Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Odolphisteeg 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Odolphisteeg 106-0866-0866-083E-180E-171


Naastliggers vanSint Odolphisteeg 10
ten oostende Sint Odolphisteeg
ten zuidenSint Odolphisteeg 12
ten noordenSint Odolphisteeg 8


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0149r van 4 mrt 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 10Olephsteeg100‑00‑00 gghuis
koperGijsbert Willems, gehuwd met
koperJannecken Gosses
verpachter grondTrijn 1‑00‑00 cg
verpachter grondwijlen Jacob Wolters
naastliggerTjalcke Claes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende koper Gijsbert Willems c.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLijsbeth Intes
verkoperJan Salvus, gehuwd met
verkoperAnna Jochums
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbert Willems x Jannecken Gosses kopen huis in Oleph steeg. Ten Z. de kopers, ten N. Lijsbeth Intes. Grondpacht 2 st. Gekocht van Jan Salvis x Anna Johannis.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0260r van 3 mei 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 10Sint Odolphisteeg [staat: Olephsteeg]75‑00‑00 ggkamer
koperHans Arnts, geassisteerd door
koperGaats Geryts
verpachter grondN. N. 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGijsberth Willems c.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLijbeth Intes
verkoperGijsberth Willems, geassisteerd door
verkoperJanneken Gosses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Arnts en Gaats Gerryts kopen kamer in Olephsteeg. Ten N. Lijsbeth Intes, ten Z. de verkoper. Grondpacht 20 st. Gekocht van Gijsberth Willems x Janneken Gosses, voor 75 gg.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0336v van 19 dec 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHans Arents zoutdrager


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0343r van 23 jan 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHans Arents zoutdrager


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0116ar van 24 okt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHans Aerents zoutdrager


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0116ar van 24 okt 1612 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 10Sint Odolphisteeg WZ [staat: Oliffsteyg]415‑03‑08 ggkamer met weefwinkel, recht achter de woning van Hans Aerents, met vrije steeg
koperTonis Hendricks, gehuwd met
koperAntie Arians
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGijsbert Willems, gehuwd met te Haarlem
verkoperJanneke Gosses te Haarlem


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0094v van 21 sep 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0094v van 21 sep 1617 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 10Sint Odolphisteeg50‑00‑00 cggrondpacht van 1-10-00 cg
koperTrijn Jacobs, weduwe van te Leeuwarden
koperwijlen Jan Roeloffs
eigenaar perceelgrondpacht uit de kamer van Gossen Pieters1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSybrich Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Jepp Roeloffsbakker te Leeuwarden


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0173r van 18 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGosse Pyters glasmaker


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0108r van 5 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHans Arents zoutdrager


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0108r van 5 mei 1633 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 10Sint Odolphisteeg WZ recht achter het vorige in deze akte verkochte huis200‑00‑00 ggkamer of weefwinkel
koperMichiel Coerts c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperdr. Andreus Heemstra c.soc.secretaris


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0093v van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Gosse Pyters* glaesker


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0095v van 26 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hans Arents zoutdrager


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0108v van 13 okt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 10Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odulphysteeg]150‑00‑00 cghuis
koperFoppe Hylckes
verpachter grondgemeensman Hendrick Coenraeds 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPytter Gijsberts
verkoperArnt Hendricx Hoffman


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0138r van 15 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Hielkien Foppes


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0184v van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis en erf van Reyner Templar


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0350v van 25 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 10Sint Odolphisteeg WZ [staat: Olysteeg]60‑00‑00 cgwoning
koperGerrit Camp c.u.
huurderHarmen Crol mr. linnenwever
naastligger ten oostenHarmen slotmaker
naastligger ten zuidenClaeske Camp
naastligger ten westende mouterij van Wassenaer rentmeester
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Son de Zon
verkoperClaeske Camp, weduwe van
verkoperwijlen Reyner Templar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Gerrit Camp koopt woning wz. Sint Odolphisteeg. Ten O. Harmen, slotmaker, ten W. de rentmeester Wassenaar, ten Z. de verkoper, ten N. het huis 'de Zon'. Gekocht van Claaske Camp wv Reyner Templar.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0117r van 9 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 10Sint Odolphisteeg WZ90‑00‑00 cgwoning met een in en uitgang in de Odolphisteeg door een steegje ten zuiden van het huis van Claesje Camp
koperJan van Switten, gehuwd metschoolmeester
koperElisabeth de Maber
huurderTjallingh wever
naastligger ten oostenHarmen slotmaker
naastligger ten zuidenClaesje Camp
naastligger ten westende heer Wassenaer koopman
naastligger ten noordentuin en huis genaamd de Son de Zon
verkoperJaepjen Boudewijns, weduwe van
verkoperwijlen Gerrit Camp
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan van Swieten, schoolmeester x Elisabeth de Maber koopt een huis, in- en uitgaande in de Odolphisteeg door een steegje ten Z. van Claasje Camps, waardoor ook het huis 'de Son' een vrij in- en uitgang etc. heeft over de plaets. Ten O. Harmen, slotmaker, ten W. Wassenaar, ten Z. Claaske Camps, ten N. het huis 'de Son'. Gekocht van Jaepjen Boudewijns wv Gerrit Camps, voor 90 cg.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0268r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0251r van 6 apr 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJentje Ockes


