simon Stijlstraat 1Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Dieuwke Wiersma, weduwe Van der Woude een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk E no. 215 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1893 - variaadresbronbericht
Simon Stijlstraat 1Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Yde Sytse Terpstra een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk E no. 215 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Simon Stijlstraat 1, HarlingenSimon Stijlstraat 1IJ. TerpstraKanon, 'tcafé-biljart en bierhandel


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1079Simon Stijlstraat 1 (E-215)Dieuwke H. Wierdsma (wed. J. v.d. Woude)woonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Simon Stijlstraat 1Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij (Yde Terpstra)


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstraat 1Y. Terpstra122Café 'Het Kanon'


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Simon Stijlstraat 1 Yde Terpstratapper & bierbott.
vorige grondslagf. 2500
huidige grondslagf. 2500


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr. 1IJ. Terpstra122Café "Het Kanon"


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr. 1Café Kanon122Y. Terpstra


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr. 1IJ. Terpstra122Café "Het Kanon"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr. 1P. Dirksen122Hotel, Café, Rest.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr.Café Kanon122Y. Terpstra


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr.Café Kanon122P. Dirksen


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr.Café Kanon122P. Dirksen


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr.Café Kanon122P. Dirksen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Simon Stijlstraat 1P.Dirksencafehouder


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Simon Stijlstraat 1, HarlingenSimon Stijlstraat 1C. de Windtdames hoeden, pelterijen, heeren modes


1935 - variaadresbronbericht
Simon Stijlstraat 1Oud Harlingen Magazine 1996mei: Dhr. C. de Windt verplaatst zijn Dames- en herenmodemagazijn van Voorstraat 2 naar Simon Stijlstraat 1


1965 - adresboekadresnaam
Simon Stijlstraat 1C. (Comelis) de Windt


1972 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Simon Stijlstraat 1, HarlingenSimon Stijlstraat 1Fa. J. Oudesherenmode
  terug