Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 42
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 42 6-014 6-013 E-031 E-026
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 42 6-015 6-013 E-031 E-026
Naastliggers vanVoorstraat 42
ten oostenVoorstraat 44
ten zuidenLanen 55
ten westenVoorstraat 40
ten noordende Voorstraat


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0489r van 22 dec 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 42Voorstraat ZZ [staat: zuidzijde van het diept bij het raadthuis]voorhuis en nieuw achterhuis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
bewoner achterhuisWybe Oetsma
protesteert vanwege niet vermelde reden, ingetrokken 4 juli 1607 [!]Jacob Pyters
protesteert vanwege niet vermelde reden, ingetrokken 4 juli 1607 [!]Isbrant Pyters
protesteert vanwege niet vermelde reden, ingetrokken 4 juli 1607 [!]Hendryck Pyters
protesteert vanwege een te dichtbij gebouwde muur, 16 mei 1608 [!]Pyter Ens
naastligger ten oostenPyter Ens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Pyters Cremer
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/3Gerryt Pyters
verkoper van 2/3de twee jongste nagelaten weeskinderen van wijlen Pyter Lubberts


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0496r van 26 jan 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 42voorVoorstraat ZZ [tegen]over het raadhuisvoorhuis
 
koper provisioneelTiaert Lous secretaris van Barradeel1101-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/3Gerryt Pyters
verkoper q.q.Jacob Pyters, voormomber van
verkoper van 2/3de twee jongste nagelaten weeskinderen van wijlen Pyter Lubberts


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0496r van 26 jan 1606 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 42achterVoorstraat ZZ [tegen]over het raadhuisachterhuis
 
koper provisioneelJan Barents 950-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoper van 1/3Gerryt Pyters
verkoper q.q.Jacob Pyters, voormomber van
verkoper van 2/3de twee jongste nagelaten weeskinderen van wijlen Pyter Lubberts


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0209v van 27 mrt 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Albert Lampckes


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0272v van 30 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0067v van 16 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Albert Lampkes


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0160r van 23 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0164v van 13 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0103r van 21 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTiaerd Lous secretaris


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0112r van 11 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTiaard Lous secretaris


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0092r van 26 nov 1643 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende tuin van Jacob Tiebbes Popta


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0043v van 13 okt 1655 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende hof van de koper Johan Wittert


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0066v van 5 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Heyns, enkoopman
naastligger ten oostenIsbrandt Heyns koopman


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0066v van 5 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0066v van 5 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0254r van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende hof van Pyter Joris Piphron, gehuwd met
naastligger ten noordenDoedtie Ages


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0220v van 10 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Joosten Heyns koopman
naastligger ten oostenIJsbrandt Joosten Heyns koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-014Voorstraat 42huis
eigenaarburgemeester Heinsius cum fratre
gebruikerburgemeester Heinsius
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-00-00 CG
6-015Voorstraat 42stokerie
eigenaarburgemeester Heinsius cum fratre
gebruikerburgemeester Heinsius
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-014Voorstraat 42huis
eigenaarburgem. Heinsius
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-7-1720
6-015Voorstraat 42stokerie
eigenaarburgem. Heinsius
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-014 Voorstraat 42huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerburgemeester Heinsius
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-00-00 CG
6-015 Voorstraat 42stokerij
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerburgemeester Heinsius
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-014 Voorstraat 42huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerburgemeester Heinsius
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-00-00 CG
6-015 Voorstraat 42huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerburgemeester Heinsius
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0244v van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 42Voorstraat ZZ bij het Raadhuishuis en erf
 
koperDoede Seerps Bakker, gehuwd metkoopman1900-00-00 GG
koperBerber Jans Backer
bewonerWytske Broers Groenewolt
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen vroedsman Gouke Suiringar
naastligger ten westenGijsbert Wildschut
naastligger ten westende weduwe Hindeloopen
naastligger ten zuidensteeg [staat: straat lopend naar de Lanen]
naastligger ten zuidenhuis en tuintje door de heer Vincent Heinsius, nagelaten aan
naastligger ten zuidenFookeltje Hendriks
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en en diept]
verkoper q.q.Pieter Bonnee, executeurkoopmanAmsterdam
verkoper q.q.Freerk van der Hout, executeurs van
verkoperde nagelaten boedel van oud burgemeester Vincent Heinsius J.U.D.
verkoperde nagelaten boedel van oud burgemeester Justus Heinsius


