Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Odolphisteeg 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Odolphisteeg 76-090 6-087 E-267E-177


Naastliggers vanSint Odolphisteeg 7
ten zuidenSint Odolphisteeg 9
ten westende Sint Odolphisteeg
ten noordenSint Odolphisteeg 5


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0312r van 4 mei 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 7Sint Odolphisteeg OZ [staat: oliffsteeg]100‑00‑00 CGkamer of woning
koperLuytien Isbrants, gehuwd met
koperGeert Alberts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Laurens
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenJurian Uulrichgs
verkoperClaes Wouters, gehuwd met
verkoperGriet Jansen


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0357r van 17 mei 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Wolters


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0066v van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLuitien Isbrants


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0157r van 26 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0061r van 19 jan 1656 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 7Sint Odolphisteeg [staat: odulphisteeg]315‑00‑00 GGgrondpacht van 0-12-00 CG
koperburgemeester Hesselus Wringer
eigenaar perceelgrondpacht uit het perceel van Luitien Iisbrants0‑12‑08 CG
verkoperde boedel van wijlen Idzart van Hittinga


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0177r van 11 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenuitgaande steeg


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006r van 21 jan 1665 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 7Sint Odolphisteeg630‑00‑00 CGgrondpacht van 0-12-08 CG
koperJelte Ruierdts
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamer van Luitjen Isbrandts0‑12‑08 CG
verkoperde weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024ra van 24 jan 1675 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 7Sint Odolphisteeg OZ [staat: Olysteeg]120‑01‑00 GGkamer
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende kamer van Jeltie Eelckes
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Olysteeg]
naastligger ten noordenhet nagelaten huis van Right gladster
verkoperde erfgenamen van wijlen Mayke Sybrens


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0008v van 27 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van de erfgenamen van wijlen Jelle Reyners


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0074v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGrietie Arjens


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0075r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jelle Reyners


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0136v van 16 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 7Sint Odolphisteeg OZ90‑10‑00 GGhuis
koperZierck Dirx mr. chirurgijn
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑08 CG
naastligger ten oostende weduwe van Arjen Snel
naastligger ten zuidenGrietie Arjens, dochter van wijlen Arjen Snel
naastligger ten westenOdolphisteeg
naastligger ten noordenRinse Abbes rogmeter
bewonerJoannes Groenwaagdrager
verkoperPieter Jacobsbootsgezel
verkoperCornelis Jacobshuistimmerman


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0198v van 12 feb 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 7Sint Odolphisteeg OZ [staat: Odolphisteeg]89‑00‑00 GGhuis
koperhuisman Hendrick Jansen, gehuwd met
koperAnna Marij Matheus
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑08 CG
naastligger ten oostende weduwe van Arjen Snel
naastligger ten zuidenGrietie Arjens
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Rinse Abbes rogmeter
verkoperZierck Dirxmr. chirurgijn


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0267r van 29 apr 1683 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIngaande steeg


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0019v van 20 jan 1684 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 7Sint Odolphisteeg OZ [staat: Olysteeg]51‑07‑00 GGhuis
koperKeimpe Arjens c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑08 CG
naastligger ten oostende weduwe van Arjen Snel
naastligger ten zuidenGrietie Arjens
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Olysteeg]
naastligger ten noordendoorgaand steegje
naastligger ten noordenDirck Jansen cum fratre
verkoperhuisman Hendrick Jansen


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0012r van 26 mrt 1699 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg [staat: het ingaande steegje]


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0054r van 18 feb 1700 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 7Sint Odolphisteeg OZ [staat: Odolphisteeg]23‑00‑00 CGkamer
koperSybe Feddes, gehuwd metschuitschipper
koperGrietie Arjens
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostende koper Sybe Feddes c.u.schuitschipper
naastligger ten zuidende koper Sybe Feddes c.u.schuitschipper
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordensteegje [staat: uitgang]
verkoper q.q.Tjaerdt Pieter, gelastigde van
verkoperzijn schoonbroeder Jan Keimpes te Leeuwarden


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-090Sint Odolphisteeg 7huis
eigenaarGerrit Sipkes erven
gebruikerJan Gerrits
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-090Sint Odolphisteeg 7huis
eigenaarGerrit Sipkes erven
gebruikerJan Gerrits
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan22‑7‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0056r van 3 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMaertie Bastiaens


