Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 86-034 6-037 E-049E-043


Naastliggers vanVoorstraat 8
ten oostende Drie Roemersteeg
ten oostenVoorstraat 10
ten zuidenPoortje 3
ten westenVoorstraat 6
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 8Drie Roemerssteeg of Dirk Lieuwessteeg ten oosten


1596 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 8 (Hannemahuis), HarlingenVoorstraat 8 (Hannemahuis)Afbeelding van drie romers of roemers (drinkglazen) en '1596'Afkomstig uit het pand Voorstraat 8, de voormalige herberg 'in de Drie Romers'.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0239v van 1 jul 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSeerp Sibrants


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0018v van 16 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jans


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0105v van 13 jun 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybrant Seerps


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0062r van 5 mei 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 8Voorstraat ZZ00‑00‑00 cg1/7 huis en kamer
aanhandelaarAgge Symonsz, gehuwd met
aanhandelaarSaeckien Foppes
toehaak29-00-00 CG
toehaak1/64 schip gevoerd door Anne Fetties
toehaak1/64 schip gevoerd door Rijnert Johannes
bewonerJan Jansen
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Adriaen Schaft
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDoede Brants
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarFoppe Foppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAgge Symons x Saackje Foppes doet een wandelkoop van 1/7 huis en camer, zz. Voorstraat, bewoond door..? Jansen. Ten O. erven Adriaan Schaft en de steeg, ten W. Doede Brants. In wandel verkregen van Foppe Foppes.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0156v van 10 okt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0089r van 22 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 8Voorstraat ZZ325‑14‑00 GG1/7 huis en plaats
koper door niaarburgerhopman Wibrant Seerps koopman
geniaarde koperJan Jochums van der Horst c.u.koopman
huurderJan Janssen e.a.koopman
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuuessteeg]
naastligger ten oostenburgerhopman Jan Jochums van der Horst c.u.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Hendrix ijzerkramer
naastligger ten westenDoede Brants e.a.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperPyter Franssen, gehuwd metgrootschipper
verkoperMaegdaleentie Doecks?
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWibrant Seerps koopt, na niaar ratione sanguinis tegen burger-hopman Jan Jochums van der Horst c.u., 1/7 van een huis en plaets, zz. Voorstraat, nu gebruikt door koopman Jan Janssen. Ten O. de Dirk Lieuwessteeg en burger-hopman Jan Jochums van der Horst, burger-hopman, ten W. Jan Hendricx, ijsercramer, Doede Brants en anderen, ten N. die straat. Gekocht van grootschipper Pyter Fransen x Maegdaleentie Doeckes, voor 325 GG 14 st.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0132v van 2 jun 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0018r van 29 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 8Voorstraat hoek Drie Roemerssteeg [staat: op de hoek van Dirck Lyues steeg]1909‑20‑00 GG6/7 voor- en achterhuis
koperJaques Lijbart c.u.
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwes steeg]
naastligger ten zuidenJan Hendrix
naastligger ten westenhet huis van Doede Brants
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: diept]
verkoperde erfgenamen van wijlen Seerp Sibrants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJaques Lijbart koopt 6/7 van een voor- en achterhuis zz. Voorstraat hoek Dirk Lieuwessteeg. Ten O. die steeg, ten W. Doede Brants, ten Z. isercramer Jan Hendricx, ten N. het diept. Vrij in- en uitgang etc. achter, naar de Poort of Grote Plaets. Gekocht van erven Seerp Sibrants, voor 1909 gg.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0031v van 29 apr 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0036r van 7 jun 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0019v van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJaques Lijbert


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0115v van 24 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 8Voorstraat ZZ hoek Drie Roemerssteeg [staat: Dirck Leuuessteeg]3500‑00‑00 GGvoor- en achterhuis met een grote ledige plaats er tussen in tevens met een vrije eigen steeg ten westen
koperAlbart Sybes Groen, gehuwd met
koperAntie Jans
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [staat: Dirk Lieuwessteeg]
naastligger ten zuidenPytter Jansen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Doede Brandts
naastligger ten noordenVoorstraat en diept
verkoperJaques Lijbarts c.u.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0005ra van 26 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 8Voorstraat ZZ op de hoek van de Drie Roemerssteeg [staat: Dirk Lieuwes steeg]3100‑00‑00 GGhuis met plaats en tuin en nog een eigen vrije steeg uitgang hebbende door de poort op de Grote Plaats
koperSymon Dirks
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [staat: Dirk Lieuwessteeg]
naastligger ten zuidenPieter Jansen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Doede Brandts
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAlbart Sybes Groen voor zich en zijn kind, weduwnaar van
verkoperwijlen Antje Jans
verkoper q.q.Gijsbart Jurrjans Fontein, curator en tutor over
verkoperde drie nagelaten voor-kinderen van Antje Jans, eerder gehuwd met
verkoperwijlen Pieter Andriesbakker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)(en 006) Symen Dirks koopt huis op de hoek van de Dirk Lieuwessteeg, de steeg ten O. Gekocht van Pieter Andries x Antje Jans.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0226v van 27 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet achterhuis bewoont door Saecke Claessen


