Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 42
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 426-0146-0146-013E-031E-026
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 426-0156-0156-013E-031E-026
   huisnummer hogerLanen 55(niet bekend)(niet bekend)6-096/2E-ongE-ong


Naastliggers vanVoorstraat 42
ten oostenVoorstraat 44
ten zuidenLanen 55
ten westenVoorstraat 40
ten noordende Voorstraat


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0401v van 4 mrt 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0401v van 4 mrt 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 42Voorstraat00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
bewonerLubbert Pieters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur q.q.Robert Jacobs, curator
crediteur q.q.Jacob Claessen Valck, curatoren over
crediteur (triumphant)het nagelaten weeskind van wijlen Pieter P?
verkoper (gesuccumbeerde)Lubbert Pieters, gehuwd met
verkoper (gesuccumbeerde)Geerthien Sioerdts


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0489r van 22 dec 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0489r van 22 dec 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 42Voorstraat ZZ [staat: zuidzijde van het diept bij het raadthuis]0‑00‑00 ggvoorhuis en nieuw achterhuis
koper provisioneelN. N.
bewoner achterhuisWybe Oetsma
protesteert vanwege niet vermelde reden, ingetrokken 4 juli 1607 [!]Jacob Pyters
protesteert vanwege niet vermelde reden, ingetrokken 4 juli 1607 [!]Isbrant Pyters
protesteert vanwege niet vermelde reden, ingetrokken 4 juli 1607 [!]Hendryck Pyters
protesteert vanwege een te dichtbij gebouwde muur, 16 mei 1608 [!]Pyter Ens
naastligger ten oostenPyter Ens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Pyters Cremer
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/3Gerryt Pyters
verkoper van 2/3de twee jongste nagelaten weeskinderen van wijlen Pyter Lubberts


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0496r van 26 jan 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 42voorVoorstraat ZZ [tegen]over het raadhuis1101‑00‑00 ggvoorhuis
koper provisioneelTiaert Lous secretaris van Barradeel
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/3Gerryt Pyters
verkoper q.q.Jacob Pyters, voormomber van
verkoper van 2/3de twee jongste nagelaten weeskinderen van wijlen Pyter Lubberts


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0496r van 26 jan 1606 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 42achterVoorstraat ZZ [tegen]over het raadhuis950‑00‑00 ggachterhuis
koper provisioneelJan Barents
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoper van 1/3Gerryt Pyters
verkoper q.q.Jacob Pyters, voormomber van
verkoper van 2/3de twee jongste nagelaten weeskinderen van wijlen Pyter Lubberts


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0209v van 27 mrt 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Albert Lampckes


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0272v van 30 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0067v van 16 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Albert Lampkes


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0160r van 23 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0164v van 13 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0037r van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 40een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTiaard Lous secretaris


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0037r van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 40twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053v van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 40een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053v van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 40twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0103r van 21 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTiaerd Lous secretaris


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0112r van 11 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTiaard Lous secretaris


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0092r van 26 nov 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuin van Jacob Tiebbes Popta


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0013r van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0013r van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 42Voorstraat ZZ [niet vermeld]5133‑00‑00 gghuis
koperdr. Cornelis Joostes Heins, en zijn broer te Amsterdam
koperIJsbrant Joostes Heins, en te Amsterdam
koperWybe Pytters Moy wijnkoper
eigenaar van een gedeelteburgerhopman Beyma c.u.
huurderJetske Dircx
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen de oude heer burgemeester Hillebrandt Dircks Hillebrandtssecretaris van de boelgoederen


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0013r van 23 dec 1659 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 42achterVoorstraat ZZ [niet vermeld]5133‑00‑00 gghuis en hof met bomen en planten, schuur en prieeltje en een vrije uit- en ingang zuidwaarts naar de Lanen
koperCornelis Joostes Heins, en zijn broer te Amsterdam
koperIJsbrant Joostes Heins, en te Amsterdam
koperWybe Pytters Moy wijnkoper
huurderburgerhopman Beyma c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhuis en hof van de weduwe van wijlen burgemeester Albert Harmens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van de heer Wittert
naastligger ten westenals huurder Joucke Lammerts c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen de oude heer burgemeester Hillebrandt Dircks Hillebrandtssecretaris van de boelgoederen


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0066v van 5 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Heyns, enkoopman
naastligger ten oostenIsbrandt Heyns koopman


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 2vVoorstraat 42Cornelis Joosten Heynsf. 30000-00-00
kwartier 6, fol. 2vVoorstraat 42Isbrandt Joosten Heynsf. 0-00-00


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0254r van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van Pyter Joris Piphron, gehuwd met
naastligger ten noordenDoedtie Ages