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0258v van 16 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDoede Bakker c.u.koopman


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0280r van 13 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 42Voorstraat ZZ bij het Raadhuishuis
 
koperJelle van der Sluys mederechter van Barradeel, ontvanger van Sexbierum en koopman2500-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen vroedsman Gouke Suiringar
naastligger ten zuidensteeg [staat: straat lopend naar de Lanen, en een woning met tuintje]
naastligger ten westenGijsbert Wildschut
naastligger ten westenFroukjen Braem, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Claes Hindeloopen koopman
naastligger ten noordenVoorstraat en diept
verkoperDoede Seerps Backer, gehuwd metkoopman
verkoperBerber Jans Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle v.d. Sluis, ontvanger te Sexbierum, koopt huis zz. Voorstraat omtrent het Raadhuis, bestaande uit een groot pakhuis met een eigen steeg aan de zijkant, van de Voorstraat naar achteren. Achter het pakhuis een woonhuis met aan de wz. een groot pakhuis en daarachter een keuken. Achter de beide erven een grote hof en daarachter een stal en wagenhuis met op- en afslag op de Lanen. Het pakhuis ten W. van `t achterhuis heeft vrije in- en uitgang over het erf van Gijsbert Wildschut (onlangs gekocht door Pyter Bonne en Freerk v.d. Hout) ten W. van het voorste pakhuis, door een steeg naar de Voorstraat. Ten O. erven Gouke Suiringar, ten Z. de straat naar de Lanen, ten W. deels Gijsbert Wildschut en deels Froukje Braam wv Claas Hindelopen, ten N. de straat en diept. Gekocht van Doede Seerps Backer x Berber Jans Backer.


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-014 Voorstraat 42huis
eigenaarJelle van der Sluis erven
gebruikerJelle van der Sluis erven
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-07-04 CG
6-015 Voorstraat 42huis
eigenaarJelle van der Sluis erven
gebruikerJelle van der Sluis erven
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0092r van 23 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle van der Sluis


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0169v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 57, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen J. van der Sluis


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0177r van 6 dec 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenS. W. Wybenga n.u.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-012 Voorstraat 42J Hibbema


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0118r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 42Voorstraat ZZhuis, tuin, stalling en wagenhuis
 
koperJan van Randwijck 2600-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen J. Attema
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenP. S. Hannema
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Wybenga
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperS. Wybengasecretaris van Franekeradeel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van Randwijk koopt huis, tuin, stalling en wagenhuis zz. Voorstraat. Wijk E-031 en wijk E-196. Ten O. erven J. Altena, ten Z. een publieke steeg, ten W. P.S. Hannema en erven S. Wybenga, ten N. de Voorstraat. Gekocht van erven Sybrand Wybenga.


1809 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 530 (notaris Wybo Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 5 van 27 sep 1809
adressoortbedraggebruik
E-031Voorstraat 42koopaktefl. 1802huis met tuin en stalling E-031
 
verkoperJan van Randwijk
koperJan Luitjes Faber
koperAlbert van Eeken


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0287r van 1 okt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 42Voorstraat ZZ wijk E-031 en E-196huis, tuin en stallen
 
