Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Odolphisteeg 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Odolphisteeg 46-0896-0896-085E-183E-173


Naastliggers vanSint Odolphisteeg 4
ten oostende Sint Odolphisteeg
ten zuidenSint Odolphisteeg 6
ten westenVoorstraat 32
ten noordende Sint Odolphisteeg


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0004v van 3 mrt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ [staat: Olifssteeg]307‑07‑00 gghuis
koper door niaarTyeedts Oenses, weduwe van
koper door niaarwijlen burgemeester Dirck Gerryts
geniaarde koperGerryt Geerts
geniaarde koperPieter Jans
geniaarde koperNanne Lieuwes
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerryt Jobs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWerp Peyma
verkoper van 1/2Paals Siuerdts, gehuwd met
verkoper van 1/2Dirckyen Dircks
verkoper van 1/2Alle Siuerdts, gehuwd met
verkoper van 1/2Neel Tijdens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTyeeds Oenses wed. burgemeester Dirck Gerryts verzoekt niaar ratione sanguinis op de koop van een huis wz. Oiffsteegh. Ten N. Werp Peyma, ten Z. erven Gerryt Jobs. Geen grondpacht. Onlangs gekocht door Gerryt Heerts, Pieter Jans en Nanne Luwes van Paals Suierts x Dirckyn Dircks voor 1/2 en van Alle Suierdts x Neel Tydens voor 1/2, voor 307 GG 7 st. Niaar toegewezen.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0082r van 24 sep 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ bij het einde aan de Voorstraat350‑00‑00 gghuis
koperClaes Sibes c.u.linnenwever
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westendr. Andraeas Heemstra secretaris
naastligger ten noordendr. Andraeas Heemstra secretaris
verkoperLijsbet Sioerdts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Hansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Sibes, linnenwever, koopt een huis ten W. v.d. Odolphisteeg, bij `t einde naar de Voorstraat. Ten O. die steeg, ten W. en N. de secretaris Andreas Heemstra. Gekocht van Lijsbet Sioerdts wv Jan Hansen, voor 350 gg.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0248r van 30 jan 1658 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphussteeg]500‑00‑00 gg1/3 huis
koper q.q.N. N.
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Odolphussteeg]
naastligger ten zuidenIde Hansen c.u.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tiberius Templar
naastligger ten noordenFolckert Lammerts
verkoperde erfgenamen van wijlen Claes Symons


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0156r van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odolphisteeg]333‑08‑00 gg2/3 huis
koperCornelis Wybes c.u.
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten zuidenIede Hansen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tiberius Templar
naastligger ten noordenFolckert Lammerts
verkoperTrijn Claeses
verkoperSybe Claeses


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014v van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ [staat: Odulphistraat]475‑00‑00 gghuis
koperMoses Abrahams c.u.
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenYde Hansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFolckert Lammerts
verkoperCornelis Wybes c.u.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0081v van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ [staat: Oldulphisteeg]210‑00‑00 ggwoning
koperBregtie Jacobs, weduwe van
koperwijlen Jan Feddes
huurderRieme Lieuwes
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Oldulphisteeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Age Basco
naastligger ten westende hof van Janneke Akker
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerrit Sipkes
verkoper van 1/2Trijntie Moses, gehuwd met te Nes
verkoper van 1/2Jan Harmensbakker en koopman te Nes
verkoper van 1/2Mayke Moses, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hendrik Minnesschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-089Sint Odolphisteeg 4huis
eigenaarBregtie Jacobs
gebruikerBregtie Jacobs
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-089Sint Odolphisteeg 4huis
eigenaarBregtie Jacobs
gebruikerBregtie Jacobs
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-089Sint Odolphisteeg 4huis
eigenaarBregtje Jacobs
gebruikerBregtje Jacobs
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-089Sint Odolphisteeg 4huis
eigenaarBregtje Jacobs
gebruikerBregtje Jacobs
opmerkingpauper