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0220v van 10 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Joosten Heyns koopman
naastligger ten oostenIJsbrandt Joosten Heyns koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-014 , folio 112Voorstraat 42huis
eigenaarburgemeester Heinsius cum fratre
gebruikerburgemeester Heinsius
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-015 , folio 112Voorstraat 42stokerie
eigenaarburgemeester Heinsius cum fratre
gebruikerburgemeester Heinsius
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-014 , folio 73rVoorstraat 42huis
eigenaarburgem. Heinsius
gebruikerburgem. Heinsius
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-015 , folio 73rVoorstraat 42stokerie
eigenaarburgem. Heinsius
gebruikerburgem. Heinsius
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-014 , folio Voorstraat 42huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerburgemeester Heinsius
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-015 , folio Voorstraat 42stokerij
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerburgemeester Heinsius
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0176v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstraat en steeg


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0222r van 28 jun 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg, achter burgemeester Heinsius aan de Lanen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-014 , folio 73vVoorstraat 42huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerburgemeester Heinsius
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-015 , folio 73vVoorstraat 42huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerburgemeester Heinsius
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0244v van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg [staat: straat lopend naar de Lanen]
naastligger ten zuidenhuis en tuintje door de heer Vincent Heinsius, nagelaten aan
naastligger ten zuidenFookeltje Hendriks


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0244v van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 42Voorstraat ZZ bij het Raadhuis1900‑00‑00 gghuis en erf
koperDoede Seerps Bakker, gehuwd metkoopman
koperBerber Jans Backer
bewonerWytske Broers Groenewolt
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen vroedsman Gouke Suiringar
naastligger ten westenGijsbert Wildschut
naastligger ten westende weduwe Hindeloopen
naastligger ten zuidensteeg [staat: straat lopend naar de Lanen]
naastligger ten zuidenhuis en tuintje door de heer Vincent Heinsius, nagelaten aan
naastligger ten zuidenFookeltje Hendriks
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en en diept]
verkoper q.q.Pieter Bonnee, executeurkoopman te Amsterdam
verkoper q.q.Freerk van der Hout, executeurs van
verkoperde nagelaten boedel van oud burgemeester Vincent Heinsius J.U.D.
verkoperde nagelaten boedel van oud burgemeester Justus Heinsius


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0258v van 16 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoede Bakker c.u.koopman


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0280r van 13 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg [staat: straat lopend naar de Lanen, en een woning met tuintje]


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0280r van 13 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 42Voorstraat ZZ bij het Raadhuis2500‑00‑00 cghuis
koperJelle van der Sluys mederechter van Barradeel, ontvanger van Sexbierum en koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen vroedsman Gouke Suiringar
naastligger ten zuidensteeg [staat: straat lopend naar de Lanen, en een woning met tuintje]
naastligger ten westenGijsbert Wildschut
naastligger ten westenFroukjen Braem, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Claes Hindeloopen koopman
naastligger ten noordenVoorstraat en diept
verkoperDoede Seerps Backer, gehuwd metkoopman
verkoperBerber Jans Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle v.d. Sluis, ontvanger te Sexbierum, koopt huis zz. Voorstraat omtrent het Raadhuis, bestaande uit een groot pakhuis met een eigen steeg aan de zijkant, van de Voorstraat naar achteren. Achter het pakhuis een woonhuis met aan de wz. een groot pakhuis en daarachter een keuken. Achter de beide erven een grote hof en daarachter een stal en wagenhuis met op- en afslag op de Lanen. Het pakhuis ten W. van `t achterhuis heeft vrije in- en uitgang over het erf van Gijsbert Wildschut (onlangs gekocht door Pyter Bonne en Freerk v.d. Hout) ten W. van het voorste pakhuis, door een steeg naar de Voorstraat. Ten O. erven Gouke Suiringar, ten Z. de straat naar de Lanen, ten W. deels Gijsbert Wildschut en deels Froukje Braam wv Claas Hindelopen, ten N. de straat en diept. Gekocht van Doede Seerps Backer x Berber Jans Backer.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-014 , folio 73vVoorstraat 42huis
eigenaarJelle van der Sluis erven
gebruikerJelle van der Sluis erven
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-015 , folio 73vVoorstraat 42huis
eigenaarJelle van der Sluis erven
gebruikerJelle van der Sluis erven
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0092r van 23 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle van der Sluis


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-014 , folio 74vVoorstraat 42huis
eigenaarJelle van der Sluys erven
gebruikerJelle van der Sluys erven
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-015 , folio 74vVoorstraat 42huis
eigenaarJelle van der Sluys erven
gebruikerJelle van der Sluys erven
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0169v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen J. van der Sluis


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-014 , folio 74vVoorstraat 42huis
eigenaarFeddrik Fontein wed.
gebruikerFeddrik Fontein wed.
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-015 , folio 74vVoorstraat 42huis
eigenaarFeddrik Fontein wed.
gebruikerFeddrik Fontein wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0209r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-013 , folio 129vVoorstraat 42huis
eigenaarA. Wijbinga nom.ux.
gebruikerds. G. Lemke
huurwaarde115‑00‑00 cg
af: lasten08‑00‑00 cg
huurwaarde totaal107‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde19‑09‑00 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0024v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-013 , folio 129vVoorstraat 42huis en tuin
eigenaarS. Wijbenga nom.ux.
gebruikerds. Lemke
huurwaarde115‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting08‑00‑00 cg
huurwaarde totaal107‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde19‑09‑00 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0177r van 6 dec 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. W. Wybenga n.u.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-013 , folio 129vVoorstraat 42huis
eigenaarS. Wijbenga nom.ux.
gebruikerJacob Hibma
huurwaarde110‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting08‑00‑00 cg
huurwaarde totaal102‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑10‑14 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-012, pag. 88Voorstraat 42J. Hibbema