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0029v van 11 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 10Sint Odolphisteeg WZ [niet vermeld]80‑00‑00 cgwoning eerder als school gebruikt
koperJacob Harmens, gehuwd metmr. slotmaker
koperTrijntie Tjeerds
naastligger ten oostende koper Jacob Harmens, gehuwd metmr. slotmaker
naastligger ten oostenTrijntie Tjeerds
naastligger ten zuidenJentie Ockes
naastligger ten zuidenWerp Bastiaens
naastligger ten westenburgemeester Wassenaar
naastligger ten noordenDirk Jansen havencherger
verkoperJan van Swieten, gehuwd metschoolmeester van het weeshuis
verkoperElisabeth de Mabes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jacob Harmens, mr. slotmaker x Trijntie Tjeerds koopt een woning die door de verkoper werd gebruikt als school. Ten O. de koper, ten W. burgemeester Wassenaar, ten Z. Jentje Ockes en Werp Bastiaens, ten N. het huis 'de Son' van Dirk Jansen, havencherger. Het 'schooltje' is in- en uit te gaan in de Sint Odolphisteeg door een steegje ten Z. van het huis van Jentje Ockes en Werp Bastiaens. Het huis 'de Son' heeft door dat steegje vrij in- en uitgang over de plaats. Gekocht van Jan van Swieten, schoolmeester van het Stadsweeshuis x Elisabeth de Mabes?, voor 80 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-086 , folio 120Sint Odolphisteeg 10huis
eigenaarWerp Bastiaans
gebruikerWerp Bastiaans
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-086 , folio 78vSint Odolphisteeg 10huis
eigenaarWerp Bastiaans
gebruikerJelle Douwes
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-086 , folio Sint Odolphisteeg 10huis
eigenaarWerp Bastiaens
gebruikerStittert Jetzes
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-086 , folio 79rSint Odolphisteeg 10huis
eigenaarWerp Bastiaans
gebruikerStittert Jetses
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg
opmerking[voor de tweede maal vermeld als 6-086]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-086Sint Odolphisteeg 10Stittert Adams Bontekoe, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-086 , folio 79rSint Odolphisteeg 10huis
eigenaarWerp Bastiaens
gebruikerStittert Adams
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-086, fol. 108vSint Odolphisteeg 10Stittert Adams cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 2 kinderengalliootschipper37:9:00 cg6:5:00 cgbestaet wel nae sijn doen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-086 , folio 80rSint Odolphisteeg 10huis
eigenaarWerp Bastiaans
gebruikerStittert Adams
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0019v van 27 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 10Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]700‑00‑00 cghuis en tuin
koperJacob Tjeerdts Radsma, gehuwd metmr. horlogemaker
koperHinke Jans Bijlsma
huurderJacob Tjeerdts Radsma c.u.
naastligger ten oostenOdolphisteeg
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Werp Bastiaans
naastligger ten westensteegje
naastligger ten noordenUlbe Sybrens
naastliggerhet huis de Zon, van Obbe Hendrix de Zon
verkoperJacob Harmens Radsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tjeerds Radsma, mr. horlogemaker x Hinke Jans Bijlsma koopt een huis en tuin wz. Sint Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W. een mandelige steeg, ten Z. wd. Worp? Bastiaans, ten N. Ulbe Sybrens. Het huis en het huis 'de Zon' van Obbe Hendrix Rademaker hebben vrij in- en uitgang naar de Odolphisteeg door het steegje ten W. Gekocht van Jacob Harmens Radsma, voor 700 cg.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0164r van 22 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Radsma


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0177v van 12 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Ratsma


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-086 , folio 80rSint Odolphisteeg 10huis
eigenaarJacob Harmens
gebruikerCaye Slaapkool wed.
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-083 , folio 136vSint Odolphisteeg 10huis
eigenaarJacob Radsma
gebruikerHoyte Jansz
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal47‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑12‑10 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0235v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 10Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]875‑00‑00 cghuizen en tuin
koperHuite Jans Luwma, gehuwd met
koperGrietje Fokkes
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen vroedsman Harmen Radsma
naastligger ten noordenJacob Tjeerds Radsma
naastligger ten westensteeg
verkoperJacob Tjeerds Radsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoite Jans Lieuwma x Grietje Fokkes koopt huis en tuin wz. Odolphisteeg. Ten O. deze steeg, ten W. een mandelige steeg waardoor dit huis en het huis 'de Zon' van Johannes Frank en ook wd. H. Radsma een vrije in- en uitgang hebben in de Odolphisteeg. Gekocht van Jacob Tjeerds Radsma.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0035v van 18 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHoyte Lieuwma