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0105v van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kinderen van Foppe Tjerks


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0011va van 4 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 8Voorstraat ZZ op de hoek van de Dirck Lieuwessteeg1250‑00‑00 CGhuis o.a. gortmakerij met een vrij eigen steeg
koperBauke Douwes smalschipper te Makkum
huurderSybe Sweerdts mr. gortmaker105‑00‑00 CG
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]
naastligger ten zuidende woning van de erfgenamen van wijlen Pyter Jansens
naastligger ten westenDoede Jacobs mr. bakker
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Teeke Sytses, curator overmr. grofsmid
verkoper q.q.Baucke Fockes Cooltier, curatoren over
verkoperTjerk Foppes
verkoperAntie Foppes
verkoperMaycke Foppes
verkoperAefke Foppes, gehuwd met
verkoperGerryt Wouters
verkoperGrietie Foppes, gehuwd met
verkoperSymen Herckes, vader van
verkoperDirck Foppes
erflaterwijlen Foppe Tjercks, gehuwd met
erflaterwijlen Gepke Symens


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0089v van 4 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 8Voorstraat ZZ hoek steeg van de weduwe van Dirck Lieuwes1051‑15‑00 GGhuis waar de Drie Roomers uithangen met plaats en tuintje
koperLivius Rypema c.u.de Drie Roemers
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [staat: steeg van de weduwe van Dirck Lieuwes]
naastligger ten zuidenBaucke Douwes smalschipper
naastligger ten westenPyter Jacobs wijdschipper
naastligger ten westeneigen steeg
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperBaucke Douwessmalschipper te Makkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLivius Ripema koopt een heerlijk huis, alwaar 'de drie Romers' uithangt, bestaande in een groot voorhuis, fraaie binnenkamer en royale opkamer met een uitstekende, gewelfde kelder eronder, een loods met zolder, plaats en tuin, put en bak, op de hoek van de Dirk Lieuwessteeg, zz. Voorstraat. Ten O. die steeg, ten W. Pyter Jacobs, wijdschipper, ten Z. de verkoper, ten N. de Voorstraat. Met vrij eigen steegje ten W. In het huis ten Z. is een gortmakerij. Verkoper zal op zijn kosten de winkelgereedschappen die in het voorhuis staan, verwijderen. Gekocht van Baucke Douwes, smalschipper te Makkum, voor 1051 gg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0103r van 15 apr 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLivius Rypema


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0145r van 17 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLivius Ripema c.s.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0161v van 1 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLivius Ripema apotheker


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0130r van 30 nov 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende gemeensman Ripema


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0132v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende gemeensman Ripema


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0229r van 2 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengemeensman Ripema


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-034Voorstraat 8huis
eigenaarLivius Ripema
gebruikerLivius Ripema
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-034Voorstraat 8huis
eigenaarde gemeensman Ripema
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0095r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van vroedsman Ripema


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-034Voorstraat 8huis
eigenaargemeensman Rypema
gebruikergemeensman Rypema
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0246r van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Rypema


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-034Voorstraat 8huis
eigenaarburgemeester Rypma
gebruikerburgemeester Rypma
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0184r van 2 jun 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en de erfgenamen van wijlen burgemeester Rypama


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0199v van 10 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Livius Rypema


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-034 Voorstraat 8wed. burgemr. Rijpema, bestaande uit 6 personen60‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-034Voorstraat 8huis
eigenaarwed. burgemr. Rypma
gebruikerwed. burgemr. Rypma
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0146r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester L. Rypema


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0105r van 12 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhr. R. Rypema c.s.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0099r van 13 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Rypema


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0098r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenjuffrouw Rypma


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0015v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLieukjen Reypma


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0015v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 8Voorstraat ZZ hoek Drie Roemerssteeg1861‑07‑00 GGhuis en tuin
koperburgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra, gehuwd met
koperJetske Aarts
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg
naastligger ten zuidenLieukjen Reypma
naastligger ten westenSophia Bentfort e.a.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperLieukjen Reypma, gehuwd met
verkoperweleerwaarde heer ds. Gerrardus van Felzenemeritus predikant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Dirks Zijlstra, burger vaandrik x Jetske Aarts kopen (a) deftige huysinge c.a. zz. Voorstraat op de hoeck van de Drie Romerssteeg, door Maartje Rypma metterdood ontruimd. Geen grondpacht. Ten O. de Drie Romers steeg, ten Z. perceel b), ten W. Sophia Bentfort e.a., ten N. de Voorstraat. (b) een camer ten Z. van a). Gekocht van Lieukjen Rypma, de vrouw van ds. Gerardus van Felzen (Velsen), voor 1861 gg. en 7 st.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0021r van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenC. D. Zijlstra


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0168v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenC. D. Zijlstra


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0054v van 24 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenC. D. Zijlstra


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-032, pag. 90Voorstraat 8C.D. Zijlstra
6-032, pag. 90Voorstraat 8Hans Zijlstra, 19 jaar, gehuwd(de zoon), woonachtig te embden