koperJan Luitjes Faber banketbakker1802-00-00 CG
koperAlbert van Eken koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen J. Alta
naastligger ten zuidenLanen en steeg
naastligger ten westende weduwe van P. S. Hannema
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Wybenga
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJan van RandwijkFranse schoolhouder
verkoperJacob Hanekuikadvocaat en notaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Luitjes Faber, banketbakker en Albert van Eeken, koopman kopen stalling en huis en tuin, zz. Voorstraat. De stalling is wijk E-196. Ten O. erven J. Altena, ten Z. de Lanen, ten W. wd. P.S. Hannema, ten N. de Voorstraat. Er is een publieke steeg aan de zijkant. Gekocht van Franseschoolhouder Jan van Randwijk.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-013 Voorstraat 42A van Eeken8-00-00 CGstond: jan faber cum uxore


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-031Voorstraat 42Jan Luitjes Faber... Johannes Hofman, koekbakkersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met A. van Eeken, van wijk E-031, gebruiker Luitje P. Faber, zonder bedrijf, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-183, gebruiker is Ruurd ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-031Voorstraat 42Luitje J Fabergebruiker van wijk E-031 is Luitje P. Faber, zonder bedrijf, eigenaars zijn Jan L. Faber en A. van Eeken, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-031Voorstraat 42Jan L Faber Luitje P Faber zonder bedrijf
E-031Voorstraat 42A van Eeken Luitje P Faber zonder bedrijf


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 201 van 24 nov 1817
adressoortbedraggebruik
E-031Voorstraat 42koopaktefl. 4001/2 deel in huis c.a. E-031 en E-196
 
verkoperAlbert van Eeken
koperJan Luitjes Faber


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1106Voorstraat 42Jan Luitjes FaberHarlingenkoopmanhuis en tuin (610 m²)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk EVoorstraat 42J L Faber kiezer


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-031VoorstraatJan Luitjes Faber67 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
E-031VoorstraatMaria Johanna Felon68 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
E-031VoorstraatHinne Harmens de Vries23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-031Voorstraat 42Jan Luitjes Faber, overleden op 10 oktober 184168 jr (geboren 12/1/1773), koopman, overleden Voorstraat E 31, gehuwd, vader van Trijntje Jans Faber (vrouw van Dirk Martens de Boer, bakker Voorstraat C 54). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-031Voorstraat 42Jouke Bolton Schuil, overleden op 9 oktober 184231 jr, muziekmeester, geboren Leeuwarden 7/6/1811, overleden Voorstraat E 31, man van Akke Zijlstra, winkeliersche, vader van minderjarige Fokje, Johanna en Martinus Joukes Schuil. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1106E-031 (Voorstraat)Franciscus de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3902E-026 (Voorstraat)Franciscus de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3902Voorstraat 42 (E-026)Abraham de Ruiter (Azn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 42 Godert Posthumushouthandelaar
vorige grondslagf. 4500
huidige grondslagf. 4500


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 42J. Duijster56Geneesh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 42J. Duijster56Geneesh.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 42J.Duijsterarts


1930 - kentekenadresnaam
B-14975
Voorstraat 42Willem Johan Wissema


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 42J. Duijster56Geneesh.