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-083 , folio 136vSint Odolphisteeg 10huis
eigenaarHoite Lieuwma
gebruikerHoite Lieuwma
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-083 , folio 136vSint Odolphisteeg 10huis
eigenaarHoyte Lieuwma
gebruikerJelle Agema
huurwaarde54‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal51‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑07‑04 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-083, pag. 96Sint Odolphisteeg 10Jan van der Heyde, 36 jaar, gehuwd


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0104v van 19 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Thomas


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0104v van 19 jun 1808 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 10Sint Odolphisteeg WZ900‑00‑00 cghuis
koperJan van der Heide, gehuwd met
koperTrintje Bokkes
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenoud burgemeester J. Frank
naastligger ten noordenJan E. Akkringa
verkoper van 1/2Grietje Fokkes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hoyte Lieuwmamr. zilversmid
verkoper van 1/6Jacomina H. Lieuwma, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Marcelis Tamboezer
verkoper van 1/6meerderjarige jongman Fokke H. Lieuwma
verkoper van 1/6meerderjarige vrijster Anna Lieuwma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan v.d. Weide, mr. verver x Trijntje Bakker koopt (b) Huis naast, ten N. van het vorige, wijk E-181, met ten O. de Odolphisteeg, ten W. Johs Frank, ten Z. perceel a), ten N. Jan E. Akkringa. Gekocht van Grietje Fokkes wv Hoyte Lieuwma, mr. zilversmid voor 1/2 en Jacomien Hoytes Lieuwma wv Marcellus Tamboezer, Fokke H. Lieuwma en Anna Lieuwma samen voor de helft, als erven van hun vader H. Lieuwma.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-083 , pag. 133Sint Odolphisteeg 10Jan J. van der Heide 2‑10‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-180Sint Odolphisteeg 10Frans Jans van der Heidegeb 20 feb 1804 HRL, ovl 3 mei 1813 HRL; wijk E-180, ged 19 mrt 1804 HRL, zv Jan vdH, en Trijntje Bokkes Overberg; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1813


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-180Sint Odolphisteeg 10Gooitje Jans van der Heidegeb 1806 HRL, ovl 30 aug 1813 HRL; wijk E-180, zv Jan dvH., en Trijntje Bokkes Overberg; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-180Sint Odolphisteeg 10Baukje Wijgageb 1811 HRL, ovl 28 feb 1814 HRL; wijk E-180, dv Enne W, en Metje Harmens; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-180Sint Odolphisteeg 10Jan Eeuwes van der Heyde... eigenaar van wijk C-144, gebruiker is Bokke Gooitkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-180, verwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-181, verfwinkel, 1814. (GAH204); J.E. vd H., ende Trijntje Bokkes, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-180Sint Odolphisteeg 10Jan van der HeydeJan van der Heydeverwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1123Sint Odolphisteeg 10erven Jan van der Heide (verwer)Harlingenhuis en erf (148 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 159 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-180Sint Odolphisteeg 10Jan van der Heide, overleden op 12 maart 1834verver/glazenmaker St. Odolphisteeg E 180, wednr. NN, man van Gatske Posthuma, idem, vader van Aaltje (wed. Piebe Coenraads Bakker), Rinske, Aafke (vrouw van Simon Miedema, koopman) en wijlen Johannes Jans van der Heide (man van Jacoba van Eeken, vader van minderjarige Trijntje en Grietje Johannes van der Heide) en van minderjarige Eeuwe en Jan Jans van der Heide (uit huwelijk met Gatske). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-180Gatske Posthuma51 jverwer en glazemakerFranekerv, protestant, weduwe
E-180Eeuwe van der Heide14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-180Jan van der Heide11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-180Leentie Bakker8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-180Akke Boonstra18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-180Sint Odolphisteeg 10Elisabeth van der Woude... vdW, en Eva ... ; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-180; oud 66 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, wijk E-150; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-180Sint Odolphisteeg 10Gatske Gatses Posthuma... E-212, 264, supp wijk E-342; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, verver en glazemaker wijk E-180; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-180Sint Odolphisteeg 10Maria van der Woudegeb 1810 Franeker, ovl 15 dec 1864 HRL; wijk G-173, ongehuwd, EvL, dv Andries vdW, en Aafke Doekes; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk E-180, supp wijk G-402


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1123Sint Odolphisteeg E-180Hendrik H. Faber woonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 08 mrt 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
E-180Sint Odolphisteeg 10Eene logeabele wel ingerigte huizinge met erf in de Sint Odolphisteeg, in gebruik bij S., Rodenhuis c.s.. Provisioneel verkocht op 20 mrt 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3126St. Odolphisteeg E-171 Jacob Torenbeek woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3126Sint Odolphisteeg 10 (E-171)fa. J. Torenbeekwoonhuis


2023
0.098990917205811


  terug