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0118r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0118r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 42Voorstraat ZZ2600‑00‑00 cghuis, tuin, stalling en wagenhuis
koperJan van Randwijck
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen J. Attema
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenP. S. Hannema
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Wybenga
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperS. Wybengasecretaris van Franekeradeel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van Randwijk koopt huis, tuin, stalling en wagenhuis zz. Voorstraat. Wijk E-031 en wijk E-196. Ten O. erven J. Altena, ten Z. een publieke steeg, ten W. P.S. Hannema en erven S. Wybenga, ten N. de Voorstraat. Gekocht van erven Sybrand Wybenga.


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 530 (notaris Wybo Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 5 van 27 sep 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-031Voorstraat 42koopaktefl. 1802huis met tuin en stalling E-031
 
verkoperJan van Randwijk
koperJan Luitjes Faber
koperAlbert van Eeken


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0287r van 1 okt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLanen en steeg
naastligger ten zuidenLanen en steeg


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0287r van 1 okt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 42Voorstraat ZZ wijk E-031 en E-1961802‑00‑00 cghuis, tuin en stallen
koperJan Luitjes Faber banketbakker
koperAlbert van Eken koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen J. Alta
naastligger ten zuidenLanen en steeg
naastligger ten westende weduwe van wijlen P. S. Hannema
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Wybenga
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJan van RandwijkFranse schoolhouder
verkoperJacob Hanekuikadvocaat en notaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Luitjes Faber, banketbakker en Albert van Eeken, koopman kopen stalling en huis en tuin, zz. Voorstraat. De stalling is wijk E-196. Ten O. erven J. Altena, ten Z. de Lanen, ten W. wd. P.S. Hannema, ten N. de Voorstraat. Er is een publieke steeg aan de zijkant. Gekocht van Franseschoolhouder Jan van Randwijk.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-013 , pag. 126Voorstraat 42A. van Eeken 8‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-031Voorstraat 42Jan Luitjes Faber... Johannes Hofman, koekbakkersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met A. van Eeken, van wijk E-031, gebruiker Luitje P. Faber, zonder bedrijf, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-183, gebruiker is Ruurd ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-031Voorstraat 42Luitje J Fabergebruiker van wijk E-031 is Luitje P. Faber, zonder bedrijf, eigenaars zijn Jan L. Faber en A. van Eeken, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-031Voorstraat 42Jan L FaberLuitje P Faberzonder bedrijf
E-031Voorstraat 42A van EekenLuitje P Faberzonder bedrijf
E-ongLanen 55Jan GalamaJan Doekes Fockemakuipersknegt


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 201 van 24 nov 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-031Voorstraat 42koopaktefl. 4001/2 deel in huis c.a. E-031 en E-196
 
verkoperAlbert van Eeken
koperJan Luitjes Faber


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1105Lanen 55Jan Faber koopmanHarlingenpakhuis of bergplaats (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1105Voorstraat 42Jan Faber koopmanHarlingenpakhuis of bergplaats (40 m²)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
EVoorstraat 42J L Faber kiezer


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-031VoorstraatJan Luitjes Faber67 jkoopmanHarlingenm, protestant, gehuwd
E-031VoorstraatMaria Johanna Felon68 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
E-031VoorstraatHinne Harmens de Vries23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 2 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-031Voorstraat 42Jan Luitjes Faber, overleden op 10 oktober 184168 jr (geboren 12/1/1773), koopman, overleden Voorstraat E 31, gehuwd, vader van Trijntje Jans Faber (vrouw van Dirk Martens de Boer, bakker Voorstraat C 54). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 184 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-031Voorstraat 42Jouke Bolton Schuil, overleden op 9 oktober 184231 jr, muziekmeester, geboren Leeuwarden 7/6/1811, overleden Voorstraat E 31, man van Akke Zijlstra, winkeliersche, vader van minderjarige Fokje, Johanna en Martinus Joukes Schuil. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1105Voorstraat E-031Douwe J. de Boer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1105Voorstraat E-026 Franciscus de Boer pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3902Voorstraat 42 (E-026)Abraham de Ruiter (Azn.)woonhuis
Sectie A nr. 1105Lanen 55 (E-ong)Abraham de Ruiter (te Tuijl)woonhuis


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 42J. Duijster56Geneesh.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 42J. Duijster56Geneesh.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 42J. Duijsterarts


1930 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-14975
Voorstraat 42Willem Johan Wissema


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 42J. Duijster56Geneesh.


1940 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26682
Voorstraat 42Willem Johan Wissema


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 42W.J. Wissema425Arts


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.J. Wissema425Arts


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.J. Wissema425Arts


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.J. Wissema425Arts


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 42W.J. (Willem) Wissema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 42rijksmonument 20725


2023
0.19615292549133


  terug