Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 16 6-084 1/2 6-079 E-177 E-168
1716 - reëelkohieradresgebruik
6-084Sint Odolphisteeg 16huis
eigenaarburgemeester Bilaen erven
gebruikerwed. Sibren Jansen cum soc.
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG
grondpacht aannotaris Schuttenius
grondpacht02-10-00 CG
aanslag grondpacht00-12-08 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-084Sint Odolphisteeg 16huis
eigenaarLolke Westra
gebruikerwed. Sibren Jansen cum soc.
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-7-1720
grondpacht aan Schuttenius
grondpacht02-10-00 CG
aanslag grondpacht00-12-08 CG
aansl. grondp. voldaan16-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-084 Sint Odolphisteeg 16huis
eigenaarvroedsman Westra
gebruikerde major de Haes
huurwaarde22-08-00 CG
aanslag huurwaarde03-14-00 CG
grondpacht aannotaris Schuttenius
grondpacht02-10-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-084 Sint Odolphisteeg 16huis
eigenaarGerryt Jansen Wijngaarden c.s.
gebruikerwed. Maartie Bastaans c.s.
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-10 CG
grondpacht aanerven notaris Schuttenius
grondpacht02-10-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-084 /2Sint Odolphisteeg 16Rintje Harmens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-084 Sint Odolphisteeg 16huis
eigenaarJan Olivier
gebruikerSaake Jacobs
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-01-12 CG
grondpacht aanerv. notrs. Schotinius
grondpacht02-10-00 CG
aanslag grondpacht00-12-08 CG
6-084 /2Sint Odolphisteeg 16woning
eigenaarJacob Harmens
gebruikerRintje Harmens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


1751 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Sint Odolphisteeg 16, HarlingenSint Odolphisteeg 16P, I M'I.M.P.
1751'
tekst is niet zeker


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-079 Sint Odolphisteeg 16 Diacony0-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-177Sint Odolphisteeg 16Cornelis van Velsen... 1771. (GAH1102); id. f. 20:0:0 bij Arent Wouters, 14 mei 1772. (GAH1103); wed. C. vV. gebruiker wijk E-177; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); ELZEN, CORNELIS KLAZES ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-177Sint Odolphisteeg 16Gereformeerde Diaconie Cornelis van Velsen wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1119Sint Odolphisteeg 16Hervormde DiaconyHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-177Sint Odolphisteeg 16Anthony Fransen Posthuma... Frouwkie Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-204, wijk E-177, wijk E-231; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. wijk A-244; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-177Sint Odolphisteeg 16Kasper J Punbertoud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-177; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-177Sint Odolphisteeg 16Rinnert de Beergeb 1802 HRL, ovl 8 aug 1849 HRL, ongehuwd, scheepstimmerman, zv Geert de B., en Hieke Hettema; BS ovl 1849; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL, scheepstimmerman, wijk E-177; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-177Sint Odolphisteeg 16Sijke Hendriks de Graaf... dG, en Tjetje ... ; BS ovl 1831; 1844 overlijdens; oud 78 jaar, geb Dragten en wonende te HRL. 1839, wijk E-177; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-177Zijke Hends. de Graaf78 jDragtenv, protestant, weduwe
E-177Rindert de Beer36 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, scheepstimmerman
E-177Kasper Jacob Punbert52 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, kleermaker


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1119E-177 (Sint Odolphisteeg)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1119E-168 (St. Odolphisteeg)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1119Sint Odolphisteeg 16 (E-168)Hervormde Diaconiewoonhuis
  terug