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0230v van 17 jun 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 7Sint Odolphisteeg OZ [staat: Odulphisteeg]109‑00‑00 GGhuis en ledige plaats met vrije in- en uitgang door de Sint Odolophisteeg
koperFrouckjen Jacobs Braam, gehuwd met te Workum
koperClaes Hindelopen koopman te Workum
huurder voor 1 jaarRixtje Ockes 10‑00‑00 CG
naastligger ten oostende heren Heins
naastligger ten zuidenJelle Douwes
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Odulphisteeg]
naastligger ten noordensteegje uitgaand naar de Sint Odolphisteeg
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFroukjen Jacobs Braam x Claas Hindelopen te Workum, koopt een huis en ledige plaets in de Odolphisteeg, met vrij uitgang in die steeg. Ten O. erven Heins?, ten W. die steeg, ten Z. Jelle Douwes, ten N. een uitgaande steeg. Gekocht van de diaconen van de Ger. Gem., voor 109 gg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-090Sint Odolphisteeg 7huis
eigenaarJan Gerrits
gebruikerJan Gerrits
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-090Sint Odolphisteeg 7huis
eigenaarJan Gerryts
gebruikerJan Gerryts
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-090 Sint Odolphisteeg 7Jan Gerrits, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-090Sint Odolphisteeg 7woning
eigenaarJan Gerrits
gebruikerJan Gerrits
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0107r van 21 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFroukjen Braam


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0209r van 1 jun 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFroukje Braam


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0102v van 24 mrt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Feddrik Fontein


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-087, pag. 133Sint Odolphisteeg 7S Wybenga erven2‑00‑00 cgstond: m vellinga


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1113Sint Odolphisteeg 7Dirk Cornelus ZijlstrazeehandelaarHarlingenstal (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-267Sint Odolphisteeg 7Harmen Kroon... in 1851, N.H., zv Jelle Wiebes en Anke ... ; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-191, wijk A-104, wijk E-267; oud 54 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-118; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-267Sint Odolphisteeg 7Rinske van der Meulen... HRL, ongehuwd, N.H., dv Hendrik vdM, en Mintje Douwes; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-105, wijk E-267, 285, supp wijk C-437; oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-151; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-267Sint Odolphisteeg 7Aukje Jans Groen... E-252, 267, wijk G-107; geb 25 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, dv Jan Groen en Jantje ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-267Sint Odolphisteeg 7Janke de Vriesgeb 17 jul 1798 Berlikum, DG. A 15 nov 1854 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk E-267


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-267Sint Odolphisteeg 7Trijntje Schippergeb 1784 Kimswerd, ovl 10 jun 1856 HRL, huwt met Harmen Kroon, N.H., dv Rimmer Jacobs S, en Anke ... ; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk B-191, wijk A-104 wijk E-0267


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1113Sint Odolphisteeg E-184Pieter Adama Zijlstrawoonhuis


1873 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Sint Odolphisteeg 7 (noordzijde van de voordeur), HarlingenSint Odolphisteeg 7 (noordzijde van de voordeur)T A H S'baksteeninscriptie


1873 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Sint Odolphisteeg 7 (zuidzijde van de voordeur), HarlingenSint Odolphisteeg 7 (zuidzijde van de voordeur)1873'baksteeninscriptie


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3898St. Odolphisteeg E-177Simon Wiardawoonhuis en school


1884 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 11 jan 1883
vermeld alsgeschat adresbericht
E-267Sint Odolphisteeg 7Een hecht en sterk gebouw, gebruikt wordende als bewaarschool in de St. Odolphisteeg. Provisioneel verkocht op 23 jan 1884 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1884 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 25 jan 1883
vermeld alsgeschat adresbericht
E-267Sint Odolphisteeg 7Een hecht en sterk gebouw, gebruikt wordende als bewaarschool in de St. Odolphisteeg. Finaal verkocht op 6 feb 1884 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2207.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3898Sint Odolphisteeg 7 (E-177)Meine Wijnaldawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
St. Odolphisteeg 7 Meine Wijnaldazonderf. 900f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 7W. Buma-


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
St. Odolphisteeg 7M. (Meinte) de Groot


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sint Odolphisteeg 7beeldbepalend pand7 van 10
  terug