Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Odolphisteeg 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Odolphisteeg 66-088 6-085 E-182E-172


Naastliggers vanSint Odolphisteeg 6
ten oostende Sint Odolphisteeg
ten zuidenSint Odolphisteeg 8
ten noordenSint Odolphisteeg 4


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0014r van 2 okt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 6Odolphisteeg WZ146‑18‑00 GG1/5 en 1/15 [staat: 1/3 van 1/5] huis
koperWillem Gijsberts, gehuwd met
koperAefke Gerryts
naastligger ten zuidenLolle Sakes
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Hanses
verkoperDirk Pyters, en
verkoperTrijntje Gerryts


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0093v van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerryt Jobs


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0095v van 26 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordengemene steeg


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0123v van 10 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 6Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odulphisteygh] bij het Raadhuis320‑00‑00 GGhuis
koperAndries Hendrix, en
koperTrijn Martens
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenWillem Gijsbarts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLijsbet Sioerdts, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Jan Hansen
verkoperPeter Peters Cantie c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Hendrix x Trijn Martens koopt een huis wz. Sint Odolphisteeg omtrent het Raadhuis. Ten Z. Willem Gijsberts, ten N. ten naasten wd. Lijsbet Hanses. Gekocht van Pieter Piers?, voor 320 gg.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0082r van 24 sep 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0142r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 6Sint Odolphisteeg WZ [staat: Ste. Odulphisteegh]450‑00‑00 GG3/4 huis
koperIede Hansen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten zuidenWillem Gisbaerts
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tiberius Templar
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Claes Sibes
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijn Martens, weduwe van
verkoperwijlen Andries Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIede Hansen koopt 3/4 huis ten W. van de Odolphisteeg. Ten W. erven Tiberius Templar, ten Z. Willem Gijberts, ten N. wl. Claes Sibes. Gekocht van erven Trijn Martens wv Andries Hendrix, voor 450 gg.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0248r van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIde Hansen c.u.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0156r van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIede Hansen


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014v van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenYde Hansen


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0122v van 12 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 6Sint Odolphisteeg WZ551‑00‑00 GGhuis
koperFeite Tjeerts
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenWillem Gijsberts
naastligger ten westenReiner Templar
naastligger ten noordenMoses Abrahams
verkoperYde Hansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeite Tjeerts koopt huis Odulpistich. Ten O. de steeg, ten Z. Willem Gijsberts, ten W. Reiner Templar qq., ten N. Moses Abrahams. Grondpacht 7 st. gekocht van Yde Hanses c.u. voor 551 GG.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0149v van 19 okt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 6Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]810‑00‑00 CGhuis
koperBavius Ziricus c.u.notaris
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenWillem Gijsberts
naastligger ten westenReiner Templar
naastligger ten noordenMoses Abrahams
verkoperFeite Tieerds c.u.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0138r van 15 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Templaer


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0127v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 6Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]400‑00‑00 GGhuis
koperAgge Jeltes Baske, gehuwd met
koperWibrigjen Heyns
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenOdolphisteeg
naastligger ten zuidenGerryt Willems Buys
naastligger ten westenTibery Templaer
naastligger ten noordenMoses Abrahams
verkopergemeensman Bavius Ziricusnotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAgge Jeltes Baske x Wibrichje Heyns koopt een huis wz. Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W. de ledige plaets van Tibery Templaer, ten Z. Gerryt Willems, wiens huis een mandelige muur heeft met dit verkochte huis, ten N. Moses Abrahams. Grondpacht 7 st. Gekocht van Bavius Ziricus, gemeensman en notaris publicus, voor 400 gg.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0184v van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAgge Baske
naastligger ten noordenOdolphisteeg