1940 - kentekenadresnaam
B-26682
Voorstraat 42Willem Johan Wissema


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 42W.J. Wissema425Arts


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.J. Wissema425Arts


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.J. Wissema425Arts


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.W.J. Wissema425Arts


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 42W.J. (Willem) Wissema


1970 - variaadresbronbericht
Voorstraat 42Bulletin K.N.O.B.(p. 47) Archeologisch nieuws.
Harlingen. Dankzij een melding van de eigenaar, de arts K.J. Lugtmeier te Harlingen, konden in zijn tuin aan de Voorstraat 42 enkele waarnemingen worden gedaan aan daar tijdens tuinwerkzaamheden gevonden funderingen. Het bleek dat het de fundamenten betrof van een op 17de-eeuwse plattegronden nog aangegeven huis in dit thans van diepe open tuinen voorziene deel van Harlingens binnenstad.
Blootgelegd werd een kelderachtige aanbouw, die buitenwerks 1.84 m breed was en aan de noordzijde 1.93 m lang. Binnenwerks was het keldertje 1.45 m breed. De aan de binnenzijde vertinde muren waren gemetseld van gele baksteen (18 x 8 x ca. 3.5 cm) en vermoedelijk eind 16e eeuws. De vloer van het keldertje, die tot 1.35 m onder het huidige maaiveld reikte, bestond uit roodbruin en rood-geglazuurde plavuizen van 14 x 14 cm in schaakbordpatroon.
Onderaan de binnezijde van de noordmuur bevond zich een plint vangroene en gele estrikken van 15 x 15 x 2 cm. In het begin van de 17e eeuw was aan de binnenzijde van dezelfde noordmuur een nu nog aanwezige betegeling aangebracht van vroeg 17e eeuwse majolicategels met bloemvaas (13.7 x 13.7 cm), vermoedelijk om doorslaan van water te voorkomen.
Het keldertje was, vermoedelijk ook in de 17e eeuw, in tweeën gedeeld (in oost-west-richting) door een muurtje van gele baksteen van het formaat 22 x 11 x 4 cm. Getuige de scherven, die tussen het voor het dichtwerpen van het keldertje, dat aan de oostzijde nog van een extra telkens verspringende aanmetseling aan de binnenzijde was voorzien, gebruikte puin werden aangetroffen, moet de afbraak van de bovenbouw kort na 1700 zijn geschied. Naar het verloop van de muren in westelijke en noordelijke richting wordt een nader onderzoek ingesteld.
Fries Museum, Leeuwarden/Biologisch-Archeologisch Instituut, Groningen (G. Elzinga).


1970 - variaadresbronbericht
Voorstraat 42Bulletin K.N.O.B.(p. 79) Archeologisch nieuws.
Harlingen. Het onderzoek naa de in de tuin van perceel Voorstraat 42 gevonden funderingen (Nieuwsbull K.N.O.B. 1970, *47) heeft aangetoond dat het hier niet om een keldertje gaat, maar om een groot, eind 16e eeuws van gele baksteen gemetseld (regen)waterreservoir, dat voorzien was van een tongewelf. Het oost-west gelegen reservoir, dat rechthoekig was, vertoonde aan de lange noordzijde echter een verspringing van 72 cm, waardoor de breedte binnenwerks varieerde van ca. 1.47 m tot 2.19 m, bij een lengte, ook binnenwerks, van 5.04 m. Aan de bewaard gebleven westmuur, waarop thans een tuinmuur staan, was de aanzet van het tongewelf nog duidelijk zichtbaar. De binnenwerkse hoogte van het reservoir heeft ca. 1.35 m bedragen.
De secundair in de lengterichting aangebrachte halve steensmuur die het reservoir in twee ongelijke helften verdeelde, diende waarschijnlijk ter ondersteuning van het tongewelf en is vermoedelijk gelijktijdig aangebracht met de majolicabetegeling, die tot de oostelijke zijde van de noordmuur beperkt bleef en kennelijk als een reparatie tegen doorwateren was bedoeld. Het gehele reservoir was oorpsronkelijk aan de binnenzijde vertind en van een in harde tras gelegde estrikkenvloer voorzien, welke op zijn beurt weer op een onderlaag van gele baksteen (formaat 18 x 8 x 3.5 cm) rustte. Ook de binnenmuur was vertind.
Tussen het puinmateriaal, waarmee de regenwaterbak was gedicht, bevonden zich rond 1700 te dateren scherven, o.m. van Harlinger nog niet geglazuurde en wel geglazuurde en beschilderde schotels en schalen, van Deens aardewerk, van rood, geel en groen geglazuurde comforen, steelpannen, kannen e.d., en van Delfts aardewerken serviesgoed.
Fries Museum, Leeuwarden/Biologisch-Archeologisch Instituut, Groningen (G. Elzinga).


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 42rijksmonument 20725
  terug