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0098r van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer D. Zijlstra


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0128r van 27 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenD. Zijlstra koopman


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0335v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenC. D. Zijlstra


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-037, pag. 128Voorstraat 8C D Zijlstra6‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-049Voorstraat 8Cornelis Dirks Zijlstra... f. 39:0:0, 21 jan 1790. (GAH1122); id. f. 41:19:0, 18 jan 1791. (GAH1123); eigenaar en gebruiker van wijk E-049, collecteur, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-139; gebruiker Hendr. Simons de Groot wed., vischvrouw, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-049Voorstraat 8Klaas Minnes Blok... 1811, BS geb 1811, ovl 1825, ovl 1826, ovl 1827, huw 1844, ovl 1850, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk E-049, , re gattdv1826-1893; eigenaar en gebruiker van wijk C-077, zoutbrander, 1814. (GAH204); eigenaar van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-049Voorstraat 8C D Zijlstra C D Zijlstra collecteur


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 146 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-049Voorstraat 8Cornelis Dirks Zijlstra, overleden op 30 mei 1825oud schepen (Voorstraat E 49), vader van Dirk, koopman (Voorstraat E 34), Trijntje, Aukje, Sytske, Ibella-Alegonda en Hans-Willem Cornelis Zijlstra (elk testamentair erfgenaam voor 1/6). Legaten voor zijn 70-jarige zuster Maartje Dirks Zijlstra (wed. van der Meulen) (wekelijks fl. 3,-) en dienstmeiden Jantje van Dijken (fl. 150,-) en Aafke van der Meulen (fl. 50,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49018 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 225 en 244 van 31 aug 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-049Voorstraat 8provisionele en finale toewijzingfl. 2500huis aan de Voorstraat E-049
 
verkoperDirk Cornelis Zijlstra
verkoperSybrand Wybenga (te Franeker)
koperAnna Jacobs Backer


1825 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 02 sep 1825
vermeld alsgeschat adresbericht
E-049Voorstraat 8Heeren-huizinge met tuin c.a. aan de Voorstraat, wijlen de heer C.D., Zijlstra. Finaal verkocht op 14 sep 1825 bij H. Winter door nots. Wijma.


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 90 en 91 van 7 dec 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-049Voorstraat 8provisionele en finale toewijzingfl. 2350huis met tuin E-049
 
verkoperMeile van der Plaats
verkoperFrans Van Esta van Tjallingii
verkoperBartle Jelles Agema
koperDirk Krayer (te Amsterdam)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1147Voorstraat 8Anna Jacoba BackerHarlingenhuis en tuintje (290 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-049Voorstraat 8Dirk Kraayer... (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-049Voorstraat 8Jieskje Broersma... Eerkes Jansma; dopen Grote Kerk HRL 1811; oud 28 jaar, (vnm: Jikke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-049; VT1839; geb 1 nov 1811, ged 17 nov 1811 Grote Kerk HRL, dv Broer Jans Broersma en Mayke Eerkes ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-049Voorstraat 8Wybkje Ottes Kamp... Kerk HRL 1810, BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-053; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-049; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-049VoorstraatDirk Kraayer52 jgeenGordijkm, protestant, gehuwd
E-049VoorstraatWiepkjie Kamp50 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-049VoorstraatJikke Broersma28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-049Voorstraat 8Aurelia Hendrica Blokgeb 27 apr 1808 HRL, ged 17 mei 1808 HRL, N.H., ovl 28 jun 1852 Zwolle, ongehuwd, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-049; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-046; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-049Voorstraat 8Janneke Blok... ovl 12 sep 1879 HRL, ongehuwd, N.H., dv Klaas B., en Johanna Adama; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk E-049, 289, supp wijk E-318; oud 43 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk E-046; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1147Voorstraat E-049Pieter Jacob Geijkemawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1147Voorstraat E-043D. Oolgaard & Zoonwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1147Voorstraat 8 (E-043)Hendrik A. Snijderwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 8 Johan J. Snijder Hzn.handelaar in gedistill.f. 5700f. 6900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 8A. de Vriesadministrateur woningbureau


1934 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 17-07-1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 8, HarlingenVoorstraat 8 de Vrieswoningbureau


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 8, HarlingenVoorstraat 8 de Vrieswoningbureau


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 8, HarlingenVoorstraat 8 van der PeijlPeijl & Co, van derfotograaf


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.A. v.d. Peijl & Co.419Fotografie-fotoh.


1949 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-35814
Voorstraat 8Wesselius Bernardus Swienink


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.A. v.d. Peijl & Co.419Fotografie-fotoh.


1951 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 8, HarlingenVoorstraat 8 van der Peyl & Co.fotografie en fotohandel


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.A. v.d. Peijl & Co.419Fotografie-fotoh.


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 8, HarlingenVoorstraat 8 van der PeijlPeijl, van derfotobureau


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 8H. (Homme) Halbesma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 8rijksmonument 20709
  terug