1684 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 185r van 11 dec 1684 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Sint Odolphisteeg 6
overledeneWibrich Heins, gehuwd met
aangeverAge Jeltes Baskewijdschipper
Feyke Rienx te Woudsend, oom vaders wegen, en curatorschuitschipper
Reyn Rienx te Woudsend, oom vaders wegen, en curatorschuitschipper
Sytse Heyns, oom, en curatorschipper
Foppe Heyns, ooms van, en curatoren overschipper
Rienk Uylkes, nagelaten weeskind van
overledeneWibrich Heins, weduwe van
wijlen Uylke Ryenx
inleiding bij de boedelinventarisatie[0185r} Ontzegelinge van slotten ende respectievelijk inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeester Wybe Sjoerts Wiltschut als commissaris geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris ten sterffhuyse van wijlen Wibrich Heins, in leven echte huysvrouw van Age Jeltes Baske, burger ende wijtschipper binnen Harlingen, ter instantie van Feyke ende Reyn Rienx schuytschippers tot Woudseynd, als volle oomen vaders wegen van Rienk Uylkes nagelaten weeskint van den overledenen Wybrich Heyns bij wijlen Uylke Ryenx in echte verweckt, sampt van Sytse ende Foppe Heyns beyde burgers ende schippers alhier, als volle oomen over het voornoemde kint Rienk Uylkes, te samen en met hun vieren also geauthoriseerde curatores over het selve kindt, en dat van alle sodanige goederen, actien ende credytten sampt uyt- ende inschulden, als ten voornoemde sterffhuyse bevonden sijn en dat op het aengeven van gedachte Age Jeltes Baske, als den sterfhuise best ende meest bekent sijnde, hebben de rede noch in vivis een soontie, bij den overledenen Wybrich Heins in echte geproceert die ook tot dien einde heeft aengenomen onder solemnelen eede, alles na sijn beste weten en kennisse oprechtelijk aen te geven, aen handen van de welgedachte heere commissaris, waer op dan tot de beschrijvinge is geprocedeert, als volgt. Actum den 11 december 1684.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0251r van 6 apr 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Age Baske


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0081v van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Age Basco


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0194r van 2 apr 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 6Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]221‑00‑00 GGhuis
koperDirck Hugens, gehuwd metkoopman
koperStijntie Hendrix
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑07 CG
huurderSchuttenius notaris22‑00‑07 GG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten zuidenJacob Harmens
naastligger ten westende hof van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Dirck Jansen havencherger
naastligger ten noordenBrechtie Jacobs
verkoperJelte Agesmr. brouwer en koopman te Doccum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens x Stijntie Hendrix koopt een huis wz. Sint Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W. de hof van wd. en erven Dirck Jansen, havencherger, ten Z. Jacob Harmens, ten N. Brechtie Jacobs. Gekocht van Jelte Ages, mr. brouwer te Dokkum.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-088Sint Odolphisteeg 6huis
eigenaarDirk Huges
gebruikernotaris Schuttenius
huurwaarde27‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-088Sint Odolphisteeg 6huis
eigenaarDirk Huges
gebruikerde not. Schuttenius
huurwaarde27‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan1‑3‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-088Sint Odolphisteeg 6huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikernotaris Jacob Wiggama
huurwaarde27‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-088Sint Odolphisteeg 6huis
eigenaarJohannes Taekes
gebruikerJacob Wigmana
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0138v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-088Sint Odolphisteeg 6huis
eigenaarJohannes Taekes
gebruiker
opmerkingleedigh


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0166v van 24 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0177v van 12 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenObbe Hendriks


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0035v van 18 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Everts


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0104v van 19 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan E. Akkringa


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0186r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJ. Akkringa


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-085, pag. 133Sint Odolphisteeg 6Evert Goslings1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-182Sint Odolphisteeg 6Jacob Jurresvrouw van J.J. gebruiker van wijk E-182, medegebruiker is Jan Hoekstra wed., eigenaar is Jan E. Akkeringa, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-182Sint Odolphisteeg 6Jan Everts Akkringa... E-142; gebruiker Taeke H. Poort, timmerknegt, en Geert Gerrits wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-182; gebruiker Jan Hoekstra wed. en Jacob Jurres vrouw, 1814. (GAH204); lijst ingezetenen 2e quartier, links: ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-182Sint Odolphisteeg 6Jan Hoekstraovl voor 1812; huwt met Maaike Hofman, kinderen: Martje Jans H, geb 1788 ... , Etje Jans H, geb 1779 ... ; BS geb 1811, ovl 1837; wed. J.H. gebruiker van wijk E-182, eigenaar is Jan E. Akkeringa, 1814 (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-182Sint Odolphisteeg 6Jan E Akkeringa Jan Hoekstra wed
E-182Sint Odolphisteeg 6Jan E Akkeringa Jacob Jurres vrouw