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0138v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ220‑00‑00 gg4/5 huis
koperLijsbeth Jans
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Janneke Acker
naastligger ten noordenJan Gerrits mr. kleermaker
verkoper enJanke Jans, zuster van de koper
verkoper enAntie Jans, zuster van de koper
verkoper enHiltie Jans, zuster van de koper
verkoperJaapjen Jans, zuster van de koper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLijsbeth Jans koopt 4/5 v.e. huis waarvan zij al 1/5 deel bezit als mede-erfgenaam van haar wl. moeder, in de Sint Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W. erven Janneke Acker, ten N. Jan Gerrits, mr. kleermaker. Gekocht van haar 4 ongehuwde zusters, voor 220 gg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-089Sint Odolphisteeg 4huis
eigenaarerv. Breghtie Jacobs
gebruikerClaare Claeses cum soc.
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-089Sint Odolphisteeg 4huis
eigenaarLijsbeth Jans
gebruikerMayke Johannes
gebruikerAntje Johannes
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0166v van 24 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ246‑00‑00 gghuis
koperEvert Goslings, gehuwd met
koperMartje Jans
huurderMayke Johannes 87‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenObbe Hendriks Raedemaker
naastligger ten noordenJan Gerrits
verkoperHiltje Jans meerderjarige vrijster, erfgename van
erflaterhaar wijlen zuster Lijsbeth Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Gosses x Martje Jans


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-089Sint Odolphisteeg 4huis
eigenaarLijsbert Jans
gebruikerMaayke Johannis
gebruikerAntje Johannis
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-085Sint Odolphisteeg 4huis
eigenaarEvert Goslings wed.
gebruikerJan Everts
huurwaarde32‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑10‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-085Sint Odolphisteeg 4huis
eigenaarEvert Goslings wed.
gebruikerWybe Wilschut
huurwaarde24‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting01‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑01‑12 cg


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0186r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Odolphisteeg 4Sint Odolphisteeg WZ wijk E-183301‑05‑00 cghuis
koperJan Luitjes Faber mr. koek- en banketbakker
huurderCornelis Annes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenJ. Akkringa
naastligger ten westenA. Terwogt
naastligger ten noordenA. Terwogt
verkoper q.q.oud mederaad in de Vroedschap van Leeuwarden Johannes Groenia, executeur testamentair te Leeuwarden
verkoper q.q.Albert Bolman, executeur testamentairs van
verkoperoud burgemeester Johannes Vrank
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Luitjes Faber, mr. koek- en banketbakker koopt huis wz. Odolphisteeg, wijk E-183. Ten O. de steeg, ten W. en N. Adam Terwogt, ten Z. J. Akkringa. Verkopers executeurs v.d. boedel Johs. Frank.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-085 , pag. 133Sint Odolphisteeg 4Evert Goslings 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Jan Luitjes Faber... van Eeken, van wijk E-031, gebruiker Luitje P. Faber, zonder bedrijf, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-183, gebruiker is Ruurd Steffens wed., visvrouw, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Ruurd Steffensovl voor 1815; wed. R.S. gebruiker van wijk E-183, vischvrouw; eigenaar is Jan L. Faber 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-183Sint Odolphisteeg 4Jan L Faberwed Ruurd Steffens vischvrouw


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1126Sint Odolphisteeg 4 Jan Faber koopmanHarlingenhuis (45 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Bauke Tjeerds Kerkhoven... Molenaar; BS huw 1837, huw 1838, ovl 1888; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk E-183; VT1839; geb 31 dec 1810, ged 20 jan 1811 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Kerkhoven en Aafke ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Martje Hendriks Kuipers... 1837, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk E-215; oud 30 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk E-183; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-183Bauke Kerkhoven29 jtimmermanHarlingenm, protestant, gehuwd
E-183Martha Kuipers30 jVeenwoudenv, protestant, gehuwd
E-183Aafke Kerkhoven1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-183Sint Odolphisteeg 4Geeske Annes Gerbranda... Reins en Marike Jans Volbring; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1831, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk E-183; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-151; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1126Sint Odolphisteeg E-183Anna Jacobus Tolsma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1126St. Odolphisteeg E-173 Esscher Posthumus woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1126Sint Odolphisteeg 4 (E-173)Kornelis Posthumuswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
St. Odolphisteeg 4 Johan H. Outhuijsewerkmanf. 600f. 700


1918 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50100 (notaris mr. Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 80 en 84 van 22 mei 1918
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-173Sint Odolphisteeg 4provisionele en finale toewijzingfl. 4248huizen aan de Voorstraat 34 en Sint Odolphisteeg 2
 
verkoperTrijntje Stuur (wv Kornelis Posthumus)
koperFokke van der Molen


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 4J. Helfrichtransportarbeider
Sint Odolphisteeg 4A. Nagelkoperslager  terug