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 van 24 dec 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-182Sint Odolphisteeg 6koopaktefl. 551/3 deel in huis E-142 en 1/3 deel in huis E-182
 
verkoperDirk Danser
koperPieter Matthijs Ouendag


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1125Sint Odolphisteeg 6Pieter Matthijsen OuendaghoedemakerHarlingenhuis (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-182Sint Odolphisteeg 6Jan A Westerbaanoud 50 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk E-182; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-182Sint Odolphisteeg 6Ytje S Reidsmaoud 42 jaar, geb Reistum en wonende te HRL. 1839, wijk E-182; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-182Wessel L IJlstra23 jkleermakerHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
E-182Trijntie J Wiersma22 jMidlumgezin 1, v, protestant, gehuwd
E-182Lolke IJlstra2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-182Helena IJlstra1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-182Jan Arents Westerbaan50 jtouwslagerBolswardgezin 2, m, protestant, gehuwd
E-182Ytje S Reidsma42 jReitsumgezin 2, v, protestant, gehuwd
E-182Arend Westerbaan11 jBolswardgezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-182Sjoerd Westerbaan9 jBolswardgezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-182Sytske Westerbaan6 jAmsterdamgezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-182Janke Westerbaan2 jBolswardgezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-182Sint Odolphisteeg 6Janke Westerbaan, overleden op 8 februari 18402 1/2 jr, geboren Bolsward, overleden St. Odolphisteeg E 182. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 45) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-182Sint Odolphisteeg 6Henricus With, overleden op 15 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 58 jr, geboren W? 28/10/1790, koopman, overleden St. Odolphisteeg E 182, gehuwd, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-182Sint Odolphisteeg 6Gerben Velthuis... Rooms Katholiek, ovl wijk E-151, zv Jacob V, en Foekje Dirks; BS ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk E-182; oud 37 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk E-151; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-182Sint Odolphisteeg 6Getje van der Werfgeb 4 jun 1796 Workum, ovl 18 nov 1866 HRL, huwt met Gerben Velthuis, Nederlands Hervormd ovl wijk E-157, dv Albert vdW. en ... ; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk E-182


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1125Sint Odolphisteeg E-182Allart Scheltinga Oosterbaanwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1125St. Odolphisteeg E-172Wed. en erven Laas Wijnaldawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1125Sint Odolphisteeg 6 (E-172)Aaltje de Grootwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
St. Odolphisteeg 6 Pieter Froentjesrijksambtenaarf. 700f. 700
St. Odolphisteeg 6 Willem Schilstraagent van politief. 700f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 6P. Kosterschoenmaker


1932 - advertentiebron: Winter Programma 1932-1933, Instituut voor arbeiders-ontwikkeling afdeeling Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Odolphisteeg 6, HarlingenSint Odolphisteeg 6C. Sijbesmabloemenmagazijn


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Odolphisteeg 6, HarlingenSint Odolphisteeg 6C. Sijbesma en zonenLelie, debloemen en planten


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. OdolphisteegChr. de Groot914Winkel.


1949 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Sint Odolphisteeg 6, HarlingenSint Odolphisteeg 6Chr. de Grootzeemleer, closetpapier, borstelwerken


1949 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Sint Odolphisteeg 6, HarlingenSint Odolphisteeg 6Chr. de Grootgroothandel in borstelwerk, wrijfwas, closetpapier


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. OdolphisteegChr. de Groot914Winkel.
  terug